Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koagülasyon testleri Dr. Gülçin Eskandari Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koagülasyon testleri Dr. Gülçin Eskandari Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Koagülasyon testleri Dr. Gülçin Eskandari Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Amaç Biyokimyasal koagülasyon testleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3 Öğrenim hedefleri 1.Hemostaz ve koagülasyon sisteminin intrinsik ve ekstrinsik bileşenlerini hatırlayabilecekler, 2.Koagülan, antikoagülan ve fibrinolitik sistemin değerlendirilmesinde kullanılan testleri sayabilecekler, 3.PTZ, aPTT ve faktör düzeylerinin nasıl belirlendiğini tanımlayabilecekler. 4.Koagülasyon test sonuçlarını yorumlayabilecekler.

4 Hemostaz Hasarlanmış damardan kan kaybının spontan önlenmesi –Primer hemostaz; hasardan dolayı kan damarı kontraksiyonu, subendotelyuma plateletlerin adezyonu  Hemostatik plak oluşumu –Sekonder hemostaz; trombin oluşturmak üzere 20’ye yakın plazma proteininden oluşan koagulasyon sistemi aktivasyonu fibrinojen  fibrin

5 Hemostatik sistem Hasarlanmaya ani yanıt oluşumu Hasarın lokalize edilmesi Rüptüre olmuş kan damarının tıkanmaması Kan akımına karşı mekanik olarak dirençli olması Kalıcı yapının oluşturulması

6

7 Kolagülasyon sistemi Prokoagülan sistem; hasara hızlı, lokalize yanıtın oluşumu Antikoagülan sistem; prokoagülan sistemin anahtar reaksiyonlarındaki aktivatör proteinleri inaktive ederek olayın lokalize kalması Fibrinolitik sistem; fibrinin proteolitik sindirimini gerçekleştirerek, kalıcı hemostatik plak oluşumu

8

9 Hemoraji Travma Vasküler defektler Platelet eks.i ya da disfonksiyonu Koagülasyon faktörlerinin eks.i

10 Tromboz Sağlam bir kan damarında ya da kalpte platelet agregasyonu ve/veya fibrin pıhtısı oluşumu –İskemik nekroz –Venöz dönüş engellenmesi –Pulmoner emboli

11 Kanama zamanı Belirli bir kesi oluşturulduktan sonra kanamanın durması ne kadar zaman alıyor değerlendirilir Koagülasyon sistemi ile ilgili izole bozukluklarda KZ normaldir Uzamış KZ (1-4 dk.) –Platelet boz.unu –Küçük damar yapısal boz. (skorbüt)

12 In vitro koagülasyon Kan alınıp, bir cam tüpe konduğunda oldukça çabuk pıhtılaşır Bu işlemde Ca iyonları gerekir EDTA ya da sitrat eklenmesi Ca bağlayarak, pıhtılaşmayı önler In vitro Ca eklenmesi pıhtılaşmayı tekrar başlatır

13 aPTT Yeniden Ca eklenen plazma 2-4 dk. pıhtılaşır Bu süre (-) yüklü PL eklenmesiyle kısaltılabilir Plazmanın kaolin ile preinkübasyonu pıhtılaşma süresini 21-32 sn’ye kısaltır (insoluble aluminum silicate) Kaolin, PL ve Ca ile başlatılan bu rxn. aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)

14 PTZ Yeniden Ca eklenmiş plazma pıhtılaşma zamanı “tromboplastin” (TF) eklenerek 11-14 sn’ye kısaltılır Tromboplastin ve Ca ile başlatılan bu rxn. protrombin zamanı (PTZ) INR (Int. Normalized Ratio) Hasta PTZ INR = Normal Ortalama PTZ ISI ISI = International Sensitivity Index of tromboplastin)

15 In vitro koagülasyon Pıhtılaşma zamanı Tam kan4-8 dk Tan kan + EDTA ya da sitratØ Sitratlı platelet fakir plazma + Ca ++ 2-4 dk Sitratlı platelet fakir plazma + PL + Ca ++ 60-85 sn Sitratlı platelet fakir plazma + kaolin + PL + Ca ++ 21-35 sn (aPTT) Sitratlı platelet fakir plazma + tromboplastin + Ca ++ 11-1 5 sn (PT)

16 Kanama bozukluklarında

17 Pıhtılaşma faktörleri Koagülasyon yolağında defekt olan iki hastanın plazmaları karıştırıldığında pıhtılaşma zamanı normale dönebilir İki hastanın farklı koagülasyon defektleri olduğunu düşündürür

18

19 Faktör düzeyleri Ölçülmek istenen faktörden yoksun olan plazma hastadan alınan plazma ile karıştırılarak pıhtılaşma zamanı ölçülür + Örnek: FIX ölçülecekse FIX içermeyen plazma Hastanın plazması Pıhıtlaşma olmuyorsa hastada FIX eksikliği var

20 Fibrinojen Sitratlı plazmaya fazla miktarda trombin eklenerek pıhtılaşma sağlanır Buradaki pıhtılaşma süresi büyük ölçüde örnekte bulunan fibrinojen kons.una bağlı Daha önceden çizilen pıhtılaşma süresi/fibrinojen kons.u eğrisinden kons. hesaplanır N 180-350 mg/L PZ/sn mg/L Fibrinojen

21 Factor Molecular Weight Plasma Concentration (µg/ml) Required for Hemostasis (% of normal concentration) Fibrinogen330,000300030 Prothrombin72,00010040 Factor V300,0001010-15 Factor VII50,0000.55-10 Factor VIII300,0000.110-40 Factor IX56,000510-40 Factor X56,0001010-15 Factor XI160,000520-30 Factor XIII320,000301-5 Factor XII76,000300 Prekallikrein82,000400 HMWK108,0001000

22

23

24 Warfarin (coumadin) Vit K bağımlı faktörler? Vit K fonk.u? Takipte hangi koagülasyon testi kullanılır? –PTZ ve INR ile takip –INR’nin 2-3 arasında olması

25

26 Heparin aPTT ile takip

27 Rutin lab.da PTZ aPTT Fibrinojen Faktör düzeyleri Protein C ve S Genetik –FVL –Protrombin Sitratlı plazma 1 ölçek 0.11 mol/L Na-sitrat 9 ölçek venöz kan Karıştır  1500 g’de 10 dk. santrifüj Üstteki plazmayı kullan K 2 -EDTA’lı hemogram tüpü

28 Özet 1.Hasarlanmış damardan kan kaybının spontan önenmesine ---------------- denir. 2.Koagülasyon sisteminin üç bileşeni; 1.---------- sistem 2.---------- sistem 3.---------- sistemdir. 3.-------- -------- koagülasyon sistemi ile ilgili bilgi vermez. 4.İntrinsik yolu -------, ekstrinsik yolu -------- ile değerlendirebiliriz. 5.Heparin verilen bir hastada aPTT ---- saniyenin üzerine çıkar. 6.Coumadin verilen bir hastada PT ---- saniyenin üzerine çıkar.

29 45 yaşında derin ven trombozu öyküsü olan bir hastanın yapılan laboratuvar test sonuçlarına göre PTZ’si 19 saniye, INR’si 1.5, aPTT’si 30 saniye olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)Hastanın PTZ ve aPTT değerleri normaldir. b)Hasta heparinize edildiği için aPTT’si uzamıştır. c)Hastada ekstrinsik yoldaki pıhtılaşma faktörlerinden biri eksik olduğu için PTZ uzamıştır. d)Hasta oral antikoagülan alıyor ve ancak INR’si istenen sınırlar içerisinde değildir. e)Hastada derin ven trombozuna bağlı aPTT ve PTZ uzamıştır. Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Koagülasyon testleri Dr. Gülçin Eskandari Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları