Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”"— Sunum transkripti:

1 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik ŞEA Üniversitesi Bozüyük MYO ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Doktora PR Öğr.,

2 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
Giriş ve Amaç kitle iletişim dili & tutundurma ||||| “rıza efekti (ihtiyaç)” popüler kültür ‘ekimi’, anlam çoğaltma, psikografik bağlam “sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar”a… reklamın ‘anlam operasyon’ ve ‘trendsetting’ değeri toplum referanslı ‘anne’ imgesi (edilgen prototip) pragmatik + fordist + bandwagon efekt + hedonist kültür + postmodernist

3 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
2. Kavramsal Çerçeve 2.1. Anne Kavramı ve Toplumsal Bağlamda Annelik “wifmann (servant)”, “lady (liafdi+lavedi)”, “hanımefendi”, woman + mankind + history + management + human + manufacture, ‘kadının lojistik eş rolü’, devlet adamı + devlet baba + bilim adamı + iş adamı, biyolojik cinsiyet (doğuştan)” &“toplumsal cinsiyet (sonradan)”, FEMİNİST AKIM ( dalga) < patriarkal yapı… HE (O = özne)… “ikinci mesai (toplumun terbiye rolü)”

4 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
2. Kavramsal Çerçeve 2.2. Reklamlarda Anne Figürü kültürel kodlar ve şemalar (meşru dil), (hot buttons) genel algı-tutum-niyet evrenini aynalamak (normalleştirme işlevi) anne miti: fedakar, titiz, özverili, işlevsel & geleneksel değerler & stereotipler & kamusal alan… başat mitleri dolaşıma sokan reklamlar. Durkheim: kadın “doğanın ürünü” & erkek “toplumun ürünü” (sağlama işlemi) kronikleşmiş ‘toplum kozası’nı korumak (doğal meta iletişim örgüsü) 2.3. Oksimoron Bir Gösteren Olarak Annelik kitle iletilerini muğlak doğru “oxus” yapmak toplumsal bağ ve sosyal (hipnotize) bilinç (praksis temsil ve tescil)

5 Teun A. Van Dijk (gösteren + gönderge sistemi + analiz)
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne” 3. Tasarım ve Yöntem “anne ve reklam”, Google Barometre, Yargısal Örneklem P&G “Proud Sponsor Of Mom” Teknosa “Son Teknoloji Anneler” Profilo “Ben Annemi Özledim” Arçelik “Kraliçe; Arçelik” Profilo “Anne Niçin Baktın Bana Öyle Kılavuzu” …‘sistematik su yüzüne çıkarma’ Teun A. Van Dijk (gösteren + gönderge sistemi + analiz)

6 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
4. Bulgular ajite mesaj ve anne şemasındaki rövanşizm (histen oluşan organizma) ‘ürün yaşam eğrisi’ benzeri & anne temalı konumlandırılan çocuk eğiten, yönlendiren, görevselci, işlevsel, fedakar, özverili, pasif anne profilini (emek üreten) acıya gösterilen tahammül ile toplumsal cinsiyet tahakküm evdeki eğitici ve hizmet üretici BAŞARMA İHTİYACI; anneler, jüri (toplum; eşik bekçileri) önüne çıkarak kendini gerçekleştirme emellerini çocukları üzerinden giderir (!)

7 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
4. Bulgular

8 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar “gösterenler”i oksimoron & “gönderge sistemleri”ni emekçi formatında işgören irrasyonel (emotional appeal) gerekçeler eşliğinde kurgu anneyi kılavuz, rehber, hizmetkar, duygusal, şefkatli, kontrolcü & …standardize-sterilize edilmiş (tanRısal figürdeki) anne …aynı; “ayna” annelik transforme edilen diliyle örtülü söylem + toplumsal bağlam ardında gösterge etkiler hiyerarşisi & yarar ekseni reklamın ideolojik ve paradigma temelli ardalanını destekler sonuç…

9 “Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar “çocuk ve anne”, “marka ve annelik” veya “modernite-aile-anne” ilişkisini aralayan söylem ve/veya içerik analizleri (Derrida veya Lacan yapısöküm eleştirisi benzeri) annelik temasını tüketici algısı ve davranışı boyutunda okumak

10 teşekkürler…


"“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları