Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

2 ELEMENT VE SEMBOLLERİ ATOMUN YAPISI ELEKTRON DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER KİMYASAL BAĞLAR BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ KARIŞIMLAR

3 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

4 Gerçekleşen büyük patlamanın ardından evren oluşmaya başladı
Gerçekleşen büyük patlamanın ardından evren oluşmaya başladı. Patlama sonucunda oluşan atomlar uzay boyunca saçıldı. İlk oluşan atomlar hidrojen, helyum ve döteryumdu. Daha sonra saçılan bu element atomları diğer elementleri oluşturdu.

5 Dünyada bulunan ilk element; Alman din adamı Albertus Magnus, arsenik elementini bulan kişidir. Kaşifi bilinen ilk element de arseniktir.

6 Elementin Tanımı: Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir
Elementin Tanımı: Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir. Atomik yapıdaki elementler sembollerle gösterilirken, moleküler yapıdaki elementler formülle gösterilir. Oksijen atomu ( O Oksijen Molekülü O₂

7 Bakır elementi molekül içermez, bu nedenle formülü yoktur
Bakır elementi molekül içermez, bu nedenle formülü yoktur. Sadece sembolü vardır. Aşağıda bazı elementlerin sembolleri ve formülleri verilmiştir. Bakır atomu (Cu)

8 Tabloda 1’ den 20’ ye kadar numaralandırılmış elementleri, latince adları ve sembollerini İnceleyiniz.

9 Dünya’da elementlerin tahmini bulunma oranları ( % olarak )

10 Numarası Latince adı CARBONEUM 6 C Sembolü KARBON Elementin adı

11

12 ATOM VE YAPISI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 KİMYASAL BAĞLAR

29 İyonik Bağ Kovalent Bağ
Element atomlarını bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar ikiye ayrılır: İyonik Bağ Kovalent Bağ

30 İYONİK BAĞ Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucu oluşan elektriksel çekim kuvvetine iyonik bağ denir.

31

32

33 KOVALENT BAĞ Ametal atomlarının kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağlara kovalent bağ denir.

34 Kovalent bağ ikiye ayrılır:
A)APOLAR KOVALENT BAĞ B)POLAR KOVALENT BAĞ

35 APOLAR KOVALENT BAĞ Aynı cins atomlar arasında oluşan kovalent bağa apolar kovalent bağ denir. Ör: hidrojen gazı, oksijen gazı

36

37 POLAR KOVALENT BAĞ Farklı cins atomlar arasında oluşan kovalent bağa polar kovalent bağ denir. Ör: su, karbondioksit CO2

38

39 KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
Saf değildir. Fiziksel yolla ayrıştırılırlar. Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişim olmaz. Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. Karışımı oluşturan maddelerin miktarı arasında sabit bir oran yoktur.

40 1)Homojen karışımlar Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler denir. Örnek: tuzlu su, şekerli su, hava, çeşme suyu, alkol vb.

41 Her tarafında farklı özellik gösteren karışımlardır.
Örnek: su-zeytinyağı, su- benzin, su-kum, sis, ayran, kaya parçaları vb. Emülsiyon, süspansiyon, aerosol ve kolloit çözeltisi olmak üzere 4 çeşittir.

42

43

44


"MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları