Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. -ALAN SEÇİMİ NEDİR? -NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR? 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. -ALAN SEÇİMİ NEDİR? -NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR? 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 -ALAN SEÇİMİ NEDİR? -NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR? 2

3 ALAN SEÇMEK GİDECEĞİN YÖNÜ TESPİT ETMEKTİR! 3

4 4 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ:  MESLEK SEÇİMİ YAPMAK,  MESLEĞİNİN EĞİTİMİNİN HANGİ ALAN VE DALDA VERİLDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPMAK,  (9. SINIFIN SONUNDA) ALAN SEÇİMİ YAPMAK.  10. SINIFIN SONUNDA DAL SEÇİMİ YAPMAK.

5 5 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ 9.SINIF TÜM L İ SELERDE ORTAK Anadolu Meslek LisesiAnadolu Teknik Lisesi ALAN SEÇ İ M İ B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ Kendi okulunda İ stedi ğ i okulda

6 6 ANADOLU MESLEK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda :  Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu doldurulacaktır.  Alan seçimi hakkında sınıf rehber öğretmenleri gerekli açıklamaları yapacaklardır.  Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır.  Alanlara Yerleştirme puanınız; İlköğretim diploma notunuzun % 40’ı ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğinin 30 ve 31. Maddelerine göre hesaplanan 9. Sınıf yıl sonu başarı puanınızın % 60’ının toplamından oluşturulacaktır.  Alanlara yerleştirme işleminin sonuçları Ağustos 2015 ayı içinde e- okuldan duyurulacaktır.

7 7 ANADOLU TEKNİK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda : Neden Anadolu Teknik Lise? Avantajları Nelerdir?  Teknik lise teknik eleman yetiştiren ve teknisyen unvanı kazandıran bir mesleki orta öğretim programıdır.  Aynı zamanda teknik lisede yükseköğretime öğrenci yerleştirmeyi hedefleyen bir eğitim verilmektedir.  Teknik lisede Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

8 8 ANADOLU TEKNİK LİSESİ  Teknik Lise hem meslek edinmek hem de üniversiteyi gerçekten kazanmak isteyen öğrenciler için idealdir.  Teknik lisede hem 4 yıllık fakülte hem de 2 yıllık MYO kazanma şansı daha yüksektir.  Teknik lisede sadece 10 ve 11. Sınıflarda toplam 320 saat olan yaz stajı vardır. 12. Sınıfta işletmelerde beceri eğitimi yoktur.  Teknik lise mezunları sınava girmeden iş yeri açma belgesi alabilmektedir.

9 9 ANADOLU TEKNİK LİSESİ Anadolu Teknik Liseye Geçiş Şartları Nelerdir? Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının; -- 9 uncu sınıfını doğrudan geçen -- Yıl sonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. -Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır

10 10 ANADOLU TEKNİK LİSESİ -Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri nedir? Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri: …. Haziran 2015 -Başvuruların değerlendirmesi nasıl yapılacaktır? Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir

11 1-BİLİŞİM TEKNOLOJILERI ALANI 2-ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALANLAR 11

12 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 12 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VER İ TABANI PROGRAMCILI Ğ I WEB PROGRAMCILI Ğ I A Ğ İŞ LETMENL İĞİ TEKN İ K SERV İ S

13 13 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi ALAN SEÇ İ M İ B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ Veritabanı Programcılı ğ ı WEB Programcılı ğ ı A ğ İ şletmenli ğ i Teknik Servis Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Bakım Onarım

14 1-BILI Ş IM TEKNOLOJILERI ALANI 1 - WEB PROGRAMCILI Ğ I 2 - VERITABANI PROGRAMCILI Ğ I 3 - A Ğ I Ş LETMENLI Ğ I 4 - TEKNIK SERVIS 2 – ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ 1 - GÜVENL İ K S İ STEMLER İ 2 - ENDÜSTR İ YEL BAKIM ONARIM GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DALLAR 14

15 ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ ALANI  ALANIN TANIMI : Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen alandır.  Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler do ğ rultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Elektrik Elektronik teknolojisi alanı bugün di ğ er tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. 15

16 ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ ALANI  Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptı ğ ı birinci derece katkının yanında, di ğ er sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır.  Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sa ğ lamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdi ğ i çabukluk, sektörün parlak gelece ğ ine işaret etmektedir. 16

17 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI 17 Tanımı: Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), hırsız alarm ve ihbar sistemleri, geçiş otomasyon sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

18 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI 18 GÖREVLERİ Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı montajını yapmak. Kapalı devre kamera kontrol sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak. İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak. Hırsız alarm sistemleri tesisatı için keşif ve projesini yapmak. Hırsız alarm sistemleri tesisatı montajını yapmak. Geçiş kontrol sistemi tesisatı keşif ve projesini yapmak. Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak. Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımını yapmak. Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek.

19 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI 19 GÜVENLİK DALI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI: İstihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kağıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb.) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Aynı zamanda kapalı ortamlarda teknik servis elemanı olarak iş yaparlar. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Genelde yeni kurulan bina ve mekânların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekânlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir

20 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI 20 İŞ BULMA İMKÂNLARI Ülkemizde bu alanın altında yer alan mesleklerinde iş bulma imkânı oldukça fazladır. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde bu meslek elemanlarına yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde istihdam edilmektedirler. İşletmelerin teknik servislerinde, fabrikalarda, büyük ölçekli firmaların teknik departmanların da çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler. Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalarda iş bulunabileceği gibi Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilmektedirler.

21 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI 21 TANIMI: Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI: Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

22 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI 22 GÖREVLERİ: * DC ve AC devre çözümlerini yapmak. * Analog devre elemanlarını seçmek. * Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak. * Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak. * Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak. * Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak. * Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek. * Sistemlerin arızalarını gidermek. * Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak. * Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek. * Dijital elektronik devreleri kurmak. * Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak

23 23 ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI: Endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kâğıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb.) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ayrıca, güç elektroniği, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) yazılım ve uygulamaları, Ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, endüstriyel elektrik motorları, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon gibi kurulu sistemin çalışma devamlılığı ve işletme sürekliliğinin sağlanması ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirirler. ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI

24 İŞ BULMA İMKÂNLARI: Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır. 24 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI

25 İŞ BULMA İMKÂNLARI: Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır. 25 ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI

26 ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR :  Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi ile Çok Programlı Liselerin bu okullarda uygulanan programlarından mezun olanlar, 3795 Sayılı Kanuna göre, TEKN İ SYEN unvanı ile istihdam edilirler.  Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi mezunları, yabancı dille e ğ itim avantajlarına sahip olurlar.  Mesleki ve Teknik Ortaö ğ retim kurumlarından mezun olanlar, üniversiteye girebilmek için ö ğ renci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılma hakkına sahiptirler.  Ö ğ renci seçme ve yerleştirme sınavlarında, alanlarının devamı niteli ğ inde olan yüksek ö ğ retim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ortaö ğ retim başarı puanlarının % 40´ına kadar ek puan verilir ve di ğ er lise mezunlarına göre daha avantajlı olurlar.  Mesleki ve Teknik ortaö ğ retim kurumlarından mezun olan ö ğ renciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteli ğ inde veya buna en yakın programların uygulandı ğ ı, öncelikle kendi mesleki ve teknik e ğ itim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okullarına sınavsız yerleştirilirler. 26

27 ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR :  Yüksek ö ğ retime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.  Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.  En az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarından veya mesleki ve teknik e ğ itim okul ve kurumlarından mezun olanlar. Bakanlıkça düzenlenen ustalık e ğ itimi kurslarına katılabilecekleri gibi do ğ rudan da ustalık sınavlarına girebilirler.  Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumu veya mesleki ve teknik e ğ itim merkezi mezunlarından alanlarında Bakanlı ğ a ba ğ lı iki yıllık bir yaygın e ğ itim kurumundan belge alanlara do ğ rudan ustalık belgesi verilir.  Teknik Lise mezunları veya mesleki ve teknik e ğ itim okul ve kurumlarının dört yıllık e ğ itim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde ba ğ ımsız işyeri açma belgesi verilir. 27

28 ELEKTR İ K ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ ALANI MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR :  Mesleki ve teknik ö ğ retim yapan okullarda e ğ itim görenler okul ve iş yerlerinde iş e ğ itimi almış olmaları sebebiyle mesle ğ e yatkın olurlar ve meslek de ğ iştirmek istemeleri halinde yeni mesle ğ e çok kısa zamanda intibak edebilirler.  E ğ itimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler. 28

29  GÜVENL İ K S İ STEMLER İ DALI TANITIM V İ DEOSU  http://www.dailymotion.com/video/xp6swe_guvenl ik-sistemleri-dali-tanitim-videosu-www-kumanda- org_news http://www.dailymotion.com/video/xp6swe_guvenl ik-sistemleri-dali-tanitim-videosu-www-kumanda- org_news  ENDÜSTR İ YEL BAKIM ONARIM TANITIM V İ DEOSU  http://www.dailymotion.com/video/xp6siu_endustri yel-bakim-onarim-dali-tanitim-videosu-www- kumanda-org_news http://www.dailymotion.com/video/xp6siu_endustri yel-bakim-onarim-dali-tanitim-videosu-www- kumanda-org_news

30 İ Y İ DÜŞÜN, DO Ğ RU KARAR VER! 30 PTML – 2010


"1. -ALAN SEÇİMİ NEDİR? -NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR? 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları