Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ 2010-2011. İLKÖĞRETİM SONRASI OKULLAR SINAVLA GİRİLEN OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ 2010-2011. İLKÖĞRETİM SONRASI OKULLAR SINAVLA GİRİLEN OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ 2010-2011

2 İLKÖĞRETİM SONRASI OKULLAR SINAVLA GİRİLEN OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ TİCARET MESLEK LİSELERİ ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ POLİS KOLEJİ ASKERİ LİSELER SINAVSIZ GİRİLEN OKULLAR ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ TİCARET MESLEK LİSELERİ KIZ MESLEK LİSELERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ SPOR LİSESİ ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ

3 9. SINIF TÜM LİSELER İÇİN ORTAKTIR. BU NEDENLE LİSELER ARASI ( MESLEK LİSESİ - GENEL LİSE) GEÇİŞ SADECE 9. SINIFTAN SONRA YAPILABİLİR.

4

5 FEN LİSESİ  Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak,  Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır.  Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır

6 FEN LİSESİ  Türkiye’de 115 tanesi devlet, 11 tanesi özel olmak üzere toplam 126 tane Fen Lisesi vardır.  Bunlardan en yüksek puanla alan ilk 3 okul sırasıyla Ankara Fen Lisesi: 491,498 İzmir Fen Lisesi: 491,108 İstanbul Atatürk Fen Lisesi:487,866  En düşük puanla alan okul ise Hakkari Fen Lisesi : 404.167

7 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ AMACI:  Öğretmenlik mesleğine aday yetiştirmektir.  Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili dersleri fazladır.  Alanlar; fen bilimleri,sosyal bilimler, Türkçe- matematik, yabancı dil alanlarına ayrılır.  Öğretmenlik haricinde yapılan tercihler için puan kesilmez.  Üniversitede öğretmenlik seçenlere ek puan verilir.

8 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ  Türkiye’de toplam 258 Anadolu Öğretmen Lisesi bulunmaktadır.  Bunlardan en yüksek puanla alan ilk 3 okul sırasıyla, Çapa Anadolu Ö. Lisesi: 474.684 Ankara H. Ali Yücel A.Ö.L: 461.249 Manisa Anadolu Ö. Lisesi: 462.751

9 Mezunlarına Sağlanan Haklar:  1-Bakanlıkça kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir.

10  2-Anadolu Öğretmen Liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır. Mezunlarına Sağlanan Haklar:

11  3- Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır.  4- Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Mezunlarına Sağlanan Haklar:

12 ANADOLU LİSESİ  Eğitim süresi dört yıldır.  Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir.  Ders programları; fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil olarak ayrılır.

13 ANADOLU LİSESİ  Türkiye’de toplam 1.354 Anadolu Lisesi bulunmaktadır.  Bunlardan en yüksek puanla alan ilk 3 okul sırasıyla, Galatasaray Lisesi: 492.574 İstanbul Lisesi: 491,040 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi: 487,460

14 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

15 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık+4” yıldır.  Türkiye’de toplam 27 Sosyal Bilimler Lisesi Bulanmaktadır.  Bunlardan en yüksek puanla alan ilk üç okul İstanbul, Ankara ve Samsun’da bulanmaktadır.

16 ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ  İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır.  Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler.

17 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.

18 SAĞLIK MESLEK LİSESİ  Lise dengi meslek okuludur.  Mesleki bölümlerinde; Radyoloji, Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik alanlarında mesleki yeterlilik kazandırır.  2010 YILI PUANLAR Hemşirelik Alanı; 400,010 Acil tıp teknisyenliği;404,397 Radyoloji Alanı; 400,687

19 SAĞLIK MESLEK LİSESİ  Eğitim süresi 4 yıldır ve sınavla girilir.  Kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.  Mezun olanlar Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında kolaylıkla iş bulabilirler.

20 TİCARET MESLEK LİSESİ  Bu okulda 2 Alan bulunmkatadır. Adalet Alanı; 374,104 Halkla İlişkiler ve Org.Hizmetleri; 348,797 Adalet alanı;Adalet Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatındaki adli hizmetlere ve yükseköğretim programlarına hazırlar. Adalet Meslek Yüksekokullarına direk geçiş hakları vardır.

21 KIZ MESLEK LİSELERİ  Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

22 A.OTELCİLİK VE TURİZM M.L 2010 YILI PUANLAR KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZM.ALANI; 348,797 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI; 329,649

23 ASKERİ LİSELER  Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar.  Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir.  Askeri okullara avantajlı olarak girebilir.  Öğrenim hayatı yatılıdır.

24 ASKERİ LİSELER Giriş şartları;  İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak.( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)  Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.

25 POLİS KOLEJİ  Polislik mesleğiyle ilgili yükseköğretim programlarına hazırlar.  Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir.  Polis akademilerine avantajlı olarak girebilir.  Öğrenim hayatı yatılıdır.  Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanır.

26 POLİS KOLEJİ  Giriş şartları ;  Giriş için gerekli özel şartları taşımak. ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)  Başvurular SBS başvuru zamanında yapılacak.

27

28 GENEL LİSE  Yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar.  Öğretim programlarında; Sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, türkçe-matematik, sanat (resim, müzik,), spor gibi alanlar vardır.

29 ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ  Endüstri Meslek Liseleri, İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü sağlanması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

30  Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri; 9'uncu ve 10'uncu sınıfın eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamını okulda, 11'inci sınıflarda ise genel bilgi ve teknik teorik derslerini, haftanın iki günü okulda, uygulamalı meslek derslerini ise, haftanın üç gününde, alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak işyerlerinde yapmaktadır. ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

31 TİCARET MESLEK LİSELERİ  Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridir.

32  BÖLÜMLER Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar, bu bölümler:  Muhasebe Bölümü  Bankacılık Bölümü  Büro Hizmetleri Bölümü  Dış Ticaret Bölümü  Sigortacılık Bölümlerinden oluşur TİCARET MESLEK LİSELERİ

33  Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler. TİCARET MESLEK LİSELERİ

34 KIZ MESLEK LİSELERİ  GRAFİK TASARIM  ÇOCUK GELİŞİMİ  YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

35 GÜZEL SANATLAR LİSESİ  Yüksek öğretim programlarına hazırlar.  İlgili sanat alanında sanatçı adayı yetiştirir.  Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir.  Resim ve müzik alanlarında eğitim verir.  Müzik Bölümünü bitirenler Devlet Konservatuarlarına, Resim Bölümünü bitirenler resim öğretmenlikleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerine başvurabilir.  Ülkemizde 86 tane güzel sanatlar lisesi vardır.

36 GÜZEL SANATLAR LİSESİ Giriş Şartları:  Diploma notunun en az 3 olması  Girecekleri alanla ilgili dersin (Müzik ya da Rasim) 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 inci ve 8 inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olması gerekir.  Ayrıca öğrencinin, şube öğretmenler kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir.  Özel yetenek giriş sınavını kazanmış olmak

37 SPOR LİSESİ Giriş Şartları:  Diploma notunun en az 3 olması  Özel yetenek giriş sınavını kazanmış olmak

38  Bu öğretim kurumlarından hiçbirine yerleşemedik?  Bu her şeyin sonu mu?  Farklı alternatifler var mı?

39 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)  İlköğretimini tamamlamış, 14-18 yaş arasındaki bireylere, mesleğin türüne göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır.

40 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)  Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün çıraklık eğitim merkezinde ders görür, 5 günde beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde çalışarak uygulama yaparlar.  İlköğretimi tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık Öğretim Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam ettirebilirler.  Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla kalfalık belgesi, devamında ustalık sınavına girilerek ustalık belgesi alınır.

41 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)  Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girebilirler.  Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin yanında çalışabilirler ya da iş yeri açıp kendi işinde çalışabilir

42 MESLEKİ YAYGIN EĞİTİM  Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki eğitim sürecine katılamayan gençlerle, bu dönemlerini geçirmiş ve istihdam için gerekli becerilere sahip olmayan yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı hedef alır.(Halk Eğitim Merkezi çalışmaları gibi)

43 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ  Bu lise ilköğretimden sonra örgün öğretime devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir.  Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapabilir.  Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam saatlerinde eğitim yapar.Sadece mesleki derslere devam edilir.

44  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ 2010-2011. İLKÖĞRETİM SONRASI OKULLAR SINAVLA GİRİLEN OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları