Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Disfonksiyonel Uterin Kanamalar (DUK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Disfonksiyonel Uterin Kanamalar (DUK)"— Sunum transkripti:

1 Disfonksiyonel Uterin Kanamalar (DUK)
DR.BURÇAK ATMACA Sağlık Slayt Arşivi:

2 Amaç *DUK TANIMI *TANISI *TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

3 Öğrenim Hedefleri DUK tanımı Normal menstruel siklus
Anormal uterin kanamalar Anormal uterin kanamada tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

4 TANIM Organik bir nedene bağlı olmayan uterusun anormal kanamaları Diğer kanama yapan nedenler dışlandıktan sonra konulan bir tanı Jinekolojik şikayetlerin % 10-15i En fazla reproduktif dönemin başında (%70) ve sonunda görülür

5 Normal Menstruasyon Miktarı :Kan kaybı 20-60 ml Aralık :21-35 gün
Süre :2-7 gün

6 Menstruel anomalilerin %90 kadarı anovulatuar olup daha çok perimenopozal dönemde ortaya çıkar.
Ovulatuar DUK ise daha çok yaşları arasında ortaya çıkar.

7 Klinik Menstruel kanamanın ya ritmi ya miktarı veya her ikisi bozulmuştur. DUK genellikle hipotalamo-hipofizer akstaki releasing hormonlarla gonadotropinler arasındaki dengesizlikten kaynaklanan endokrin bir sorundur.

8 Oligomenore Polimenore Hipomenore Hipermenore Menoraji Metroraji Menometroraji Spotting

9 Aralık Süre Miktar Menoraji Düzenli Uzamış Artmış Metroraji Düzensiz ±Uzamış Normal Menometroraji Hipermenore Hipomenore N veya Azalmış Azalmış Oligomenore Nadir/ Değişken

10 DUK & Hormonal etkiler Endometrium her ay siklik olarak değişen ve hormonal etkilere son derece duyarlı bir dokudur. Proliferasyon fazı gün arasında değişirken sekresyon fazı sabit olup 14 gündür.

11 Jinekolojik Kanamalar
Östrojenin çekilme kanaması Östrojenin kırılma kanaması Progesteronun çekilme kanaması Progesteronun kırılma kanaması

12 Östrojen çekilme kanaması: Östrojen ile uyarılmış dokuda östrojen etkisinin aniden kalkmasıyla endometriumun dökülmesi sonucu ortaya çıkan kanamalardır. Bilateral ooferektomi sonrası Dışarıdan verilen östrojenin kesilmesi Midsiklus

13 Östrojen kırılma kanaması: Anovulatuar kanamalarda görülen ve DUK’ların en sık sebebi olan durumdur.
E etkisiyle uyarılmış endometriumda E düzeylerinin endometrium gelişimini korumaya yetmemesi yüzünden görülür.

14 Progesteron çekilme kanaması: Progesteronun ortamdan çekilmesi ile ortaya çıkan kanamalardır.
Normal menstruasyon İyatrojenik

15 Progesteron kırılma kanaması: Endometriumun progesteron etkisinde olduğu ancak progesteron düzeyinin endometrium kalınlığını koruyamamasına bağlı endometrial dökülmenin görüldüğü kanamadır. İyatrojenik Halban Snd.

16 Atrofi kanaması: E ve P nun ortamda yeteri bulunamamasına bağlı ortaya çıkan kanamalardır. Genellikle postmenopozik dönemde görülür.

17 Tanı Öykü FM Laboratuvar tetkikleri

18 Öykü OVULATUAR Düzenli aralık Premenstruel smp. Dismenore
Meme hassasiyeti Servikal mukus dğş. Mittleschmertz Bifazik ısı eğrisi ANOVULATUAR Düzensiz aralık Düzensiz kanama Sıklıkla lekelenme Nadir ağır kanama Monofazik ısı eğrisi

19 Fizik Muayene Tam bir FM, abdominal ve pelvik muayene yapılarak altta yatabilecek organik bir patoloji dışlanmalıdır.

20 Laboratuvar Tetkikleri
Gebelik testi Tam kan sayımı Hormon profili (troid, prolaktin, androjen vb.) Pap smear Koagülasyon testleri

21 Tanı Organik nedenlerin ekarte edilmesi gerekir.
Hormonal tedaviye cevap vermeyen, kanaması fazla olan ve 35 yaşın üzerindeki her hastaya biopsi ve tedavi amacıyla full kavite küretajı yapılmalıdır.

22 Ayırıcı Tanı Polip & Adenomyosis Myom & Endometriosis IUD
Ekzojen ilaç kullanımı Abortus Trofoblastik hastalıklar Dış gebelik Malign tümörler Kan hastalıkları Tiroid hastalıkları Hipofiz ve over tm

23 Tedavi 1. Akut kanamayı 2.Kanamanın tekrarını önlemek amaçlanır.
Östrojenler: Genellikle spotting tarzında kanamaların nedeni östrojen zayıflığından kaynaklanır. kanama fazla ve uzun süredir var ise küretaj materyali az ise endometrium atrofik ise östrojen tedavisi tercih edilir.

24 Progesteron:Esas tedavi etkenidir
Progesteron:Esas tedavi etkenidir. Çünkü DUK nedeni genellikle anovulatuar olduğundan kadın karşılanmamış östrojen etkisi ile karşı karşıyadır. Kombine E+P: Menorajili kadınlarda OKS kullanımı ile yaklaşık kanama %50 oranında azaltılabilir. 4tb/gün OKS. Bu tedavi ile kanama 24 saatte kesilir. Tedaviye 5-7 gün devam edilir. Takiben düşük doz OKS ye 3 siklus devam edilir.

25 GnRH analogları: Klasik tedaviden sonra düşünülmelidir.
NSAID: Prostoglandin sentezini inhibe ederler. Endometrial doku üzerinde ve hemostazda önemli rol oynarlar. TXA2 trombositte agregasyon ve damarlarda vazokonstriktör etkilidir. Prostasiklin ise antiagregan ve vazodilatatör etkilidir. Anemi Tedavisi GnRH analogları: Klasik tedaviden sonra düşünülmelidir. Akut tedavide yeri yoktur. Çünkü supresyon için en az 15 güne ihtiyaç vardır.

26 Kronik tdv E 21 gün OKS P 21 gün P
OKS 21 gün OKS akut tedaviden sonra 3-6 siklus boyunca tedaviye devam edilmelidir.

27 TEŞEKKÜRLER Kaynaklar:
YYÜ Kadın H. Ve Doğum ders notları (DoçDr.Aziz GÜL) Türkiye Klinikleri Kadın H. Ve Doğum ders notları Sağlık Slayt Arşivi:


"Disfonksiyonel Uterin Kanamalar (DUK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları