Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE KAVRAMI, FELSEFESİ ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE KAVRAMI, FELSEFESİ ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ"— Sunum transkripti:

1 KALİTE KAVRAMI, FELSEFESİ ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ

2 Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak
Kalite, rekabet unsurudur. Kalite, kullanıma uygunluktur. JURAN Kalite, şartlara uygunluktur. CROSBY Kalite, önlemdir. Kalite, bir ürün veya hizmetin değeridir. FEIGENBAUM, ABBOTT Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. JIS - Japon Sanayi Standartlar Komitesi

3 Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak
Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. ISO TSE 9005 Kalite, müşterinin şimdiki ve gelecekteki isteklerinin karşılanmasıdır. DEMING Kalite, bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir. EOQC -Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu Kalite, bir mal veya hizmetin belirli gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. ASQ - Amerikan Kalite Derneği Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu en az zarardır. TAGUCHI

4 Kalite Kavramı : Latince “Qualis”, gerçekte öyle olmak
Müşterinin tatminidir. Verimliliktir. Esnekliktir. Bir programa uymaktır. İstenen özelliklere uygunluktur. Bir yatırımdır. Değişimi azaltmaktır. Kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

5 Kalite Kavramı Ürün Odaklı Tanımlama :
İçerik veya yaklaşımların kalitesindeki kantitatif farklardır. Üretim Odaklı Tanımlama : İsteklere uygunluktur. Crosby 1979 İlk seferde doğrusunu yapmaktır. Price 1985 Kullanıcı-Müşteri Odaklı Tanımlama : İhtiyaçları karşılama yeteneğidir. Edwards Belli bir ürünün, belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir. Gilmore 1974 Ürünün, müşteri tercihlerine uygunluğudur. Kuehn & Day Kullanıma uygunluktur. Juran 1988 Değer Odaklı Tanımlama : Kabul edilebilir bir maliyete sahip mükemmellik derecesidir. Broh 1982 Belli bir ürünün veya hizmetin değeridir. Feigenbaum 1983

6 Kalite Kavramı Kalite, lüks, gösteriş ve ağırlık anlamındadır.
Ürün veya hizmet kendi özelliklerine uygunsa kalitelidir. Kalite, “elle tutulmaz” ve bu nedenle de ölçülemez. Hizmet standartları dahi sayısal bilgiler veren kriterler sayesinde çok kolay ölçülebilir. Kalitesizliğe sadece çalışanlar neden olur. Üretim, tasarım, planlama, satın alma, üretim, denetim, yönetim vb. basamaklarında çalışanlar ürün kalitesi üzerinde ayrı ayrı ve birlikte sorumludurlar. Kalite, kalite kontrol bölümünün sorumluluğundadır. Kalite kontrol bölümü kendisine ulaşmadan önce ürün üzerinde çalışanların faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz. Kalite, maliyet artırıcıdır ve bu nedenle de verimliliği düşürür. Uygulamalar kalitesizliğin maliyetlerinin daha yüksek ve ölümcül olabileceğini göstermektedir.

7 KALİTENİN TANIMI : Dün Güzellik En İyisi Büyüklük Sağlamlık Güç
En hızlısı

8 işlev ve özelliklerin bütünüdür.
Kalite Kavramı : ISO 9000 Kalite, bir ürün ya da hizmetin, kesin veya dolaylı olarak tanımlanmış ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğini belirleyen işlev ve özelliklerin bütünüdür.

9 Kalite Kavramları : Müşteriler,Ürünler ve Prosesler
Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkesdir. Bu nedenle müşterileri İÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur. Prosesler : Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetlerdir. Ürün : Bir prosesin sonucu.

10 İç ve Dış Müşteri Etkileşimi
TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER Tasarım Mühendislik Üretim Kalite Satış Pazarlama Dağıtım Sevkiyat

11 Kalite’nin Anlamı Kalite Üretici Bakışı Kullanıcı Bakışı
Uygunluk Kalitesi Spesifikasyonlara Uygunluk Maliyet Tasarım Kalitesi Karakteristikleri Fiyat Üretim Pazarlama Müşteri Kullanımına

12 Kalitede ölçülebilir göstergeler
Üretim işletmeleri (Garvin (1987) Performans - performance Güvenilirlik - realibility Dayanıklılık - durability Servis imkanı - serviceability Estetik - aesthetics Özellikler - features Standartlara uygunluk – conformance to standards (Algılanan kalite) Ün – perceived quality (reputation) Hizmet işletmeleri Doğruluk - accuracy Dakiklik - timeliness Tamamlama - completeness Nezaket – friendliness and courtesy Müşteri isteklerini tahmin – anticipating customer needs Hizmet verenin bilgisi – knowledge of server Tesisin ve personelin görünümü – appearance of facilities and personnel Ün - reputation

13 Gösterge örnekleri Finansal performans İşçilik maliyetleri
Fire maliyetleri Yeniden işleme maliyetleri Verimlilik Ekipman kullanım oranı Makine arızalanma oranı Yıllık bakım sayısı İşlem süreleri İnsan kaynakları Adam/saat eğitim toplamı İşten ayrılma oranı Devamsızlık oranı İşgören bağlılık yüzdesi Müşteri memnuniyet oranı Pazar payı Aynı müşteriyle tekrar çalışma %’si

14 Tarihe bakarsak... "Eğer bir mimar, bir adama ev yapıp, yapıtını sağlam yapmazsa ve yaptığı ev çöküp, evin sahibinin ölümüne neden olursa, o mimar öldürülecektir. Eğer mimar, evin sahibinin oğlunun ölümüne sebep olursa, o mimarın oğlunu öldüreceklerdir. Eğer mal heba olursa, zarara uğrayan herşeyi mimar ödeyecektir. Yaptığı ev, sağlam olmadığı için çökerse, kendi malından, çöken evi yeniden yapacaktır. Eğer bir mimar bir adama ev yapar, fakat yapıtını kuvvetlendiremezse ve duvar yıkılmaya yüz tutarsa, o mimar, kendi parasıyla, o duvarı sağlamlaştıracaktır". HAMMURABI yasaları, M.Ö.1730

15 Tarihe bakarsak... Mimar Amenemipt’in Cetveli, Haremhab dönemi M.Ö Eski Mısırlılar’ın yapı planlarında ve ölçümlerinde kullandıkları standart ölçü birimi olan “ROYAL CUBIT” ( bitiştirilen kolların dirsekleri arasında kalan uzunluk ) yapı işlerini denetleyen Büyük Rahip RY’nın heykelinde gösterilmektedir.

16 Tarihe bakarsak... ... Dört beş yıl vardır ki ekmekçiler hüküm getirip bunda şehir ileri gelenlerinden birkaç bilirkişi hakim marifetiyle çeşni tutup onunla amel edilsin diye emrolunmuş ... ve o tarihte çeşni tutulup şöyle kararlaştırılmıştır ki Bursa'nın "Mud" ( bir mud beş kile ) adlı ölçeğiyle buğdayın alası yüz on akçaya ortası yüze ve düşüğü seksen beş akçaya olduğu zaman ekmek yediyüz dirhemi bir akçaya olacak... ve fiyatlarda artma, eksilme vukubulduğu takdirde bu kıyasla yeni narh tayin olunacak. şu şart ile ki un ince elekten elenmiş olacak, ekmek iyi şişecek, ak olacak ve kokusu bulunmayacak ... Sultan II. Beyazıd Han, Kanunname-i İhtisab-ı Bursa 1502 Çarşıda satılan malların kalitesini ve fiyatlarını denetleyen Muhtasib

17 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE GELİŞİMİ Politika yayılımı, süreç yönetimi, performans ölçümü, takım çalışması, çalışanların katılımı TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İleri kalite planlaması, kalite maliyetleri, HTEA, İSK, kalite güvence sistemleri KALİTE GÜVENCE Basit istatistikler, basit kalite planlama, ürün test etme, self-inspection KALİTE KONTROL Düzeltici-önleyici faaliyetler, gruplama, derecelendirme MUAYENE

18 INSPECTION - MUAYENE Activity such as measuring, examining, testing or gauging one or more characteristics of an entity and comparing the results with specified in order to establish whether conformity is achieved for each characteristics. ISO 8402

19 QUALITY CONTROL-KALİTE KONTROL
Operational techniques and activities that are used to fulfill requirements for quality ISO 8402 Gereklere uygun ürün ve hizmet kalitesini sağlayan işlem ve yöntemlerdir. ANSI Z1.7

20 QUALITY ASSURANCE-KALİTE GÜVENCE
All the planned and systematic activities implemented within the quality system and demonstrated as needed to provide adequate confidence that an entity fulfill requirements for quality. ISO 8402 Ürün ve hizmet için tanımlanmış kalite gereklerinin makul ölçüde karşılandığının güvence altına alınmasına yönelik planlı ve sistematik çabaların tümüdür. ISO9000

21 TOTAL QUALITY MANAGEMENT TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
It is the mutual co-operation of everyone in an organization and associated business processes to produce and services which meet and, exceed the needs and expectations of customers. It is both a philosopy and a set of guiding principles for managing an organization. (Dale, 1999)

22 Toplam Kalite Yönetiminde Temel Kavramlar
Müşteri odaklılık Tedarikçilerle ortaklık (işbirliği) Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı Süreçler ve verilerle yönetim Sürekli iyileştirme ve yaratıcılık Liderlik ve amacın tutarlılığı Toplumsal sorumluluk Sonuç odaklılık

23 Zamanın Gerisinde Olanlar
Havadan ağır makinaların uçması imkansızdır. (Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895) Aktörlerin konuşmalarını kim duymak ister? (Harry Warner, Warner Brothers Film, 1927) İcat edilebilecek her şey icat edilmiştir. (ABD Patent Ofisi Direktörü,1855) Bizim işimiz olduğu haliyle gayet iyidir. (Eski bir müdür / yönetici / ..., 19..)

24 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Sistem Anlayışına 7 Engel : Denenmemiş olana duyulan güvensizlik, “Daha hazır değiliz” kaçamağı, “Onsuz da olur” umursamazlığı, “Denedik olmuyor” ısrarı, “Bize pahalı gelir” özrü, “Bize ne” sorumsuzluğu, “Nasıl olsa işe yaramayacak” karamsarlığı.

25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Başarı Faktörleri Değişimin gereğine inanç, Üst yönetimin ısrarlı liderliği, İnsan kaynaklarına önem verilmesi, Takım çalışmalarının özendirilmesi, Yetkilerin iş yapanlara devredilmesi, Bütünleşik yönetime geçilmesi, Sıçrama ile Sürekli Gelişmenin birlikte yürütülmesi, Müşterilere hizmetin öncelikli görev olduğuna inanılması

26 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Başarısızlık Faktörleri Üst Yönetimin yüzeysel yaklaşımı, İstatistiksel yöntemlerin kullanılmaması, Eğitim verilip uygulamaya geçilmemesi, Sistemin kırtasiyecilik selinde boğulması, Sadece sloganlara dayalı bir kampanyanın yürütülmesi, Kalite geliştirme programlarının dar kapsamlı tutulması, Kuruluşa özgü özelliklerin göz ardı edilmesi, Özendirici sistemlerin hedeflerle uyumsuzluğu.

27 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Benimsenmesi Gereken 10 Temel Yönetim Görevi : 1. Kalite iyileştirmenin bir sistem olarak kabul edilmesi, 2. Sistemin tanımlanarak tüm çalışanlara benimsetilmesi, 3. Sistemin analiz edilmesi, 4. Sistemi iyileştirmek için astlarla birlikte çalışılması, 5. Sistemin kalitesinin ölçülebilmesi için uygun göstergeler türetilmesi,

28 6. Sistemin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi,
7. Sağlanan kazançların ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, 8. Kazançların sürekliliğini sağlayacak adımların atılması, 9. İyileştirme çalışmalarının sistemin bütününe yayılması, 10. Öğrenilenlerin ve deneyimlerin başkaları ile paylaşılması.

29 Kalite Düşünürleri : Walter Shewhart
Çağdaş kalite kontrol anlayışının kurucusu ve “kontrol grafiklerini” geliştiren istatistikçidir. Kalite kavramını “nesnel” ve “öznel” unsurlarıyla tanımlar ve öznel kalite özelliklerini değer ile ilişkilendirir. Değişkenliğin nedenleri bilinmese dahi kalite düzeyinin kestirilebileceğini kanıtlamış ve kontrol altındaki kalitenin getireceği yararlara işaret etmiştir. Denetim Maliyetlerinin Azaltılması Red ve İade Maliyetlerinin Azaltılması Kitle Üretimlerinde Azami Fayda Yaratılması Kalite İstikrarının Yaratılması Tolerans Sınırlarının dolayısıyla Kabul Koşullarının Düşürülmesi

30 Kalite Düşünürleri : W.Edwards Deming
Deming’e göre : Proseslerdeki değişkenlik ve belirsizliklerin azaltılması ve spesifikasyonlara tam uygun ürün üretilmesi gereklidir. Bu, verimliliği ve rekabetçi pozisyonu iyileştirir. Uzun dönemde rekabetin yolu kaliteden geçmektedir. Kalite’nin geliştirilmesinde yöneticilerin sorumluluğu ve liderliği esastır. Kalite’nin ölçümü konusunda istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımı şarttır. Deming Döngüsü (PDCA) ile önerdiği yaklaşım kalite meseleleri ele alınırken tüm dünyada kullanılmaktadır. Planla Eyleme Geç Uygula Denetle

31 Kalite Düşünürleri : W.Edwards Deming
Kaliteyi; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, satışların kalitesi ve hizmet fonksiyonu olarak değerlendirir. Kalite ve verimliliği iyileştirerek, firmanın uzun dönemli olmasını ve rekabetçi pozisyonunu geliştirmesini hedefler. Kalitesizliğin maliyetinin hesaplanamayacağını savunur. Tüm çalışanların istatistik eğitim alması gerektiğini belirtir. Kalite tüm çalışanların sorumluluğudur. Hata önleme temel alınmalıdır.

32 Kalite Düşünürleri : W.Edwards Deming
Deming felsefesi 14 ilkesiyle açıklanmaktadır : Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için değişmez hedefler belirleyiniz. Yeni felsefeyi kendi bünyenize uyarlayınız. Kaliteye ulaşmak için kitlesel muayene ve kontrol uygulamaktan vazgeçiniz. Fiyata dayalı iş değerlendirilmesine son veriniz. Toplam maliyetleri azaltınız ve sadakat ve güvene dayalı iş ilişkileri oluşturunuz. Planlama, üretim ve hizmet süreçlerinde kalite iyileştirme uğraşına ara vermeyiniz. İş başı eğitimleri veriniz. Liderliği kurumsallaştırınız. Korkuyu zihinlerden siliniz. Bölümler arasındaki duvarları yıkınız. Çalışanlara gerçekçi olmayan hedefler ve gereksiz teşvikler koymayınız. Amaçlara ve sayısal hedeflere dayanan otoriter yönetimden vazgeçiniz. Çalışanların başarılarıyla övünmelerini sağlayacak önlemleri alınız. Etkin bir eğitim ve kendini geliştirme programı oluşturunuz. Müessesedeki değişimin gerçekleşmesi için herkese görev veriniz.

33 Kalite Düşünürleri : W.Edwards Deming
7 Ölümcül Hata: Amaç tutarlılığında eksiklik Kısa dönemli kâra odaklanma Yıllık performans değerleme Yönetimin değişmesi Bir firmanın sadece görünür şekillerle yönetilmesi Aşırı maliyetler Aşırı kontrol

34 Kalite – Verimlilik İlişkisi
Daha düşük onarım, yeniden işlem ve hurda nedeniyle, Gecikme ve şikayetlerin azalmasıyla, Kaynakların ekonomik kullanımıyla maliyetler düşecektir. Daha iyi kalite ve düşük fiyatla pazar payı artacaktır. Ürün ve proseslerin kalitesini geliştirin İş alanında kalıcı olunacaktır. Verimlilik artacaktır. İstihdam yaratılacaktır.

35 Kalite Düşünürleri : Joseph Juran
Orta yönetimin kalite üzerindeki rolüne odaklanır. Kalite tüm organizasyonun görevidir. Kalitenin maliyeti üzerinde çalışmıştır. Juran felsefesi, Juran üçlemesinde özetlenmektedir : 1. Kalite Planlaması 2. Kalite Kontrol 3. Kalite İyileştirme Juran’ın “Kalite Planlama Haritası”: Müşterileri belirleyiniz. Müşteri ihtiyaçlarını belirleyiniz. İhtiyaçları kendi dilinize tercüme ediniz. İhtiyaçlara cevap verecek bir ürün geliştiriniz. Ürünün özelliklerini müşteri ve kendi ihtiyaçlarımıza göre eniyileştiriniz. Prosesleri geliştiriniz. Proses yeterliliğini kanıtlayınız. İşlemi işe dönüştürünüz.

36 Kalite Düşünürleri : Joseph Juran
Juran’ın 10 temel noktası İyileştirme için fırsatların ve ihtiyacın farkına varılması İyileştirme için hedeflerin belirlenmesi Hedeflere ulaşma için çalışma Eğitim Problem çözümü için projeler geliştirme İlerlemelerin raporlanması Takdir-tanıma Sonuçların duyurulması Sonuçların elde tutulması Yıllık iyileştirmelerle hareketin korunması

37 Kalite Düşünürleri : Philip Crosby
Üst yönetime odaklıdır. Kalite iyileştirme ile karın artacağını savunur. Crosby’e göre; kalite ihtiyaçlara uygunluktur, kalite çabaları sorunların önlenmesine yönelmeli, başarı ölçütü “sıfır hata”olmalı ve kalite kusur maliyetleriyle ölçülmelidir. Crosby’nin temel yaklaşımları: Kalite uygunluktur. İşi ilk seferde yapmak her zaman daha ucuzdur. En önemli performans göstergesi kalitenin maliyetidir. Tek performans standardı sıfır hatadır. Optimal kalite seviyesini kabul etmez. Daha yüksek kalitenin maliyeti düşürdüğünü savunur. Kalite maliyetleri yapısına ilk alternatifi üretmiştir. Uygunluğun fiyatı, uygunsuzluğun fiyatı Olgunluk matrisini oluşturmuştur.

38 Kalite Düşünürleri : Philip Crosby
Crosby Yönetim Planı : Üst yönetim taahhüdünün alınması Üst düzey temsilcilerin yer aldığı kalite iyileştirme ekiplerinin kurulması Mevcut ve olası kalite sorunlarının ölçülmesi Kalitenin maliyetlerinin değerlendirilmesi Çalışanların kalite bilincinin ve duyarlılığının arttırılması Düzeltme önlemlerinin alınması Sıfır hatalı imalat planlarının hazırlanması Kaliteyi iyileştirme programında görev alacakların eğitilmesi “Sıfır Hata Günü” Çalışanların kendileri ve ekipleri için iyileştirme hedeflerinin atanması Hata nedenlerinin ortadan kaldırılması Başarıların duyurulması Etkin iletişim için kalite konseylerinin kurulması Sürecin devamlı olarak işletilmesi

39 Kalite Düşünürleri : Philip Crosby Quality Management Maturity Grid

40 Kalite Düşünürleri : Feigenbaum
Toplam Kalite Kontrol (TKK) fikrinin babasıdır. TQC is an effective system for integrating the quality-development, quality-maintenance, and quality-improvement efforts of the various group in an organization so as to enable marketing, engineering, production, and service at the most economical levels which allow for full customer satisfaction. “Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işletme organizasyonu içindeki birimlerin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabaları yaşatıp koordine eden sisteme toplam kalite kontrolu denir.” Orta yönetim üzerine odaklanır. Kalite maliyetlerinin sınıflamasını yapmıştır.

41 Kalite Düşünürleri : Kaoru Ishikawa
Ishikawa “gerçek” ve “ikincil” kalite karakteristikleri kavramını geliştirmiş ve kalite planlaması, kalite işlevinin geliştirilmesi yöntemlerine temel olan yaklaşımı önermiştir : Gerçek karakteristiklerin anlaşılması Gerçek karakteristikleri ölçecek ve test doğrulayacak yöntemlerin geliştirilmesi İkincil karakteristiklerinin keşfedilmesi ve gerçek olanlarla doğru biçimde ilişkilendirilmesi Ishikawa’nın geliştirdiği yöntemler ise artık evrenseldir : Sebep-Sonuç Diyagramı Tabakalaşma Histogram Serpme Diyagramı Pareto Diyagramı

42 Kalite Düşünürleri : Genichi Taguchi
Taguchi, kullanım esnasında en düşük performans varyasyonunu temin edecek biçimde ürün hedeflerin üretilmesi gereğini vurgulamıştır. Taguchi “Kalite için Tasarımı” üç düzeyde ele alır : Sistem Tasarımı : Mevcut teknoloji veya mimari üstüne işlevsel tasarım Parametre Tasarımı : Varyasyon nedenlerini ortadan kaldırmadan maliyetlerin düşürülmesi ve performansın iyileştirilmesi Tolerans Tasarımı : belirli bir maliyet artışıyla nedenlerin denetlenerek varyasyonun azaltılması Taguchi’nin “Parametre ve Tolerans Tasarımı” yaklaşımı maliyet-performans optimizasyonu ve deney tasarımı teknolojisini kullanmaktadır. Kayıp Fonksiyonları ( “küçük güzeldir”, “büyük iyidir”, “nominal en iyidir” ) ve Sinyal-Gürültü Oranları optimal tasarım yöntemlerinin kritik unsurlarıdır. Deney Tasarımı (Experimental Design) sistematiğinin kurucusudur.

43 Üst yönetimin rolü Kalite organizasyonunu kurmak
Kalite kültürünü inşa etmek, kültür değişimini desteklemek Değişime olan direnci azaltmak, çalışanların TKY’ye güvenmelerini sağlamak Kaliteyi önemsemek ve işgörenlere bunu hissettirmek Firmanın vizyonunu belirlemek Kalite hakkında eğitilmek Eğitim almak ve vermek Kalite konseyini kurmak ve işletmek Kalite politikalarını belirlemek Kalite hedeflerini belirlemek, yaymak ve hedefleri ulaşma yönünde çalışmak Üst düzey kalite iyileştirme takımlarında yer almak İyileştirmeyi teşvik etmek ve izlemek, kaynak temin etmek Tanıma ve takdiri sağlamak Takım çalışmasını desteklemek Örnek (rol model) olmak Müşterilerle iletişim halinde olmak

44 Üst yönetimin rolü İşletmenin başarı düzeyi ile üst yönetimin kaliteye olan bağlılığı ve inancı arasındaki ilişki TQM’in başarısı için gerekli şartlar hakkındaki araştırma sonuçları (McKinsey and Company, 1989) Üst yönetimin katılımı % 95 İnsan kaynağını geliştirme % 85 Kurum takım ruhu % 82 Kalite performans bilgisi % 73

45 ÜST YÖNETİM – LİDERLER (EFQM)
1a. Liderler misyon, vizyon, değerler ve etik kuralları belirler ve mükemmellik kültürü için rol model olurlar. 1b. Liderler kişisel olarak organizasyon yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi sürecinde yer alırlar. 1c. Liderler müşteriler, ortaklar ve toplum temsilcileri ile ilişki içindedirler. 1d. Liderler organizasyondakilerle mükemmellik kültürünü geliştirirler. 1e. Liderler organizasyonel değişimi tanır ve kutlarlar.

46 Orta yönetimin rolü Kalite iyileştirme planlaması yapmak
Bölümün amaçları, değerleri, politikaları ve iyileştirme faaliyetlerinin şirketin değerleri, kalite sistemi ve amaçları ile uyumlu olmasını sağlamak Ortak bir dil kullanılmasını sağlamak Kalite koçu veya danışmanı gibi davranmak Kalite problemlerini tanımlamak Kalite ekiplerine başkanlık etmek Kalite ekiplerinin üyesi olmak Rol model olmak Müşteri ve tedarikçilerin ihtiyaçlarını belirlemek Eğitimler almak ve vermek Başarıları tanımak ve üst yönetimi bilgilendirmek İyileştirme faaliyetleri ile ekarte edilme korkusundan vazgeçmek

47 KK’un görev ve sorumlulukları
Ürün tasarımında, Planlamada, üretime hazırlık aşamasında, Yan sanayi ile olan ilişkilerde girdi, malzeme kontrolünde, Süreçte, Son kontrolde, Serviste, Mastar ölçme ve denemede, Genel değerlendirme işlerinde standartları belirlemek, uygulamak ve kontrol etmek.

48 KK organizasyon kuralları
Kaliteyi sağlama herkesin görevidir. Tepe yönetimin desteği olmalıdır. Her kademedeki personel gerekli konularda eğitilmelidir. Düşey kademe sayısı az olmalıdır. Teknik spesifikasyonlar belirli olmalıdır. Kalibrasyon sağlanmalıdır. Dinamik, kendini kritik eden, düzelten, iyileştiren, kaliteyi istenen düzeyde tutan bir yapı olmalıdır.

49 KK ile amaçlananlar Müşterinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, İşgücü, tezgah, araç, aygıt ve sistemlerin KK yönünden değerlendirilmesi, “Gerçekleşen” ve “istenen” kalite düzeylerinin karşılaştırılması, Bozuk, spek dışı üretim miktarının azaltılması, Kusurlu girdi girişinin önlenmesi, Bir süreçten bozuk çıkan ürünün, bir sonraki sürece girişini önlemek, Son kontrolden hatalı ürün çıkmasını önlemek

50 Kalitenin toleranslar içinde kalması için ...
KK sistemi, Yeterli sayıda ve nitelikte işgören, Yeterli sayıda ve nitelikte ölçü aleti, Sistemli kalibrasyon, Kayıt sistemi, Sürekli eğitim Yatırım …..

51 iSTiKLÂLLERiNi KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR…
Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir. Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra iSTiKLÂLLERiNi KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR… ATATÜRK


"KALİTE KAVRAMI, FELSEFESİ ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları