Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEBGEP / CBMoNE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEBGEP / CBMoNE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ."— Sunum transkripti:

1 MEBGEP / CBMoNE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

2 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ

3 PROJENİN AMACI Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sürecinde; * ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar, * sistemi daha etkin ve verimli bir hale getirebilmek için Bakanlığımızın * idari kapasitesini, * yönetim ve organizasyon kapasitesini, * mali kaynakları kullana bilme kapasitesini ve * izleme-değerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktır.

4 SWOT ANALİZİ MERKEZ YÖNETİCİ EĞİTİMİ 1 ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU 4 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI ÇALIŞMA GRUBU 4 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI AÇILIŞ KONFERANSI SWOT ANALİZİ İLLER YÖNETİCİ EĞİTİMİ 2 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 3 YEŞİL BELGE TASLAK KANUN ÇALIŞMA KONUSU 1 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 1 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 2 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 2 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ İZLEME 1 İZLEME 2 İZLEME 3 İZLEME 4 İZLEME 5 İZLEME 6 İZLEME 7 İZLEME 8 İZLEME 9 İZLEME 10 ULUSLAR ARASI KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 ÇALIŞMA ZİYARETİ 3 ÇALIŞMA ZİYARETİ 4 BÜLTEN 1 BÜLTEN 2 BÜLTEN 3 BÜLTEN 4 BÜLTEN 5 BÜLTEN 6 BÜLTEN 7 ULUSAL KONFERANS ANKARA ULUSLARARASI KONFERANS İSTANBUL MEBGEP AKTİVİTELER AKIŞ ŞEMASI WEB SİTESİWEB SİTESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUBU 3 İÇ KONTROL VE DENETİM MEKANİZMALARI ÇALIŞMA GRUBU 3 İÇ KONTROL VE DENETİM MEKANİZMALARI

5 AB Çalışma Ziyaretleri Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır. 1. Sonuç : AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki Bakanlık yapılarını, kurumsal yönetim ve organizasyon metotlarını ve eğitim sistemlerini incelemiş olmak. Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır. 1. Sonuç : AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki Bakanlık yapılarını, kurumsal yönetim ve organizasyon metotlarını ve eğitim sistemlerini incelemiş olmak. Gerçekleşen: 2 Çalışma ziyareti: Proje Yönetim Kurulu üyeleri için 12-18 Ekim 2008 tarihlerinde İtalya ve Fransa’ya Proje Politika Grubu üyeleri için 26 Ekim - 01 Kasım 2008 tarihlerinde İspanya ve İngiltere’ye gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen: 2 Çalışma ziyareti: Proje Yönetim Kurulu üyeleri için 12-18 Ekim 2008 tarihlerinde İtalya ve Fransa’ya Proje Politika Grubu üyeleri için 26 Ekim - 01 Kasım 2008 tarihlerinde İspanya ve İngiltere’ye gerçekleştirilmiştir. ÜRÜN: AB Üye Ülkelerde iyi örneklerin yerinde incelenmesi için 30 katılımcı ve Rapor Kitapçığı Faaliyetler : 2 Uluslararası sempozyum 4 Çalışma ziyareti Faaliyetler : 2 Uluslararası sempozyum 4 Çalışma ziyareti

6 PROJENİN ÇIKTILARI 2. Sonuç: Türkiye’de eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için, Bakanlık yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir eylem planı (strateji belgesi) oluşturulması. Faaliyetler : SWOT Analizi-Merkez ve Taşra Teşkilat (10 il) Çalışma Grupları Çalışma Konuları Gerçekleşen: Ankara’da 100 katılımcı ile 3 gün süreli bir çalıştay, Eylül 2008 Belirlenmiş 10 ilde 10 tane 3 günlük çalıştay (İstanbul, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Kırşehir, Konya, Antalya, İzmir, Ankara, Van); 5 Uzman Ekim 2008, Taslak raporun son haline getirilmesi bakanlık birimlerinin temsilcileri ve sosyal taraf katılımcılarıyla 1 günlük çalıştay, Ocak 2009 Ürün: MEB’ nın güçlü ve zayıf yönlerinin SWOT analiz raporu

7 POLİTİKA KONULARI

8 Çalışma Grubu A: Yerel Yetkililere Devredilebilecek Eğitim Hizmetleri Çalışma Grubu B: Finansman ve Kaynakların Etkin Kullanımı Çalışma Grubu C: İç Kontrol ve Denetim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu D: İzleme, Değerlendirme Mekanizmalarının Güçlendirilmesi PROJEMİZ ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG A Prof. Nezahat GÜÇLÜ 12 toplantının 2’şer günlük 7 toplantısı gerçekleştirilmiştir ÇG - B Prof. Hasan KAZDAĞLI 12 toplantının 2’şer günlük 6 toplantısı gerçekleştirilmiştir ÇG -C Doç Dr. Bahaddin ACAT 8 toplantının 1’er günlük 4 toplantısı gerçekleşmiştir ÇG - D Andrew REİD 12 toplantının 2’şer günlük 7 toplantısı gerçekleşmiştir Ürün: Tüm Çalışma Gruplarının bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan ara raporlar Kısa Dönemli Uzmanlar tarafından sunulmuştur.

9 Prof. Şule ERÇETİN, Prof. Alipaşa AYAS, Prof. Hüseyin BAŞAR AMAÇ: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının mevcut durumu roller, sorumluluklar, yetkiler ve görev kodları bağlamında en az 3 kısa dönemli uzman tarafından analiz edilecektir. Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin Roller, Sorumluluklar Ve Görev Kodları Belirlenerek İhtiyaçlara Göre Yeniden Tanımlanacaktır. GERÇEKLEŞME: 3 uzman Bakanlığın tüm birimlerini ziyaret ederek, varolan görev tanımlarını çıkarmışlardır; Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan ortak ara rapor Uzmanlar tarafından sunulmuştur.

10 Prof. Selahattin TURAN, Prof. Vehbi ÇELİK AMAÇ: Eğitim ortaklarının (öğrenciler, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul yönetimi, aileler, sivil toplum örgütleri, sosyal ortaklar) rol ve sorumlulukları Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanacaktır. Eğitim Ortaklarının Rol ve Sorumlulukları GERÇEKLEŞME: Görüşleri almak üzere Bakanlık, STÖ ve ilgili sosyal tarafların katıldığı Ankara’da 2 günlük 2 toplantı düzenlenecektir. 22-23.01.2009 toplantıya yaklaşık 55-60 kişi katılmıştır 19-20.03.2009 toplantıya 66 kişi katılmıştır ÜRÜN: Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan ortak Ara Rapor Uzmanlar tarafından sunulmuştur.

11 YEŞİL BELGE Yeşil Belge, 6 konu başlığını ele alan Çalışma Grupları ve Uzman Ekiplerinin raporları temel alınarak hazırlanacaktır Politika Ekibinin toplam 12 toplantısından 4’ü gerçekleşmiştir

12 PROJENİN ÇIKTILARI 3. Sonuç: Kurumsal yönetişim, yerinden yönetimi kapsayan yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanımı ve izleme & değerlendirme konularına yönelik taslak kanun hazırlamak ve karar verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerine sunulmuş olması. FAALİYETLER : 3797 sayılı kanun için taslak ek düzenlemeler hazırlamak

13 PROJENİN ÇIKTILARI 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesinin arttırılması. 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesinin arttırılması. GERÇEKLEŞEN 1.Liderlikte Sosyal Davranış 2.Eğitimde Veri Yönetimi ve e-Devlet 3.İletişim Yönetimi 4.Yetki ve Sorumluluklar Yönetimi 5.Zaman ve Bilgi Yönetimi konularında Nisan ayında seminerler gerçekleşmiştir; 520 kişi katılmıştır. GERÇEKLEŞEN 1.Liderlikte Sosyal Davranış 2.Eğitimde Veri Yönetimi ve e-Devlet 3.İletişim Yönetimi 4.Yetki ve Sorumluluklar Yönetimi 5.Zaman ve Bilgi Yönetimi konularında Nisan ayında seminerler gerçekleşmiştir; 520 kişi katılmıştır. FAALİYETLER : 1000 Yönetici için 10 ilde düzenlenecek çalıştaylar

14 200 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ Lider ve Yöneticilerde Rol Becerilerini Geliştirme İş tatmini, Motivasyon ve Coaching 400 YÖNETİCİ Lider ve Yöneticilikte Sosyal Davranış Eğitimde İstatistikleri Kullanma ve Yorumlama İletişim Yönetimi Yetki ve Sorumluluklar Yönetimi Zaman Yönetimi 400 YÖNETİCİ Kurum Kültürü ve Sosyal Davranış Zaman Yönetimi İletişim Yönetimi İş Analizi, İs Etüdü, İş tanımları EĞİTİM KONULARI

15 200 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, 81 İl Millî Eğitim Müdürü ve Sosyal Ortaklar ) 400 YÖNETİCİ (Daire Başkanları, Şube Müdürleri (merkez-taşra) ve Sosyal Ortaklar (Toplam 400 kişi) 400 YÖNETİCİ (İlçe Şube Müdürleri (merkez-taşra) ve Sosyal Ortaklar (Toplam 400 kişi) EĞİTİM FAALİYETLERİ KATILIMCILARI

16 PROJENİN ÇIKTILARI 5. Sonuç: Projenin sonuçlarına yönelik ilgili tarafların bilgilendirilmiş olması. FAALİYETLER : 1 uluslararası sempozyum 1 ulusal sempozyum Proje süresince 7 bülten ve sürekli güncellenen web sitesi http://mebgep.meb.gov.tr Uluslararası Konferans hazırlığı tamamlanıyor İllere 4 İzleme Ziyareti gerçekleştirilmiştir 2 Yayın (PKM Dergisi 3. Sayının hazırlıkları devam etmektedir) Tanıtım Materyalleri (Broşür, Ajanda, Kalem, Defter, Tanıtım Dosyası) İnternet Sitesi Tanıtım filmi hazırlıkları tamamlanıyor

17 Tanıtım Araçları http://mebgep.meb.gov.tr Erişim sayısı: ~ 12,000 İletişim Haber Resim-Video Proje çıktıları Proje Bülteni 3. Sayının hazırlıkları devam etmektedir

18 Tanıtım Araçları Dosya-broşür Bloknot - Ajanda 2009 - Kalem

19 Tanıtım Araçları Afiş-Pankart-Flama-Bayrak

20 PROJE YÖNETİM ŞEMASI Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Projelerden sorumlu MEB Müsteşar Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Personel Genel Müdürü İlköğretim Genel Müdürü Orta Öğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü İç Denetim Birimi Başkanı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı DPT temsilcisi Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi YÖK temsilcisi AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi (gözlemci) Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (gözlemci)

21 TEŞEKKÜRLER


"MEBGEP / CBMoNE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları