Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUTH CLARK’IN E-ÖĞRENME İLKELERİNİ ÖĞRENMEYE NE DERSİN ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUTH CLARK’IN E-ÖĞRENME İLKELERİNİ ÖĞRENMEYE NE DERSİN ?"— Sunum transkripti:

1 RUTH CLARK’IN E-ÖĞRENME İLKELERİNİ ÖĞRENMEYE NE DERSİN ?
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2 RUTH CLARK’IN E-ÖĞRENME İLKELERİNDEN ÇOKLU ORTAM İLKESİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

3 Çoklu Ortam ilkesi İnsanlar görsel ve işitsel bilgileri işlemek için iki ayrı kanalı kullanırlar. Bu kanallardan biri, metin ve seslendirilmiş kelimeler gibi sözel bilgileri işlerken, diğeri de görsel sunum ya da ses gibi sözel olmayan bilgileri işlemektedir. Duyular yoluyla algılanan bilginin, bu iki kanalda beraberce işlenmesi durumunda, hatırlama daha kolay olur. Yani; öğrenenler, resim ve sözcüklerin birlikte sunulduğu öğrenme ortamlarında, sadece sözcüklerden oluşan öğrenme ortamlarına göre daha iyi öğrenirler. 

4 Yakınlık İlkesi Kelimeleri tanımladıkları görsellerin hemen yanına yerleştirmek veya sözleri buna karşılık gelen bir görselle aynı anda sunmak yakınlık prensibinin temel kuralıdır. Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı ekranda gelmemelidir. Görselle ilgili yapılan açıklamalar, görselin altında liste halinde vermek yerinde üzerinde gösterilmelidir. Seslendirilen grafikte, anlatılan grafik parçaları anlatımla senkronize olmalıdır.

5 Yöntem İlkesi Görselleri ses ile açıklamak öğrenmeyi arttırır. Eğer görsel oldukça karışıksa veya öğrenciye yeni bir konu ise görseli ses ile açıklamak daha çok işe yaramaktadır. Hafıza oldukça sınırlı ve bu yüzden bir kısmı öğrenme aktivitesi için ayrılmalıdır.

6 Gereksizlik ilkesi Öğrenme açısından resimlerin ve sözlü anlatımın birlikte kullanıldığı durumlar, resim, sözlü anlatım ve metinin birlikte kullanıldığı durumlara göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Aynı anda birçok ögenin verilmesi bilişsel kanala yükleme yapacağından dolayı iyi bir öğrenme söz konusu olmayacaktır. Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak öğrenmeyi köreltir.

7 Kişiselleştirme İlkesi
Öğrenmeyi arttırmak için etkileşimli bir ses tonu ve eğitsel ajan kullanılmalıdır.  Çalışmalar göstermiştir ki; öğrenci bir dersle etkileşimli bir dil ve resmi olmayan bir yardımcı ile sosyal olarak iletişime geçtiğinde daha iyi öğrenme gerçekleşmiştir.  Öğretim içeriği "siz", "sizin", "ben", "bizim" ve "biz” kullanarak karşılıklı konuşma dilinde sunulmalıdır."

8 Tutarlık İlkesi Konu dışı materyaller tasarımın dışında tutulursa öğrenme daha iyi olur. Konu ile alakası olmayan, birbirinden farklı materyallerin kullanılması öğrenenler üzerinde farklı anlamalara, kavram karmaşasına ve konunun dışına sapmaya neden olabilir. Öğrencilerin önemli noktaları kaçırmasına neden olur.

9 Bölümleme ve Ön Çalışma İlkesi
Karmaşık bir dersi bölümlere ayırarak yönetmektir. Bölümlere ilkesi: Sürekli bir dersi küçük parçalara ayırarak işlenmesine bölümlere ayırma ilkesi diyoruz. Bölümlere ayırma ilkesinin kullanılma gerekçesi, öğrenenin bilişsel sistemine aşırı yükleme olmadan gerekli işlemleri yapabilmesine olanak sağlanmasıdır. Ön Çalışma İlkesi: Öğrenciler anahtar kavramların isimlerini ve özelliklerini bilmeleri gerekmektedir. Ön çalışma ilkesi, öğrenenlerin sunum sırasında yaptıkları temel işlem miktarını azaltarak sunulan karmaşık içeriği kendi öğrenme modellerine göre uyarlayabilmelerine olanak sağlar.

10 ŞİMDİ KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM…

11 Soru-1 Aşağıdakilerden hangisi “Karmaşık ve zor bir dersi daha rahat anlayabilmek için daha küçük parçalara ayırmada ……… kullanılır.” cümlesindeki noktalı yere uygun olur? A. Yakınlık İlkesi B. Bölümleme ve Ön Çalışma İlkesi C. Çoklu Ortam İlkesi D. Kişiselleştirme İlkesi

12 Soru-2 Öğrenme ortamlarında alakası olmayan ses ve resimlerin kullanılması hangi ilkeye ters düşmektedir ? A. Çoklu Ortam İlkesi B. Kişiselleştirme İlkesi C. Tutarlık İlkesi D. Yöntem İlkesi

13 Soru-3 Aşağıdakilerden hangisi yöntem ilkesinin temel amacıdır ?
A. Metinlere görsel ekleyerek öğrenmeyi geliştirmek B. Sebepsiz görsel, metin ve ses kullanmak C. Görseli ses ile açıklayarak öğrenmeyi arttırmak D. Görseli ses ve metinle açıklamayı önlemek

14 Soru-4 Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam ilkesine göre öğrenmede daha etkilidir ?
A. Sözlü sunumlar B. Resimler C. Metin ve ses D. Metin ve bağlantılı resimler i

15 Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi gereksizlik ilkesini en iyi şekilde tanımlamaktadır?
A. Grafik, yazı ve metnin birlikte kullanılması öğrenmeyi engeller B. Metin ve ses öğrenmeyi engeller C. Animasyon ve seslendirmenin birlikte verilmesi öğrenmeyi engeller D. Metin ve grafiklerin birlikte verilmesi öğrenmeyi engeller

16 Soru-6 Aşağıdakilerden hangisi yakınlık ilkesine uygun bir kullanımdır ?
C Sayfa 1 Sayfa 1 Sayfa 2 Üçgen Daire Kare Üçgen B Sayfa 1 Kare Daire Üçgen

17 Soru-7 Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirme ilkesine uygundur ?
A. Metinlere görseller eklemek öğrenmeyi geliştirebilir B. Görsel bir ekranda, görselle ilgili metin farklı bir ekranda gelmemelidir C. Ekrandaki görseli ses ve gereksiz metinle açıklamaya çalışmak öğrenmeyi köreltir D. Öğrenmeyi arttırmak için etkileşimli bir ses tonu ve eğitsel ajan kullanılmalıdır

18 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

19 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

20 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

21 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

22 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

23 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

24 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

25 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

26 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

27 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

28 Diğer Soruya Geçmek İçin Tıklatın

29 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın

30 Game Over

31 HAZIRLAYANLAR 120122048---FATMA ÜNAL 120122076---ŞERİFE TÜRKER
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

32 Soruya Geri Dönmek İçin Tıklatın


"RUTH CLARK’IN E-ÖĞRENME İLKELERİNİ ÖĞRENMEYE NE DERSİN ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları