Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 örgün yaygın 2013-2014 öğretim yılı sonu ve 2014-2015 öğretim yılı başı sayısal verileri, bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızca elektronik ortamda girilecektir. Resmi İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün eğitim istatistiklerinin yayınlanmasında Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı eğilim istatistikleri, MEBBİS kapsamında MEİS Modülü, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi kullanılarak derlenecektir. Bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3 Buna göre; -Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, -İlkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile -ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları na ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden, -Tüm kurumların eğitim olanakları bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır.

4 -Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim Merkezleri ile -Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitilebilir zihinsel engellilerin ( İş okulu-Meslek Lisesi ) tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.

5 -Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. -Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

6

7 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e- Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken; -İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul müdürlüğüne bildirilecektir. -Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

8 bina kullanım ekranını dolduracak -Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı -Kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar ise Tahsis ekranını doldurulacaktır.

9 Bina kullanım ekranları güncellenirken, -derslik, -anasınıfı olarak kullanılan derslik, -müdür odası idari işler odası, -spor salonu, -kütüphane, -laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.

10 -Öğretmenevi, ögretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, -Uygulama oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına girecektir.

11 -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarında eğitim gören 37-66 ay arası çocuk sayıları, MEİS Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. -Bu ekrana Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bilgileri dahil edilmeyecektir.

12 - e-Okul Modülüne; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapıIması gerekmektedir. - Aday kayıtlar; aday kayıt iptal ve kesin kayıt işlemleri ile ayrılma işlemleri öncelikle yapılacaktır.

13 Öğrenci Genel Bilgileri Ekranı nda bulunan bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Bu ekranda bulunan bilgiler her dönem en az bir kez güncellenecektir. Öğrenci Genel Bilgileri Ekranı nda bulunan bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Bu ekranda bulunan bilgiler her dönem en az bir kez güncellenecektir.

14 -Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu; -kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden,http://eyaygin.meb.gov.tr -eğitim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.

15 -Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Engelli Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. http://mebbis.meb.gov.tr -Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.

16 Resmi – Özel Bütün Kurumlar Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki; *Kütüphane Materyal *Kütüphane Kullanımı *Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri ekranlarını mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

17 Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, e-Okul modülünde yer alan bina kullanım ekranlarına,  Büroda kullanılan bilgisayar sayısı,  Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve  Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı ayrıntısında gireceklerdir.

18 - Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

19 - MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır. - 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlamış olup 14 Kasım 2014 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı alınacak ve resmi istatistik yayınında kullanılacak son veri aktarma işlemleri ise Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından 08 Aralık 2014 Pazartesi günü itibariyle yapılacaktır. Bütün istatistik bilgileri, MEİS Sorgu Modülü ve MEBİSTATİSTİK İş Zekası analiz bilgileri esas alınarak raporlanacaktır.

20 - Okullaşma oranlarının hesaplanması ve kullanılması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayım sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra mümkün olacaktır. - Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il milli eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

21 RESMİ VE ÖZEL OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARIMIZ TARAFINDAN BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR RESMİ VE ÖZEL OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARIMIZ TARAFINDAN BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR

22 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR ; Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellemesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul-Ortaokul – Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki Okul Bilgileri Okul Bilgileri Öğretim Şekli Öğretim Şekli Tahsis Durumu Tahsis Durumu Bina Durumu Bina Durumu Lojman Durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı Bina Kullanımı Bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

23 Renkli alanlar bilgi değişikliğine kapalı bölümlerdir. Hatalı bilgi var ise Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilerek gerekli güncelleme işlemleri yaptırılacaktır. Diğer alanlar okullarımız tarafından güncellenecektir.

24

25

26

27

28 Bina Sahibi Olmayan Okullarımız Bina Kullanımı Ekranında Yalnızca Derslik Sayısı (aktif kullanılan-anasınıfı hariç) alanına bilgi girişi yapacak, diğer alanları boş kaydedecektir. (Bilgi girişi yapılmış ise «derslik sayısı (aktif kullanılan-anasınıfı hariç) » alanı hariç diğer bilgiler silinerek kaydedilecektir.) Tahsis Durumu Ekranını Bina Sahibi Olmayan Okul Dolduracak, Bina Sahibi Olan Okullarımız Bu Ekranı Boş Kaydedecektir. Bilgi girişi yapılmış ise silinecektir. Lojman Durumu Ekranını Yalnızca Bina Sahibi Okullarımız İşleyecek, Bina Sahibi Olmayan Okullarımız Bu Ekranı Boş Kaydedecektir. Bilgi Girişi Yapılmış İse Silinecektir. Bina Durumu Ekranını Yalnızca Bina Sahibi Okullarımız İşleyecek, Bina Sahibi Olmayan Okullarımız Bu Ekrana Bilgi Girişi Yapmayacaktır. Bilgi Girişi Yapılmış İse Silinecektir.

29 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. ır Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra ır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

30 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Bulunan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

31 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

32 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

33 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

34 Birleştirilmiş Sınıf uygulaması olan okullarımız, Şube İşlemleri/Birleştirilmiş Şube Tanımlama Ekranında gerekli işlemleri yaparak kaydedecektir.

35 Öğrenci Genel Bilgileri Ekranı nda bulunan bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Bu ekranda bulunan bilgiler her dönem en az bir kez güncellenecektir. Öğrenci Genel Bilgileri Ekranı nda bulunan bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Bu ekranda bulunan bilgiler her dönem en az bir kez güncellenecektir.

36 MEİS MODÜLÜNDE BULUNAN EKRANLAR

37

38 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

39 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

40 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

41 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

42 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

43 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarının yanısıra, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları da Personel Bilgileri ekranlarını dolduracaktır. Personel bilgileri ekranları doldurulurken: MEİS MODÜLÜ – Özel Öğretim Kurumları ekranı altında o okula ait öğretmen branş ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girecektir.

44

45 DERSHANE DERSHANE, MTSK MTSK, MUHTELİF KURSLAR MUHTELİF KURSLAR, ÖZEL ETÜD EĞİTİM MERKEZİ VE DİĞER ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BİLGİ GİRİŞLERİNİ MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR. REHABİLİTASYON MERKEZLERİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜNDE BULUNAN BİLGİLERİ GÜNCELLEYECEK VE MEİS MODÜLÜNDE BULUNAN EKRANLARI DOLDURACAKLARDIR.

46

47 Anlatılanlara İlave Olarak MEİS Modülünde Bulunan Özel Okulöncesi, Özel İlköğretim ve Özel Ortaöğretim Okullarına Ait Ekranlar.

48 Öğretmen Branşları Ekranında Branşlar seçilerek kaydedilecektir.

49 Personel Bilgileri Ekranında Görevler seçilerek kaydedilecektir.

50 Anasınıfı Öğretmenleri Ekranı Anaokullarımız ve Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullarımız Tarafından Doldurulacaktır.

51 Branş Öğretmenleri Ekranı Doldurulacaktır.

52 Görevlere Göre Personel Ekranı Açıklamalar Doğrultusunda Doldurulacaktır.

53 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

54 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

55 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

56 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

57 Mesleki Eğitim Merkezi ile Mesleki Teknik Eğitim Yapan Ortaöğretim Okullarımız Tarafından Yapılacak Bilgi Girişleri

58 Meslek Kursları Ekranı, Kurumda 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kursları var ise Açılan Kurslar Seçilecektir. Meslek Kursları Ekranı, Kurumda 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kursları var ise Açılan Kurslar Seçilecektir.

59 Meslek Dalları Ekranı, Kurumda Açılan Meslek Dalları Seçilecektir. Meslek Dalları Ekranı, Kurumda Açılan Meslek Dalları Seçilecektir.

60 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Çırak Sayıları, Çırak Sayıları Ekranından Girilecektir. Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Çırak Sayıları, Çırak Sayıları Ekranından Girilecektir.

61 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Kalfa Sayıları, Kalfa Sayıları Ekranından Girilecektir. Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Kalfa Sayıları, Kalfa Sayıları Ekranından Girilecektir.

62 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait İşyeri Açma Belgesi Alan Sayıları, İşyeri Açma Belgesi Alan/Yaş Ekranından Girilecektir. Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait İşyeri Açma Belgesi Alan Sayıları, İşyeri Açma Belgesi Alan/Yaş Ekranından Girilecektir.

63 Öğrenimden Ayrılanlar Ekranı İşlenecektir.

64 Usta Öğretici Ekranı Meslek Dallarına Göre İşlenecektir.

65 Engelli Öğrenci Ekranı İşlenecektir.

66 Seçilen Meslek Dallarına Göre Aday Çırak Sayıları, Aday Çırak Sayısı Ekranından Girilecektir.

67 Seçilen Meslek Kurslarına Göre Meslek Kursları Öğrenci Sayıları, Meslek Kursları Öğrenci Ekranından Girilecektir. Seçilen Meslek Kurslarına Göre Meslek Kursları Öğrenci Sayıları, Meslek Kursları Öğrenci Ekranından Girilecektir.

68 Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Seçilen Meslek Dallarına Göre Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Ekranından İşlenecektir. Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Seçilen Meslek Dallarına Göre Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Ekranından İşlenecektir.

69 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

70 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

71 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

72 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

73 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

74 ÖZEL DERSHANELER

75 Dershane Kurslar Ekranında Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

76 Öğretmen Branşları Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin Branşlarının Seçimi Yapılacaktır.

77 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Açılan Kurslara Göre Öğrenci Sayıları İşlenecektir. Bilgi Girişinde Kurs Grup Sayılarına Dikkat Edilecek, Bu Alana Toplam Öğrenci Sayısı Değil, Açılan Grup Sayısı Yazılacaktır. Kursiyer Öğrenciler Ekranından Açılan Kurslara Göre Öğrenci Sayıları İşlenecektir. Bilgi Girişinde Kurs Grup Sayılarına Dikkat Edilecek, Bu Alana Toplam Öğrenci Sayısı Değil, Açılan Grup Sayısı Yazılacaktır.

78 Dershane Öğretmenleri Ekranı İşlenecektir.

79 Personel Durumu Ekranı İşlenecektir.

80 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır. Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

81 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

82 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra Bu Ekranda Yalnızca Bu Alanı Dolduracaktır. Diğer Müstakil Okullarımızda Bu Alanı Dolduracaklardır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

83 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Buluınan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

84 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

85 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

86 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

87 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

88 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

89 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

90 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

91 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

92 ÖZEL ETÜD EĞİTİM MERKEZLERİ

93 Etüd Alanları Ekranından Kurumda Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

94 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Açılan Kurslara Göre Öğrenci Sayıları Girilecektir.

95 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

96 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

97 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

98 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır. Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

99 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

100 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra Bu Ekranda Yalnızca Bu Alanı Dolduracaktır. Diğer Müstakil Okullarımızda Bu Alanı Dolduracaklardır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

101 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Buluınan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

102 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

103 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

104 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

105 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

106 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

107 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

108 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

109 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

110 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

111 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

112 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

113 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

114 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır. Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

115 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

116 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra Bu Ekranda Yalnızca Bu Alanı Dolduracaktır. Diğer Müstakil Okullarımızda Bu Alanı Dolduracaklardır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

117 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Buluınan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

118 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

119 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

120 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

121 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

122 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

123 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

124 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

125 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

126 MUHTELİF KURSLAR

127 Muhetelif Kurslar Ekranından Kurumda Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

128 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Kurslara Göre Öğrenci Sayıları Girilecektir.

129 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

130 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

131 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

132 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır. Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

133 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

134 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra Bu Ekranda Yalnızca Bu Alanı Dolduracaktır. Diğer Müstakil Okullarımızda Bu Alanı Dolduracaklardır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

135 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Buluınan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

136 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

137 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

138 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

139 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

140 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

141 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

142 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

143 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

144 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU

145 Serfitika Türlerine Göre Öğrenci Bilgileri Kursiyer Öğrenci Durumu Ekranından Yapılacaktır.

146 Kursiyer Öğrenci Durumu Ekranından Seçilen Sertifika Türüne Göre Öğrenci Bilgileri Girilecektir.

147 Öğretmen/Öğretici (MTSK Branş) Ekranından Öğretmen Sayıları Girilecektir.

148 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Öğretmen Sayıları Girilecektir.

149 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

150 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır. Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

151 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

152 Bürolarda Kullanılan Bilgisayar Sayıları Girilecek. İdari Odalar dahil Bu alana Aynı Binayı Birden Fazla Kurum Kullanıyor İse Kurum Sahibi Okul Diğer Derslik Sayılarını İşledikten Sonra Kendisinin Kullandığı Derslik Sayısını Yazacak. Kiracı Durumunda Olan Okul İse Tahsis Ekranında Kullandığı Derslik Sayısını Yazdıktan Sonra Bu Ekranda Yalnızca Bu Alanı Dolduracaktır. Diğer Müstakil Okullarımızda Bu Alanı Dolduracaklardır. Sınıf, Laboratuvar, BT Sınıflar vb.

153 Fatih Projesi Kapsamında Okul/Kurumlarımıza Dağıtılan Malzemeler Kütüphane Sayısı Girilmiş İse MEİS Modülünde Buluınan Kütüphane Kullanımı İle Kütüphane Materyal Ekranlarının Doldurulması Zorunludur. Kütüphane Yok İse Bu Alana Sıfır «0» Giriniz.

154 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları, bilgisayar sayıları ile fatih projesi bilgilerinin girişine özen gösterilecektir.

155 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

156 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

157 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

158 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

159 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

160 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

161 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır. Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

162 Strateji Geliştirme Bölümü Birim Amiri Tek.Destek Birim Amiri Tek.Destek Milli Eğitim Müdür Yrd.İl MEBBİS Yön. Ahmet AKKÜNCÜCuma KARACA Ahmet AKKÜNCÜCuma KARACA İstatistik Hizmetleri Birim Personeli Şef : Mustafa ESEN Tek:Mehmet Ali KABAK İletişim : 223 50 17 – Dahili: 204-119 istatistik46@meb.gov.tr

163

164

165

166

167


"2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları