Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAN – DAL TANITIM ÇALIŞMALARI BAYRAKLI – 2015

2 -ALAN SEÇİMİ NEDİR? -NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR?

3 ALAN SEÇMEK GİDECEĞİN YÖNÜ TESPİT ETMEKTİR!

4 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ:
MESLEK SEÇİMİ YAPMAK, MESLEĞİNİN EĞİTİMİNİN HANGİ ALAN VE DALDA VERİLDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPMAK, (9. SINIFIN SONUNDA) ALAN SEÇİMİ YAPMAK. 10. SINIFIN SONUNDA DAL SEÇİMİ YAPMAK.

5 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ
9.SINIF TÜM LİSELERDE ORTAK Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Kendi okulunda İstediği okulda ALAN SEÇİMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ

6 ANADOLU MESLEK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda :
Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu doldurulacaktır. Alan seçimi hakkında sınıf rehber öğretmenleri gerekli açıklamaları yapacaklardır. Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır. Alanlara Yerleştirme puanınız; İlköğretim diploma notunuzun % 40’ı ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğinin 30 ve 31. Maddelerine göre hesaplanan 9. Sınıf yıl sonu başarı puanınızın % 60’ının toplamından oluşturulacaktır. Alanlara yerleştirme işleminin sonuçları Ağustos 2015 ayı içinde e- okuldan duyurulacaktır.

7 ANADOLU TEKNİK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda :
Neden Anadolu Teknik Lise? Avantajları Nelerdir? Teknik lise teknik eleman yetiştiren ve teknisyen unvanı kazandıran bir mesleki orta öğretim programıdır. Aynı zamanda teknik lisede yükseköğretime öğrenci yerleştirmeyi hedefleyen bir eğitim verilmektedir. Teknik lisede Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

8 ANADOLU TEKNİK LİSESİ Teknik Lise hem meslek edinmek hem de üniversiteyi gerçekten kazanmak isteyen öğrenciler için idealdir. Teknik lisede hem 4 yıllık fakülte hem de 2 yıllık MYO kazanma şansı daha yüksektir. Teknik lisede sadece 10 ve 11. Sınıflarda toplam 320 saat olan yaz stajı vardır. 12. Sınıfta işletmelerde beceri eğitimi yoktur. Teknik lise mezunları sınava girmeden iş yeri açma belgesi alabilmektedir.

9 ANADOLU TEKNİK LİSESİ Anadolu Teknik Liseye Geçiş Şartları Nelerdir?
         Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının; -- 9 uncu sınıfını doğrudan geçen -- Yıl sonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. -Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır

10 ANADOLU TEKNİK LİSESİ -Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri nedir? Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri: …. Haziran 2015 -Başvuruların değerlendirmesi nasıl yapılacaktır? Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir

11 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALANLAR
1-bİlİşİm Teknolojileri alanI ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI

12 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI WEB PROGRAMCILIĞI AĞ İŞLETMENLİĞİ TEKNİK SERVİS

13 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ
Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi ALAN SEÇİMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Veritabanı Programcılığı WEB Programcılığı Ağ İşletmenliği Teknik Servis Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Bakım Onarım

14 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DALLAR
1-bilişim teknolojileri alanI 1 - WEB PROGRAMCILIĞI 2 - VeritabanI PROGRAMCILIĞI 3 - Ağ işletmenliği 4 - teknik servis 2 – ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ 1 - GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 - ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

15 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ALANIN TANIMI : Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Elektrik Elektronik teknolojisi  alanı  bugün  diğer  tüm  alanları  geliştiren,  temel  ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. 

16 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Alan,  bugün  kendi  tasarım  ve  teknolojilerini  geliştirecek  güce  ulaşmıştır. Elektrik Elektronik   alanı  birçok alanı  etkilerken,  ekonomiye kendi  üretimi,  ihracatı  ve  istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci  derece katkılarda da bulunmaktadır. Türk  elektrik-elektronik  sanayinin  Türkiye  ekonomisi  içerisindeki  payı  her  geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir.

17 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI
Tanımı: Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol  güvenlik sistemleri (CCTV), hırsız alarm ve ihbar sistemleri, geçiş otomasyon sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

18 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI
GÖREVLERİ Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı montajını yapmak. Kapalı devre kamera kontrol sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak. İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak. Hırsız alarm sistemleri tesisatı için keşif ve projesini yapmak. Hırsız alarm sistemleri tesisatı montajını yapmak. Geçiş kontrol sistemi tesisatı keşif ve projesini yapmak. Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak. Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımını yapmak. Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek.

19 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI
GÜVENLİK DALI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:  İstihdam  edildikleri  işletmenin  çalışma  sahasına  (kağıt,  gıda,  tekstil,  otomotiv,  tıp vb.) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar.  Aynı  zamanda  kapalı  ortamlarda  teknik  servis  elemanı  olarak  iş  yaparlar.  Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Genelde yeni kurulan bina ve mekânların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekânlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir

20 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI
İŞ BULMA İMKÂNLARI Ülkemizde  bu  alanın  altında  yer  alan  mesleklerinde  iş  bulma  imkânı  oldukça fazladır. Özellikle  sanayinin  gelişmiş  olduğu  bölgelerde  bu  meslek  elemanlarına  yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve  kuruluşların ilgili birimlerinde istihdam edilmektedirler. İşletmelerin  teknik  servislerinde,  fabrikalarda,  büyük  ölçekli  firmaların teknik departmanların da çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler. Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır.  Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalarda iş bulunabileceği gibi Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilmektedirler.

21 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI
TANIMI: Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI: Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

22 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI
GÖREVLERİ: * DC ve AC devre çözümlerini yapmak. * Analog devre elemanlarını seçmek. * Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak. * Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak. * Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak. * Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak. * Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek. * Sistemlerin arızalarını gidermek. * Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak. * Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek. * Dijital elektronik devreleri kurmak. * Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak

23 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI
ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI: Endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kâğıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb.) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ayrıca, güç elektroniği, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) yazılım ve uygulamaları, Ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, endüstriyel elektrik motorları, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon gibi kurulu sistemin çalışma devamlılığı ve işletme sürekliliğinin sağlanması ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

24 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI
İŞ BULMA İMKÂNLARI: Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır.

25 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI
İŞ BULMA İMKÂNLARI: Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır.

26 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR:
      Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi ile Çok Programlı Liselerin bu okullarda uygulanan programlarından mezun olanlar, 3795 Sayılı Kanuna göre, TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi mezunları, yabancı dille eğitim avantajlarına sahip olurlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, üniversiteye girebilmek için öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılma hakkına sahiptirler. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ortaöğretim başarı puanlarının % 40´ına kadar ek puan verilir ve diğer lise mezunlarına göre daha avantajlı olurlar. Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okullarına sınavsız yerleştirilirler.

27 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR:
Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. En az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar. Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilirler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir. Teknik Lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir.

28 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR:
Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler.

29 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI TANITIM VİDEOSU
ik-sistemleri-dali-tanitim-videosu-www-kumanda- org_news ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM TANITIM VİDEOSU yel-bakim-onarim-dali-tanitim-videosu-www- kumanda-org_news

30 İYİ DÜŞÜN, DOĞRU KARAR VER!
PTML – 2010


"GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları