Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Ebru Dikensoy Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.D.

2 YÜKSEK RİSKLİ GRUBA 1 Gr Ca VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI
PREEKLAMPSİNİN ERKEN BELİRLENMESİ 16.HAFTADAN ÖNCE 81 MG ASPİRİN BAŞLANMASI YÜKSEK RİSKLİ GRUBA 1 Gr Ca VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI PREEKLAMPSİNİN %17-20 AZALTILMASI

3 PREEKLAMPSİ İSKEMİK PLASENTA ANTİANGİOGENİC PROANGİOGENİC FAKTÖRLER
VEGF PIGF sFlt-1 sVEGFR-1

4 ANTİANJİOGENİKLER VE PREEKLAMPSİ

5 sFlt-1 VEGF BAĞLAR PLASENTADAN SALINIR RATLARDA Glomerulokapiller
endoteliyozis HT ALBUMİNÜRİ

6 sFlt-1 VEGF PIGF sFlt-1 PE DOKU KÜLTÜRÜ NORMAL ENDOTEL FONKSİYONU
ANGİOGENESİS

7 PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE ARTIŞ OLMAKTADIR
sFlt-1 PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE ARTIŞ OLMAKTADIR

8 PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE DÜŞÜŞ OLMAKTADIR
PIGF PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE DÜŞÜŞ OLMAKTADIR

9 PREEKLAMPSİ ŞİDDETİ VE MATERNAL-NEONATAL MORTALİTE
sFlt-1 <34hf PE 2-5 HF ÖNCE PIGF PREEKLAMPSİ ŞİDDETİ VE MATERNAL-NEONATAL MORTALİTE

10 Vazodilatasyon inhibisyonu
s-ENDOGLİN X X TGF-B1 TGF β3 eNOS Trofoblast invazyonu Vazodilatasyon inhibisyonu

11 S- ENDOGLİN HASTALIK ŞİDDETİ ARTMAKTA DOĞUMDAN SONRA AZALMAKTADIR
MATERNAL SERUMDA PREEKLAMPSİDEN 2-3 AY ÖNCE ARTMAKTA HASTALIK ŞİDDETİ ARTMAKTA DOĞUMDAN SONRA AZALMAKTADIR

12 Vasküler permeabilite artışı
s-ENDOGLİN Vasküler permeabilite artışı Hipertansiyon

13 sFlt-1 PGIF sENDOGLİN OR:4.2 %95 2.4-4.7 OR:9.0 %95 CI 5.6-14.5 OR:6.6
SENSİTİVİTE %32 FPR %5 SENSİTİVİTE %18 FPR %5 SENSİTİVİTE %26 FPR %5

14 164 42 36 388/242 630 69 11 291 95 26 176 HASTA GRUBU PE/HELLP KR HT
PIH 36 KONTROL 388/242 630 ERKEN PE <34hf 69 11 291 GEÇ PE ≥34hf 95 26 176

15 sFLT/PIGF cutoff = 85

16 sFlt-1/PGIF PE/HELLP KLİNİK <34 hf OLARAK SİSTOLİK KB İLE
CUT OFF 85 ~500 SİSTOLİK KB İLE KORELASYON VAR

17 sFlt-1/PGIF ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM
164/69 PE/HELLP (<34 HF) 2.GÜN (38) 2-7 GÜN (14) >7.GÜN (17) sFlt-1/PGIF 616.42±81.15 547.93±98.39 225.55±60.59

18 PE/HELLP ‘DA sFlt-1/PIGF ORANI VE ACİL DOĞUM RİSKİ
RR <34 hf > 655.2 2.69 >34 hf >201 3.5

19

20 ÜRİNER TESTLER CPEP (PE VE CONTROL) 13-21 HAFTA TEKİL GEBE PP 24 H
26-29.HAFTALARDA 36. HAFTADA VE PE BAŞLANGICINDA ÜRİNER ÖRNEKLEME YAPILMIŞ

21 ÜRİNER TESTLER JAMA. 2005;293(1):77-85. doi:10.1001/jama.293.1.77
From: Urinary Placental Growth Factor and Risk of Preeclampsia JAMA. 2005;293(1): doi: /jama

22 ÜRİNER PGIF NORMALDE 29-32 HAFTADA PİK YAPAR
21-32.HAFTADA EN DÜŞÜK DERECE PIGF 118pg/ml EN İYİ BELİRLEYİCİ PRETERM PE (OR:22.5 %95 CI ) TERM PE OR:2.2 %95 CI URİNER PIGF 8-21.HF 2 GRUPTA AYNI PE’DE 25.HAFTADAN HASTALIĞIN BAŞLANGICINA KADAR DÜŞÜKTÜR.

23 UA DOPPLERİ PE’Yİ 2 TRİMESTERDE DAHA KESİN BELİRLER
Uterin Arter Doppleri UA DOPPLERİ PE’Yİ 2 TRİMESTERDE DAHA KESİN BELİRLER Use of uterine artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a systematic review and bivariable meta-analysis.Cnossen JS, Morris RK, ter Riet G, Mol BW, van der Post JA, Coomarasamy A, Zwinderman AH, Robson SC, Bindels PJ, Kleijnen J, Khan KS.CMAJ. 2008;178(6):701

24 1. Trimester Uterin Arter Doppler
PI>2.35 RI>0.85 Bilateral notch PE DR <34 hf %59 >34 hf %40 %5FPR

25 2.Trimester Uterin Arter Doppler
PI>1.58 %5 FPR <34 hf %77 >34 hf %22

26 2. Trimesterde Uterin Arter Doppleri ve Genel PE Riski
2.TR PI ARTIŞ (1.58) VE UTERİN ARTERDE BİLATERAL NOTCH LOW RİSK GROUP HİGH RİSK GROUP SENSİTİVİTE %23 SPESİFİSİTE %99 +LR:7.5 -LR: 0.59 SENSİTİVİTE %19 SPESİFİSİTE %99 +LR:21 -LR:0.82

27 ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİNİN 2
ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİNİN 2.TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLERİ İLE BELİRLENMESİ LOW RİSK GROUP HİGH RİSK GROUP ARTMIŞ PI BİLATERAL NOTCHİNG ARTMIŞ PI SENSİTİVİTE %80 SPESİFİSİTE %78 +LR:3.7 -LR:0.26 SENSİTİVİTE %78 SPESİFİSİTE %95 +LR:15.6 -LR:0.23 SENSİTİVİTE %65 SPESİFİSİTE %95 +LR:13.4 -LR:0.37

28 TESTLERİN KOMBİNASYONU
YENİ YAKLAŞIMLAR TESTLERİN KOMBİNASYONU GENOMİK ÇALIŞMALAR PE İLE İLİŞKİLİ GEN POLİMORFİZMLERİ LOW RİSK GROUP HİGH RİSK GROUP 1.TRİMESTER 2.TRİMESTER 1.TRİMESTER PROTEOMİK PROFİL PP13 PAPP-A DİSİNTEGRİN ADAM 12 UTERİN ARTER DOPPLER (PI>2.35 RI>0.35) UTERİN ARTER DOPPLER PP13 SERPİNA1 SENSİTİVİTE %60-80 SPESİFİSİTE %80 SENSİTİVİTE %90 SPESİFİSİTE %90 SENSİTİVİTE %85 SPESİFİSİTE %87 +LR LR 0.2 Combining biochemical and ultrasonographic markers in predicting preeclampsia: a systematic review. Giguère Y, Clin Chem. 2010;56(3):361

29

30 PREEKLAMPSİ ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIŞLI OLMAYAN TESTLER
PROVAKATİF BİYOFİZİK TESTLER SERUM ÜRİK ASİT 3.5-4 mg/dl S:%56 S:77-95 TROMBOFİLİ TESTLERİ MATERNAL SERUM FREE FETAL DNA VE BİYOMARKIRLAR ATII CHALLENGE TEST ROLL OVER TEST (SUPİNE PRESSÖR TEST) İZOMETRİK EGZERSİZ TEST (HAND –GRİP TEST)

31 Ut-PI MATERNAL ÖZELLİKLER PAPP-A PGIF PAPP-A VE PIGF ORTALAMA ARTERYEL KAN BASINCI (MAP)

32 MATERNAL RİSK FAKTÖRLERİ

33

34 MAP = Diyastolik KB + (Sistolik KB -Diyastolik KB) / 3
Preeklampside Maternal KB Normal Erken PE Mean arteryial basınç (MoM) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Geç 34 çalışmanın metaanalizi; -SKB -DKB -ortalama arteryal basınç (MAP) pre-eklampsi öngörüsünde düşük ve yüksekli risk kadınlarda MAP daha üstün MAP 1.TR <34 HF PE %58 DR %5 FPR MAP = Diyastolik KB + (Sistolik KB -Diyastolik KB) / 3 Cnossen JS. BMJ Poon et al. Hypertension.2009.

35 Maternal özellikler 1.TR <34 HF PE
Maternal anamnez: a priori risk - 4.75 ( ) Ovulasyon ilaçları 8.70 ( ) Hipertansiyon 2.91 ( ) Ailede PE hikayesi 2.18 ( ) 4.02 ( ) Daha önce PE var 0.24 ( ) 0.31 ( ) Daha önce PE yok Parous 2.66 ( ) Indian or Pakistani 2.97 ( ) 3.64 ( ) Black Etnik origin 1.10 ( ) VKİ (Kg/m2) 1.04 ( ) Maternal yaş (y) Geç-PE Erken-PE OR (%95 CI) Independent variable White 1 Detection rate (FPR %5) 100 % 90 80 70 60 50 40 Maternal özellikler 1.TR <34 HF PE %36 DR %5 FPR 30 20 10 n=57,458 Akolekar et al., Fetal Diagn Ther Erken-PE Geç-PE

36 1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE PAPP-A (0.4 MOM)
%5 FPR <34 hf PE >34 hf PE DR 93 61

37 ANTİOXİDAN BAŞLANMASI
ÖZETLE YENİ YAKLAŞIM YÜKSEK RİSKLİ GRUBUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ 1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE PAPP-A DEĞERLERİNE BAKILMASI (%93 DR) 16. HAFTADA 81 MG ASPİRİN VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI sFlt-1/PGIF ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM

38 TEŞEKKÜRLER


"PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları