Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZETECI ÇETIN ALTAN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAN – DAL TANITIM ÇALIŞMALARI 1 BAYRAKLI – 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZETECI ÇETIN ALTAN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAN – DAL TANITIM ÇALIŞMALARI 1 BAYRAKLI – 2015."— Sunum transkripti:

1 GAZETECI ÇETIN ALTAN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAN – DAL TANITIM ÇALIŞMALARI 1 BAYRAKLI – 2015

2 ALAN SEÇİMİ NEDİR? NİÇİN ALAN SEÇİMİ YAPILIR? 2

3 ALAN SEÇMEK GİDECEĞİN YÖNÜ TESPİT ETMEKTİR. 3

4 1 – MESLEK SEÇİMİ YAPMAK, 2 – MESLEĞININ EĞİTİMİNİN HANGİ ALAN VE DALDA VERİLDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPMAK, 3 – (9. SINIFIN SONUNDA) ALAN SEÇIMI YAPMAK. 4 – 10. SINIFIN SONUNDA DAL SEÇİMİ YAPMAK. 4 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ

5 5 9.SINIF TÜM L İ SELERDE ORTAK Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi ALAN SEÇ İ M İ B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ Kendi okulunda İ stedi ğ i okulda

6 6 ANADOLU MESLEK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda : Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu doldurulacaktır. Alan seçimi hakkında sınıf rehber öğretmenleri gerekli açıklamaları yapacaklardır. Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır. Alanlara Yerleştirme puanınız; İlköğretim diploma notunuzun % 40’ı ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğinin 30 ve 31. Maddelerine göre hesaplanan 9. Sınıf yıl sonu başarı puanınızın % 60’ının toplamından oluşturulacaktır. Alanlara yerleştirme işleminin sonuçları Ağustos 2015 ayı içinde e- okuldan duyurulacaktır.

7 7 ANADOLU TEKNİK LİSESİ 9.Sınıf Sonunda : Neden Anadolu Teknik Lise? Avantajları Nelerdir? --Teknik lise teknik eleman yetiştiren ve teknisyen unvanı kazandıran bir mesleki orta öğretim programıdır. --Aynı zamanda teknik lisede yükseköğretime öğrenci yerleştirmeyi hedefleyen bir eğitim verilmektedir. --Teknik lisede Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri ağırlıklıdır. --Teknik Lise hem meslek edinmek hem de üniversiteyi gerçekten kazanmak isteyen öğrenciler için idealdir. --Teknik lisede hem 4 yıllık fakülte hem de 2 yıllık MYO kazanma şansı daha yüksektir. --Teknik lisede sadece 10 ve 11. Sınıflarda toplam 320 saat olan yaz stajı vardır. 12. Sınıfta işletmelerde beceri eğitimi yoktur. --Teknik lise mezunları sınava girmeden iş yeri açma belgesi alabilmektedir.

8 8 ANADOLU TEKNİK LİSESİ Anadolu Teknik Liseye Geçiş Şartları Nelerdir? Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının; -- 9 uncu sınıfını doğrudan geçen -- Yıl sonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır

9 9 ANADOLU TEKNİK LİSESİ Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri nedir? Teknik liseye giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuru tarihleri: …… Haziran 2015 Başvuruların değerlendirmesi nasıl yapılacaktır? Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir

10 1 - BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANI 2 – ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ 10 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALANLAR

11 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VER İ TABANI PROGRAMCILI Ğ I WEB PROGRAMCILI Ğ I A Ğ İŞ LETMENL İĞİ TEKN İ K SERV İ S

12 12 ALAN VE DAL SEÇİMİ SÜRECİ Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi ALAN SEÇ İ M İ B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ Veritabanı Programcılı ğ ı WEB Programcılı ğ ı A ğ İ şletmenli ğ i Teknik Servis Güvenlik Sistemleri

13 1-BILI Ş IM TEKNOLOJILERI ALANI 1 - WEB PROGRAMCILI Ğ I 2 - VERITABANI PROGRAMCILI Ğ I 3 – A Ğ I Ş LETMENLI Ğ I 4- TEKNIK SERVIS 2 – ELEKTR İ K – ELEKTRON İ K TEKNOLOJ İ LER İ 1 – GÜVENL İ K S İ STEMLER İ 13 GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DALLAR

14 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI  ALANIN TANIMI : Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan a ğ işletmenli ğ i, bilgisayar teknik servisi, veritabanı programcılı ğ ı ve web programcılı ğ ı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen alandır.  AMACI : Bilişim teknolojileri alanında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler do ğ rultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. E ğ i tim ve Kariyer İ mkânları Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan E ğ itim veya Açık Ö ğ retim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan E ğ itim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Ö ğ retmenli ğ i, Bilgisayar Sistemleri Ö ğ retmenli ğ i, Bilgisayar ve Kontrol Ö ğ retmenli ğ i, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli ğ i, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Ö ğ retmenli ğ i, Kontrol Ö ğ retmenli ğ i bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek ö ğ renim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. 14

15 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI VER İ TABANI PROGRAMCILI Ğ I Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır. İ ST İ HDAM ALANLARI Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan ö ğ renciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler do ğ rultusunda; 1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, 2. A ğ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler. 15

16 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ 10. SINIF B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ TEMELLER İ 4 SAAT PROGRAMLAMA TEMELLER İ 3 SAAT PAKET PROGRAMLAR 2 SAAT B İ L İ Ş İ M TEKN İ K RES İ M 2 SAAT TEMEL ELEKTRON İ K VE ÖLÇME 2 SAAT 11.SINIF NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 13 SAAT * MESLEK İ YABANCI D İ L 2 SAAT 12.SINIF VER İ TABANI 8 SAAT GEL İ ŞM İ Ş İ NTERNET UYGULAMALARI 5 SAAT WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA 4 SAAT AÇIK KAYNAK İ ŞLET İ M S İ STEM İ 2 SAAT 16 VER İ TABANI PROGRAMCILI Ğ I DERSLER

17 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI WEB PROGRAMCILI Ğ I Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen daldır. Görevleri - İ ş organizasyonu yapmak.-Analiz yapmak.- İ htiyaçları de ğ erlendirmek. -Algoritma yapmak.-Web sitesinin görsel tasarımını yapmak. -Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.-Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek. Çalışma Ortamı ve Koşulları Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla u ğ raşır. Çalışırken di ğ er meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İ ş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. İ ş Bulma İ mkânları Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. 17

18 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI 10. SINIF B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ N İ N TEMELLER İ PROGRAMLAMA TEMELLER İ TEMEL ELEKTRON İ K VE ÖLÇME TEKN İ K VE MESLEK İ RES İ M PAKET PROGRAMLAR 11. SINIF WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA 10 SAAT VER İ TABANI ORGAN İ ZASYONU 5 SAAT 12. SINIF AÇIK KAYNAK İ ŞLET İ M S İ STEM İ 2 SAAT GRAF İ K VE AN İ MASYON 7 SAAT MESLEK İ YABANCI D İ L 2 SAAT İ NTERNET PROGRAMCILI Ğ I 5 SAAT GEL İ ŞM İ Ş İ NTERNET UYGULAMALARI 3 SAAT 18 WEB PROGRAMCILI Ğ I DERSLER

19 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI A Ğ İ ŞLETMENL İĞİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, a ğ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve a ğ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş a ğ sistemleri yönetimine yönelik e ğ itim ve ö ğ retim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, a ğ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve a ğ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş a ğ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Çalışma Ortamı ve Koşulları A ğ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş a ğ ba ğ lantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan a ğ ların yönetimi için sunucuların bulundu ğ u büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. İ ş Bulma İ mkânları A ğ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sa ğ layıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına iş yeri açabilirler. 19

20 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI 10. SINIF B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ N İ N TEMELLER İ PROGRAMLAMA TEMELLER İ TEMEL ELEKTRON İ K VE ÖLÇME TEKN İ K VE MESLEK İ RES İ M PAKET PROGRAMLAR 11. SINIF A Ğ S İ STEMLER İ YÖNLEND İ RME 13 SAAT * MESLEK İ YABANCI D İ L 2 SAAT 12. SINIF SUNUCU İ ŞLET İ M S İ STEM İ 6 SAAT* AÇIK KAYNAK İ ŞLET İ M S İ STEM İ 2 SAAT E-POSTA 5 SAAT S İ STEM BAKIM VE ONARIM 6 SAAT 20 A Ğ İ ŞLETMENL İĞİ

21 21 PTML – 2010 İ Y İ DÜŞÜN, DO Ğ RU KARAR VER!


"GAZETECI ÇETIN ALTAN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALAN – DAL TANITIM ÇALIŞMALARI 1 BAYRAKLI – 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları