Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O kumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. S ahip oldukları bilgilerin %60’ını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O kumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. S ahip oldukları bilgilerin %60’ını."— Sunum transkripti:

1

2

3 O kumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. S ahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlı ğ ına sahip olmanın sa ğ ladı ğ ı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. G eri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların bir ço ğ unun kayna ğ ında ise e ğ itimsizlik yer almaktadır. B u toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanları ço ğ unlukla yararsız u ğ raşılarla geçirmektedirler.

4 Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam 2000 - 3000 civarında basılmaktadır. - Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7 Türkiye'de ise yılda 12 bin 89 kişiye 1 kitap düşüyor. - Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon. Kitap Üzerine İstatistik Bilgiler

5 Birleşmiş Milletler İ nsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulundu ğ u 173 ülke arasında 86. sırada

6 Türkiye'de Okuma ve İ zleme Oranları Dergi okuma oranı % 4 Kitap okuma oranı Gazete okuma oranı Radyo dinleme oranı % 25 Televizyon izleme oranı % 94 % 4,5 % 22

7

8 Nüfusun yüzde 40’ı hayatı boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. Gençlerin yüzde 70’i hiç okumuyor. Türkiye’de düzenli kitap okuma alı ş kanlı ğ ı oranı binde 1. KİTAP OKUMADA CİDDİ BİR PROBLEM VAR...!

9 "De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Do ğ rusu ancak aklı selim sahipleri ö ğ üt alır." (Zümer, 39/9).? Kur'an-ı Kerîm inkârcıları: "...Cehalet içerisinde kalmış (bilgisizli ğ e saplanıp kalan) gafiller..." (Zariyat, 51/11) olarak zikreder. Yine cahillerden sakınmak için; "Âf yolunu tut, ba ğ ışla, mâruf olan şeyleri emret, cahillerden yüz çevir. " (A'râf 7/199) buyurulur. Bilgisiz insanlar körler gibidir:"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer, 39/9). "Aynen görenle görmeyenin bir olmadı ğ ı gibi."

10 İ nsanlar kitap okudukça sözcük da ğ arcıklarını geliştirirlerkitap sözcük Temel dil becerileriTemel dil becerilerini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirirler, dünya görüşlerini genişletirler…okuma Düşünce alanlarını genişletirlerüşünce Kültür Kültür seviyelerini yükseltirler

11 Ya ö ğ renen veya ö ğ reten Ya da ö ğ renme ortamları inşa eden ol. YOKSA HELAK OLURSUN

12 İ lgili oldu ğ unuz konularda yazılmış, basit düzeydeki eserlerle işe başlayın. E ğ er sizi bunaltacak eserler seçerseniz, kesinlikle alışkanlı ğ ı kazanmakta güçlük çekersiniz. Bunun için öncelikle kısa, ilginizi çekebilecek konularda yazılmış ve hatta resimlerle desteklenmiş eserleri okuyun. Kitap okuma alışkanlı ğ ı kazanmak için öneriler

13 K İ TAP OKUMA ALIŞKANLI Ğ I KAZANDIRMADA ANNE BABAYA DÜŞEN GÖREVLER Çocukların ilk alışkanlıklarını kazandı ğ ı ve ilk ö ğ rendiklerinin ailede gerçekleşti ğ i düşünülürse çocu ğ un önünde ebeveynlerin sergilemiş oldu ğ u tutum ve davranışlar, ileride çocu ğ un okuma alışkanlı ğ ını önemli ölçüde etkiler.

14 Çocuklara okuma alışkanlı ğ ının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşmektedir.  Küçük yaşlarda, çocu ğ a özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü, masal kitaplarını okuyarak temeller atılabilir.  Evde hem aile fertlerinin hem de çocukların ulaşabilece ğ i bir yere farklı türde kitapları içeren bir kitap köşesi oluşturulabilir.  Kitaplar çocukların ilgi alanlarına göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.

15 FAKAT NASIL ?  www.kitapokuyorum.org www.kitapokuyorum.org

16

17

18

19

20

21 ÖDÜL ve MOT İ VASYON

22 TEŞEKKÜRLER


"O kumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. S ahip oldukları bilgilerin %60’ını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları