Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik."— Sunum transkripti:

1 ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır. Kaza ve Kader

2 Ünite Kavram ve Terimleri Kader: (Sözlükte ):Planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak demektir. Kader: (Terim Olarak): Başlangıçta Allah tarafında olacak olayların sonradan nasıl gerçekleşeceğinin planlanmasıdır.

3 Ünite Kavram ve Terimleri Kaza: (Sözlükte): Kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek demektir. Kaza: (Terim Olarak): Ezelde Allah Tarafından Takdir edilip planlanan olayların zamanı mekanı ve olayı yaşacakların bir araya gelmesi ile ( Şartların oluşmasıyla) Fiil olarak ortaya çıkmasıdır.

4 Ünite Kavram ve Terimleri “Her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.” (Furkan 2). Kaderi, evrendeki İlahi düzenlemeler diye tanımlayabiliriz. İnsan; Doğum, Rızk, Nasip, Ölüm, Nesep vs. dışındaki olayları iradesi ile (Kaderini) DEĞİŞTİREBİLİR.

5 Evrendeki hiçbir varlık tesadüfen, boşu boşuna ve amaçsız yaratılmamıştır. Allah işini tesadüfe bırakmaz. Tabiattaki tüm varlıklar, Allah tarafından değişmez yasalarla yaratılmıştır. Fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji ve coğrafya gibi derslerimizin konularını çoğunlukla bu yasalar oluşturmaktadır. Bu kanunlar sayesinde evrende bir düzen ve uyum vardır. “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık…” (Duhan 38-39). “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık…” (Duhan 38-39).

6 İRADE:Sözlükte; Dilemek, istemek manasına gelir.Varlıkların akıl yoluyla tercih etme,planlama melekesidir. 1-KÜLLİ İRADE: Allahın İradesidir.Mutlak ve sınırsızdır. 1-KÜLLİ İRADE: Allahın İradesidir.Mutlak ve sınırsızdır. 2-CÜZ'İ İRADE: İnsanın iradesidir. Sınırlıdır. İnsanın istemesi Allahın rızasına bağlıdır.Allah dilerse verir,dilemezse vermez.

7

8 Tevekkül : Bir işin olması için gerekli bütün çalışmaları yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak ve O’na güvenmektir. Tevekkül etmenin faydaları : İnsanı yersiz ağırlık, yorgunluk ve sıkıntıdan kurtarır. Güven ve ümit verir. İnsanın kendisini güçlü hissetmesini sağlar. Mesela; Bir çiftçinin tarlasını sürmesi, ekmesi ve her türlü bakımını yaptıktan sonra Allah’a güvenmesi gibi.

9 "Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” Kamer Suresi 49. Ayet “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” Kamer Suresi 49. Ayet

10 "Kim zerre miktarı iyilik işlerse mutlaka karşılığını görecektir. (Zilzal 7-8 ) "Kim zerre miktarı kötülük işlerse mutlaka karşılığını görecektir.

11 HAYIR:İyilikler,güzellikler ve helal olan işlerdir.Allah bu tür işlerin yapılmasına razıdır ve karşılığını verir. ŞER:Kötülüktür. Haram olan davranışlardır. Allah bu tür davranışlardan razı değildir; fakat bu tür kötü davranışlara müdahale etmez.

12 “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerlerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateşin azabından koru derler.” Âli İmran Suresi 191. Ayet

13 Allah her şeyi belirli bir ölçüye göre yaratmıştır YaratmaKurallarUyumDüzen Canlı varlıklar Cansız varlıklar Tabiat olayları Yer çekim yasası Evrenin genişlemesi Suyun kaldırma kuvveti Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı Ayın dünyaya olan uzaklığı Atmosfer tabakasının kalınlığı Havadaki gaz miktarı  Mevsimlerin sürekliliği  Gece ile gündüzün birbirini izlemesi  Su döngüsü  Yeryüzünde yaşamın oluşması

14 Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye örnekler 1- Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi. FOTOSENTEZ OLAYI

15 2- Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması.

16 Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler "Rahmanın yaratı ş ında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak(düzensizlik) görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet) Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır. Yüce Allah, yaratmasındaki mükemmelliği, evrende var olan düzen ve uyuma Kur'an'da şöyle belirtmektedir:

17 3- "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet) 4- "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet) 4- "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet) Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler

18 3- Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.

19 Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler 1- "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet) 2- "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler) 2- "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler)

20  Dünya kendi ekseni etrafında saatte bin mil hız yapar. Eğere böyle değil de saatte yüz mil hız yaparak kadar dönseydi, gündüz ve gece şimdi olduğundan daha uzun olurdu. Bu durumda bitkiler gündüz yanar, kalan olursa da onlarda donardı. Kur'an'ın işaret ettiği ölçülü yaratılış ile ilgili bilimsel gerçeklerden bazıları şunlardır:

21 Allah her şeyi niçin bir ölçüye göre yaratmıştır? Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah'ın yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge vardır.

22 Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı, ayın dünyaya olan uzaklığı, atmosfer tabakasının kalınlığı, havadaki gaz miktarı vb. evrende mükemmel uyum olduğunu gösterir.

23  Mevsimlerin sürekliliği, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, su döngüsü, yeryüzünde yaşamın oluşması da evrende mükemmel bir düzenin olduğunun en açık delilidir.

24  Ay, dünyamıza şimdiki noktasından 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde med-cezir (gel-git) olayları sonucunda bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı.

25  Dünyamızın çevresini saran atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı, atmosferde yanıp parçalanan binlerce meteor, o zaman dünyamıza rahatlıkla ulaşabilir ve her şeyi yok ederdi.

26


"ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları