Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Cem Çelik Bahçeci Sağlık Grubu. 50 yaş üstü doğum yapmış kadınların %50’sinden fazlasında aşikar POP mevcuttur. Doğurganlığını korumak isteyen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Cem Çelik Bahçeci Sağlık Grubu. 50 yaş üstü doğum yapmış kadınların %50’sinden fazlasında aşikar POP mevcuttur. Doğurganlığını korumak isteyen."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Cem Çelik Bahçeci Sağlık Grubu

2 50 yaş üstü doğum yapmış kadınların %50’sinden fazlasında aşikar POP mevcuttur. Doğurganlığını korumak isteyen 30-39 yaş kadınlarda %30 POP rastlanılmaktadır. Histerektomi uygulanan hastalarda POP en sık 3. endikasyondur.

3 Semptomların şiddeti anatomik pozisyon ile uyumlu olmayabilir. POP tedavisi sadece semptomatik kadınlara yapılmalıdır. Kimlere cerrahi uygulayalım ?

4 POP’ un şiddeti ve derecesi Tedavi beklentileri Gebelik isteği Medikal hastalıklarına Daha önceki cerrahi Cerrahın deneyimine göre değişmektedir.

5 Histerektomi POP cerrahisinde halen önemli bir yer tutmaktadır. Aslında desensus uteri, pelvik organ prolapsusunun nedeni değil sonucudur. POP hastalarının %70’ inde 2-3 vajinal kompartman etkilenmektedir.

6 UTERUS korunması neden tercih ediliyor ? Gebelik isteği Cinsel kimlik Operasyon süresi kısa Hastanede yatış kısa

7

8

9

10 Cerrahi olmayan yaklaşım Cerrahi yaklaşım Obliteratif Rekonstruktif

11 Pelvik kas egzersizleri Levator ani kasını güçlendirmek Uzun dönem sonuçları eksik Mekanik cihazlar Pesser Ilk 4 hafta en sık vazgeçme Hayat boyu kullanım

12 Total kolpokleizis Vajinal epitelin çoğu çıkarılır ve genelde vajen kaff prolapsusu olgularında kullanılır Parsiyel kolpokleizis (Le Fort ) Uterusun korunduğu vakalarda uygulanır,vajen epitelinin bir kısmı çıkarılır.

13 Vajinal Prosedürler Manchester operasyonu Uterosakral ligament süspansiyonu ve plikasyonu Sakrospinöz histeropeksi Abdominal Prosedürler Abdominal sakrohisteropeksi

14 1921 Dr. W.E. Fothergill Serviksi uzun ve kardinal-uterosakral ligaman kompleksi intakt olan hastalara uygulanabilir. Serviks amputasyonu, kolporafi ve kardinal ligamanların servikal stumfa tutturulmasını içerir.

15 Prolapsus rekürrensi Gebelik kaybı (%50) Servikal stenoz (%11)

16 Posteriyor kolpotomi ile peritoneal kaviteye girilir Uterosakral ligamanlar serviksten ayrılır ve orta hatta bağlanarak tekrar servikse dikilir. Böylece kardinal ligamanlar ön tarafta orta hatta birleşik şekilde serviksi yukarı doğru çeker.

17 1958 SEDERL Serviksin posterioru tek taraflı olarak genellikle sağ sakrospinöz ligamana asılır. Anterior kompartman prolapsusu artar. Artmış SUİ

18

19 Rekürrens VAH gurubunda daha düşük ( %11 vs. %7) Uterus koruyucu yaklaşımda operasyon süresi kısa ve daha az komplikasyon Anterior ve posterior prolapsus aynı oranda gözlenmektedir

20 Rekürrens oranları eşit Üreter hasarı ? Operasyon süresi kısa Kanama miktarı az Hospitalizasyon kısa

21 ABD de POP cerrahilerinin üçte birinde meş kullanılmaktadır. 2010 yılında toplamda 75000 meş cerrahisi yapılmıştır. Meşler ayrı olarak veya meş kitleri yardımıyla uygulanabilir. Prolift (Ethicon) sakrospinöz histeropekside : meş erozyonu %11

22 Broad ligamana bilateral pencere açılır ve meşin ön kolları bu pencerelerden uterusun ön alt yüzüne yerleştirilir. Meşin iki kolu sakrumun anterior longitudinal ligamanına fikse edilir.

23

24 Abdominal yaklaşım ( laparoskopik, robotik, laparotomi) Vajinal yaklaşıma göre daha etkili görünmektedir.

25 Sakral kolpopeksiye histerektomi eklendiğinde,meş erozyonu riski sadece sakral kolpopeksi yapılan hastalara göre 4-6 kat fazla bulunmuştur (Grade B).

26 56 RCT 5954 HASTA

27 Uterin ve cuff prolapsus için, abdominal sakrokolpopeksi vajinal sakrospinöz kolpopeksiden üstündür. Ön kompartman prolapsus için meş kullanımı,doğal doku tamirine göre prolapsus semptomlarını ve ön vajen prolaps rekürrensini daha fazla önler. Apikal ve posterior kompartmanda meş kullanımını destekleyecek yeterli veri yoktur.

28 Abdominal sakrokolpopeksi Vajinal ( SSLP, USLS) Vajinal meş uygulaması Reoperasyon oranı en yüksek grup vajinal cerrahilerdedir.

29 Öneriler ???

30 Kontrendikasyonu olmayan kadınlarda, uterus korunması POP cerrahisinde uygun bir seçenektir. Ancak, uzun dönem sonuçları ve ilerde histerektomi riski bilinmemektedir (Grade C).

31 Sakrospinöz histeropeksi,vajinal histerektomi kadar etkili bulunmuş daha kısa operasyon süresi,daha az kan kaybı ve hızlı iyileşme bildirilmiştir. Ancak bir RKÇ da vajinal histerektomiye göre daha fazla nüks bildirilmiştir (Grade D).

32 Anatomik ve semptomatik iyileşme benzer olmasına rağmen, tekrar opere olma açısından vajinal histerektomi ve uterosakral süspansiyon sakral histeropeksiye üstün bulunmuştur (Grade C).

33 Doğurganlığını korumak isteyen genç hasta grubuna uterus koruyucu prolapsus cerrahisi seçeneği sunulmalıdır. Teknik hastanın bulguları ve cerrahın tecrübesine göre belirlenmelidir.

34 Teşekkürler


"Doç.Dr.Cem Çelik Bahçeci Sağlık Grubu. 50 yaş üstü doğum yapmış kadınların %50’sinden fazlasında aşikar POP mevcuttur. Doğurganlığını korumak isteyen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları