Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEDEF TAKSONOMİLERİ AHMET TEVFİK KARAASLAN. İnsan Eğitim TOPLUM İstendik özellikli İstendik Toplum insanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEDEF TAKSONOMİLERİ AHMET TEVFİK KARAASLAN. İnsan Eğitim TOPLUM İstendik özellikli İstendik Toplum insanlar."— Sunum transkripti:

1 HEDEF TAKSONOMİLERİ AHMET TEVFİK KARAASLAN

2 İnsan Eğitim TOPLUM İstendik özellikli İstendik Toplum insanlar

3 Eğitimle ilgili insan davranışları bilişsel, duyuşsal, devinişsel sezgisel basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta önkoşulu-aşamalı

4 Taksonomi istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasıdır

5 Bilişsel Alanı Sınıflanması zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışlar kodlanır –Bloom bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme

6 Duyuşsal Alanın Sınıflanması öğrenilmiş duygular kodlanır.KRATWOHL 1.ALMA (ALGILAMA) 2.TEPKİDE BULUNMA 3.DEĞER VERME 4. ÖRGÜTLEME (DÜZENLEME) 5.KİŞİLİKLENDİRME (KARAKTERİZE ETME)

7 Devinişsel Alanı Sınıflanması 1. UYARILMA 2. KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA 3. MEKANİKLEŞTİRME VE BECERİ HALİNE GETİRME 4. DURUMA UYDURMA 5. YARATMA

8 Sosyal Beceri Alanın sınıflanması Fraenkel diğerleriyle planlama yapma, bilimsel araştırmalara katılma, grup tartışmalarına katılma, soruları kibarca yanıtlama, grup tartışmasını yönetme, sorumluluk alma, diğer kişilere yardım etme olarak basamaklara ayırmıştır.

9 DEĞERLENDİRME

10 Taksonomilerin Oluşturulmasında 1. Davranışın nasıl ve ne yolla başladığı, hangi örüntüyle ortaya çıktığı; 2. Davranışın diğer bir davranışın önkoşulu olup olmadığı: –Önkoşul olan davranışın ilk basamakta; ondan sonraki davranışın ikinci basamakta yer alması; 3. Davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru aşamalı sıralanması: –Basit ve kolay davranışların ilk sıralara, karmaşık ve zor davranışların daha sonraki basamaklara konulması; 4. Davranış, kişiye kazandırılırken izlenen sıra; –Kişinin davranışı öğrenirken hangi basamaklardan geçmekte olduğu, bu basamaklarda davranışın nasıl bir nitelik ve görünüm almakta olduğu göz önüne alınmış ve bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel alanlar buna göre yeniden düzenlenmiştir.

11 TEŞEKKÜRLER


"HEDEF TAKSONOMİLERİ AHMET TEVFİK KARAASLAN. İnsan Eğitim TOPLUM İstendik özellikli İstendik Toplum insanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları