Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTAY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI MERSİN 2010

2

3

4

5 Eski alışkanlıklarla bir okulu yönetmek mümkün değil
Eski alışkanlıklarla bir okulu yönetmek mümkün değil. Etrafındaki gelişmelere gözlerini kapatan, durağan bir idareci bugünün ihtiyaçlarına cevap veremez.Şimdiye kadar yapılanları eleştirmekten durağan olmaktansa harekete geçmek bugünü takip edip gerekeni yapmak gerekir.Yapılacak işlerin önceden planlanması, bu konuda girişimlerin yapılması ve aktif bir hizmet anlayışı ile çalışmalarda bulunulması ülkemizin ve eğitim sistemimizin yerine getirmeye çalıştığı misyona daha uygun düşmektedir. Biz de Üstay İlköğretim Okulu yönetimi olarak “Bugün neredeyiz? 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?” sorularına cevap bulabilmek için bir çalışma yaptık. Çalışmalarımızda temel prensiplerimiz, uyum, anlaşma ve diyalog olmuştur. Sorunlarımız çok. Çözümün temelinde çok ayrıntılı ve bilinçli bir planlama ile ince stratejiler yatmaktadır. Kendi halinde bırakılmış bir ortamda, plânlı okul gelişiminin bakış açısı, yapıları, ilkeleri, değerleri, yöntemleri, amaçları, vizyonları ve araçları bilinmeden gelişmek mümkün değildir. Okul gelişimi; bilinçli, programlı, planlı, amaçlı, karar ve uygulamalara bağlıdır. Bu uygulamaları Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun olarak hayata geçirmek için varız. Bilimin öncülüğünde her türlü engeli aşacağımıza sonuna kadar inanmaktayız. . Eğitimin kalitesini yükseltmek için planlama yapmak ve bunları uygulamaya gayret etmek ve başarmak daima birinci önceliğimiz olacaktır. Okulumuza hayırlı olması dileklerimle… Nejat ERÖZKAN Okul Müdür V.

6 İÇİNDEKİLER İstiklal Marşı…………………………………………………………….II
Gençliğe Hitabe…………………………………………....III Okul Müdür V. Nejat ERÖZKAN…………………….....IV TAKDİM…………………………………………………….....V İçindekiler…………………………………………….…..…VI Okulun Tarihi Gelişimi……………………………………VII Mersin İl Haritası………………………………………….VIII Toroslar İlçe Haritası……………………………………..IX Organizasyon Şeması………………………………………………………….10 Yönetmelikler………………………………………………..11 BÖLÜM I : Durum Analizi……………………………………………….14 Paydaş analizi………………………………………………17 Yararlanıcı paydaşların tanımlanması…………..….18 GZFT(SWOT) Analizi………………………………………19 BÖLÜM II :… Misyonumuz………………………………………………...20 Vizyonumuz…………………………………………………..21 İlke ve değerler………………………………………….…22 Tema ve stratejik amaçlar………………………………23 Stratejik Hedef, Performans Hedefi Ve Performans Göstergesi…………………………………………………….24 Faaliyet proje ve maliyetler…………………………………………………….25 Tahmini kaynak tablosu………………………………….26 Tahmini maliyet tablosu…………………………………27 İzleme ve değerlendirme………………………………28

7 TAKDİM Planımızın hazırlanma süreci strateji plan çalışma ekibinin oluşturulmasıyla başladı.Çalışma ekibi tarafından planlama süreci planlanarak bir yandan bakanlığımızca düzenlenen eğitim programlarına paralel olarak verilen eğitimlere katılarak bir yandan da mevcut durum analizi çalışmalarına devam edildi.Paydaşlar analiz edilerek, yapılan görüşmelerle paydaşlarımızın fikir ve görüşleri alındı.Çevre analizleri yapıldı ve Güçlü yönler, zayıf yönler fırsat ve tehditlerimiz belirlendi. Bu planda mevcut durum analizi çalışmaları sırasıyla Tarihi gelişim, Yasal Yükümlülükler Mevzuat analizi, Paydaş analizi, Kurum içi analiz, Çevre analizi ve GZFT Analizi başlıkları altında sunuldu. Planlama, okul stratejik planlama ekibi tarafından, düzenlenen seminer ve eğitim toplantılarına katılarak, alınan eğitimler, yapılan iç paydaş ve dış paydaş görüşmeleri dikkate alınarak dört tema başlığı altında yürütüldü. Bu dört tema Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, insan kaynakları, Eğitim-Öğretim , Sosyal ve kültürel hizmetler olarak belirlendi. Belirlenen temalar altına yazılan amaçlar ve bu amaçların gerçekleşmesi için belirlenen hedefler performans göstergeleri ile hedef ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak faaliyet ve projeler belirlenerek her amaç için belirlenen politika ve stratejiler yazıldı. Başarılı bir şekilde uygulanacağı ve faydalı bir çalışma olduğu kanaatiyle eğitimi tüm paydaşlarına ve gelecek kuşaklara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Stratejik Plan Çalışma Ekibi Adına Ahmet YILMAZ Müdür Yardımcısı

8 OKULUN TARİHİ GELİŞİMİ
Okulumuz Eğitim-Öğretim yılında devlet vatandaş işbirliği ile olarak 5147 metrekare arsa üzerine 700 metrekare oturumlu bina olarak eğitim ve öğretime başlanmış Eğitim –Öğretim yılında ek bina da dahil edilerek eğitim öğretime devam edilmektedir. Okulumuzda ikili öğretim uygulanmakta olup birinci kademe1-4 ve anasınıfı öğleden sonra , ikinci kademe ve 5.sınıflar sabah eğitim görmektedir. Okulumuzda bir Fen ve Teknoloji Lab., bir de BT sınıfı mevcuttur.

9

10

11 Öğretmen. Kur. Okul-Aile Bir. Müdür Yard. Kurullar Büro Hizmetleri
Komisyonlar Müdür Yard. Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmenler Yard. Hizmetler Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. Öğrenci Kulüp.

12 Sıra No Yayın No Kanun Adı R.G T.D Tarih Sayı 1 X TC Anayasası 2 12056  657 Devlet Memurları Kanunu 3 14574  1739  Millî Eğitim Temel Kanunu 4 10139  7201  Tebligat Kanunu 5 6/3/1340 63  430  Tevhidi Tedrisat Kanunu 6 18171  2893  Türk Bayrağı Kanunu 7 17284  2429  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun YÖNETMELİKLER

13 Sıra No Yayın No Yönetmelik Adı R.G T.D Tarih Sayı YÖNETMELİKLER 1 X
18090  Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 2 25445  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3 24822  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 4 13999  Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği 5 19255  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 6 17926  Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 7 14622  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 8 17848  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 9 18840  Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 10 24426  Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik 11 26179  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12 17849  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 13 11868  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği(*) 14 17655  Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği 15 20696  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER

14 15 X 20696  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 16 22297  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 17 24501  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 18 25831  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 19 25664  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 20 26408  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 21 24376  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 22 337  Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği 23 Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname 24 20336  Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 25 21417  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 26 25905  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 27 14662  Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik 28 26204  Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29 18513  Resmi Mühür Yönetmeliği 30 25658  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31 26407  Taşınır Mal Yönetmeliği 32 17475  Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 33 25391  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

15 DURUM ANALİZİ GENEL BİLGİLER
BÖLÜM - I DURUM ANALİZİ GENEL BİLGİLER Kurum Statüsü  Kamu  Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 Hizmetli : 1 Memur : 1 Öğretmen Sayısı ve Branşlara göre dağılımı Öğrenci Sayısı 830 Öğretim Şekli  Normal  ikili Derslik Sayısı: 17 Ders Başına Düşen Öğrenci Sayısı 25 BRANŞI SAYISI Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı TÜRKÇE 2 MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER 1 FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. İNGİLİZCE 3 GÖRSEL SANATLAR MÜZİK BEDEN EĞİTİMİ TEKNOLOJİ TASARIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKUL ÖNCESİ SINIF ÖĞRETMENİ 19

16 Okulda son 1 yılda gelişen disiplin olayı sayısı
Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı % 1 Sınavla bir üst öğrenim kurumuna yerleşen öğrencilerin mezunlara oranı % 10 İl /ülke ve uluslar arası düzeyde yapılan yarışma ve değerlendirmelerde dereceye girme durumu Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı % 2.5 Öğrencilere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı % 2 Öğretmenlere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı Velilere yönelik son bir yılda düzenlenen etkinlik sayısı Bir yıllık süre içerisinde öğretmen başına düşen hizmetiçi eğitim saati % 10

17 Son bir yılda,Takdir, teşekkür ,aylıkla ödüllendirme alan öğretmen sayısı
% 3 Okulun son bir yıllık toplam geliri 7500 TL Okulun son bir yıllık toplam gideri 8350 TL Mevcut Görsel Eğitim Materyalleri Derslik Dışında Fiziki Mekânları BT Sınıfı : 1 Kütüphane : 1 Laboratuar : 2 Spor Salonu : Çok Amaçlı Salon : 1 Yemekhane : KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ TOROSLAR MAHALLESİ SK. Kurum Telefonu / Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : TOROSLAR Posta Kodu : İlçe : TOROSLAR İli : MERSİN TÜRÜ SAYISI Projeksiyon 1 VCD AKILLI TAHTA TEPEGÖZ BİLGİSAYAR 21 FOTOKOPİ MAKİNESİ 2

18 PAYDAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI
PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ YARARLANICI Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi MİLLİ EĞ. OKUL MD. MEB VELİ OKUL MEMUR İLÇE M.E. BELEDİYE KANTİN ÖĞRT. KAYMAKAM MEVLANA MH.MUHTAR HİZMETLİ MUHTAR AİLE BİR TOROSLAR H.E.M. AKDENİZ H.E.M. OKUL-AİLE BİRLİĞİ İL ÖZEL İD. MUHTARLIK SAĞLIK OCAĞI EMNİYET RAM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ POLİS HALKBANK

19 YARARLANICI PAYDAŞLARIN TANIMLANMASI
PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ EĞİTİM-ÖĞRTM SPOR SANAT KÜLTÜREL KURSLAR REHBERLİK EGZERSİZLER İL MİLLİ EĞİTİM X İLÇE MİLLİ EĞİTİM OKUL MÜDÜRÜ Öğretmen Öğrenci x Veliler Okul aile birliği Memur P-9sağlık kurumları Muhtar Yerel yönetimler P-12 P-13

20 GZFT (SWOT)Analizi: GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ *ÖĞRENCİ MEVCUDUNUN AZLIĞI *AKRABA ÖĞRENCİ ÇOKLUĞU *PERSONEL ARASI İLETİŞİM *OKUL ARAÇ-GEREÇ YETERSİZLİĞİ *OKUL BAHÇESİNİN GÜVENLİĞİ *GÖÇ ALAN BÖLGE OLMASI *VELİ-OKULİŞBİRLİĞİNİN ZAYIFLIĞI *VELİ EĞİTİM DURUMU FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ *EĞİTİM SEVİYESİ * ÖĞRENCİ MEVCUDUNUN AZLIĞI * AKRABA ÖĞRENCİ ÇOKLUĞU

21 2.BÖLÜM 2.1. MİSYONUMUZ EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN ETKİLENEN VE BEKLENTİLERİ OLAN TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI ZAMANINDA VE KALİTELİ BİRŞEKİLDE KARŞILAMAK, EĞİTİMDE YENİLİK VE GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK NİTELİKLİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ SUNMAK.

22 2.2. VİZYONUMUZ EN KALİTELİ VE EN VERİMLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN OKUL OLMAK.

23 2.3. İLKE VE DEĞERLER İLKE VE DEĞERLERİMİZ MİLLETİNE FAYDALI, ÇALIŞKAN VE KENDİNE GÜVENEN BİREYLER YETİŞTİRMEK.

24 EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI
2.4. TEMALAR VE STRATEJİK AMAÇLAR TEMALAR: EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ SAM-1: SH 1.1: Çevremizdeki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve bu alandaki mekan ve hizmet kalitesini arttırmak. F : Alan taraması çalışmaları kapsamında okul öncesi çağındaki öğrencileri tespit etmek. SH 1.2 : Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireyleri tespit etmek. F 1.2.1: Tespit edilen özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri RAM’a yönlendirmek SH 1.3 : Çevremizde okuma-yazma bilmeyen öğrenci velilerini tespit etmek. F En yakın okul ve HEM ‘de açılacak olan okuma-yazma kurslarına yönlendirmek. TEMA 2 : İNSAN KAYNAKLARISAM-2: SH 2.1 : Personelin sosyal, ekonomik, kültürel ve özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri mesleki dayanışmayı arttıracak, kurum aidiyet duygusunu geliştirecek, eğitim öğretim ve yönetim kalitesinin yükselterek istikrarlı devamını sağlayacak düzeyde eksiksiz, kusursuz ve zamanında sunarak en üst düzeyde memnuniyet sağlamak. F : Uygun görülen zamanlarda personeli bir araya getirecek faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanacak. SH 2.2: Çağın gelişmelerine paralel olarak okulumuz personelinin mesleki ve kişisel niteliklerin geliştirmek, merkezi ve mahalli eğitim faaliyetlerinden haberdar olmasını ve faydalanmasını sağlamak, ilimizde yapılan eğitim faaliyetlerinin azami verim alınacak şekilde kaliteli yapılmasını sağlamak. TEMA 3 : SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER SAM-3: SH 3.1: Türkçenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. SH 3.2: Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve spor alanında istek ve kabiliyetleri doğrultusunda faaliyet göstermelerine imkan sağlayarak okulumuzun bu alandaki başarısını arttırmak.

25 STRATEJİK HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE PERFORMANS GÖSTERGESİ
SAM / SH PERFORMANS GÖSTERGELERİ Plan Öncesi Plan Dönemi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SAM.1/SH.1 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %25 %40 %50 % 60 65 SAM.1/SH.2 Tespit edilen özel eğitim öğrencilerinin okullaşma oranı %65 %68 %71 73 75 SAM.2/SH.1 Düzenlenen etkinlik sayısı/ türü %1 %5 %6 7 8 SAM.2/SH.2 Çalışan memnuniyet oranı % 50 81 SAM.2/SH.3 Sosyal kültürel alanlardan yararlanan personel sayısı. %60 70 SAM.3/SH.1 Okul/sınıf kütüphanelerindeki öğrenci başına kitap sayısı %8 %15 %18 21 25 SAM.3/SH.2 Öğrencilerin ortalama kitap okuma sayısı 23 27

26 FAALİYET/PROJELER ve MALİYETLER
BÖLÜM 3 FAALİYET/PROJELER ve MALİYETLER FAALİYET ADI SORUMLU BİRİM BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 2010 TL 2011 2012 2013 2014 Toplam F.1. Çok amaçlı salonun donanımı Okul Müdürlüğü 1 Kasım 2010 1 Haziran 2011 TL F.2. Okul bahçe duvarının tadilatı 1Ekim 2010 3000 TL F.3. Okul binasının tadilatı 2000 F.4. F.5. TOPLAM 15 000

27 TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU
Kaynaklar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel Bütçe 01 Personel Hs. 02 Sosyal Güvenlik Kur. 03 Mal ve Hiz. Alımları 05 Cari Transferler 06 Sermaye Hs. Okul Aile Birliği 1800 TL 1900 TL 2000 TL 2100 TL 2250 TL Kantin 3000 TL 3190TL 3400 TL 3600 TL 3800 TL 4000 TL Döner Sermaye TOPLAM 4800 TL 5090 TL 5400 TL 5600 TL 5900 TL 6250 TL

28 TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF 2009 TL 2010 TL 2011 TL 2012 TL 2013 TL 2014 TL TOPLAM SAM 1 SH 1.2 5000 TL SAM 2 SH 2.6 SAM 3 SH 3.4 1000 TL SAM 4 SH 4.2 SAM 7 SH 7.1 SH 7.2 SH 7.3 SH 7.4 SH 7.5 SA,SH, FAALİYET VE PROJE TOPLAMI DİĞER GİDERLER ( * ) GENEL TOPLAM 6000 TL

29 BÖLÜM 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme ilçe AR_GE birimi tarafından yapılacaktır.Rapor istendiği zaman okul planlama kurulu tarafından hazırlanarak birime sunulacaktır.

30 Hazırlayanlar: Onaylayan:
TEKİN KARA AHMET YILMAZ


"TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları