Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ç İ NDEK İ LER Kesir ve Kesir çeşitleri Birleşik kesirleri tam sayılı kesre çevirme Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme Kesirlerde genişletme,sadeleştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ç İ NDEK İ LER Kesir ve Kesir çeşitleri Birleşik kesirleri tam sayılı kesre çevirme Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme Kesirlerde genişletme,sadeleştirme."— Sunum transkripti:

1

2 İ Ç İ NDEK İ LER Kesir ve Kesir çeşitleri Birleşik kesirleri tam sayılı kesre çevirme Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme Kesirlerde genişletme,sadeleştirme Kesirlerde sıralama Kesirlerde toplama işlemi Kesirlerde çıkarma işlemi

3 1.KES İ R VE KES İ R ÇEŞ İ TLER İ 1)Kesir Kavramı Yandaki şekilde,bir daire iki eş parçaya bölünmüştür.Eş parçalardan biri boyanmıştır.Bu parçayı biçiminde gösterir ve “ikide bir” veya “bir bölü iki” diye okuruz.

4 Kesir çizgisi pay payda Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıya kesir sayısı denir.

5 2)KES İ R ÇEŞ İ TLER İ a)Basit Kesir Payı paydasından küçük olan kesirlere denir.

6 b)Birleşik Kesir Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere denir

7 3)Tamsayılı Kesir Bir sayma sayısıyla birlikte yazılan kesirlere denir.

8 Birleşik kesiri tamsayılı kesire çevirme Kesrini alalım. Kesrin payı paydasına bölünürse,bölüm 2,kalan 3 olur.Bu kalan, kesirlerinden 3 tanesini gösterir. Öyleyse, = yazılır 156 12 03 2 payda tam kısım pay

9 Eş bütünlerdeki boyalı kısımlar aynı büyüklüktedir.öyleyse ; =

10 Tamsayılı kesri birleşik kesire çevirme Tamsayılı kesri bileşik kesre çevirmek için,tam kısım payda ile çarpılır,bu çarpıma kesrin payı eklenerek bileşik kesirde paya yazılır.Tam sayılı kesrin paydası da bileşik kesirde payda olarak yazılır.

11 Eş büyüklükteki boyalı kısımlar aynı büyüklüktedir.öyleyse; =

12 2)KES İ RLER ARASINDAK İ İ L İ ŞK İ LER a)Denk Kesirler Yukarıda aynı büyüklükteki iki bütünden 1.şekil 2 eş parçaya,2. şekil 4 eş parçaya bölünmüştür.Boyalı parçalar şekillerin yarısı oldu ğ undan, bunlara karşılık gelen ve kesirlerine denk kesirler deriz.

13

14 Genişletme,bütünün bölündü ğ ü eş parça sayısını katlayarak arttırmaktır. Sadeleştirme,bütünü daha az sayıda eş parçaya bölmektir. ====

15 Kesirlerde Sıralama Paydaları eşit olan iki kesirden,payı büyük olan daha büyüktür.Öyleyse; <

16 Payları eşit olan iki kesirden,paydası küçük olan daha büyüktür. >

17 Kesirlerde Toplama İ şlemi = + Paydaları eşit kesirler toplanırken paylar toplamı paya yazılır.Eşit payda da payda olarak yazılır.

18 Paydaları farklı kesirlerle toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir. + = +==+= (2)

19 Kesirlerde Çıkarma İ şlemi = Paydaları eşit kesirlerde çıkarma işleminde farkın paydası,eksilen ile çıkanın paydasına eşittir.

20 Paydaları eşit olmayan kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir. = _ (3) = =

21 Kazanımlar(5.sınıf kümeler konusu) Terimler: Bileşik kesir, tam sayılı kesir, denk kesir, sadeleştirme, genişletme 1)Birim kesirleri sıralar. 2)Tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 3)Kesirlerde işlemler;toplama ve çıkarma 4) Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin de ğ erini de ğ iştirmeyece ğ ini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

22 Kaynakça 1)MUTLU Ali,CEV İ ZC İ Türken, İ lkö ğ retim Matematik 6.sınıf ders kitabı,MURAT YAYINCILIK, İ STANBUL 2003 2)www.ogretimhane.com

23 Hazırlayanın; Adı:Zeynep BÜYÜKKARAKURT Bölümü: İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i 2-A(gece) Numarası:110404105


"İ Ç İ NDEK İ LER Kesir ve Kesir çeşitleri Birleşik kesirleri tam sayılı kesre çevirme Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme Kesirlerde genişletme,sadeleştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları