Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Doç.Dr.Ebru Dikensoy Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Doç.Dr.Ebru Dikensoy Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.D."— Sunum transkripti:

1 PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Doç.Dr.Ebru Dikensoy Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.D.

2 PREEKLAMPSİNİN ERKEN BELİRLENMESİ 16.HAFTADAN ÖNCE 81 MG ASPİRİN BAŞLANMASI YÜKSEK RİSKLİ GRUBA 1 Gr Ca VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI PREEKLAMPSİNİN %17-20 AZALTILMASI

3 PREEKLAMPSİ PREEKLAMPSİ İSKEMİK PLASENTA PROANGİOGENİC FAKTÖRLER ANTİANGİOGENİC FAKTÖRLER VEGF PIGF sFlt-1 sVEGFR-1

4 ANTİANJİOGENİKLER VE PREEKLAMPSİ ANTİANJİOGENİKLER VE PREEKLAMPSİ

5 sFlt-1 VEGF BAĞLAR PLASENTADAN SALINIR RATLARDA ALBUMİNÜRİ HT Glomerulokapiller endoteliyozis

6 sFlt-1 PE DOKU KÜLTÜRÜ sFlt-1 NORMAL ENDOTEL FONKSİYONU NORMAL ANGİOGENESİS VEGF PIGF

7 sFlt-1 PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE ARTIŞ OLMAKTADIR

8 PIGF PREEKLAMPSİ KLİNİĞİNDEN 5 HAFTA ÖNCE DÜŞÜŞ OLMAKTADIR

9 sFlt-1 <34hf PE 2-5 HF ÖNCE PIGF PREEKLAMPSİ ŞİDDETİ VE MATERNAL-NEONATAL MORTALİTE

10 TGF β3 eNOS Vazodilatasyon inhibisyonu Trofoblast invazyonu s-ENDOGLİN TGF-B1 X X

11 S- ENDOGLİN S- ENDOGLİN MATERNAL SERUMDA PREEKLAMPSİDEN 2-3 AY ÖNCE ARTMAKTA MATERNAL SERUMDA PREEKLAMPSİDEN 2-3 AY ÖNCE ARTMAKTA HASTALIK ŞİDDETİ ARTMAKTA DOĞUMDAN SONRA AZALMAKTADIR

12 s-ENDOGLİN Vasküler permeabilite artışı Hipertansiyon

13 sFlt-1 OR:6.6 %95 CI 3.1-13.7 SENSİTİVİTE %26 FPR %5 PGIF sENDOGLİN OR:9.0 %95 CI 5.6-14.5 OR:4.2 %95 2.4-4.7 SENSİTİVİTE %32 FPR %5 SENSİTİVİTE %18 FPR %5

14 HASTA GRUBU PE/HELLP 164 KR HT 42 PIH 36 KONTROL 388/242 630 ERKEN PE <34hf 6911291 GEÇ PE ≥34hf 9526176

15 sFLT/PIGF cutoff = 85

16 sFlt-1/PGIF PE/HELLP <34 hf KLİNİK OLARAK SİSTOLİK KB İLE KORELASYON VAR CUT OFF 85 ~500

17 sFlt-1/PGIF ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM 164/69 PE/HELLP (<34 HF) 2.GÜN (38) 2-7 GÜN (14) >7.GÜN (17) sFlt-1/PGIF 616.42±81.15547.93±98.39225.55±60.59

18 PE/HELLP ‘DA sFlt-1/PIGF ORANI VE ACİL DOĞUM RİSKİ sFlt-1/PIGF RR <34 hf> 655.22.69 >34 hf>2013.5

19

20 ÜRİNER TESTLER CPEP (PE VE CONTROL) 13-21 HAFTA TEKİL GEBE PP 24 H 26-29.HAFTALARDA 36. HAFTADA VE PE BAŞLANGICINDA ÜRİNER ÖRNEKLEME YAPILMIŞ

21 JAMA. 2005;293(1):77-85. doi:10.1001/jama.293.1.77 From: Urinary Placental Growth Factor and Risk of Preeclampsia ÜRİNER TESTLER

22 URİNER PIGF 8-21.HF 2 GRUPTA AYNI URİNER PIGF 8-21.HF 2 GRUPTA AYNI PE’DE 25.HAFTADAN HASTALIĞIN BAŞLANGICINA KADAR DÜŞÜKTÜR. 21-32.HAFTADA EN DÜŞÜK DERECE PIGF 118pg/ml EN İYİ BELİRLEYİCİ PRETERM PE (OR:22.5 %95 CI 7.4- 67.8) TERM PE OR:2.2 %95 CI 1.2-4.3 21-32.HAFTADA EN DÜŞÜK DERECE PIGF 118pg/ml EN İYİ BELİRLEYİCİ PRETERM PE (OR:22.5 %95 CI 7.4- 67.8) TERM PE OR:2.2 %95 CI 1.2-4.3 ÜRİNER PGIF NORMALDE 29-32 HAFTADA PİK YAPAR

23 Uterin Arter Doppleri UA DOPPLERİ PE’Yİ 2 TRİMESTERDE DAHA KESİN BELİRLER Use of uterine artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a systematic review and bivariable meta-analysis.Cnossen JS, Morris RK, ter Riet G, Mol BW, van der Post JA, Coomarasamy A, Zwinderman AH, Robson SC, Bindels PJ, Kleijnen J, Khan KS.CMAJ. 2008;178(6):701

24 1. Trimester Uterin Arter Doppler PI>2.35 RI>0.85 Bilateral notch <34 hf %59 %5FPR >34 hf %40 PE DR

25 2.Trimester Uterin Arter Doppler PI>1.58 %5 FPR <34 hf %77 >34 hf %22

26 2. Trimesterde Uterin Arter Doppleri ve Genel PE Riski 2. Trimesterde Uterin Arter Doppleri ve Genel PE Riski LOW RİSK GROUP 2.TR PI ARTIŞ (1.58) VE UTERİN ARTERDE BİLATERAL NOTCH 2.TR PI ARTIŞ (1.58) VE UTERİN ARTERDE BİLATERAL NOTCH SENSİTİVİTE %23 SPESİFİSİTE %99 +LR:7.5 -LR: 0.59 SENSİTİVİTE %23 SPESİFİSİTE %99 +LR:7.5 -LR: 0.59 HİGH RİSK GROUP SENSİTİVİTE %19 SPESİFİSİTE %99 +LR:21 -LR:0.82 SENSİTİVİTE %19 SPESİFİSİTE %99 +LR:21 -LR:0.82

27 ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİNİN 2.TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLERİ İLE BELİRLENMESİ ARTMIŞ PI BİLATERAL NOTCHİNG SENSİTİVİTE %78 SPESİFİSİTE %95 +LR:15.6 -LR:0.23 SENSİTİVİTE %78 SPESİFİSİTE %95 +LR:15.6 -LR:0.23 SENSİTİVİTE %65 SPESİFİSİTE %95 +LR:13.4 -LR:0.37 SENSİTİVİTE %65 SPESİFİSİTE %95 +LR:13.4 -LR:0.37 LOW RİSK GROUP HİGH RİSK GROUP ARTMIŞ PI SENSİTİVİTE %80 SPESİFİSİTE %78 +LR:3.7 -LR:0.26 SENSİTİVİTE %80 SPESİFİSİTE %78 +LR:3.7 -LR:0.26

28 YENİ YAKLAŞIMLAR TESTLERİN KOMBİNASYONU LOW RİSK GROUP PP13 PAPP-A DİSİNTEGRİN ADAM 12 1.TRİMESTER2.TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER SENSİTİVİTE %60-80 SPESİFİSİTE %80 HİGH RİSK GROUP 1.TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER (PI>2.35 RI>0.35) PP13 SENSİTİVİTE %90 SPESİFİSİTE %90 GENOMİK ÇALIŞMALAR PE İLE İLİŞKİLİ GEN POLİMORFİZMLERİ PROTEOMİK PROFİL Combining biochemical and ultrasonographic markers in predicting preeclampsia: a systematic review. Giguère Y, Clin Chem. 2010;56(3):361 SERPİNA1 SENSİTİVİTE %85 SPESİFİSİTE %87 +LR6.7 -LR 0.2

29

30 PREEKLAMPSİ ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIŞLI OLMAYAN TESTLER PROVAKATİF BİYOFİZİK TESTLER ATII CHALLENGE TEST ROLL OVER TEST (SUPİNE PRESSÖR TEST) İZOMETRİK EGZERSİZ TEST (HAND –GRİP TEST) SERUM ÜRİK ASİT 3.5-4 mg/dl S:%56 S:77-95 TROMBOFİLİ TESTLERİ MATERNAL SERUM FREE FETAL DNA VE BİYOMARKIRLAR

31 MATERNAL ÖZELLİKLER PAPP-APGIF PAPP-A VE PIGF ORTALAMA ARTERYEL KAN BASINCI (MAP) Ut-PI

32 MATERNAL RİSK FAKTÖRLERİ

33

34 Normal Erken PE Mean arteryial basınç (MoM) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Geç PE 34 çalışmanın metaanalizi; -SKB -DKB -ortalama arteryal basınç (MAP) pre-eklampsi öngörüsünde düşük ve yüksekli risk kadınlarda MAP daha üstün Cnossen JS. BMJ 2008. Poon et al. Hypertension.2009. MAP = Diyastolik KB + (Sistolik KB -Diyastolik KB) / 3 Preeklampside Maternal KB MAP 1.TR <34 HF PE %58 DR %5 FPR

35 n=57,458 Akolekar et al., Fetal Diagn Ther. 2013. Maternal anamnez: a priori risk 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Erken-PEGeç-PE Detection rate (FPR %5) % -4.75 (1.55-14.53)Ovulasyon ilaçları -8.70 (2.77-27.33)Hipertansiyon 2.91 (1.63-5.21)-Ailede PE hikayesi 2.18 (1.24-3.83)4.02 (1.58-10.24) Daha önce PE var 0.24 (0.15-0.38)0.31 (0.14-0.71) Daha önce PE yok Parous 2.66 (1.29-5.48)- Indian or Pakistani 2.97 (1.98-4.46)3.64 (1.84-7.21) Black Etnik origin 1.10 (1.07-1.13)-VKİ (Kg/m 2 ) 1.04 (1.00-1.07)-Maternal yaş (y) Geç-PEErken-PE OR (%95 CI) Independent variable White1 Maternal özellikler 1.TR <34 HF PE %36 DR %5 FPR

36 1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE PAPP-A (0.4 MOM) %5 FPR<34 hf PE>34 hf PE DR9361

37 ÖZETLE YENİ YAKLAŞIM YÜKSEK RİSKLİ GRUBUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ 1.TRİMESTERDE MAP, UPI,PGIF VE PAPP-A DEĞERLERİNE BAKILMASI (%93 DR) sFlt-1/PGIF ORANINA GÖRE ACİL DOĞUM 16. HAFTADA 81 MG ASPİRİN VE ANTİOXİDAN BAŞLANMASI

38 TEŞEKKÜRLER


"PREEKLAMPSİNİN ERKEN TARAMASI Doç.Dr.Ebru Dikensoy Gaziantep Ünv.Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları