Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZLAR Not eklemek için tıklatın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZLAR Not eklemek için tıklatın."— Sunum transkripti:

1 GAZLAR Not eklemek için tıklatın

2 İÇERİK Gaz nedir? İdeal gaz nedir? İdeal gaz kanunları
Boyle Yasası Charles Yasası Gay Lussac Yasası Avagadro Yasası Gazların ideal olmayan davranışları Sununun izleyicilere yararı: Yetişkin öğrenciler, neden ve ne kadar önemli olduğunu bildikleri bir konuyla daha çok ilgilenirler. Sunucunun konudaki uzmanlık düzeyi: Bu alanda kısa kimlik bilgilerini veya katılanların sizi neden dinlemeleri gerektiğini belirtin.

3 Maddenin Halleri Bu slayttaki ders açıklamalarının kısa olması gerekir

4 Gaz nedir? Örnek hedefler Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Ekip Web sunucusuna dosya kaydedebilirsiniz Ekip Web sunucusunda dosyaları farklı konumlara taşıyabilirsiniz Ekip Web sunucusunda dosya paylaşabilirsiniz

5 İdeal gaz nedir? İdeal Gaz; Moleküllerinin kendi hacimleri (öz hacim) toplam hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olan moleküller arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan ve gaz moleküllerinin birbiriyle çarpışmasında hiçbir kinetik enerji kaybı olmayan bir hayali gaz örneğine ideal gaz denir. Düşük basınçta Yüksek sıcaklıktaki gazlarlar idealliğe yaklaşırlar.

6 İDEAL GAZ DENKLEMİ

7

8 Gaz Sabiti PV = nRT = J mol-1 K-1 = m3 Pa mol-1 K-1

9 İdeal Gazın Varsayımları
1. Molekül veya atomlardan oluşur. Aralarındaki mesafe çok büyüktür, aralarında itici veya çekici etkileşme yoktur. 2. Parçacıklar değişik hızlarda ve yönlerde rasgele hareket ederler. Birbirleriyle veya kabın duvarlarıyla çarpışmadıkları sürece doğrusal bir yol boyunca hareket ederler. Bir gaz molekülünün oda sıcaklığındaki ortalama hızı 300m/s dir. 3. Birbirleriyle veya kabın duvarlarıyla tamamen esnek çarpışma yaparlar. Enerji kaybı olmadan, kinetik enerjilerini birbirlerine aktarılar.

10 İDEAL GAZ KANUNLARI Boyle yasası, Boyle-Mariotte yasası veya uçucu gazların sıvılaştırılması olarak da bilinir. Boyle yasasına göre, sıcaklıklar sabit tutulduğu sürece, belirli ölçüde alınan bir ideal gazın hacmiyle basıncının çarpımı sabittir. Matematiksel bir anlatımla: PV = k P paskal olarak basınç, V kübik metre olarak hacim, k gaz sabiti ( J/(mol K).

11 Boyle Yasası p.V= sbt lim 𝑝→0 𝑉=𝑠𝑏𝑡=𝑘 𝑃 1 . 𝑉 1 = 𝑃 2 . 𝑉 2

12 CHARLES – GAY LUSSAC YASASI
Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler.

13 Charles Yasası Yasanın formülü: V / T= k V kübik metre olarak hacim,
k gaz sabiti ( J/(mol K)) T de Kelvin olarak sıcaklıktır.

14 Gay Lussac Yasası Gay-Lussac yasası; belirli bir miktarda ki ideal gazın basıncının, Kelvin birimiyle belirtilmiş sıcaklığına doğru orantılı olduğunu belirtir.

15 Gay Lussac Yasası P / T=k P paskal olarak basınç,
k gaz sabiti ( J/(mol K)), T de Kelvin olarak sıcaklıktır. Sıcaklık, bir maddenin ortalama kinetik enerjisi olduğu için sıcaklığının arttığında kinetik enerjisinin de arttığı söylenilebilir. Bu durumda, gaz parçacıkları, gazın tutulduğu kabın duvarlarıyla daha çok çarpışacağından, daha çok basınç uygularlar.

16 Avogadro Yasası Avogadro yasası, avogadro hipotezi olarak da bilinir. Bu yasa, eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekülsayısına sahip olduğunu öne sürer.

17 Avagadro Yasası Bu yasanın bir kısmı, matematiksel olarak şöyle gösterilebilir: V / n= k V kübik metre olarak hacim, n gazın mol sayısı, k da bir sabittir. Ancak yukardaki denklem, sadece homojen maddeler için geçerlidir. Buna homojen sıvılar ve katılar da dahildir. Bu ilişki bulunması kolay bir ilişkidir ki, nitekim Avogadro'dan önce de varsayılmıştır.

18 Avagadro Yasası Avogadro yasasının en önemli sonucu, yasanın ideal gaz sabitinin tüm gazlar için aynı olduğunu bulmasıdır.

19 Avogadro yasası, toplam gaz yasasını oluşturan Boyle yasası, Charles yasası ve Gay-Lussac yasasıyla birlikte ideal gaz yasasını oluşturur.

20 Gazların İdeal Olmayan Davranışları
Buraya kadar gazların PVT davranışları ile ilgili olarak Boyle, Charles - Gay Lussac yasalarına uyduğunu ve bu ilişkinin PV= nRT eşitliği ile genellenebileceğini ifade ettik.

21 Gazların İdeal Olmayan Davranışları
Yüksek basınçlarda veya sıradan basınçlarda çok daha hassas ölçümler yapıldığında gazların bu yasalara uygun davranış göstermedikleri ortaya çıkartılmıştır. Bir gaz İdeal gaz kanunlarından saptığında, gazın davranışı için gerçek gaz veya ideal olmayan gaz terimleri kullanılır.

22 İdeal Gaz Varsayımından Sapmalar
İdeal gaz denklemi PV = nRT olduğuna göre 1 mol gaz için PV/nRT=1 dir. ideal gazlar farklı sıcaklık ve basınç koşullarında da bu eşitliği doğrular. Ancak gerçek gazlar her koşulda bu eşitliği sağlamaz.

23 İdeal Gaz Varsayımından Sapmalar
Grafikte verilen farklı gazların PV/nRT değerlerinden ideal gaz denkleminde hesaplanan sonuç esas alındığında en çok sapan gazın CO2 olduğu görülür.

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Dönsel ÖZEL


"GAZLAR Not eklemek için tıklatın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları