Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM. ERGENLİK DÖNEMİ Yetişkinliğe geçişteki bu dönem; büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu, kız veya erkek cinsel öz elliklerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM. ERGENLİK DÖNEMİ Yetişkinliğe geçişteki bu dönem; büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu, kız veya erkek cinsel öz elliklerinin."— Sunum transkripti:

1 ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM

2 ERGENLİK DÖNEMİ Yetişkinliğe geçişteki bu dönem; büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu, kız veya erkek cinsel öz elliklerinin ortaya çıktığı bir dönemdir.

3 Diğer bir deyişle ayna Da ki görüntünün adeta yabancılaşmasıdır.

4 Ergenlik Nedir? Büyümek, başkalaşmak ve dönüşmektir. Tırtılın koza içinde kelebeğe dönüştüğü dönem gibidir.

5 Ergenlik Nedir? Ergenlik; Daha fazla bir ilgi, saygı, olanak ve özene ihtiyaç duyulan incinmesi kolay bir zamandır.

6 Ergenlik Nedir? Kişisel olarak başlangıç- bitişi farklıdır. (10-20 yaş arası)

7 Ergenlik Nedir? Sağlıklı her çocuğun geçmesi gereken bir süreçtir.

8 Ergenlik; -Yeni bedenini tanıma, kabul etme, -Kadın veya erkek toplumsal rolü kabul etme, -Her iki cinsten yaşıtları ile yakın ilişki kurabilme, -Aileye olan çocuksu bağımlılıktan kurtulma,

9 -Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanma, -Ekonomik mesleğe hazırlanma -Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve ahlak sistemi kazanma, bir ideoloji geliştirme gibi kişisel gelişim aşamalarına hazırlık dönemidir.

10 GENÇLİĞE ATILAN İLK ADIM OLAN BU DÖNEMDE;  Üretken ve enerjik olma  Üşenme ve erteleme  Sabırsız ve sıkılgan olma  Bir şeye takma ama çabuk bıkma

11 GENÇLİĞE ATILAN İLK ADIM OLAN BU DÖNEMDE;  Ölümüne sevme, çabucak unutma  Aynı anda gülme ve ağlama  Utangaç ve yırtık olma  Tutkulu ve maymun iştahlı olma gibi birbirine zıt davranışlar görülebilir.

12 BU DÖNEMDE GENÇLER;  Kimlik oluşumu, bedenini kab ul aşamalarını güven içinde geçirmek,  Can sıkıntılarıyla baş edebilmek,  Ait olmak ve bağımsız olmak,

13  Kendini sabit- sürekli ve değerli hissetmek,  Güçlü olmak, güçlü olanla ilişki kurmak isterler.  Güvenlik, düzen ve kural ihtiyacı duyarlar.  Hak arayabilme, meraklarını giderme çabası içindedirler.

14 Bu dönemde: -beden yapısında değişiklikler, -sesin kalınlaşması, -sivilcelerin artması, -el-ayaklarda ani büyüme -ani kilo-boy değişimi -zor beğenme, -tedirgin-kuruntulu olma, -çabuk tepki verme, -isteklerin sık değişiklik göstermesi, -müzik, giyim ve süse verilen önemin artması gibi bir takım değişimler gözlenebilmektedir.

15 Ergenlik döneminde, zihin sel düzey hızla gelişir. Empati yeteneği (kendini başkalarının yerine koyabilme) olgunlaşmaya başlar.

16 Bu dönemde; duygulardaki iniş ve çıkışlar, değişime açıklık ve yenilikleri deneme çabası belirgindir.

17 Bu dönemde; Hormonlar ve bedenin cinsel farklılaşması sonucu bocalamalar başlar.

18 Bu dönemde; Cinsel yönden vücudun sağlıklı olup olmadığını merak ve doğru bilgiye ulaşamama gibi durumlar görülebilir.

19 Gençliğe adım atan bireylerin kendilerini çevrelerine kabul ettirme çabaları bazen istemedikleri davranış ve tepkileri göstermelerine sebep olur.

20 Bu dönem hayatta, değişmeden süren destek kaynaklarının; yani annenin, babanın geniş anlamda ailenin belirgin varlığının kaçınılmaz olduğu bir dönemdir.

21 Ergenin; evine ve sevdiklerine bağlılığını Sürdürerek bağımsızlığını kazanması en güzel yoldur.

22 Ergen nasıl bir kişi ola cağını öğrenirken, öncelikle çevre sindeki insanların ve ailesinin davranışlarını gözler.

23 Seçilen model bazen arkadaş grubundan olabilir Bir gruba ait olma, sosyal gelişme için oldukça önemli bir duygudur.

24 Ergenlikteki Bedenle ilgili süreçler ayna ayna söyle bana ben kimim?

25 Sakarlaşılır. Kambur, yamuk duruş görülür. (kollar ve bacaklar hız la büyür ama kullanm aya alışmak lazım)

26 Şişmanlık veya zayıflık görülebilir. (yeme ve uyku eğilimleri, uygun suz diyetler, kusmalar, tv. Bilgisayar başında geçen saatlere bağlı olarak)

27 Bu dönemde gençler kendilerinde kusur ararlar. (boyu, sivilcesi, gögüsleri, kal çası, burnu, gözlüğü, saçları…

28 ERGENLERDEKİ TEMEL DÜŞÜNCELER

29 Ben Merkezci Düşünce ve Gözükaralık, Delikanlılık Ergen bireyler her yerde kendilerini spotların altında, yalnız, incelenen, el eştirilen, hakkında konuşulan biri ola rak algılarlar. Özel ve biricik oldukları; ölmeyecekleri, yaralanmayacakları, kötü şeylerin başlarına gelmeyeceği inancına sahiptirler.

30 Özellikle akranları ve karşı cins tarafından fark edilip edilmedikleri, önemsenmeleri ve beğenilmeleri, çevrenin kabul etmesi ve popülaritesine göre kendilerine değer biçme davranışları yaygındır.

31 ARANIYORUM, ÇAĞRILIYORUM O HALDE VARIM…. BANA BİR ŞEY OLMAZ….

32 Farklı, Biricik, Özel olmak Sıradan ve kısır döngü yerine uçları yaşarlar. Risk alma, gizli hareket etme, sabredememe, akranlarına HAYIR diyememe, suyuna gitme, kuralları, töreleri sorgulama, yasak olana özenme, kafa tutma gibi davranışlar görülür.

33 Farklı, Biricik, Özel olmak Ergen bireyler sevdi mi tam sevip, reddedilmeye yönelik kaygılar taşırlar. Sıkılma, umutsuzluğa düşme ölümle yüzleşme, hayatın, bilginin, emeğin, üretkenliğin anlamını sorgulama gibi düşünceleri vardır.

34 Kendi Var oluşumuz Ergen kişiler; Pozitif veya negatif olarak fark edilmek, İnsanları şaşırtmak, kendilerine baktırmak, haklarında konuşulmasını sağlamak, özel olmak, Ebeveynlerinin, akranlarının, arkadaş gruplarının kendilerini takdir etmelerini isterler. Hatta kendilerine zarar verebilecek kişilerin bile onayları ve takdirleri onlar için önemlidir.

35 Kendi Var oluşumuz Ergen kişiler; Bilgilerine, görgülerine, güçlerine, suçlarına, cesaretlerine saygı duyulmasını, Yaptıklarının, sözlerinin becerilerinin, zaaflarının, kusurlarının hatırlanmasını isterler.

36 Gençliğe adım atan bireyler;  Fark edilmek,  Özel olmak,  Taktir edilmek,  Saygı duyulmak,  Hatırlanmak isterler.

37 Bu dönemde en önemli şey arkadaşlıktır.

38 Arkadaşlar; o Aileden bağımsızlaşmada tutunacak dal olurlar. o Kendimizi kıyaslayıp, geliştireceğimiz kişilerdir.

39 Arkadaşlar; Aynamız, sır paylaşanımız, bizi gereğinde yatıştıran, sakinleştiren, öğretmenimiz, kardeşimiz, anamız-babamız, bizimle ağlayan bizimle gülen kişilerdir.

40 Arkadaşlarımızın; Şakası, eleştirmesi bize batmaz. Arkadaşlarımız çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolda can yoldaşımızdır.

41 TÜM BU ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNDEN SONRA ERGENLİK NE DEĞİLDİR?

42 ERGENLIK NE DEĞILDIR? Çocuğun büyüğü, yetişkinin küçüğü değildir.

43 Anne babanın tersine bir yapılanma değildir.

44 Hastalık ve problem yara tma dönemi değildir. Otoritemize başkaldırı, ai lemize yabancılaşma deği ldir.

45 ERGENLİKTE İLETİŞİM Kişilerarası ilişkilerde başarılı olabilmek için doğru iletişim tekniklerini iyi bilmek gerekir.

46 D OĞRU İ LETIŞIM İ ÇIN ; Kendimizi başkalarının yerine koyabilmek, Sebep-sonuç bağlantıları kurarak olayları anlamlandırmak, Ben diliyle konuşmak, karşıdakini yargılamamak, Açık açık sormak, alınmamak, samimiyet ve dürüst lük göstermek,

47 D OĞRU İ LETIŞIM İ ÇIN ; Öfkeliyken, üzgünken iletişimi dondurmak, Gurur meselesi yapmadan, küsmeden, mizahı kullanmak, Alttaki niyeti test etmek, sadakati, sevgiyi iletmek gerekir.

48 AİLE VE AKRANLARLA HATALI İLETİŞİM İyi dinlememe Öneri getirme, bir bilenmiş gibi davranma Yargılama Analiz etme Teselli etme Alay etme, ad takma Konu değiştirme iletişimde görülen hatalı davranışlardır.

49 EBEVEYNLER NE DİYOR? Aileler ergenlik dönemindeki çocukları için şunları düşünürler: Anlayamıyorum, çok tutarsız. Aileden koptu, bencil ve çıkarcı. Saygısız, kaba, muhalefet, beğenmiyor. Hırçın, öfkeli, sakar, süslü, alıngan.

50 EBEVEYNLER NE DİYOR? Tehlikeli uygunsuz şeyleri deniyor. Tembel, sorumsuz, pasaklı, dağınık. Dikkat çekmek istiyor, utangaç, tutkulu. Meraklı bir çocuk-bir koca adam.…

51 ERGENLER NE DİYOR? Ergenlik dönemindeki bireyler ise aileleri h akkında şunları düşünürler: Beni dinlemiyorlar, saymıyorlar. Ayrı oda istiyorum ve mekanıma karışmasınlar. Özgürlük ve uygun harçlık istiyorum.

52 ERGENLER NE DİYOR? Arkadaşlarımla ve benle dalga geçmesinler. Ne yapacağımı söylemesinler. Bana çocuk muamelesi yapmasınlar.

53 P ROBLEMLERI Ç ÖZERKEN ; Ebeveynleriniz veya güvendiğiniz kişi ile proble mlerinizi paylaşın. Gerçekle yüzleşin, saklamayın ve ertelemeyin. Arkadaşınızın iyiliğini düşünün, bazen onun için ona karşı davranmak gerekebilir.

54 P ROBLEMLERI Ç ÖZERKEN ; Kendi ideallerinizi ve yeteneklerinizi tanıyın, ha yallerinizin peşinden gidip emek verin. Başkalarının ve kendi deneyimlerinizin kıymetini bilin, tecrübe ve zamanı satın alamazsınız.

55 P ROBLEMLERI Ç ÖZERKEN ; ASLA UMUTSUZ OLMAYIN. Zararın neresinden dönülse kardır….

56 SONUÇTA… Anlaşılmadığını düşünme Savunmaya girme Haksızlığa uğradığını düşünme Direnç gösterme Çaresizlik ve uzaklaşma Kızgınlık İsyan gibi davranışlar Kişiyi YALNIZLIĞA itebilir.

57 E RGENLIK YALNıZLıĞA MAHKUM OLMAK DEĞILDIR. İletişim kurmaktan korkmayın. Esas problem iletişim kurmamaktır. Sorunları paylaşmamak sizi yanlış yönlendirebilir.

58 HEP BİRLİKTE SORUNSUZ BİR GELECEĞE SAĞLIKLI YETİŞKİNLİĞE !!

59 TEŞEKKÜRLER …


"ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM. ERGENLİK DÖNEMİ Yetişkinliğe geçişteki bu dönem; büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu, kız veya erkek cinsel öz elliklerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları