Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞANDA RESPİRATUVAR DİSTRES NEDENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞANDA RESPİRATUVAR DİSTRES NEDENLERİ"— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞANDA RESPİRATUVAR DİSTRES NEDENLERİ
Dr. Hacer Yapıcıoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sağlık Slaytları

2 Solunum sıkıntısı/yetersiz ventilasyon bulguları
Apne Bradikardi Bradipne Takipne Siyanoz retraksiyon Taşikardi İrregüler solunum Solunum ses.de azalma hipoksemi

3 apne Perinatal asfiksi, IVK-SAK Hipoksi, obs, akc hst KKY, PDA, blok
NEC, GÖR Anemi, polisitemi Hipotermi, infeksiyon Elektrolit dengesizliği İlaç PM apnesi

4 tedavi Nedene yönelik Kafein
Aminofilin (4-6 mg/kg i.v.yükleme, 4xidame) teofilin

5 Yenidoğanda respiratuvar distres nedenleri
1-pulmoner nedenler RDS TTN Grup B strep enf MAS Diafragma hernisi TEF Üst hava yolu obs. Gögüs kafesi anomalileri Lober amfizem Pulmoner hemoraji 2-ekstrapulmoner nedenler Vasküler Metabolik Nöromusküler

6 Doğumda RD yapan nedenler:
Akut Pnömotoraks Apne (asfiksi,maternal ilaç) Koanal atrezi Diafragma hernisi Progresif RDS TTN Pnömoni Mekonyum aspirasyonu KKH

7 TİP I RDS Genellikle preterm bebeklerde doğumdan 4-6 saat sonra görülür.

8 Surfaktan sentezinin az olması sonucu gelişir.

9 Sürfaktanın görevi: Akciğerde;
%90 Tip 1 Pnömositler %10 Tip 2 Pnömositler bulunur. Sürfaktan Tip 2 Pnömositlerce sentezlenir.

10 Atelektaziyi önleyecek miktarlarda sürfaktan üretiminin başlaması gebeliğin haftalarında başlayan fetal kortizol üretiminin artmasına bağlıdır.

11 Prematüre bebeklerde sıktır. - < 28 hft. ®. %60-80. - 32-36 hft ®
Prematüre bebeklerde sıktır < 28 hft ® % hft ® % hft ® %5

12 ETİYOLOJİ En önemli etken surfaktan sentezinin yetersiz oluşudur. Bu immatüriteden bir çok faktör sorumludur. 1-PM 2-Cins 3-Irk 4-Sezeryan doğum

13 5-Asfiksi 6-Maternal diabet 7-Hipotiroidi 8-Familyal duyarlılık 9-Hipotermi 10-Maternal beslenme 11-Hemolitik hastalık

14 RDS’i azaltan faktörler
1-Bebeğin kronik strese maruz kalması 2-Maternal hipertansiyon 3- Kortikosteroidler 4-Tokolitik ilaçlar

15

16

17

18 TEDAVİ Monitorizasyon yapılmalı Isı stabil tutulmalı
Mayi tedavisi verilmeli Arteryel kateter takılarak kan gazı takibi yapılmalı Ventilatöre bağlanmalı, sedasyon sağlanmalı Antibiyotik, kardiyotonik başlanmalı Ekzojen surfaktan uygulanmalıdır Fizyoterapi

19

20

21

22

23 KOMPLİKASYONLAR 1-Pnömotoraks, pulmoner intersitisyel amfizem 2-PDA
3-İnfeksiyon 4-IVH-germinal matriks kanaması 5- Nekrotizan enterokolit 6-Retinopati 7-KAH 8-Entübasyona ait komplikasyonlar

24

25

26

27

28

29 PROGNOZ mortalite azalmıştır
1500 gramın üstündeki bebeklerde mortalite %5-10 civarındadır Bebekler genellikle IVH-KAH veya infeksiyon nedeni ile kaybedilmektedir.

30 RDS’nin ÖNLENMESİ 1- Prematüre doğumun engellenmesi
2- Antenatal steroid tedavisi 3- Intrapartum asfiksinin önlenmesi 4- Postnatal asfiksinin önlenmesi

31 AYIRICI TANI İlk 6 saatte solunum yetmezliğine neden olabilecek diğer hastalıklardan ayırmada hikaye, klinik bulgular, kan gazları ve akciğer grafi bulguları önemlidir.

32 TİP II RDS Yenidoğanın Geçici Takipnesi de denir.
Normal veya sezaryen doğum, prematür veya matür bebeklerde olabilir.

33 Doğumdan hemen sonra; Takipne Hafif retraksiyon Ekspiratuar hırıltı
Nadiren siyanoz

34 3 gün içinde hızla düzelir
Fetal akciğer sıvısının yavaş emilmesinden dolayı ortaya çıkar. Tedavi: Oksijen ve diüretik

35 VAKA GY: 42 hafta olan erkek bebek Travay uzun
Amniyon sıvısı kalın partiküllü Apgar: 5-6 FM: cild buruşuk, tırnaklar uzun, gayta ile boyalı, göbek yeşil renkte

36 Fizik muayenede Belirgin solunum sıkıntısı var
Akciğerlerde kaba ralleri var Yenidoğan refleksleri deprese

37 Mekonyum aspirasyonu Fetüsün hipoksiye maruz kalması
Term/postterm bebeklerin sorunu Mekonyumla boyalı amnion mayi: %5-15 MAS: bu bebeklerin %5’inde gelişir İlk işlem doğumda aspirasyon ET aspirasyon (deprese bebekler)

38 PPHN FO-PDA aracılığı ile sağdan sola şant Patofizyoloji:
Akc-vasküler yapının iyi gelişmemesi Pulmoner vasküler yatağın gelişememesi Pulmoner vasküler yapının adaptasyonunun olmaması

39 HİPEROKSİ TESTİ NEDİR? KKH ve PPHN’u AC parankim hst’dan ayırt etmede kullanılır: 10-15 dk % verilir PPHN ve KKH’da Pa02 < 150 mm Hg AC parenkim hst.da Pa02 > 150 mm Hg

40 VAKA Anne 33 yaşında, sağlıklı, II.derece akraba evliliği, G4P3
22 ve 36.ghf USGN Bebek 39 hf NVY, vakum ile doğurtuluyor Kız Apneik olduğu için 1-2 dk maske-balon ile solutuluyor Apgar  6  9

41 anneye veriliyor ilk 1/2 saatte anneyi emiyor bebeğin solunumunun hızlandığı (90/dk) ve hafif siyanoze olduğu farkediliyor 15 dk sonra bebeğin saturasyonlarında düşüş ve bradikardi gözleniyor, entübe ediliyor

42 FİZİK MUAYENEDE A: 36,4 ºC N:103/dk S: 93/dk TA: 53/32 mm Hg
konj.anomali yok akciğer sesleri sağda daha az, kalpte üfürüm ve ek ses yok, kalp tepe atımı en iyi ön aksiller 5.İKA’da duyuluyor

43 Tanı için yapılacak işlem?

44

45

46

47 Tanınız nedir?

48 PNÖMOTORAKS İnsidans: spontan pnx: 1/100 doğum %15-20 bilateral
en sık sağ akciğerde etiyoloji: spontan diğer akc.hst’ının komplikasyonu direk zedelenme solunum desteği

49 KLİNİK BULGULAR muayenede ani kötüleşme
kan basıncında düşme kalp hızında azalma oksijenasyonda kötüleşme muayenede etkilenen tarafta akciğer seslerinin azalması mediastinum şifti kalp sesinin yer değiştirmesi distansiyon

50 Teşhis: * transluminasyon * Akc.grafisi Ayırıcı Tanı: * lober amfizem * kistik adenomatoid malformasyon

51

52 VAKA 25 yaşında sağlıklı anne Anne-baba amca torunları G2P1
Gebelikte 2 kez vajinal Grup B Streptokok enfeksiyonu tedavisi almış (4.ve 6.aylarda) 13.ve 23.hafta USG: Normal

53 Doğum: 38 haftalık iken NVY’dan oluyor
Doğum ağırlığı 2970 gr, kız Apgar 1.dk  dk  7 5.dakikada solunum sıkıntısı, takipne ve siyanozunun olması üzerine entübe ediliyor

54 Fizik muayenesinde: Siyanoze, dispneik Kalp sesleri sağda duyuluyor
Üfürüm duyulmuyor Göğüs ön arka çapı artmış Akciğer sesleri (pozitif basınçlı ventilasyonla) sağda daha iyi duyuluyor Batın bombeliği azalmış

55 Tanı için hangi işlem yapılmalıdır?
Akciğer grafisi

56

57 KONJENİTAL DİAFRAGMA HERNİSİ (KDH)
1-izole 2-başka sendromlarla birlikte olabilir insidans: 1/ canlı doğum major konj anomalilerin %10 kız/erkek: 10/7-10/8

58 En sık posterolateral (Bochdalek)
1/ canlı doğum %85 sol sol: mide, barsak, dalak sağda: KC ve mesane

59 PATOFİZYOLOJİ Toraks batın içi organlarla dolu akciğerler gelişemez tek taraflı akc.hipoplazisi olur

60 Klinik Bulgular ‘Kalp atım noktası normal yerinde olmayan ve siyanoze olan’ tüm bebeklerde akla gelmelidir Çıkış zamanı ve ciddiyeti pulmoner hipoplazinin derecesine bağlıdır Sağ herniler daha geç bulgu verebilir

61 Klinik Bulgular Siyanoz, dispne, takipne, taşikardi
Herni olan tarafta akciğer sesleri alınmaz Göğüs fıçı şeklinde, karın düzdür

62 TEDAVİ DOĞUMDA 1- Entübe edilir
2- NG takılır ve aralıklı negatif basınca alınır 3- Paralize edilir

63

64

65

66

67

68

69

70 Sağlık Slaytları


"YENİDOĞANDA RESPİRATUVAR DİSTRES NEDENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları