Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biedermeier Aysegül Evrin. I.Begriff Der Begriff Biedermeier wurde zunächst von den Realisten zur Kritik der Literatur der Restaurationszeit verwendet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biedermeier Aysegül Evrin. I.Begriff Der Begriff Biedermeier wurde zunächst von den Realisten zur Kritik der Literatur der Restaurationszeit verwendet."— Sunum transkripti:

1 Biedermeier Aysegül Evrin

2 I.Begriff Der Begriff Biedermeier wurde zunächst von den Realisten zur Kritik der Literatur der Restaurationszeit verwendet. In der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wandte sich die Bedeutung des Begriffs ins Positive. Man verband damit Vorstellungen von der "guten alten Zeit„. 2

3 II. Historischer Hintergrund 1815 wurde der Wiener Kongress eingeleitet, ◦ bei dem die Neuordnung Europas geregelt wurde. Die Zeit zwischen 1815 und 1848 war geprägt von den deutschen Fürsten, welche sich für eine Restauration einsetzten, ◦ und dem "Jungen Deutschland" (Studenten und Professoren), das nach Freiheit und einer politischen Einheit strebte. 1815 kam es zur Gründung des Deutschen Bundes zwischen 39 Einzelstaaten. 3

4 III. Philosophischer Hintergrund Der philosophische Hintergrund der Restaurationszeit war v. a. von der Philosophie Friedrich Hegels (1770- 1831) und seinen Schriften geprägt: ◦ Phänomenologie des Geistes (1806), ◦ Wissenschaft der Logik (1812/16), ◦ Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817) und ◦ Grundlinien der Philosophie des Rechts (1831) 4

5 1. Literatur des Biedermeier Die Biedermeierdichtung versuchte dem Konflikt zwischen Wirklichkeit und Ideal sowie den politischen Spannungen eine heile poetische Welt mit dem Ziel der Harmonisierung entgegenzusetzen. Bevorzugt wurden kleine literarische Formen 5

6 In der biedermeierlichen Literatur wurden folgende Themen dargestellt: ◦ Unterordnung unter das Schicksal, ◦ politische Haltung des Mittelwegs, ◦ Schätzung des inneren Friedens und kleinen Glücks, ◦ Bedacht auf Ordnung, ◦ Hang zum Pietismus, ◦ Interesse für Natur und Geschichte 6

7 Dabei kamen oft die biedermeierlichen Lebensgefühle wie ◦ Resignation, Weltschmerz, Schwermut, Stille, Verzweiflung und Entsagung zum Ausdruck, die nicht selten zu Hypochondrie und Selbstmord führten. Grillparzer,Lenau und Mörike beispielsweise litten in ihren letzten Lebensjahren an Hypochondrie; Stifter und Raimund dagegen gingen in den Freitod. Sprachliche Kennzeichen biedermeierlicher Literatur sind besonders die Schlichtheit in Form und Sprache, Volkstümlichkeit, Detailgenauigkeit und Bildlichkeit. 7

8 1.1 Lyrik im Biedermeier 1.1 Lyrik im Biedermeier Die biedermeierliche Lyrik zeichnet sich sowohl in ihrer Form als auch in ihrem Inhalt vor allem durch Einfachheit und Volksliedhaftigkeit aus. Wichtige Themen waren: Liebe, Religion, Vergänglichkeit, Entsagung und häusliches Glück. 8

9 1.2 Epik im Biedermeier In der Epik waren im Biedermeier kurze Erzählformen, wie z. B. Novelle und Kurzgeschichte, beliebt. Die wichtigste epische Kleinform in der Biedermeierzeit war die Novelle. Die bekanntesten Beispiele für Novellen des Biedermeiers: ◦ Die Judenbuche Annette von Droste-Hülshoffs, ◦ Die schwarze Spinne Jeremias Gotthelfs ◦ Der arme Spielmann Franz Grillparzers 9

10 Trotz der Tendenz zu kleinen Formen in der Biedermeierzeit entstanden auch größere epische Dichtungen. Wichtige Beispiele: ◦ Die von Karl Immermann verfassten Romane Die Epigonien. ◦ Familienmemoiren in neun Büchern (1836) und Münchhausen ◦ Eine Geschichte in Arabesken (1838/39) ◦ Mörikes Maler Nolten (1832) ◦ Stifters Der Nachsommer (1857) 10

11 1.3 Biedermeierliches Drama Die drei bedeutendsten Dramatiker des Biedermeier stammen aus Österreich: ◦ Grillparzer, Nestroy und Raimund Einstellung zur Welt der drei Autoren: eine melancholische und pessimistische Sicht 11

12 2. Literarische Formen Balladen Novellen Kurzgeschichten Studien/ Skizzen (bes. Stimmungsbilder) Verserzählungen Volkslustspiele, wie Possen, Komödien und Zauberstücke 12

13 Skizze/Studie: Ein Skizze/Studie ist ein selbständiger, jedoch formal und stilistisch bewusst unausgestalteter Prosatext. Diese Erzählform überschneidet sich häufig mit anderen, z. B. der Erzählung, der Kurzgeschichte oder dem Bericht. Zauberstück: Ein Zauberstück ist eine Spielvorlage, die übernatürliche Requisiten und Personal beinhaltet. Man unterscheidet zwischen: …. 13

14  Zauberspiel (z. B. Raimund: Die gefesselte Phantasie),  Zaubermärchen (z. B. Raimund: Der Verschwender),  Zauberposse (z. B. Nestroy:Der böse Geist Lumpazivagabundus; Raimund: Der Barometermacher auf der Zauberinsel)  Zauberoper (z. B. Schikaneder: Die Zauberflöte). 14

15 3. Vertreter Annette Freiin von Droste- Hülshoff (1797-1848) Annette Freiin von Droste- Hülshoff Jeremias Gotthelf (1797-1854) Jeremias Gotthelf Franz Grillparzer (1791-1872) Franz Grillparzer Karl Leberecht Immermann(1796-1840) Karl Leberecht Immermann Nikolaus Lenau (1802-1850) Nikolaus Lenau Eduard Mörike (1804-1875) Eduard Mörike Johann Nestroy (1801-1862) Johann Nestroy Ferdinand Jakob Raimund (1790-1836) Ferdinand Jakob Raimund Adalbert Stifter (1805-1868) Adalbert Stifter 15

16 4. Werke Die Ahnfrau (1817) - Grillparzer Maler Nolten (1832) - Mörike Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt (1832) - Nestroy Die Epigonen. Familienmemoiren in neun Büchern (1836) - Immermann Heidebilder (1841/42) - Droste-Hülshoff Der Hochwald (1841) - Stifter 16

17 Die Judenbuche. Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen (1842) - Droste-Hülshoff Die schwarze Spinne (1842) - Gotthelf Der arme Spielmann (1848) - Grillparzer Ein Bruderzwist in Habsburg (1848) - Grillparzer Don Juan. Ein dramatisches Gedicht (1851) - Lenau Bunte Steine (1853) - Stifter Der Nachsommer (1857) - Stifter Die Jüdin von Toledo (1872) – Grillparzer 17

18

19 Biedermeier Dönemi 1815* ve 1848* yılları arasında Orta Avrupa'da yaşanmış olan bir devirdir. Bu dönemde burjuva sınıfı güçlenmiş ve sanat, her sınıftan insanın ortak duygusal anlayışı olmaya başlamıştır. Bu sözcü ğ ün kendisi tarihle ilgili bir terimdir fakat genellikle edebiyat, müzik, görsel sanatlar ve iç mimari gibi sanat dallarından bahsetmek için kullanılmaktadır. 19

20 "Biedermeier" sözcü ğ ü, ilk olarak Alman doktor Adolf Kussmaul ile avukat Ludwig Eichrodt ikilisinin ortak yazmış oldukları şiirler için seçmiş oldukları "Gottlieb Biedermaier" takma adında görülmüştür. Bu takma ad da Joseph Victor von Scheffel'in 1848'de yayınlamış oldu ğ u iki şiirin isminden türetilmiştir. 20

21 Biedermeier Dönemi, bu yıllar arasında yaşanmış olan her günü kapsamamakla birlikte o yıllar arasında hakim olmuş olan modayı, sanatsal zevkleri vb. ifade etmektedir. Bu dönemin başlamasında etkili olan iki güç vardır: 1) İ lki, büyüyen şehirleşme ve gelişen endüstrileşmenin yeni bir orta sınıf yaratması ve bu insanların sanatı bambaşka algılayıp sanattan farklı beklentiler içinde olması; 2)ikincisi ise Napolyon Savaşlarının ardından dönemin en büyük diplomatlarından Klemens von Metternich'in uygulamış oldu ğ u politik baskılardır. 21

22 Sanata getirilen sıkı kontrol ve şiddetli sansürlemeler, sanatçıları ve halkı politikadan uzak durmaya itmiş ve böylelikle insanlar kendi çevrelerine, evlerine zaman ayırmışlardır. Evin ve ev yaşamının önemi dile getirilmiş, profesyonel anlamda mobilya dizaynı ve iç dekorasyonun temelleri atılmıştır. 22

23 Biedermeier Üslubu Sanatta özellikle Almanya, Avusturya, Kuzey İ talya ve İ skandinav ülkeleri burjuvazisinin be ğ enisini yansıtan yeni-klasikçilik ve romantizm arsında geçiş dönemi üslubu. Napoléon Savaşları’nın ardından 1825-35 arasında Avrupa’da yaşanan yoksulluk döneminde gelişti. Adı, orta sınıfın lüks merakını hicveden “Papa Biedermeier” adlı karikatür kahramanından kaynaklandı ğ ından küçültücü bir anlam içermekteydi. Orta sınıf, aile yaşamına, özellikle mektup yazmak dolayısıyla yazı masası kullanmak ve boş zamanları de ğ erlendirmek gibi kişisel etkinliklere önem veriyordu. 23

24 Bu tür ailelerde yaygın olarak gece toplantıları düzenleniyor, gece toplantılarının vazgeçilmez ögesi piyano yoksa Biedermeier evi yeterince döşenmiş sayılmıyordu. Bu gece toplantıları, yükselmekte olan orta sınıfın kitap, dans ve şiir okuma gibi kültürel ilgilerinin pekiştirilmesine olanak veriyordu. Bu etkinlikler, ya tür resmi ya da tarihsel resim niteli ğ i gösteren ve ço ğ unlukla duygusal bir yaklaşımla ele alınan Biedermeier resminin konularını teşkil ediyordu. Bu akımı temsil eden ressamlar arasında Almanya’da: ◦ Fran Krüger, ◦ Georg Friedrich Kersting, ◦ Julius Oldach, Carl Spitzweg ◦ Ferdinand Georg Waldmüller sayılabilir. 24

25 Biedermeier dönemi. Alman edebiyatında Vormaerz (Mart Öncesi) adıyla anılan 1848 Devrimi öncesinin iki akımından biri Biedermeier üslubuydu(*). 1814’te Viyana Kongresi ile başlayan bu dönem, yaklaşık 1830’lara de ğ in sürdü. Her tür eylem ve siyasetten uzaklaşarak kendi küçük çevresine çekilen burjuvazinin yaşama ve düşünme biçimini simgeleyen bu ad, edebiyattan önce giyimde ve mobilyada kullanıldı. 25

26 Yeni atı-lımlar yerine eskiyi koruma e ğ iliminde olan bu anlayıştaki yapıtlarda siyasetten uzak durma, büyük kahramanlıklar yerine küçük şeylerle ilgilenme, geçmişe özlem ve do ğ aya yakınlık duyma gibi ortak yönler görülür. Şiir ve öykü alanında dönemin en önemli temsilcisi Eduard Mörike ve Avusturya kökenli Adalbert Stifter’dir. 26

27 Halk şarkıları, balad ve do ğ a şiirlerinin yanı sıra, Mörike’ nin öteki yapıtlari: ◦ Maler Nolten (1832; Ressam Nolten) ◦ Mozart’ın Prag yolculu ğ u sırasında geçirdi ğ i bir günü anlatan Mozart auf der Reise nach Prag (1856; Mozart Prag Yolunda, 1971) Küçük şeylerden yola çıkarak do ğ a yasasına, tanrısal güce ulaşmak isteyen Stifter’in en önemli yapıtlari: ◦ Bunte Steine (1853; Renkli Taşlar) ile günlük yaşamdan uyumun egemen oldu ğ u bir kesit veren Der Nachsommer dir (1857; Yaz Sonu). 27

28 Dönemin tiyatro alanındaki en önemli temsilcileri, üçü de Viyanalı olan Franz Grillparzer, Ferdinand Raimund ve Johann Nestroy’dur. O yıllarda Viyana’da hâlâ geçerlili ğ ini koruyan barok tiyatro ile klasik dönem Alman tiyatrosunu örnek alarak kendine özgü psikolojik-gerçekçi bir üslup geliştiren Grillparzer’in oyunlarında, düş gücüne, oyunculu ğ a ve görkemli dekora dayanan Viyana halk tiyatrosunun özellikleri de görülür. Grillparzer, gerçek olay ve sorunları ele almak yerine, izleyiciyi, sözcükler kadar mimiklerin de önem taşıdı ğ ı, şiir dolu, düşsel bir dünyaya sokmak ister; bir yandan da insanın yazgısının belirlenmiş-li ğ ini gösterir. 28


"Biedermeier Aysegül Evrin. I.Begriff Der Begriff Biedermeier wurde zunächst von den Realisten zur Kritik der Literatur der Restaurationszeit verwendet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları