Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com. DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri KONU: İşletme Kavramı Abdulkadir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com. DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri KONU: İşletme Kavramı Abdulkadir."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

2 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri KONU: İşletme Kavramı Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

3 İşletme; *Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten ekonomik birimdir… *Bir takım girdilerin insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktılara dönüştürülmesi sürecidir. İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır ancak ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar ise sınırlıdır. İşletmeler mal ve hizmet üreterek insanların ihtiyaçlarını karşılarlar Mal ve hizmet Üretilen her yerde İşletme faaliyeti vardır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

4 İşletmelerin bir kısmı kâr etmek amacı ile kurulur. Örn; Lokanta, market, dikiş atölyesi vb. Kar amacı olmayan işletmelerde vardır Örn: Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları.. İşletmelerin Belli başlı amaçları; 1-Kâr Sağlama: Kâr: İşletmenin belli bir dönem içinde elde ettiği toplam gelirlerden giderler düşüldükten sonra kalan olumlu tutar.. 2-Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin sosyal sorumlulukları vardır. Bunlar; a- Çalışanlara uygun ücret ve çalışma şartları sağlama, b-Tüketiciye uygun kaliteli mal ve hizmet sağlama c-Finans ve tedarikçi kuruluşlara karşı ödemelerini zamanında yapma d-Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirme e- Bağlı olunan meslek kuruluşlarına karşı(üye aidatı vb) sorm. yer. get f-Rakiplerine karşı haksız rekabette bulunmamak g-Doğal çevreye korumak, kirletmemek, ekolojik dengeye saygı duymak Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

5 Ölçme ve değerlendirme İşletme nedir? tanımlayınız. çevrenizde bulunan işletmelerden beş tanesini sayınız. İlk işletmecilik ne zaman başlamıştır? Çevrenizde bulunan sosyal amaçlı işletmelere örnekler veriniz Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

6 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri KONU: İşletme Kavramı-İşletmelerin Fonksiyonları Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

7 İşletmelerin başarılı olması fonksiyonlarının uygun bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Nasıl ki sağlıklı bir insanın tüm organlarının işbirliği içinde uyumlu bir şekilde çalışması onu başarılı kılarsa fonksiyonlarda işletmeler açısından aynıdır. Fonksiyonlar: 1.Yönetim 2.Üretim 3.Finansman 4.Pazarlama 5.İnsan kaynaklarını yönetme 6.Muhasebe 7.Araştırma Geliştirme 8.Halkla ilişkiler 9.Satın alma Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

8 Yönetim: Belli amaçlara ulaşmak için işlerin planlanması, örgütlenmesi(örgüt yapısının oluşturulması), planların uygulanması, koordinasyonu ve uygulama sonuçlarının kontrol edilmesi sürecine yönetim denir. Üretim:İşletme girdilerinin(emek, girişimci,sermaye,hammadde, malzeme, bilgi vb) çıktılara dönüştüğü sürece denir Finansman: İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların(para ve para ile ifade edilen kaynaklar) uygun zaman ve şartlarda temin edilmesi, işletme içinde uygun alanlarda kullanılması, ve faaliyetler sonucunda çıkan fazlalığın (kârın) değerlendirilmesi finansman denir Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

9 Pazarlama: Üretilen mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sürecine denir. İnsan Kaynaklarını Yönetimi:İşletmenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temini, çalışanların işe uyumunun sağlanması, hizmet içi eğitim ile bilgilerinin geliştirilmesi, kariyerlerinin planlanması, performans değerlendirme ve hak ettiği ücretin verilmesi, özlük hakları ve kaliteli çalışma ortamları vb işleri kapsar Muhasebe:İşletmenin para ve para ile ifade edilen kaynaklarını üzerinde meydana gelen değişmeleri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek ve analiz etme ve böylelikle yönetime bilgi verme işlemidir. Araştırma Geliştirme:Teorik olarak bir ürünün, bir sistemin ortaya çıkarılması ve bunların hayata geçirilmesi dir. Halkla ilişkiler: İşletmenin işletme içi veya dışı tüm kurum ve kuruluşlarla olumlu ilişkiler meydana getirme süreci. Satın alma: İşletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü hammadde malzeme makine teçhizat veya sarf malzemelerini alımının yapılmasını sağlayan birimdir. Bursa Hızlı tren projesi Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

10 Ölçme değerlendirme Yönetim ne demektir? Yönetici ne demektir? Büro yönetimi nedir? Muhasebe ne demektir? Finansman ne demektir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

11 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletme Fonksiyonları ve Türleri KONU: İşletme Türleri Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

12 Genel Olarak İşletmeler; Hukuki bakımdan Ekonomik bakımdan İşleyişleri bakımından olmak üzere sınıflandırılır Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

13 Hukuki Bakımdan; A.Özel İşletmeler 1.Tek Kişi İşletmeleri 2.Şirketler (Ortaklıklar) a.Adi şirket b.Ticaret Şirketi c.Anonim Şirket d.Limited şirket e.Kollektif şirket f.Komandit şirket 3.Kooperatifler B.Kamu İşletmeleri C.Yabancı Sermaye İşletmeleri Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

14 A-ÖZEL İŞLETMELER: 1.Tek Kişi İşletmeleri: Yönetimi ve mülkiyeti bir kişiye ait olan, işletmeyi tek yetkili kişinin yönettiği işletme türüdür. Her türlü kararı işletme sahibi alır, uygular. Tüm riskler kendisine aittir. 2.Şirketler:İki veya daha fazla kişinin ticari bir amaca ulaşmak için emek ve sermayesini bir sözleşme ile birleştirerek oluşturdukları kuruluşlardır. İnsanlar daha büyük işler yapmak, sorumluluğu sınırlandırmak ve riski azaltmak gibi nedenlerle şirketler kurarlar. Bu sayede insanlar aynı zamanda emek ve sermayelerini birleştirerek daha büyük iş yaparlar Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

15 3. Kooperatifler: Ortakların ekonomik menfaatlerini karşılıklı yardım, dayanışma ile korumak amacıyla; gerçek kişilerin, tüzel kişilerin, il özel idare, belediye, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan kuruluşlardır. Kooperatiflerde karşılıklı yardım ve dayanışma vardır. Kâr amacı ikinci plandadır. Kooperatifler en az yedi üye tarafından kurulur. B. KAMU İŞLETMELERİ: Sermayesinin tamamı veya bir kısmı kamuya devlete ait olan işletmelerdir. Kar amacı olan ve olmayan kamu işletmeleri vardır. Örn: Ziraat Bank, DDY, Çaykur, THY C. YABANCI SERMAYE İŞLETMELERİ: Ülkemizde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, yalnız yabancı sermaye ile veya yerli ortaklarla kurdukları işletmelerdir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

16 Ölçme ve değerlendirme Yabancı sermayeli işletmeler vergi kanunları bakımından neye tabidirler Kooperatifler en az kaç üye ile kurulurlar. Gerçek ve tüzel kavramı neyi ifade eder. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

17 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletme Fonksiyonları ve Türleri KONU: İşletme Türleri Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

18 İşletmelerin Ekonomik Bakımdan Sınıflandırılması A- Mal Üreten İşletmeler B- Satıcı İşletmeler C- Hizmet üreten işlemlere Mal Üreten İşletmeler: Tarım, İnşaat, Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren ve fiziksel(elle tutulup gözle görülebilen) mal üreten işletmelerdir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

19 Satıcı İşletmeler: Genellikle ticaret sektöründe çalışan, toptancılık ve perakendecilik yapan işletmelerdir. Bunlar, üretici işletmelerin ürettikleri malları kendilerine fayda yaratarak tüketicilere sunarlar Hizmet üreten İşletmeler: Hizmet üretimi ve satışı ile uğraşan işletmelerdir. Bunlar; Ulaştırma, mali(finansal) kurumlar (Banka,sigorta, menkul kıymet vs), turizm, serbest meslek kuruluşları(avukat, doktor, öğretmen vs). Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

20 İşletmelerin İşleyişleri Bakımından Sınıflandırılması: Bu sınıflandırmada faaliyet konuları vardır. Üç ana sektöre göre faaliyet konuları şunlardır: Tarımla uğraşan, Sanayi ile uğraşan Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler şeklinde ayrıma tabi tutulur. Daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapacak olursak; Tarım İşletmeleri(Çiftçilik, hayvancılık, ormancılık,balıkçılık vb) Sanayi İşletmeleri (İmalat sanayi, elektrik, madencilik, su doğalgaz vb) İnşaat İşletmeleri Ticaret işletmeleri(Mal ve hizmet alıp satan işletmeler,) Ulaştırma ve Haberleşme ile uğraşan işletmeler(kara hava deniz taşımacılığı, kargo, iletişim) Radyo, Tv ve basın alanında çalışan işletmeler(web sayfaları, Radyo Tv ve gazeteler vb) Finansal kuruluşlar (Banka, sigorta, borsa aracı işletmeleri) Serbest meslek işletmeleri (Avukat, doktor, mühendis vb) Kamu geliri sağlayan işletmeler (Devlete ait çalışan işletmeler) Gayrı menkul sahibi olup binasını kiraya veren işletmeler Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

21 Ölçme ve Değerlendirme Ekonomik bakımdan işletmeleri sınıflandırınız Hizmet üreten işletmelere örnekler veriniz. Mal ve hizmet kavramlarını açıklayınız Çevrenizde bulunan bazı hizmet işletmelerin sayınız. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

22 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletme Fonksiyonları ve Türleri KONU: İşletmelerin Sorumlulukları Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

23 İşletmelerin Sorumlulukları 1.İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Üretim ve tüketim faaliyetlerini sosyal fayda sağlayacak biçimde sürdürmektir. a- Çalışanlara uygun ücret ve çalışma şartları sağlama, b-Tüketiciye uygun kaliteli mal ve hizmet sağlama c-Finans ve tedarikçi kuruluşlara karşı ödemelerini zamanında yapma d-Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirme e- Bağlı olunan meslek kuruluşlarına karşı(üye aidatı vb) sorm. yer. get f-Rakiplerine karşı haksız rekabette bulunmamak g-Doğal çevreye korumak, kirletmemek, ekolojik dengeye saygı duymak 2.İşletmelerin Ekonomik Sorumlukları: İşletmelerin öncelikli ekonomik sorumluluğu, kıt kaynakların rasyonel kullanımını sağlamaktır. Toplumun gerek duyduğu mal ve hizmeti karşılamak ancak bu sayede mümkün olabilir 3.İşletmelerin Ahlaki sorumlulukları: Tarihi süreç içerisinde değişerek devamlılığını koruyan değerlerin başında etik ve ahlaki değerler gelir. Etik değerler toplumdan topluma değişse de, değişmeyen ve evrensel nitelikte olan dürüstlük, adaletli olma, hakkaniyet gibi ahlaki değerlerin korunması gerekir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

24 4.İşletmenin Sahiplerine karşı sorumlulukları: İşletmenin sahip ve ya sahipleri işletmeye koydukları sermayeden en yüksek düzeyde kar elde etmeyi isterler. İşletmenin yüksek düzeyde kar sağlaması kuruluş yeri faktörlerini dikkate alarak kurulmasına ve etkin yönetimle mümkündür. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

25 Değerlendirme İşletmelerin sosyal sorumluluklarını nelerdir? İşletmelerin ekonomik sorumlulukları nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

26 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimcilikte İş Fırsatları Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

27 Girişimcilikte İş Fırsatları Ülkemizin istihdam yaratan, fikirlerini projeye dönüştüren, yatırım yapan ve fırsatları kazanca dönüştüren yeteneklere/girişimciye ihtiyacı vardır. Girişimci adayları aşağıda belirtilen başlıca fırsatlardan birini değerlendirerek kendi işlerini kurabilirler Bayilik Distribütörlük Patent alma İnternet girişimciliği Sanal organizasyon kurma Franchising yolu ile bir işletme açma Know-how alma veya üretme Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

28 Bayilik/toptancılık:Üreticiden kendi adına aldığı malı müşterisine satma. Üretici ile tüketici arasında aracılık. Distribütörlük:Bir firmanın ürettiği mal veya hizmetleri tek başına satın alma, dağıtma hakkı verilen, bir bölge veya ülkede faaliyette bulunan işletme… Patent:Bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme veya kullanma İnternet girişimciliği:Elektronik ticaret Sanal organizasyon kurma:Her hangi bir mekana dayanmadan sosyal, ticari, sportif ve sanatsal etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirildiği organizasyonlardır. Franchising yolu ile bir işletme açma:Bir sistem ve markanın sahibinin, belirli süre, ve koşul içinde, işin, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara verilmesine dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. Piyasada tanınmış ve yerleşmiş bir firmanın adı ile işe başlamak, yatırımcı için sıfırdan başlamaktan daha kolay ve avantajlı olmaktadır. Know-how alma veya üretme: İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde(malların üretimi, satımı,hizmetlerin sunulması vb) kullanılan teknik, ticari, idari mali bilgilerdir. Bir firmanın kendi imalat ve işletme yöntemlerini, aynı iş kolunda çalışan ya daişletme çalışmaya hazırlanan bir başka kuruluşa açıklaması olayıdır. Know how, bilgi satışı ya da kiralanması niteliğinde olabilir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

29 Ölçme değerlendime Know - how nedir? Distribütör firmalar nedir? Toptancı firmalar ne iş yaparlar? E - ticaret nedir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

30 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimciliği Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

31 İnsanlar yeni iş fırsatlarını değerlendirirken bilgi, teknoloji, finansman, eğitim, kaynak vb. konularda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Böyle durumlarda girişimci bir takım kurum ve kuruluşlardan destek almalıdır. Bu kurum ve kuruluşlara; Kosgeb Bankalar, Kaymakamlıklar, Kredi kuruluşları Hibeler, İŞKUR meslek edindirme kursları, Kadın girişimcileri destekleyen kuruluşlar, Yerel kuruluşların meslek edindirme kursları, Halk eğitim merkezleri, Sivil toplum kuruluşları Özel işletme ve teknoloji geliştirme merkezleri Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

32 KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye katkılarını artırmak ve bunların ileri teknolojilerle dünya pazarlarında rekabet gücünü Sağlamayı amaçlar. Girişimcinin ihtiyacı olan bilgi ve teknolojiyi sağlar. TEKMER:(Teknoloji Merkezi) Firmaların yeni teknolojilerle kurulması, mevcut firmalarında yeni teknolojilerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür. Üniversitelerle işbirliği içinde hareket ederek küçük ve orta boy işletmelerin Arge çalışmalarını destekler. BANKALAR: Türkiye kalkınma bankası, Halk bankası, Dünya bankası, Vakıflar bankası, Kalkınma bankası, Eximbank, İller bankası girişimcileri destekler TTGV(Türk Teknolojisini Geliştirme Vakfı): Ülkemizde yeni teknolojik gelişmelere destek sağlayan bir kuruluştur. Kuruluşların Arge çalışmalarına yardımcı olur, destekler. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

33 TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuruluşu) Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalite ve standartlarının yükseltilmesi, maliyetinin düşürücü yeni teknikler veya üretim teknolojileri geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen projelere finansman desteği sağlayan kuruluştur. Desteklenecek projelerin bilişim, makine imalat, elektrik-elektronik, biye-teknolojik, tarım, çevre, gıda, malzeme, metalürji ve kimya Kategorileri adı altında teknolojiyi geliştiriyor olması gerekmektedir. Kadın Girişimciyi Destekleyen Kuruluşlar. KAGİDER(Kadın Girişimciyi Destekleme Derneği) GAPGİDEM(Gap bölgesi Girişimi Destekleme Merkezi) KEDV(Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) KA-DER(Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) TİKAD(Türkiye İş Kadınları Derneği) ABİGEM(Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

34 Ölçme ve Değerlendirme Girişimciyi desteleyen Kuruluşlardan beş tanesini yazınız. Bilimsel çalışmaları destekleyen kuruluşlar hangisidir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

35 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimcilere öneriler Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

36 Girişimcilerin Aşması Gereken Engeller Genç girişimcilerin veya girişimciliğe yeni başlayan girişimci adaylarının faaliyetleri esnasında aşması gereken bazı zorluklar vardır. Bu zorluklar her girişimci için kaçınılmazdır. Bu sorunlar ve bunlar için öneriler şöyle olabilir. İş kurarken fizibilite çalışmalarına önem verilmeli, piyasa konusunda yeterli araştırma yapılmalı, rakiplerin durumu, hangi ürünü üretecekleri müşteri beklentileri vb araştırılmalı, Finansman sağlamak için aşırı borçlanılmamalı İşletmemenin sürekliliğinin sağlanması için yeniliklere önem verilmeli, İşler büyüdükçe bir profesyonel yöneticiye ihtiyaç duyulur. Böyle durumlarda patronlar yetkilerini devretmelidir. Girişimcilerin önündeki bürokratik engeller kaldırılmalıdır. Sadeleştirme yapılmalıdır. Girişimcilere yol gösteren kurum ve kuruluşların sayısı artırılmalıdır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

37 Girişimcilerden Girişimci Adaylarına Öneriler; İşe sıfırdan başlanmalı ve işe başlarken sağlam adımlar atılmalıdır, Başkalarından daha iyi yapılan işler keşfedilmeli ve devam edilmeli, İnsanların talep zevk ve istekleri karşılanmalı Girişimci kendisini müşterisinin yerine koyarak karar vermeli, Girişimcilikte olmazsa olmazlardan birisi kendine güvendir. İş yerinde çalışacak kişilerin seçimine dikkat edilmeli, Güven, iş ahlakı sürekliliğin temelidir. Her işi zamanında yapmak çok önemlidir. Planlı hareket etmeli, İş hayatında kazanılan tecrübelerden yararlanmak gerekir. Sürekli araştırma ve gözlem yaparak kendini geliştirmeli, yenilemelidir. Girişimci risk alabilmelidir. Bazı dönemlerde zarar edilebilir. Hedef uzun vadeli olmalı, Başarısızlıklar başarı yoluna gidilen adımlardır. Ailenin ve çevrenin desteği mutlaka dikkate alınmalıdır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

38 Ölçme ve Değerlendirme Bürokratik engelleri aşmak için neler yapılabilir? Fizibilite çalışmaları nelerdir? Girişimci adaylarına öneriler den beş tanesini söyleyiniz Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

39 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimcilerin Sosyal Sorumlulukları Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

40 Girişimcilerin Sorumlulukları Girişimcilerin Sosyal ve yasal sorumlulukları vardır Sosyal Sorumlulukları T Tüketicinin talep ve isteklerine önem verme Haksız ve aşırı kâr elde etmeme Çalışanların yasal haklarına saygı gösterme Çalışanların sağlığını tehlikeye atmama Çalışanlar arasında güven ve adaleti sağlama Vergi ödeme bilincine sahip olma Banka ve finans kuruluşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme Yerel yönetimlere karşı sorumluluklarını yerine getirme Sivil toplum kuruluşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme İlgili bağlı oldukları odaların toplantılarına, üyeliklerine faaliyetlerine katılma yönetimde görev alma Çevreyi korumaya önem verme Rakiplerine karşı haksız rekabete girişmeme, Rakip ve ortaklarını rencide edici davranışlardan kaçınma Bilgiyi yerinde ve doğru kullanma… Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

41 Ölçme ve değerlendirme Girişimcilerin sosyal sorumluluklarından tüketicilere karşı sorumluluğunu örneklerle açıklayınız. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

42 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimcilerin Sorumlulukları (Yasal Sorumlulukları) Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

43 Girişimciler yeni bir iş kurarken veya faaliyetlerine devam ederlerken kurum ve kuruluşlara karşı sorumlulukları vardır. Bu kurum ve kuruluşların bazıları şunlardır; Vergi Dairesi: İşe başlama/bırakma bildirimi, defter tutma, beyanname verme, ödeme kayıt edici cihaz tutma, vergi levhası asma gibi sorumlulukları vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu: İş yerini, çalışanları bildirme, primlerin ödenmesi vb sorumlulukları vardır. Ticaret ve sanayi odası ve meslek odaları: Her tacir bulunduğu yerdeki ticaret odalarına kayıt olmak zorundadır. Meslek odalarına kaydı ticaret odaları tacirin adına yapar… Bölge Çalışma Müdürlükleri: İşçisi olan girişimci bölge çalışma müdürlüklerine (iş bulma kurumu) aldığı veya çıkardığı işçiyi bildirmek zorundadır. Bakanlık il müdürlükleri: (İl Sağlık Müdürlüğü vb) İnsan sağlığını ilgilendiren işlerin yapıldığı market, kasap, fırın vb iş yerlerinde çalışan işçiler için İl sağlık Müdürlüğüne müracaat edilerek uygunluk belgelerinin alınması gerekir…. Bu kurumlara karşı gerekli belgelerle müracaat yapılarak iş yeri faaliyete geçirilir. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen girişimcilere ceza uygulanır… Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

44 Ölçme ve Değerlendirme Giyim Mağazası ve lokanta işine başlayan bir girişimcinin; Başvurması gereken kurumları? Alınması gereken belgeleri araştırınız. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com

45 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: Girişimcilikteki Gelişmeler ve Girişimcilere Öneriler KONU: Girişimcilerin Sorumlulukları (İş Ahlakı) Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com


"GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com. DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri KONU: İşletme Kavramı Abdulkadir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları