Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL ÖNLEYİCİ MEKANİZMA Çek Cumhuriyeti Ankara, 22 Ekim 2009 www.ochrance.cz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL ÖNLEYİCİ MEKANİZMA Çek Cumhuriyeti Ankara, 22 Ekim 2009 www.ochrance.cz."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL ÖNLEYİCİ MEKANİZMA Çek Cumhuriyeti Ankara, 22 Ekim 2009

2 YASAL ARKAPLAN OPCAT ( Çek Cumhuriyeti imzalama tarihi ; onama tarihi ) 349/1999 sayılı İnsan Hakları Kamu Denetçisi (Ombudsman) Kanunu’na yapılan değişiklik – tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları (ya da bırakılabilecekleri) tüm yerlerin (tesislerin) ziyaret edilmesine dair yeni sorumluluklar Neden Kamu Denetçisi ( Ombudsman ) ? – kurumsal ve mali bağımsızlık, geçmiş deneyim, yetki

3 TESİSLER DE IURE tesisler – özgürlük bir kamu organı (mahkeme, savcı, polis görevlisi) tarafından verilen karar ya da emir ile kısıtlanır. ( cezaevleri, polis gözaltı hücreleri, koruma amaçlı ya da kurumsal bakım, yabancıların gözaltında tutuldukları yerler, akıl sağlığı kurumları ) DE FACTO tesisler – özgürlük kişinin mevcut durumuna (yaş, sağlık, sosyal durum) bağlı olarak kısıtlanır. ( sosyal bakım tesisleri, sağlık merkezleri, h astaneler vb.)

4 KÖTÜ MUAMELE İnsan onuruna saygı göstermeyen her türlü muamele : - işkence, zalimane, insanlık dışı ya da küçültücü muamele ya da cezalandırma, - kişilerine ve haklarına saygı göstermeme, - kişilerin toplumsal özerkliklerine, mahremiyetlerine ya da kendilerini etkileyen kararların alınması sürecine katılma haklarına saygı göstermeme - sağlanan bakıma bağımlılığın suiistimal edilmesi ya da yoğunlaştırılması.

5 KÖTÜ MUAMELE Resmi açıdan : - Uluslararası sözleşmeler ile teminat altına alınan temel insan haklarının ihlal edilmesi, - Kanun ve yönetmeliklerin ihlal edilmesi, - Tam bağlayıcılığı olmayan talimat, yönerge ya da muamele standartlarının, iyi uygulama kurallarının veya mesleki usul ilkelerinin yerine getirilmemesi

6 USÜL 1. Düzenli ziyaret ( teftiş) 2. Tesis yöneticisine verilecek olan kamu denetçisinin bulgularına dair R a por – düzeltici tedbirler hakkında tavsiyeler ya da teklifler 3. - Tesis tavsiyelere uyar → ziyaretin tamamlanması - Kamu denetçisinin vardığı sonuçların kabul edilmemesi ya da harekete geçmeme → „ esnek yaptırımlar “ ( daha üst makama gidilmesi, halka açıklama ) 4.Genel r apor ( tüm planlanan ziyaretler, genel meseleler, bulgular ve gözlemler, muamele standartları ardından)

7 KAMU DENETÇİSİNİN PERSONELİ Kurum içinde özel bir departman -12 hukukçu (6 + 6) + ad hoc bağımsız uzmanlar (do ktorlar, hemşireler, psikologlar, psikiyatristler, STKlar vb.) Ziyaretler ( teftişler) düzenlidir – belirli bir dönem için hazırlanmış plan uyarınca yürütülürler (genellikle ½ yıllık – düzenli ve önleme amaçlı ) Ziyaret : hazırlık, gerçekleştirme, bilginin işlenmesi → r a por

8 YETKİLER Ziyaret önceden haber verilmeksizin tesisin tüm kısımlarına girilmesi Tüm dosyaların incelenmesi ( tıbbi kayıtlar dahil ) Çalışanlara soru sorulması Üçüncü kişiler olmaksızın gözaltı yerlerinde tutulan kişilerle görüşme

9 ZİYARET HAZIRLIĞI T esisin seçilmesi - kamu denetçisinin önceki deneyimleri - halkın ya da alıkonulan kişilerin yönlendirmesi - önceki teftiş araçlarının sonuçları - coğrafi kıstaslar - çeşitli kurucular ( devlet + bölge yönetimi + özel ) Münferit tesis hakkında bilgi derlenmesi Hukuki arka plan bilgisinin derlenmesi - uluslararası ya da ulusal kurallar ve düzenlemeler, AİHM kararları dahil mahkeme kararları, tavsiyeler vb.

10 ZİYARETLERDE GEÇERLİ USÜL 1-3 günlük ziyaretler ; habersiz 1. gün ( yönetici ile tanışma, tesisin teftişi, dosya ve diğer belgelerin incelenmesi, yönetici, çalışanlar, tutuklular/ hizmetten yararlananlar, vb. ile görüşmeler ) 2. –3. gün ( tutuklular/ hizmetten yararlananlar ile görüşmeler, bulguların tamamlanması, yönetici ile tartışma, değerlendirme )

11 DEĞERLENDİRME Kanun ve Yönetmeliklerin Uygulanması Uluslararası antlaşmalar, ulusal kanunlar, yönetmelikler, ( özellikle DE IURE tesisler ) Temel hak ve özgürlükler ile insan onuruna saygı ışığında olguların değerlendirilmesi ( özellikle DE FACTO tesisler – eksik hukuki düzenleme ya da hiç düzenleme bulunmaması ) AİHM kararları, esnek hukuk ( Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, BMMYK ), uluslararası kuruluşların bildirgeleri (WMA, WHO vb.) muamele standartları ( İÖK )

12 BAĞIMSIZLIK Güçlü yetki ( yasal arka plan, saygın kurum ) Maddi ve mali bağımsızlık - Devlet bütçesinde özel ve bağımsız bütçe kalemi - Yalnızca Meclise karşı (Hükümete karşı değil) sorumluluk - Personelin mesleki gizlilik kuralları

13 HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ Web sayfaları - üç aylık ve yıllık r a por lar - genel temati k raporlar + tavsiyeler Basın konferansları Sunumlar, semin erler

14 2006 İSTATİSTİKLERİ 19 polis karakolunda 110 hücre Yabancılar için 4 gözaltı merkezi ( idari ihraç/iade ) 7 cezaevi ( en ağır tipte, yaşam boyu mahkumiyet ) Koruma amaçlı eğitim için 4 kurum 5 so syal bakım tesisi – fiziksel engelliler için kurumlar 5 h astane – ( uzun süreli yatan hastalar )

15 2007 İSTATİSTİKLERİ 27 yaşlı bakım evi Sığınmacılar için 2 kabul merkezi Takip ziyaretleri : - 2 so syal hizmet tesisi - 5 poli s karakolu - 2 yabancılar için gözaltı merkezi - 2 h astane ( uzun süre yatan hastalar ) - 3 cezaevi

16 2008 İSTATİSTİKLERİ 8 ps ikiyatri hastanesi (30 koğuş ) 16 yaşlı bakım evi - sosyal hizmetlerin sunulmasının mali boyutlarına odaklanan ziyaretler Takip ziyaretleri : -6 yaşlı bakım evi - 2 özel yaşlı bakım evi

17 2009 İSTATİSTİKLERİ Zihinsel engelli kişiler için 25 bakım evi Takip ziyaretleri – 6 ps ikiyatri hastanesi 9 (duruşma öncesi) tutukevi ( sonbahar 2009)

18 Bilgi, İrtibat ( İngilizce ) Gözaltı Yerlerinin İzlenmesi kısmı ( yıllık + üç aylık raporlar, tavsiyeler ) Office of the Public Defender of Rights (İnsan Hakları Kamu Denetçiliği Makamı) Údolní 39, Brno, Czech Rep. (Çek Cum.) Marie Lukasová,


"ULUSAL ÖNLEYİCİ MEKANİZMA Çek Cumhuriyeti Ankara, 22 Ekim 2009 www.ochrance.cz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları