Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FÜSUN EROĞLU SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FÜSUN EROĞLU SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD"— Sunum transkripti:

1 FÜSUN EROĞLU SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
PEDİATRİK ANESTEZİ FÜSUN EROĞLU SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sağlık Slaytları Sağlık Slaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

2 Anatomik farklılıklar
Dil ağız boşluğuna göre büyük Yenidoğanda burun solunumu hakim Nazofarinks lenfoid dokudan zengin Epiglotun şekli erişkinden farklı Larinks huni şeklinde Konjenital anomaliler Trakeanın boyu erişkine göre çok kısa Çocuklarda her iki bronşun eşit açıyla ayrılması Sürfaktan yapımı

3 Sıvı Dengesi Ekstrasellüler sıvı vücut ağırlığının Yenidoğanda %40
Erişkinlerde %20 İntrasellüler sıvı vücut ağırlığının Yenidoğanda %35 Erişkinlerde %40

4 Preoperatif Açlık Süresi
Sadece anne sütü saat önce Süt dahil partiküllü sıvılar 6 saat önce Katı gıdalar saat önce Berrak sıvılar saat önce Kesilmelidir

5 SIVI TEDAVİSİ Alan kaybı Günlük sıvı gereksinimi
İntraabdominal cerrahi  ml/kg/saat İntratorasik cerrahi    ml/kg/saat Yüzeyel girişimler     ml/kg/saat İlk hafta: 50 ml/kg/gün İlk hf sonra 100 ml/kg/gün İlk 10 kg   ml/kg/saat  2. 10 kg   ml/kg/saat, > 20 kg ml/kg/saat Solüsyonlar hipoglisemiyi önlemek için glukoz içermelidir. İlk 1 yıl: ¼’lük SF Bir yıldan sonra: ½‘lik SF

6 Kan kayıpları Kan volumü infantlarda 100 ml/kg
Büyük çocukta 100 ml/kg'dır. Kan kaybı hesaplanan kan volumünün % 20'sini geçerse, transfüzyon düşünülmeli. Tahmini kan kaybının 2-3 katı Ringer laktat Her mililitre kan kaybına 3-4 katı kristaloid Eritrosit süspansiyonu (1 ml/kg) Hct'de yaklaşık % 1.5 yükselmeye neden olur.

7 Preoperatif değerlendirme
Kalp ve solunum yolu ile ilgili konjenital anomaliler Entübasyon güçlüğüne sebep olabilecek konjenital anomaliler Anemi Yüksek ateş Uzun süreli sıvı kısıtlamasına bağlı dehidratasyon ÜSYE ve yakında aşı yapılması Yabancı ortam, anne-babadan ayrılma, ağrı, hastane ve enjeksiyon korkusu

8 Premedikasyon Midazolam 0.5 mg/kg (Oral/rektal) 0.25 mg/kg (İM)
Ketamin 5-6 mg/kg (Oral) 1-2 mg/kg (İM) Meperidin 1-1.5 mg/kg (İM) 1 y< sedasyon gerekmez İm/nazal uygulama istenmez > 3 y rektal tercih edilmez Havayolu ve SSS problemi olanlarda premedikasyon önerilmez

9 En önemlisi anesteziyologun gözlemleridir.
Monitörizasyon En önemlisi anesteziyologun gözlemleridir. Puls oksimetre Kapnograf EKG Isı probu Kan basıncı

10 Anestezi indüksiyonu İv sıvı yolu yoksa; İv sıvı yolu varsa;
İntramusküler Nazal Rektal Tiopental 5-6 mg/kg Propofol mg/kg Ketamin 2 mg/kg Midazolam 0.3 mg/kg Etomidat 0.3 mg/kg

11 Anestezi indüksiyonu İnhalasyon indüksiyonu için;
%35 O2+%65 N2O’le beraber Halotan %1-5 Sevofluran %4-8

12 Endotrakeal Tüp 6 yaş altı çocuklarda; (Yaş:3)+3.75
6 yaş üstü çocuklarda; (Yaş:4)+4.5 ETT çapı=(Yaş+18):4 ETT çapı=(Yaş+16):4

13 Laringoskop-Tüp Yaş Laringoskop Tüp Prematür YD Düz 00 2.5-3 kafsız
1-5 yaş Eğri kafsız 5-15 yaş Eğri kaflı 15 yaş üzeri Eğri kaflı

14 Endotrakeal entübasyon
Baş büyük Boyun kısa Dil büyük Larinks  C 3-4 hizasında Epiglot büyük ve U şeklindedir. Trakea kısa Tüpün ana bronşlardan birisine kayması çok kolaydır. Trakeanın en dar yeri subgtottik bölgedir. Kaflı tüpler 8 yaş altında kullanılmaz.

15 KAS GEVŞETİCİLER Süksinilkolin Nondepolarizan KG
Kesin endikasyonu olmadıkça kullanılmamalıdır. Dolu mide, hızlı indüksiyon, laringospazm, hızlı KG sağlanması gereken durumlar.. Dağılım hacmi daha fazla olduğu için Sch 2 mg/kg, YD nondepol yanıt değişkendir. Vekuronyum etki süresi uzar. Atrakuryumun etkisi daha kısa Sonuçta YD nondepol KG seçimi: Atrakuryum, Mivakuryum, Cisatrakuryum Rokuronyum: N 0.6 mg/kg Hızlı ind için mg/kg ama etki de uzar (90 dk).

16 Özel Durumlar Sendromlu bebekler Atrezili bebekler Entübasyon güçlüğü
Kısa girişimler Rejyonal anestezi Prematüre infantlar Sağlık Slaytları


"FÜSUN EROĞLU SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları