Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bileşikler ve Formülleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bileşikler ve Formülleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Bileşikler ve Formülleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri

2 Çevramizde çok çeşitli maddeler görüyoruz.Oysa sadece 100 kadar element vardır.Çevremizdeki maddeler bu elementlerin çeşitli şekilllerde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.Ancak doğada elementlerin saf hallerine ender rastlanır.Elementlerin büyük bir çoğunluğu doğada bunların bileşikleri halinde bulunur. Bileşik formül Anahtar Kavramlar Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bileşikler ve Formülleri

3 Farklı element atomları uygun şartlarda bir araya geldiğinde yeni maddeler oluşur.Bu yeni maddeleri oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ bulunmaktadır.Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir. Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerden tamamen fraklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.Örneğin yemek tuzukendisini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden tamaamen farklı özelliktedir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bileşikler ve Formülleri

4 Bileşikler yapılarına göre ikiye ayrılır: 1)Moleküler yapılı bileşikler: Atomlardan oluşan yeni madde bileşik ve moleküler yapıda olabileceği gibi moleküler yapıda olmayabilirler de.Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküllerdeki atomlar arasında kovalent bağ vardır. Moleküler yapılı bileşikler:;Kovalent bağ ile oluşmuş bileşiklerdir. Suda molekül halinde yani parçalanmadan çözünürler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez. Bileşikler ve Formülleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri

5 Bileşikler ve Formülleri

6 2) İyonik yapılı bileşikler: Bileşiklerin hepsi moleküler yapıda değildir.Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan atomlar arasında iyonik bağ vardır.Bu tür bileşikler iyonik yapılı bileşik olarak adlandırılır. İyonik bağ ile oluşmuş bileşiklerdir. Suda iyonlarına ayrılarak çözünürler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Örneğin kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijen iyonları arasındaiyonik bağ bulunmaktadır.İyonların bağ yapması sonucunda oluşan bileşikler iyonik bileşik olarek adlandırılır. Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bileşikler ve Formülleri

7 NaCl iyonik bileşiktir NaCl suda iyonlaşarak çözününür. Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bileşikler ve Formülleri

8 Yandaki modeldeiki oksijen atomu ve bir karbon atomu yer almaktadır.Bu sebeple bileşiğin fotmülünü yazarken bileşiği oluşturan en küçük birimin içerdiğielementlerin sembolleri ve atom sayısı belirtilir.Modeldeki karbon dioksit molekülü “Co 2 ” formülü ile gösterilir.Bu formül bize bir tane karbon atomu ile iki tane oksijen (o) atomunun bir araya gelerek karbondioksit (Co 2 )bileşiğini oluşturduğunu gösterir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri Bileşikler ve Formülleri


"Bileşikler ve Formülleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları