Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTAY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI MERSİN 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTAY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI MERSİN 2010."— Sunum transkripti:

1 T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTAY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI MERSİN 2010

2

3

4

5 Eski alışkanlıklarla bir okulu yönetmek mümkün değil. Etrafındaki gelişmelere gözlerini kapatan, durağan bir idareci bugünün ihtiyaçlarına cevap veremez.Şimdiye kadar yapılanları eleştirmekten durağan olmaktansa harekete geçmek bugünü takip edip gerekeni yapmak gerekir.Yapılacak işlerin önceden planlanması, bu konuda girişimlerin yapılması ve aktif bir hizmet anlayışı ile çalışmalarda bulunulması ülkemizin ve eğitim sistemimizin yerine getirmeye çalıştığı misyona daha uygun düşmektedir. Biz de Üstay İlköğretim Okulu yönetimi olarak “Bugün neredeyiz? 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?” sorularına cevap bulabilmek için bir çalışma yaptık. Çalışmalarımızda temel prensiplerimiz, uyum, anlaşma ve diyalog olmuştur. Sorunlarımız çok. Çözümün temelinde çok ayrıntılı ve bilinçli bir planlama ile ince stratejiler yatmaktadır. Kendi halinde bırakılmış bir ortamda, plânlı okul gelişiminin bakış açısı, yapıları, ilkeleri, değerleri, yöntemleri, amaçları, vizyonları ve araçları bilinmeden gelişmek mümkün değildir. Okul gelişimi; bilinçli, programlı, planlı, amaçlı, karar ve uygulamalara bağlıdır. Bu uygulamaları Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun olarak hayata geçirmek için varız. Bilimin öncülüğünde her türlü engeli aşacağımıza sonuna kadar inanmaktayız.. Eğitimin kalitesini yükseltmek için planlama yapmak ve bunları uygulamaya gayret etmek ve başarmak daima birinci önceliğimiz olacaktır. Okulumuza hayırlı olması dileklerimle… Nejat ERÖZKAN Okul Müdür V.

6 İÇİNDEKİLER İstiklal Marşı…………………………………………………………….II Gençliğe Hitabe…………………………………………....III Okul Müdür V. Nejat ERÖZKAN…………………….....IV TAKDİM…………………………………………………….....V İçindekiler…………………………………………….…..…VI Okulun Tarihi Gelişimi……………………………………VII Mersin İl Haritası………………………………………….VIII Toroslar İlçe Haritası……………………………………..IX Organizasyon Şeması………………………………………………………….10 Yönetmelikler………………………………………………..11 BÖLÜM I : Durum Analizi……………………………………………….14 Paydaş analizi………………………………………………17 Yararlanıcı paydaşların tanımlanması…………..….18 GZFT(SWOT) Analizi………………………………………19 BÖLÜM II :… Misyonumuz………………………………………………...20 Vizyonumuz…………………………………………………..21 İlke ve değerler………………………………………….…22 Tema ve stratejik amaçlar………………………………23 Stratejik Hedef, Performans Hedefi Ve Performans Göstergesi…………………………………………………….24 Faaliyet proje ve maliyetler…………………………………………………….25 Tahmini kaynak tablosu………………………………….26 Tahmini maliyet tablosu…………………………………27 İzleme ve değerlendirme………………………………28

7 TAKDİM Planımızın hazırlanma süreci strateji plan çalışma ekibinin oluşturulmasıyla başladı.Çalışma ekibi tarafından planlama süreci planlanarak bir yandan bakanlığımızca düzenlenen eğitim programlarına paralel olarak verilen eğitimlere katılarak bir yandan da mevcut durum analizi çalışmalarına devam edildi.Paydaşlar analiz edilerek, yapılan görüşmelerle paydaşlarımızın fikir ve görüşleri alındı.Çevre analizleri yapıldı ve Güçlü yönler, zayıf yönler fırsat ve tehditlerimiz belirlendi. Bu planda mevcut durum analizi çalışmaları sırasıyla Tarihi gelişim, Yasal Yükümlülükler Mevzuat analizi, Paydaş analizi, Kurum içi analiz, Çevre analizi ve GZFT Analizi başlıkları altında sunuldu. Planlama, okul stratejik planlama ekibi tarafından, düzenlenen seminer ve eğitim toplantılarına katılarak, alınan eğitimler, yapılan iç paydaş ve dış paydaş görüşmeleri dikkate alınarak dört tema başlığı altında yürütüldü. Bu dört tema Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, insan kaynakları, Eğitim-Öğretim, Sosyal ve kültürel hizmetler olarak belirlendi. Belirlenen temalar altına yazılan amaçlar ve bu amaçların gerçekleşmesi için belirlenen hedefler performans göstergeleri ile hedef ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak faaliyet ve projeler belirlenerek her amaç için belirlenen politika ve stratejiler yazıldı. Başarılı bir şekilde uygulanacağı ve faydalı bir çalışma olduğu kanaatiyle eğitimi tüm paydaşlarına ve gelecek kuşaklara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Stratejik Plan Çalışma Ekibi Adına Ahmet YILMAZ Müdür Yardımcısı

8 OKULUN TARİHİ GELİŞİMİ Okulumuz 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında devlet vatandaş işbirliği ile olarak 5147 metrekare arsa üzerine 700 metrekare oturumlu bina olarak eğitim ve öğretime başlanmış 2008-2009 Eğitim – Öğretim yılında ek bina da dahil edilerek eğitim öğretime devam edilmektedir. Okulumuzda ikili öğretim uygulanmakta olup birinci kademe1-4 ve anasınıfı öğleden sonra, ikinci kademe ve 5.sınıflar sabah eğitim görmektedir. Okulumuzda bir Fen ve Teknoloji Lab., bir de BT sınıfı mevcuttur.

9

10

11 Öğretmen. Kur. MÜDÜR Okul-Aile Bir. Komisyonla r Müdür Yard. Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmenle r Yard. Hizmetler Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. Öğrenci Kulüp.

12 SıraNoSıraNo Yayın NoKanun Adı R. G T. D TarihSayı 1X TC Anayasası 2X 23.07.196512056 657Devlet Memurları Kanunu 3X 24.06.197314574 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu 4X 19.02.195910139 7201 Tebligat Kanunu 5X 6/3/134063 430 Tevhidi Tedrisat Kanunu 6X 24.09.198318171 2893 Türk Bayrağı Kanunu 7X 19.03.198117284 2429 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun YÖNETMELİKLER

13 Sıra No Yayın NoYönetmelik Adı R. G T. D TarihSayı 1X 27.06.198318090 Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 2X 27.04.200425445 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3X 26.07.200224822 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 4X 27.10.197113999 Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği 5X 18.10.198619255 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 6X 12.01.198317926 Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 7X 11.08.197314622 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 8X 24.10.198217848 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 9X 12.08.198518840 Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 10X 08.06.200124426 Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik 11X 26.05.200626179 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12X 25.10.198217849 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 13X 28.11.196411868 Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği(*) 14X 05.04.198217655 Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği 15X 15.11.199020696 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

14 15X 15.11.199020696 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 16X 29.05.199522297 Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 17X 22.08.200124501 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 18X 31.05.200525831 Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 19X 08.12.200425664 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 20X 19.01.200726408 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 21X 17.04.200124376 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 22XX04.01.1965337 Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği 23X Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname 24X 08.11.198920336 Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 25X 26.11.199221417 Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 26X 13.08.200525905 Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 27X 21.09.197314662 Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik 28X 20.06.200626204 Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29X 12.09.198418513 Resmi Mühür Yönetmeliği 30X 02.12.200425658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31X 18.01.200726407 Taşınır Mal Yönetmeliği 32X 01.10.198117475 Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 33X 03.03.200425391 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

15 BÖLÜM - I DURUM ANALİZİ GENEL BİLGİLER Kurum Statüsü  Kamu  Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 Hizmetli : 1 Memur : 1 Öğretmen Sayısı ve Branşlara göre dağılımı Öğrenci Sayısı 830 Öğretim Şekli  Normal  ikili Derslik Sayısı: 17 Ders Başına Düşen Öğrenci Sayısı 25 BRANŞISAYISIÖğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı TÜRKÇE2 MATEMATİK2 SOSYAL BİLGİLER1 FEN VE TEKNOLOJİ1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. İNGİLİZCE3 GÖRSEL SANATLAR1 MÜZİK1 BEDEN EĞİTİMİ1 TEKNOLOJİ TASARIM2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ1 OKUL ÖNCESİ1 SINIF ÖĞRETMENİ19

16 Okulda son 1 yılda gelişen disiplin olayı sayısı Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı % 1 Sınavla bir üst öğrenim kurumuna yerleşen öğrencilerin mezunlara oranı % 10 İl /ülke ve uluslar arası düzeyde yapılan yarışma ve değerlendirmelerd e dereceye girme durumu Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı % 2.5 Öğrencilere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı % 2 Öğretmenlere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı Velilere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı % 1 Bir yıllık süre içerisinde öğretmen başına düşen hizmetiçi eğitim saati % 10

17 Son bir yılda,Takdir, teşekkür,aylıkla ödüllendirme alan öğretmen sayısı % 3 Okulun son bir yıllık toplam geliri 7500 TL Okulun son bir yıllık toplam gideri 8350 TL Mevcut Görsel Eğitim Materyalleri Derslik Dışında Fiziki Mekânları BT Sınıfı : 1 Kütüphane : 1 Laboratuar : 2 Spor Salonu : Çok Amaçlı Salon : 1 Yemekhane : KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ TOROSLAR MAHALLESİ 92109 SK. Kurum Telefonu / Fax : 0 324 320 18 25 Kurum Web Adresiwww.ustay.meb.k12.tr Mail Adresi968763@meb.k12.tr Kurum Adresi Mahalle : TOROSLAR Posta Kodu : İlçe : TOROSLAR İli : MERSİN TÜRÜSAYISI Projeksiyon1 VCD1 AKILLI TAHTA1 TEPEGÖZ1 BİLGİSAYAR21 FOTOKOPİ MAKİNESİ2

18 1.PAYDAŞ ANALİZİ 1.PAYDAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI PAYDAŞLARİÇ PAYDAŞDIŞ PAYDAŞYARARLANI CI Temel OrtakStratejik Ortak Tedarikçi MİLLİ EĞ.OKUL MD.MEB VELİ OKULMEMURİLÇE M.E.BELEDİYEKANTİN VELİÖĞRT.KAYMAKAMMEVLANA MH.MUHTAR HİZMETLİ MUHTAROKUL AİLE BİR TOROSLAR H.E.M. AKDENİZ H.E.M. OKUL- AİLE BİRLİĞİ İL ÖZEL İD.HİZMETLİMUHTARLIKSAĞLIK OCAĞI EMNİYETRAMBÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ POLİSHALKBANK

19 1.YARARLANICI PAYDAŞLARIN TANIMLANMASI PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ EĞİTİM- ÖĞRTM SPORSANATKÜLTÜ REL KURSL AR REH BER LİK EGZ ERS İZL ER İL MİLLİ EĞİTİMXX İLÇE MİLLİ EĞİTİMXXXXXXX OKUL MÜDÜRÜ Öğretmen Öğrenci xxxxxxx Veliler xx Okul aile birliği Memur P-9sağlık kurumları Muhtar Yerel yönetimler P-12 P-13

20 1.GZFT (SWOT)Analizi: GÜÇLÜ YÖNLERİMİZZAYIF YÖNLERİMİZ *ÖĞRENCİ MEVCUDUNUN AZLIĞI *AKRABA ÖĞRENCİ ÇOKLUĞU *PERSONEL ARASI İLETİŞİM *OKUL ARAÇ-GEREÇ YETERSİZLİĞİ *OKUL BAHÇESİNİN GÜVENLİĞİ *GÖÇ ALAN BÖLGE OLMASI *VELİ-OKULİŞBİRLİĞİNİN ZAYIFLIĞI *VELİ EĞİTİM DURUMU FIRSATLARIMIZTEHDİTLERİMİZ *EĞİTİM SEVİYESİ * ÖĞRENCİ MEVCUDUNUN AZLIĞI * AKRABA ÖĞRENCİ ÇOKLUĞU *GÖÇ ALAN BÖLGE OLMASI *EĞİTİM SEVİYESİ *AKRABA ÖĞRENCİ ÇOKLUĞU

21 2.BÖLÜM 2.1. MİSYONUMUZ EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN ETKİLENEN VE BEKLENTİLERİ OLAN TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI ZAMANINDA VE KALİTELİ BİRŞEKİLDE KARŞILAMAK, EĞİTİMDE YENİLİK VE GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK NİTELİKLİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ SUNMAK.

22 2.2. VİZYONUMUZ EN KALİTELİ VE EN VERİMLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN OKUL OLMAK.

23 2.3. İLKE VE DEĞERLER İLKE VE DEĞERLERİMİZ MİLLETİNE FAYDALI, ÇALIŞKAN VE KENDİNE GÜVENEN BİREYLER YETİŞTİRMEK.

24 2.4. TEMALAR VE STRATEJİK AMAÇLAR TEMALAR: EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ SAM-1: SH 1.1: Çevremizdeki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve bu alandaki mekan ve hizmet kalitesini arttırmak. F 1.1.1 : Alan taraması çalışmaları kapsamında okul öncesi çağındaki öğrencileri tespit etmek. SH 1.2 : Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireyleri tespit etmek. F 1.2.1: Tespit edilen özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri RAM’a yönlendirmek SH 1.3 : Çevremizde okuma-yazma bilmeyen öğrenci velilerini tespit etmek. F 1.3.1. En yakın okul ve HEM ‘de açılacak olan okuma-yazma kurslarına yönlendirmek. TEMA 2 : İNSAN KAYNAKLARISAM-2: SH 2.1 : Personelin sosyal, ekonomik, kültürel ve özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri mesleki dayanışmayı arttıracak, kurum aidiyet duygusunu geliştirecek, eğitim öğretim ve yönetim kalitesinin yükselterek istikrarlı devamını sağlayacak düzeyde eksiksiz, kusursuz ve zamanında sunarak en üst düzeyde memnuniyet sağlamak. F 2.1.1 : Uygun görülen zamanlarda personeli bir araya getirecek faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanacak. SH 2.2: Çağın gelişmelerine paralel olarak okulumuz personelinin mesleki ve kişisel niteliklerin geliştirmek, merkezi ve mahalli eğitim faaliyetlerinden haberdar olmasını ve faydalanmasını sağlamak, ilimizde yapılan eğitim faaliyetlerinin azami verim alınacak şekilde kaliteli yapılmasını sağlamak. TEMA 3 : SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER SAM-3: SH 3.1: Türkçenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. SH 3.2: Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve spor alanında istek ve kabiliyetleri doğrultusunda faaliyet göstermelerine imkan sağlayarak okulumuzun bu alandaki başarısını arttırmak.

25 1.STRATEJİK HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE PERFORMANS GÖSTERGESİ SAM / SH PERFORMANS GÖSTERGELERİ Plan ÖncesiPlan Dönemi 200920102011 20 12 201 3 201 4 SAM.1/S H.1 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ------- - %25%40% 50 % 60 % 65 SAM.1/S H.2 Tespit edilen özel eğitim öğrencilerinin okullaşma oranı %65 %68% 71 % 73 % 75 SAM.2/S H.1 Düzenlenen etkinlik sayısı/ türü %1 %5%6%6 %7%7 %8%8 SAM.2/S H.2 Çalışan memnuniyet oranı % 50 %65% 68 % 73 % 81 SAM.2/S H.3 Sosyal kültürel alanlardan yararlanan personel sayısı. %40 %50% 60 % 65 % 70 SAM.3/S H.1 Okul/sınıf kütüphanelerindeki öğrenci başına kitap sayısı %8 %15% 18 % 21 % 25 SAM.3/S H.2 Öğrencilerin ortalama kitap okuma sayısı %8 %15% 18 % 23 % 27

26 FAALİYET ADI SORUMLU BİRİM BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 2010 TL 2011 TL 2012 TL 2013 TL 2014 TL Top lam TL F.1. Çok amaçlı salonun donanımı Okul Müdürlüğü 1 Kasım 2010 1 Haziran 2011 10000 TL F.2. Okul bahçe duvarının tadilatı Okul Müdürlüğü 1Ekim 2010 1 Haziran 2011 3000 TL F.3. Okul binasının tadilatı Okul Müdürlüğü 1Ekim 2010 1 Haziran 2011 2000 TL F.4. F.5. TOPLAM 15 000 BÖLÜM 3 FAALİYET/PROJELER ve MALİYETLER

27 TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU Kaynaklar 200920102011201220132014 Genel Bütçe 01 Personel Hs. 02 Sosyal Güvenlik Kur. 03 Mal ve Hiz. Alımları 05 Cari Transferler 06 Sermaye Hs. Okul Aile Birliği 1800 TL1900 TL2000 TL 2100 TL2250 TL Kantin 3000 TL3190TL3400 TL3600 TL3800 TL4000 TL Döner Sermaye TOPLAM 4800 TL5090 TL5400 TL5600 TL5900 TL6250 TL

28 TAHMİNİ MALİYET TABLOSU STRATEJ İK AMAÇ STRATEJİ K HEDEF 2009 TL2010 TL2011 TL2012 TL2013 TL2014 TLTOPLAM SAM 1SH 1.2 5000 TL SAM 2SH 2.6 SAM 3SH 3.4 1000 TL SAM 4SH 4.2 SAM 7SH 7.1 SAM 7SH 7.2 SAM 7SH 7.3 SAM 7SH 7.4 SAM 7SH 7.5 SA,SH, FAALİYET VE PROJE TOPLAMI DİĞER GİDERLER ( * ) GENEL TOPLAM 6000 TL

29 BÖLÜM 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme ve değerlendirme ilçe AR_GE birimi tarafından yapılacaktır.Rapor istendiği zaman okul planlama kurulu tarafından hazırlanarak birime sunulacaktır.

30 Hazırlayanlar: Onaylayan: TEKİN KARA AHMET YILMAZ


"T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTAY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI MERSİN 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları