Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Nazilli İlçe Milli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Nazilli İlçe Milli."— Sunum transkripti:

1 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE AB Projeler Koordinasyon Birimi Erasmus + Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi (Comenius Hizmetiçi Eğitim) 1 Şubat 2014 Ahmet BOYLU

2 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Personel hareketliliği: 1. Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet öğretmenlerin veya diğer okul eğitimi personelinin yurt dışındaki bir ortak okulda öğretim yapmasına olanak tanımaktadır. 2. Personel eğitimi: bu Faaliyet okul personelinin  yurt dışında kursa katılmalarını  yurt dışında bir ortak okulda ya da okul eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer ilgili bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmelerini sağlayarak bunların mesleki gelişimini desteklemektedir. 2

3 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi 3 KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ Başvuran kurum / kuruluş: Hareketlilik projesine başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak, yönetmek ve raporlamaktan sorumludur. Başvuran aynı zamanda gönderen kurum/kuruluştur: öğretmenleri ve diğer okul eğitim personelini seçmek ve bunları yurt dışına göndermekle sorumludur. Ev sahibi kurum / kuruluş: Yurt dışından gelen öğretmenleri ve diğer okul eğitimi personelini kabul etmek ve onlara bir faaliyetler programı sunmak ya da onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla sorumludur.

4 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Ev Sahibi Kurum / Kuruluşun Rolü 1. Bir kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kursa veya eğitim faaliyetine katılımı halinde) veya 2. Ortak bir okul veya diğer bir ilgili kurum/kuruluş (örneğin işbaşı eğitimi veya öğretme görevlendirmeleri halinde). Bu durumda, gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar, katılımcılar ile birlikte faaliyetin başlangıcından önce bir anlaşma yapmalıdır. Söz konusu anlaşma yurt dışındaki dönemin hedefleri ile faaliyetlerini tanımlamalı ve her bir tarafın hak ve yükümlülüklerini belirtmelidir. 4

5 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Kimler Başvuru Yapabilir? Bir Program Ülkesinde yerleşik olan ve personelini yurt dışına gönderen bir okul (başka bir deyişle, okul öncesinden lise seviyesinde kadar, her türlü seviyede genel, mesleki veya teknik eğitim veren bir kurum/kuruluş). Bireyler doğrudan hibe için başvuramaz. 5

6 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Uygun Faaliyetler Bir okul hareketliliği projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını içermelidir: 1. Öğretme görevlendirmeleri; 2. Personel eğitimi 6

7 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Katılımcı kurum/kuruluş sayısı Başvuru formundaki kurum/kuruluş sayısı birdir (başvuru sahibi). Hareketlilik projesinin uygulama aşaması esnasında, farklı ülkelerden asgari iki kurum/kuruluş (en az bir Gönderen ve en az bir ev sahibi kurum/kuruluş) müdahil olmalıdır. 7

8 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar Öğretme görevlendirmeleri: Gönderen ve Ev Sahibi kurum/kuruluşlar farklı Program Ülkelerinde yerleşik okullar olmalıdır. 8

9 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Personel eğitimi: Gönderen kurum/kuruluş bir okul olmalıdır Ev sahibi kurum/kuruluş: - Bir okul; veya - İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluş. Örneğin: - Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim veya yetişkin eğitimi okulu / eğitim merkezi - Bir yükseköğretim kurumu - Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) - Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 9

10 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi - Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu - Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK - Araştırma enstitüsü - Vakıf - Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş - Kurs veya eğitim veren bir kurum/kuruluş olabilir. Her kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. 10

11 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Süre ne kadar? Proje Süresi: 1 veya 2 yıl. Faaliyet Süresi: 2 gün – 2 ay arası 11 Faaliyet Nerede Gerçekleştirilir? Hareketlilik Faaliyetleri yurt dışında diğer bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

12 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Nereye Başvuru Yapılır? Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeninUlusal Ajansına 12 Son Başvuru Tarihi Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Temmuz’unda başlayan projeleri için hibe başvurularını en geç 17 Mart 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar sunmalıdır. Not: Başvrular TURNA sistemi üzerinden ONLİNE yapılır. Bir okul bir dönemde sadece tek başvuru yapabilir

13 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Hibe Ölçütleri (Sf 56)  Projenin Uygunluğu: 30 Puan  Proje Tasarımının ve Uygulanmasının Kalitesi: 40 Puan  Etki ve Yaygınlaştırma: 30 Puan Bir teklif dikkate alınabilimesi için en az 60 puan almalı. Her bir kriterden minimum %50 almalı. 13

14 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Hibe Kalemleri 1.Seyahat 2.Kurumsal Destek 3.Bireysel Destek 4.Kurs Ücreti 5.Özel İhtiyaç Desteği 14

15 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Seyahat giderleri: İkamet edilen yerden faaliyetin bulunduğu yere katılım için gereken seyahat ödemesi 15 1. Seyahat Mesafe (Km)Kişi Başı Ödeme Miktarı (AVRO) 100-499180 500-1999275 2000-2999360 3000-3999530 4000-7999820 8000-199991100

16 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Kurumsal destek: Hareketlilik faaliyetinin uygulanması ile ilgili harcırah dışındaki diğer tüm giderler (pedagojik, kültürel, dil hazırlığı, izleme vb.) 16 2. Kurumsal Destek Katılımcı SayısıKatılımcı Başı Destek (Avro) 100 kişiye kadar350 100 kişi üzeri200

17 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Bireysel destek (Bireysel harcırah miktarı) 17 3. Bireysel Destek

18 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Kurs ücreti (Gerçekleşen tutar üzerinden ödeme)  70 Avro/Katılımcı/Gün  Azami 700 Avro/Katılımcı 5. Özel İhtiyaç Desteği  Uygun görülen miktarın tamamı 18 4. Kurs Ücreti

19 Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi TEŞEKKÜR EDERİZ… Ahmet BOYLU AB Projeler Koordinatörü 0 256 3135262 dhl:121 ahmetboylu@hotmail.com


"Nazilli Kaymakamlığı Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi Nazilli İlçe Milli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları