Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğan Sarılığı Prof Dr Faruk Alpay. Neonatal Hiperbilirubinemi... Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilirYenidoğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğan Sarılığı Prof Dr Faruk Alpay. Neonatal Hiperbilirubinemi... Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilirYenidoğan."— Sunum transkripti:

1 Yenidoğan Sarılığı Prof Dr Faruk Alpay

2 Neonatal Hiperbilirubinemi... Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilirYenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilir Gözle görülebilen sarılık:Gözle görülebilen sarılık: –Erişkinlerde: >2mg/dl –Yenidoğanlarda: >6mg/dl

3 Bilirubin nereden geliyor? Hem metabolizmasından....Hem metabolizmasından.... 6-10 mg/kg/gün. (erişkin 3-4mg/kg/gün) 6-10 mg/kg/gün. (erişkin 3-4mg/kg/gün) –%75: yaşam süresi dolmuş eritrositlerin RES te parçalanmasıyla. – %25: miyoglobin, sitokromlar, katalaz, peroksidaz. –1 gr hem den 34mg bilirubin meydana gelir.

4

5 Bilirubin Metabolizması... Hem Biliverdin + CO + Fe Hem Oksijenaz + O2 Biliverdin redüktaz Indirekt bilirubin Plazmada albümine bağlanır

6 Konjugasyon...... Kc uptake (ligandine bağlanır) Karaciğer Kc uptake (ligandine bağlanır) Karaciğer Bilirubin Mono ve diglukuronid UDPG-T GaitaGaita Beta glukuronidazBeta glukuronidaz BakterilerleBakterilerle Ekskresyon Ekskresyon Barsak AtılırAtılır Enterohepatik dolaşımEnterohepatik dolaşım UrobilinoidlerUrobilinoidler

7 Sarılıkta fizik muayene... Cilde parmakla bastırıldığında sarılık....Cilde parmakla bastırıldığında sarılık.... – Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında sarılık gözlendiğinde, yüksek sarılık söz konusudur. Transkutan bilirubinometre ile ölçüm fikir verebilirTranskutan bilirubinometre ile ölçüm fikir verebilir Ekimoz, sefalhematom..?Ekimoz, sefalhematom..? Organomegali;?Organomegali;?

8 Ciltte sarılığın dağılımı Sarılık vücutta sefalo-kaudal dağılım gösterir.

9 Sarılıkta laboratuar..... Total serum bilirubin seviyesiTotal serum bilirubin seviyesi Kan grubu, Rh tayini, Coombs (bebek ve annede)Kan grubu, Rh tayini, Coombs (bebek ve annede) Kan yayması (eritrosit morfolojisi ve retikülosit sayımı)Kan yayması (eritrosit morfolojisi ve retikülosit sayımı) HematokritHematokrit

10 Laboratuar... Antikorlar...Antikorlar... Direkt bilirubin:Direkt bilirubin: –(2 haftadan fazla uzayan sarılıklarda ve kolestaz düşünüldüğünde) Uzamış sarılık (2 haftadan fazla):Uzamış sarılık (2 haftadan fazla): - TORCH, sepsis work-up, metabolic, thyroid G6PDG6PD

11 Fizyolojik sarılık.... Bebek sağlıklıBebek sağlıklı 3.günde 12 mg/dl, pretermlerde 15 mg/dl.3.günde 12 mg/dl, pretermlerde 15 mg/dl. Hemoliz ve kanama bulgusu yokHemoliz ve kanama bulgusu yok Metabolik hastalık yokMetabolik hastalık yok

12 Oluş mekanizması... Bilirubin yapımında artış:Bilirubin yapımında artış: – eritrosit kitlesi fazla, – RBC yaşam süresi kısa (90 gün) - Hb dışı hem proteinleri artmış

13 Oluş mekanizması... Enterohepatik dolaşımın artması: Enterohepatik dolaşımın artması: – Beta-glukuronidaz aktivitesi artmış – Bilirubin monoglukuronid yapımı artmış – İntestinal floranın yetersizliği – Barsak motilitesinin azalması ve az gaita çıkarma

14 Oluş mekanizması...  Bilirubin Uptake :  ligandin  Bilirubin Uptake :  ligandin  Konjugasyon :  UDPG-T aktivitesi  Konjugasyon :  UDPG-T aktivitesi  Bilirubinin hepatik ekskresyonu  Bilirubinin hepatik ekskresyonu

15 Patolojik sarılık... Genel kurallar..Genel kurallar.. – Başlama zamanı < 24 saat – Bilirubin fototerapi seviyelerinin üzerinde – Bilirubin artış hızı > 0.5 mg/dl/saat – Eşlik eden başka bir hastalık bulgusunun olması Kusma, letarji, yetersiz beslenme, ağırlık kaybıKusma, letarji, yetersiz beslenme, ağırlık kaybı – Sarılığın term bebekte 7 gün, preterm bebekte 15 günden fazla sürmesi.

16 Patolojik sarılık... Ailevi:Ailevi: –G6PD eksikliği, herediter sferositoz, metabolik hastalık, enzim eksikliği. Kardeşlerde:Kardeşlerde: – İmmun yada anne sütü sarılığı hikayesi. Hamilelikte:Hamilelikte: –İnfeksiyon, ilaç kullanımı, diyabet. Doğumda:Doğumda: –Travma, kordun geç klampe edilmesi, asfiksi. Hikayede:Hikayede:

17 Bilirubin toksisitesi.. Kan beyin bariyeri:Kan beyin bariyeri: –Hiperozmolarite –Anoksi –Hiperkarbi –Prematürite durumlarında bozulur. Beyine geçiş: Serbest bilirubin beyinde toksik etkili... Kan beyin bariyeri bozulduğunda albumine bağlı bilirubin de toksik..

18 Bilirubin toksisitesi... Serbest bilirubin arttığı zaman Serbest bilirubin arttığı zaman – Albumin konsantrasyonu azaldığı zaman 1 gr albumin 8.5 mg bilirubin bağlar.1 gr albumin 8.5 mg bilirubin bağlar. –Bağlı bilirubinin albuminden ayrılması Serbest yağ asitleriSerbest yağ asitleri İlaç:İlaç: –Sulfonamidler

19 Kernikterus... –Bazal ganglion –Kranial sinirler ve serebral hücre nükleusları –Hipokampus –Spinal kord ön boynuz hücreleri Bazal ganglionlar sarı boyanmış + nöronal hasar hemolitik hastalık= Rh hemolitik hastalık= Rh Lokalizasyon

20 Bilirubin toksisitesi: Akut ensefalopati I) Hipotoni, letarji, tiz sesli ağlama, emme bozukluğuI) Hipotoni, letarji, tiz sesli ağlama, emme bozukluğu II) Ekstansör kaslarda hipertoniII) Ekstansör kaslarda hipertoni –opistotonus, rijidite, III) 1 hafta sonra yeniden hipotoniIII) 1 hafta sonra yeniden hipotoni

21 Bilirubin toksisitesi : Kronik komplikasyonlar AtetozisAtetozis Sensoriyal sağırlıkSensoriyal sağırlık İntellektual defisitlerİntellektual defisitler

22 Bilirubin toksisitesi... Sağlıklı full-term bebeklerde :Sağlıklı full-term bebeklerde : –Beyinsapı işitsel cevap (ABR) anormalliği –Hipotoni Bilirubin seviyesinin düşmesiyle düzelebilirBilirubin seviyesinin düşmesiyle düzelebilir –Kernikterus çok nadir görülür Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde :Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde : – Beyin hasarı bilirubin seviyesi yüksekliğinden çok immatürite nedeni ile olmaktadır.

23 Annesütü sarılığı : Sağlıklı bebeklerde bilirubin seviyesinin 4. günden sonra artmaya devam etmesi.Sağlıklı bebeklerde bilirubin seviyesinin 4. günden sonra artmaya devam etmesi. 3 aya kadar uzayabilir..3 aya kadar uzayabilir.. Kernikterus riski vardır. (Maisels 1995)Kernikterus riski vardır. (Maisels 1995)

24 Annesütü sarılığı : Oluş şekli :Oluş şekli : –Hepatik konjugasyonun olumsuz etkilenmesi –Annesütünde beta-glukuronidaz aktivitesi –Barsakta yetersiz bakteriyel kolonizasyon –  kalori alımı   intestinal motilite   enterohepatik dolaşım –Serbest yağ asitleri  bilirubin metabolizmasının azalması

25 Annesütü sarılığında tedavi şekilleri... Önleme 1. Sık beslemeyi özendir (8-10 kez/gün) 2. Su veya şekerli su verme Tedavi Sadece gözlem Annesütüne devam + fototerapi Annesütüne formul mama ilavesi + fototerapi Annesütüne 1-2 gün ara ver +formul mama başla Annesütüne ara ver, formül mama başla + fototerapi

26 Yenidoğanda indirekt hiperbilirubineminin nedenleri nelerdir ?

27 Bilirubin yapımında artış Hemolitik hastalık İmmün Mekanizmalar Rh alloimmünizasyonu ABO ve diğer kan grubu uygunsuzlukları Herediter Eritrosit membran defektleri (Sferositoz, eliptositoz, stomatositoz, piknositoz) Eritrosit enzim defektleri (Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği) Hemoglobinopatiler ( Alfa Talasemi, beta-γ-talasemi) Bilirubin yapındaki artışla ilgili diğer sebepler Sepsis Dissemine intravasküler koagülopati Ekstravazasyon (Hematom, pulmoner, serebral kanama) Polisitemi Diabetik annenin makrozomik bebeği Bilirübinin enterohepatik sirkülasyonundaki artış Annesütü sarılığı Pilor stenozu İnce yada kalın barsak barsak obstrüksiyonu yada ileus

28 Klerenste azalma Prematürite Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği Yenidoğanın metabolik hastalıkları Crigler-Najjar Sendromu Gilbert Sendromu Tirozinemi Hipermetioninemi Metabolik Hipotroidizm Hipopitütarizm

29 İzoimmun hemolitik hastalık.... Rh, A, B, minor kan grupları (Kell, Duffy, E, C,c).Rh, A, B, minor kan grupları (Kell, Duffy, E, C,c). Rh (-) %15..Rh (-) %15.. Coombs +.Coombs +. Annenin önceki gebelikleri nedeniyle sensitize olması, transfuzyonlar, amniyosentez, düşüklerAnnenin önceki gebelikleri nedeniyle sensitize olması, transfuzyonlar, amniyosentez, düşükler

30 Yaklaşım nasıl olmalıdır? Tüm gebelere kan grubu bakılmalı, Rh (-) olanlarda Coombs..Tüm gebelere kan grubu bakılmalı, Rh (-) olanlarda Coombs.. Baba Rh (+) ise 20. haftada anne yeniden test edilmeli..Baba Rh (+) ise 20. haftada anne yeniden test edilmeli.. Anne Coombs (+) ise 2 haftada bir Coombs titrasyonu....Anne Coombs (+) ise 2 haftada bir Coombs titrasyonu....

31 Hamilelikte yaklaşım... Coombs titresi >1/16 ise ve daha önceki gebeliklerde hemolitik hastalık hikayesi varsa  Amniosentez yapılarak optik dansite bakılmalı.Coombs titresi >1/16 ise ve daha önceki gebeliklerde hemolitik hastalık hikayesi varsa  Amniosentez yapılarak optik dansite bakılmalı. Yüksek değerler varsa ve hidrops bulguları eşlik ediyorsa  Intrauterin transfuzyonYüksek değerler varsa ve hidrops bulguları eşlik ediyorsa  Intrauterin transfuzyon –Intraperitoneal veya intravaskular (kordosentez ile) –Mükerrer transfuzyonlar sonunda  fetus O (–) olur.

32 Yenidoğanda yaklaşım... Doğar doğmazDoğar doğmaz –Hematokrit –Bilirubin –Kan grubu bakılmalı. Olguların % 50 si sadece fototerapiye gereksinim gösterirler.Olguların % 50 si sadece fototerapiye gereksinim gösterirler. % 25 anemiktir ve kordon bilirubini >4 mg/dl kan değişimi% 25 anemiktir ve kordon bilirubini >4 mg/dl kan değişimi

33 Korunma yaklaşımları... Anti D (Rh) immunoglobulinAnti D (Rh) immunoglobulin – gebeliğin 28. haftasında – doğumdan sonraki ilk 72 saat içersinde. uygulanmalı.

34 ABO hemolitik hastalığı... Gebeliklerin % 15 de anne O, bebek A veya B kan grubundadır.Gebeliklerin % 15 de anne O, bebek A veya B kan grubundadır. Bunların % 20 de önemli derecede sarılık olabilir.Bunların % 20 de önemli derecede sarılık olabilir. % 10 da fototerapi gerekir.% 10 da fototerapi gerekir. Bulgular:Bulgular: –Erken sarılık (< 24 saat) –Çoğunlukla Coombs negatif yada zayıf pozitif –Kan yaymasında sferositler görülür.

35 Yenidoğan sarılığında tedavi yaklaşımları....

36 Tedavi : FOTOTERAPİ.. Bilirubin ışığı en iyi 450  m dalga boyunda absorbe eder..Bilirubin ışığı en iyi 450  m dalga boyunda absorbe eder.. Bu dalga boyu için en uygun ışık mavi ışıktır.Bu dalga boyu için en uygun ışık mavi ışıktır. Beyaz ışığın dalga boyu : 380-700  m arasındadır.Beyaz ışığın dalga boyu : 380-700  m arasındadır. Işık ciltte fotokimyasal reaksiyon olmasına neden olur.Işık ciltte fotokimyasal reaksiyon olmasına neden olur. En çok ışık olan bölgelerde daha yüksek etki gözlenir.En çok ışık olan bölgelerde daha yüksek etki gözlenir.

37 Fototerapi... B ilirubini fotoizomerlerine dönüştürür ve KC in konjugasyon mekanizmasına girmesini engeller Mekanizma.. -Geometrik izomerizasyon -Yapısal izomerizasyon -Foto oksidasyon

38 Fototerapi nasıl etkili oluyor ? Fotoizomerizasyon :Fotoizomerizasyon : –Tabii izomer 4Z,15Z 4Z,15E polar, suda eriyen izomer kan biliyer sekresyon -yavaş. Yapısal izomerizasyon :Yapısal izomerizasyon : –lumirubin oluşumu (irreversible) safra ve idrar Hızlı ekskresyon.Hızlı ekskresyon. Fototerapinin dozuna bağlı, hızlıFototerapinin dozuna bağlı, hızlı Fotooksidasyon : çok yavaşFotooksidasyon : çok yavaş

39 Fototerapinin etki mekanizması.. BilirubinLumirubin

40

41 Fototerapi teknikleri... Floresan,spot ışık veya biliblanketlerFloresan,spot ışık veya biliblanketler 425-475  m ışık kaynağı ve 5  w/cm 2 den fazla enerji sağlanmalı425-475  m ışık kaynağı ve 5  w/cm 2 den fazla enerji sağlanmalı Bebek çıplak olmalı, gözler kapatılmalıBebek çıplak olmalı, gözler kapatılmalı Sıvı ihtiyacı %10-20 artar.Sıvı ihtiyacı %10-20 artar. Bilirubin seviyesi 12-24 saat aralarla ölçülmeliBilirubin seviyesi 12-24 saat aralarla ölçülmeli 13 mg/dl altında fototerapi kesilmeli13 mg/dl altında fototerapi kesilmeli Rebound için 12-24 saat sonra ölçüm yapılmalıRebound için 12-24 saat sonra ölçüm yapılmalı

42 Fototerapinin etkinliğini belirleyen faktörler nelerdir ? Işığın spektrumu Işık kaynağının enerjisi Fototerapi ünitesinin dizaynı Işığa maruz kalan vücut alanı Bebeğin ışık kaynağına uzaklığı

43 Fototerapinin komplikasyonları: Sıvı kaybının artmasıSıvı kaybının artması DiyareDiyare Retina hasarıRetina hasarı Bronz bebek, esmerleşmeBronz bebek, esmerleşme DNA mutasyonları ? Testisler korunmalıDNA mutasyonları ? Testisler korunmalı Anne-bebek teması zorlaşırAnne-bebek teması zorlaşır

44 Kan değişimi... 48 saatten daha taze tam kan48 saatten daha taze tam kan Bebeğin kan volümünün iki katıBebeğin kan volümünün iki katı Açık yatak, monitorAçık yatak, monitor Kan ısıtıcıKan ısıtıcı Uygulama:Uygulama: –UV: alıp- verme şeklinde > 1 saat –AV: İsovolumetrik

45 ANNE KAN GRUBU BEBEK KAN GRUBU 1.SEÇENEK2.SEÇENEK OA O ERİTROSİT A PLAZMA O OB O ERİTROSİT B PLAZMA 0 ABO Kan Uyuşmazlığında Kullanılacak Kan Grupları

46 Kan değişimi : Komplikasyonlar... Hipokalsemi-hipomagnezemiHipokalsemi-hipomagnezemi HipoglisemiHipoglisemi Asit-baz bozukluklarıAsit-baz bozuklukları HiperkalemiHiperkalemi Kardiyovasküler sorunlar:Kardiyovasküler sorunlar: –embolizasyon, aritmiler, perforasyon, arrest.

47 Kan değişimi : Komplikasyonlar... Kanama diyateziKanama diyatezi – Trombositopeni, faktör azlığı. İnfeksiyonİnfeksiyon HemolizHemoliz GVHDGVHD Ateş, hipotermi, NECAteş, hipotermi, NEC

48 Yenidoğan sarılığında diğer tedavi yöntemleri : Phenobarbital:  konjugasyonPhenobarbital:  konjugasyon Oral agar:  enterohepatik dolaşımOral agar:  enterohepatik dolaşım Metalloporphyrinler: bilirubin yapımını azaltırlarMetalloporphyrinler: bilirubin yapımını azaltırlar –Heme oksijenaz kompetitorleri IVIG: hemolizi engeller.IVIG: hemolizi engeller. – (retiküloendotelial hücrelerin Fc reseptörlerini bağlar )

49 Sağlıklı term yenidoğanlarda hiperbilirubinemiye yaklaşım

50 İndirekt hiperbilirubinemide yaş ve doğum ağırlığına göre tedavi tablosu (bilirübin mg/dl) Ağırlık (gr) 24-48 saat 49-72 saat >72 saat <1000 4 (10) * 5 (11) 6 (12) 1000-1500 5 (12) 7 (14) 8 (16) 1500-2000 7 (15) 9 (16) 10 (17) 2000-2500 8 (17) 12 (18) 14 (19) >2500 12(20) 15 (23) 17 (25) * İlk rakam fototerapi, parantez içindeki rakam kan değişim sınırı göstermektedir.  Hasta bebek, perinatal asfiksi, asidoz, hipoglisemi, hipotermi, sepsis, menenjit gibi tanılarla izlenen bebektir.Hasta bebeklerde fototerapi ve kan değişimi, tabloda verilen değerlerden 2mg/dl daha düşük düzeylerde uygulanmalıdır.

51 Yenidoğan sarılığına yaklaşım Sarılık Bilirubin ölçümü Bilirubin ölçümü Fizyolojik seviyenin üzerinde Kan grubu, Rh, D Coombs Hematokrit, yayma, retikülosit Direkt bilirubin artmış İndirekt bilirubin artmış D Coombs + D Coombs - ABORh Minor grup SepsisTORCH Bilyer atrezi Kolestaz Koyulaşmış safra Hepatit Kistik Fibrozis TirizonemiGalaktozemi  veya  Hematokrit  Hematokrit Polisitemi KK yapısı Normal Anormal Kanama Enterohepatik Metabolik İlaçlarDiğer Spesifik veya nonspesifik anomaliler

52 Yenidoğan sarılığının tedavisinde ki gelişmeler.. Yenidogan sarılığına erken taburculuğun etkisi....Yenidogan sarılığına erken taburculuğun etkisi.... Kernikterus görülme sıklığında 1980 den sonra artış eğilimi..Kernikterus görülme sıklığında 1980 den sonra artış eğilimi..

53 Erken taburcu edilen bebekler 3. günde kontrol edilmeliler.Erken taburcu edilen bebekler 3. günde kontrol edilmeliler. İlk 24 saat içersinde taburcu edilen bebekler eğer erken kontrole gelemeyeceklerse taburcu olurken TSB bakılmalıİlk 24 saat içersinde taburcu edilen bebekler eğer erken kontrole gelemeyeceklerse taburcu olurken TSB bakılmalı

54 Türk çocuklarında yaşamın ilk 5 gününde bilirubin değerleri 1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün 1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün %5 1.9 3.8 8.5 9 9.4 %102.64.9 9 7.5 10.5 %505.48.2 10.2 12.1 12.6 %756.49.9 11 14.5 14.6 %907.811.4 12.7 17.2 17.1 %958.212.5 13.8 18.9 18.9 mean5.38.210.512.313.2 SD 1.9 2.6 1.7 3.7 2.9 min.0.61.15.42.52.9 max10.915.717.523.523.6

55 Kan değişimi hiperbilirubineminin en etkin tedavi yöntemi...Kan değişimi hiperbilirubineminin en etkin tedavi yöntemi... Komplikasyonlar;Komplikasyonlar; - sağlıklı bebeklerde %0.3-1.2 - sağlıklı bebeklerde %0.3-1.2 - hasta ve prematüre bebeklerde %10-25 - hasta ve prematüre bebeklerde %10-25

56 Fototerapi; 425-475 nm dalga boyunda en effektif,Fototerapi; 425-475 nm dalga boyunda en effektif, Özel mavi fuloresan en etkin ışık,Özel mavi fuloresan en etkin ışık, Bilirubini suda eriyen şekli olan yapısal ve konfigurasyonel fotoizomerlerine dönüştürerek, KC in by pass edilmesini sağlar..Bilirubini suda eriyen şekli olan yapısal ve konfigurasyonel fotoizomerlerine dönüştürerek, KC in by pass edilmesini sağlar..

57 Tungsten- halogen ışık kaynaklarından fiberoptik kablolara aktarılarak yapılan fiberoptik blanketler...Tungsten- halogen ışık kaynaklarından fiberoptik kablolara aktarılarak yapılan fiberoptik blanketler... Preterm bebeklerde etkili,Preterm bebeklerde etkili, Full-term bebeklerde konvansiyonel fototerapi ile birleştirildiğinde etkili olarak bulunmuştur..Full-term bebeklerde konvansiyonel fototerapi ile birleştirildiğinde etkili olarak bulunmuştur.. Fiberoptik yöntem ile ısı sorunu olmaz, anne-bebek ilişkisi tam sağlanabiliyorFiberoptik yöntem ile ısı sorunu olmaz, anne-bebek ilişkisi tam sağlanabiliyor

58 Gallium nitrit ışık kaynağı ile çok yüksek ışık enerjisi (200 mcw/cm 2 /nm) sağlanabilmektedir.Gallium nitrit ışık kaynağı ile çok yüksek ışık enerjisi (200 mcw/cm 2 /nm) sağlanabilmektedir. Isı üretimi çok az..Isı üretimi çok az.. Henüz araştırma safhasında Henüz araştırma safhasında

59 Fototerapinin bebeklerde serebral kan akımını arttırdığına dair bazı bulgular vardır..Fototerapinin bebeklerde serebral kan akımını arttırdığına dair bazı bulgular vardır.. İntrakranial hemoraji riski özellikle ventile edilen prematüre bebeklerde bu nedenle artabilirİntrakranial hemoraji riski özellikle ventile edilen prematüre bebeklerde bu nedenle artabilir

60 Beslenme, formül süt ve sıvı alımının etkileri Annesütü ile beslenen bebeklerde, formül süt alanlara göre daha çok hiperbilirubinemi görülmekteAnnesütü ile beslenen bebeklerde, formül süt alanlara göre daha çok hiperbilirubinemi görülmekte Annesütü ile beslenen bebeklerin hiperbilirubinemisinde de kerikterus olabileceği bilinmektedir.Annesütü ile beslenen bebeklerin hiperbilirubinemisinde de kerikterus olabileceği bilinmektedir. (Maisels ve Newman,1995) (Maisels ve Newman,1995)

61 Annesütü ile beslenen bebeklerde yaşamın ilk günlerde bir miktar dehidratasyon olabileceği enterohepatik dolaşımın artmasına bağlı hiperbilirubinemi görüleceği de bilinmelidirAnnesütü ile beslenen bebeklerde yaşamın ilk günlerde bir miktar dehidratasyon olabileceği enterohepatik dolaşımın artmasına bağlı hiperbilirubinemi görüleceği de bilinmelidir Annesütü sarılığı önemle takip edilmesi gereken bir durum olarak algılanmalıdır.Annesütü sarılığı önemle takip edilmesi gereken bir durum olarak algılanmalıdır.

62 IVIG tedavisi.. Rh ve ABO uygunsuzluğu hemolizRh ve ABO uygunsuzluğu hemoliz IVIG Fc reseptörleri hemolizIVIG Fc reseptörleri hemoliz Hiperbilirubinemi riskiHiperbilirubinemi riski Kan değişimiKan değişimi 0.5-1 gr/kg IVIG iv0.5-1 gr/kg IVIG iv

63 Neonatal immun hemolitik sarılıkta yüksek doz IVIG tedavisi Tedavi grubu Kontrol grubu p Tedavi grubu Kontrol grubu p n=58 n=58 n=58 n=58 Kan değişimi gereken 8(13.8) 22(37.9) <0.001 Kan değişimi sayısı 11 29 Fototerapi süresi 84.53±3.8 106.90± 5.1 <0.05 Hastanede kalma süresi 108.55 ±4.5 132.03 ±5.7 <0.05

64 Protoporfirinler.... Bilirubin yapımını azaltmaya yönelik bir tedavi şekli.Bilirubin yapımını azaltmaya yönelik bir tedavi şekli. Bilirubin yapımının artığı durumlarda metaloporfirinler bilirubinin artmasını önleyebilirler.Bilirubin yapımının artığı durumlarda metaloporfirinler bilirubinin artmasını önleyebilirler. Metaloporfirinler hem-oksijenaz aktivitesini kompetitif olarak inhibe ederek etkili olurlar.Metaloporfirinler hem-oksijenaz aktivitesini kompetitif olarak inhibe ederek etkili olurlar.

65 Sn-mezoporfirinin doğumdan hemen sonra tek doz olarak verilmesiyle hipebilirubinemi riskini azalır.Sn-mezoporfirinin doğumdan hemen sonra tek doz olarak verilmesiyle hipebilirubinemi riskini azalır. Yenidoğan sarılığı gelişmiş olan bebeklerde de bilirubin artışı fototerapi ile birlikte azalır.Yenidoğan sarılığı gelişmiş olan bebeklerde de bilirubin artışı fototerapi ile birlikte azalır.

66 Clofibrate Glukuronil transferaz aktivitesini arttırarak bilirubinin eliminasyonunu hızlandırır.Glukuronil transferaz aktivitesini arttırarak bilirubinin eliminasyonunu hızlandırır. Fenobarbitalden daha etkiliFenobarbitalden daha etkili 50 mg/kg tek doz uygulama ile 6 saat içersinde bilirubinin klirensini %100 artırır.50 mg/kg tek doz uygulama ile 6 saat içersinde bilirubinin klirensini %100 artırır.

67 Endojen CO yapımı

68 Meydana gelen bilirubin ile eşit miktarda CO meydana gelir.Meydana gelen bilirubin ile eşit miktarda CO meydana gelir. CO + hemoglobin COHbCO + hemoglobin COHb COHb hemoliz COHb hemoliz Ekspirasyon havasında CO ölçülerek bilirubin üretimi hakkında bilgi edinilebilinir (ETCO)Ekspirasyon havasında CO ölçülerek bilirubin üretimi hakkında bilgi edinilebilinir (ETCO)

69 Bilirubinin faydalı etkileri varmı? Antioksidan etkiAntioksidan etki Sarılıklı yenidoğanlarda serum bilirubin konsantrasyonu ile antioksidan etkisi arasında anlamlı korelasyon gösterilmişSarılıklı yenidoğanlarda serum bilirubin konsantrasyonu ile antioksidan etkisi arasında anlamlı korelasyon gösterilmiş İn vitro çalışmada hiperbilirubineminin eritrositlerin hemolizinin yavaşlattığı gösterilmişİn vitro çalışmada hiperbilirubineminin eritrositlerin hemolizinin yavaşlattığı gösterilmiş

70 Oksidatif stresin çok görüldüğü ve antioksidan enzimlerin yetersiz olduğu erken neonatal dönemde bilirubin seviyesinin çoğunlukla fizyolojik olarak yükselmesinin koruyucu bir etkisi varmı?Oksidatif stresin çok görüldüğü ve antioksidan enzimlerin yetersiz olduğu erken neonatal dönemde bilirubin seviyesinin çoğunlukla fizyolojik olarak yükselmesinin koruyucu bir etkisi varmı?


"Yenidoğan Sarılığı Prof Dr Faruk Alpay. Neonatal Hiperbilirubinemi... Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilirYenidoğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları