Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM

2 ERGENLİK  DÖNEMİ  Yetişkinliğe  geçişteki bu dönem; büyüme ve gelişmenin  çok hızlı olduğu,  kız veya erkek cinsel  özelliklerinin ortaya çıktığı  bir  dönemdir. 

3 Diğer bir deyişle ayna Da ki görüntünün adeta  yabancılaşmasıdır.

4 Ergenlik Nedir? Büyümek, başkalaşmak ve dönüşmektir.
Tırtılın  koza içinde  kelebeğe dönüştüğü  dönem  gibidir. 

5 Ergenlik Nedir? Ergenlik; Daha fazla bir ilgi, saygı,
Daha fazla  bir ilgi, saygı,  olanak ve özene ihtiyaç  duyulan incinmesi  kolay  bir zamandır.       

6 Ergenlik  Nedir?  Kişisel  olarak başlangıç- bitişi  farklıdır.       (10-20 yaş arası) 

7 Ergenlik Nedir? Sağlıklı her çocuğun geçmesi gereken bir süreçtir.
Ergenlik  Nedir?  Sağlıklı  her çocuğun geçmesi  gereken bir süreçtir. 

8 Ergenlik; -Yeni bedenini tanıma, kabul etme,
-Yeni  bedenini tanıma, kabul etme, -Kadın  veya erkek toplumsal rolü  kabul etme, -Her iki  cinsten yaşıtları ile yakın  ilişki kurabilme, -Aileye  olan çocuksu bağımlılıktan  kurtulma,         

9 -Evliliğe  ve aile yaşamına hazırlanma, 
-Ekonomik  mesleğe  hazırlanma -Davranışın  rehberi olarak bir dizi  değer ve ahlak sistemi  kazanma, bir  ideoloji  geliştirme   gibi kişisel gelişim aşamalarına hazırlık dönemidir.

10 GENÇLİĞE ATILAN İLK ADIM OLAN BU DÖNEMDE;
Üretken ve enerjik olma Üşenme ve erteleme Sabırsız ve sıkılgan olma Bir şeye takma ama çabuk bıkma

11 GENÇLİĞE ATILAN İLK ADIM OLAN BU DÖNEMDE;
    Ölümüne sevme, çabucak unutma Aynı anda gülme ve ağlama Utangaç ve yırtık olma Tutkulu ve maymun iştahlı olma gibi  birbirine zıt  davranışlar  görülebilir.  

12 BU DÖNEMDE GENÇLER; Kimlik oluşumu, bedenini ka bul aşamalarını güven
içinde geçirmek, Can sıkıntılarıyla baş edebilmek, Ait olmak ve bağımsız olmak,      

13 Kendini sabit- sürekli ve değerli hissetmek,
Güçlü olmak, güçlü olanla ilişki kurmak isterler. Güvenlik, düzen ve kural ihtiyacı duyarlar. Hak arayabilme, meraklarını giderme çabası içindedirler.

14 -beden yapısında değişiklikler, -sesin kalınlaşması,
      Bu  dönemde: -beden  yapısında değişiklikler, -sesin  kalınlaşması, -sivilcelerin  artması, -el-ayaklarda  ani büyüme   -ani  kilo-boy değişimi  -zor  beğenme, -tedirgin-kuruntulu  olma, -çabuk  tepki verme, -isteklerin  sık değişiklik göstermesi, -müzik,  giyim ve süse verilen  önemin artması  gibi  bir takım değişimler  gözlenebilmektedir.        

15 Ergenlik  döneminde, zihin sel düzey  hızla gelişir. 
Empati  yeteneği (kendini  başkalarının  yerine  koyabilme) olgunlaşmaya  başlar.

16 Bu  dönemde;  duygulardaki  iniş ve çıkışlar,  değişime açıklık ve  yenilikleri  deneme çabası  belirgindir.

17 Bu  dönemde;  Hormonlar  ve bedenin  cinsel farklılaşması  sonucu bocalamalar  başlar.

18 Cinsel yönden vücudun sağlıklı olup olmadığını merak ve doğru bilgiye
Bu  dönemde;    Cinsel  yönden vücudun  sağlıklı olup olmadığını  merak ve doğru bilgiye  ulaşamama gibi  durumlar görülebilir.    

19 Gençliğe adım atan bireylerin kendilerini çevrelerine kabul
ettirme çabaları bazen  istemedikleri davranış  ve tepkileri göstermelerine  sebep olur.

20 Bu dönem hayatta, değişmeden süren destek
  kaynaklarının; yani annenin, babanın geniş   anlamda ailenin belirgin varlığının kaçınılmaz   olduğu bir dönemdir.

21 sevdiklerine bağlılığını kazanması en güzel yoldur.
Ergenin;  evine ve  sevdiklerine  bağlılığını  Sürdürerek  bağımsızlığını  kazanması en güzel yoldur.

22 Ergen nasıl bir kişi ola cağını öğrenirken, öncelikle çevre
sindeki insanların  ve ailesinin  davranışlarını  gözler.    

23 Bir gruba ait olma, sosyal gelişme için oldukça
Seçilen  model bazen  arkadaş  grubundan  olabilir Bir  gruba ait olma, sosyal  gelişme için oldukça  önemli bir duygudur. 

24 Ergenlikteki Bedenle ilgili süreçler ayna ayna söyle bana ben kimim?

25 (kollar ve bacaklar hız la büyür ama kullanm aya alışmak lazım)
Sakarlaşılır. Kambur,  yamuk  duruş görülür. (kollar  ve bacaklar hız la büyür ama kullanm aya  alışmak lazım)

26   Şişmanlık veya zayıflık görülebilir.
(yeme  ve uyku eğilimleri,  uygun suz diyetler, kusmalar,  tv.  Bilgisayar  başında  geçen saatlere bağlı  olarak)

27 kendilerinde kusur ararlar.
Bu  dönemde gençler  kendilerinde  kusur ararlar.  (boyu,  sivilcesi, gögüsleri, kal çası,  burnu, gözlüğü, saçları…  

28 ERGENLERDEKİ TEMEL DÜŞÜNCELER

29 Ben Merkezci Düşünce ve Gözükaralık, Delikanlılık
Ergen  bireyler her yerde kendilerini  spotların altında,  yalnız, incelenen, el eştirilen, hakkında konuşulan  biri ola rak algılarlar.  Özel ve biricik oldukları; ölmeyecekleri, yaralanmayacakları, kötü şeylerin başlarına gelmeyeceği inancına sahiptirler.

30 Özellikle akranları ve karşı cins tarafından fark edilip edilmedikleri, önemsenmeleri ve beğenilmeleri, çevrenin kabul etmesi ve popülaritesine göre kendilerine değer biçme davranışları yaygındır.

31 ARANIYORUM, ÇAĞRILIYORUM O HALDE VARIM…. BANA BİR ŞEY OLMAZ….
   

32 Sıradan ve kısır döngü yerine uçları yaşarlar.
Farklı,  Biricik, Özel olmak      Sıradan  ve kısır döngü yerine  uçları yaşarlar. Risk alma, gizli hareket etme, sabredememe, akranlarına HAYIR diyememe, suyuna gitme,     kuralları, töreleri sorgulama, yasak olana özenme, kafa tutma gibi davranışlar görülür.    

33 Farklı, Biricik, Özel olmak
Ergen  bireyler sevdi mi tam  sevip, reddedilmeye  yönelik  kaygılar taşırlar. Sıkılma, umutsuzluğa düşme ölümle yüzleşme, hayatın, bilginin, emeğin, üretkenliğin anlamını sorgulama gibi düşünceleri vardır.    

34 Pozitif veya negatif olarak fark edilmek,
Kendi  Var oluşumuz  Ergen  kişiler; Pozitif veya negatif olarak fark edilmek, İnsanları şaşırtmak, kendilerine baktırmak, haklarında konuşulmasını sağlamak, özel olmak, Ebeveynlerinin, akranlarının, arkadaş gruplarının kendilerini takdir etmelerini isterler. Hatta kendilerine zarar verebilecek kişilerin bile onayları ve takdirleri onlar için önemlidir.

35 Kendi Var oluşumuz Ergen kişiler;
Bilgilerine, görgülerine, güçlerine, suçlarına, cesaretlerine saygı duyulmasını, Yaptıklarının, sözlerinin becerilerinin, zaaflarının, kusurlarının hatırlanmasını isterler.

36 Gençliğe  adım atan  bireyler;        Fark  edilmek, Özel  olmak, Taktir edilmek, Saygı duyulmak, Hatırlanmak isterler.

37 Bu dönemde en önemli şey arkadaşlıktır.

38 Aileden bağımsızlaşmada tutunacak dal olurlar.
Arkadaşlar; Aileden bağımsızlaşmada tutunacak dal olurlar. Kendimizi kıyaslayıp, geliştireceğimiz kişilerdir.

39 Arkadaşlar; Aynamız, sır paylaşanımız, bizi gereğinde yatıştıran, sakinleştiren, öğretmenimiz, kardeşimiz, anamız-babamız, bizimle ağlayan bizimle gülen kişilerdir.

40 Şakası, eleştirmesi bize batmaz.
Arkadaşlarımızın; Şakası, eleştirmesi bize batmaz. Arkadaşlarımız çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolda can yoldaşımızdır.

41 TÜM BU ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNDEN SONRA ERGENLİK NE DEĞİLDİR?
     

42 ERGENLIK NE DEĞILDIR? Çocuğun büyüğü, yetişkinin küçüğü değildir.
     

43 Anne babanın tersine bir yapılanma değildir.

44 Hastalık  ve problem yara tma dönemi  değildir.
Otoritemize  başkaldırı, ai lemize yabancılaşma  deği ldir.

45 Kişilerarası ilişkilerde başarılı olabilmek için
ERGENLİKTE  İLETİŞİM     Kişilerarası  ilişkilerde başarılı  olabilmek için doğru  iletişim tekniklerini iyi  bilmek gerekir.    

46 Doğru İletişim İçin; Kendimizi başkalarının yerine koyabilmek,
Sebep-sonuç bağlantıları kurarak olayları anlamlandırmak, Ben diliyle konuşmak, karşıdakini yargılamamak, Açık  açık sormak, alınmamak, samimiyet ve dürüst lük  göstermek,

47 Doğru İletişim İçin; Öfkeliyken, üzgünken iletişimi dondurmak,
Gurur meselesi yapmadan, küsmeden, mizahı kullanmak, Alttaki niyeti test etmek, sadakati, sevgiyi iletmek gerekir.

48 AİLE ve AKRANLARLA HATALI İLETİŞİM
İyi dinlememe Öneri getirme, bir bilenmiş gibi davranma Yargılama Analiz etme Teselli etme Alay etme, ad takma Konu değiştirme iletişimde görülen hatalı davranışlardır.

49 EBEVEYNLER  NE DİYOR?  Aileler  ergenlik dönemindeki çocukları için  şunları  düşünürler: Anlayamıyorum, çok tutarsız. Aileden koptu, bencil ve çıkarcı. Saygısız, kaba, muhalefet, beğenmiyor. Hırçın, öfkeli, sakar, süslü, alıngan.

50 EBEVEYNLER NE DİYOR? Tehlikeli uygunsuz şeyleri deniyor.
Tembel, sorumsuz, pasaklı, dağınık. Dikkat çekmek istiyor, utangaç, tutkulu. Meraklı bir çocuk-bir koca adam.…

51 ERGENLER  NE DİYOR?  Ergenlik  dönemindeki bireyler ise aileleri h akkında  şunları düşünürler:  Beni dinlemiyorlar, saymıyorlar. Ayrı oda istiyorum ve mekanıma karışmasınlar. Özgürlük ve uygun harçlık istiyorum.

52 ERGENLER NE DİYOR? Arkadaşlarımla ve benle dalga geçmesinler.
Ne yapacağımı söylemesinler. Bana çocuk muamelesi yapmasınlar.

53 Problemleri Çözerken;
Ebeveynleriniz  veya güvendiğiniz kişi ile proble mlerinizi  paylaşın. Gerçekle yüzleşin, saklamayın ve ertelemeyin. Arkadaşınızın iyiliğini düşünün, bazen onun için ona karşı davranmak gerekebilir.

54 Problemleri Çözerken;
Kendi  ideallerinizi ve yeteneklerinizi tanıyın, ha yallerinizin  peşinden gidip emek verin.  Başkalarının ve kendi deneyimlerinizin kıymetini bilin, tecrübe ve zamanı satın alamazsınız.

55 Problemleri Çözerken;
ASLA  UMUTSUZ OLMAYIN.         Zararın neresinden dönülse kardır…. 

56 SONUÇTA… Anlaşılmadığını düşünme Savunmaya girme
Haksızlığa  uğradığını düşünme Direnç  gösterme Çaresizlik ve uzaklaşma Kızgınlık İsyan gibi davranışlar                     Kişiyi YALNIZLIĞA itebilir. 

57 Ergenlik yalnızlığa mahkum olmak değildir.
İletişim kurmaktan korkmayın. Esas  problem iletişim kurmamaktır.      Sorunları  paylaşmamak sizi yanlış yönlendirebilir.

58 HEP  BİRLİKTE  SORUNSUZ  BİR GELECEĞE SAĞLIKLI  YETİŞKİNLİĞE !!

59 TEŞEKKÜRLER …


"ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları