Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış Sunum Soru-Cevap Kapanış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış Sunum Soru-Cevap Kapanış."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE yönetim sistemi tanıtım toplantısı

2 TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış Sunum Soru-Cevap Kapanış

3 SUNUM 2015-2019 Stratejik Planlama İle İlgili Süreç Bilgilendirmesi
MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirmesi

4 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına ve tüm personelin planlama sürecine dâhil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle hazırlık programına bağlı olarak kurulacak kurul ve ekiplerin çalışmalarda aktif rol almaları çok büyük önem arz etmektedir. Hazırlık döneminde yapılacak çalışmalar, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Yönergede ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

5 İl Arge olarak Şubat-Haziran döneminde Stratejik Plan Ekiplerine Stratejik plan hazırlama ile ilgili eğitimler verilecektir. Alınan eğitimler sonrası üst kurulun ve kurum müdürü olarak sizin başkanlığınızda planlarınız hazırlanacak Ekim tarihine kadar bitirilecektir. Gerekli incelemeler ve düzeltmeler tarafımızdan yapılarak Aralık tarihinde onaylanıp yürürlüğe girecektir.

6 İLÇE MEM VE KURUM /OKUL STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMA TAKVİMİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİPLERİNE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ ŞUBAT-HAZİRAN 2014 KURUMLARIN STRATEJİK PLANLARINI HAZIRLANMASI ŞUBAT- EKİM 2014 STRATEJİK PLANLARIN İNCELENMESİ EKİM-ARALIK 2014 PLANIN OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANMASI VE WEB SİTESİNDE YAYIN ARALIK 2014

7 STRATEJİK PLAN ve EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Eğitimde kalite yönetim sistemi için oluşturulacak kalite kurulları; Kurumlarımızda oluşturduğumuz Stratejik Plan Hazırlama Ekiplerinden seçilmesi daha uygun olacaktır. (Kurul, kurum müdürü başkanlığında en az 3 en fazla 7 kişiden oluşacaktır.) Bu sayede her yıl yapılan öz değerlendirme sonucunda ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planıda dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirme yapabileceklerdir.

8 EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE
EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE OKUL VE KURUMLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 6- (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir. (3) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır. (4) Model değerlendirme kriterleri, gelen talepler ve alınan geri bildirimler doğrultusunda Başkanlıkça güncellenir.

9 ÖDÜL KATEGORİLERİ YILIN KALİTELİ KURUMU YILIN KALİTELİ EKİBİ
TEMEL EĞİTİM KURUMLARI GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİZ KURUMLAR

10 TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KATEGORİSİ
Okul öncesi eğitim kurumları, İlkokullar, Ortaokullar, İmam hatip ortaokulları, Temel eğitim düzeyindeki özel öğretim ve özel eğitim kurumları

11 GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KATEGORİSİ
Mesleki ve teknik eğitim vermeyen, ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi, özel öğretim ve özel eğitim kurumları(Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri vb.) Anadolu imam hatip liseleri, İmam hatip liseleri,

12 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KATEGORİSİ
Ortaöğretim düzeyindeki her tür mesleki ve teknik eğitim veren okullar (Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, sağlık meslek liseleri, vb.) Mesleki eğitim veren özel öğretim ve özel eğitim kurumları.

13 KURUMLAR KATEGORİSİ İl-ilçe millî eğitim müdürlükleri,
Öğretmenevleri ve akşam sanat okulları, Rehberlik ve araştırma merkezleri, Halk eğitim merkezleri, Mesleki eğitim merkezleri, Hizmet içi eğitim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Bilim sanat merkezleri, Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumları.

14 YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİNDE
TÜM KURUMLAR BAŞVURABİLİR.

15 TARİH FAALİYET SORUMLULAR 28 Şubat 2014 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Değerlendiricilerin Belirlenmesi İlçe Kalite Kurulu 21 Mart 2014 Okul/Kurum Raporlarının İlçe Kalite Kuruluna Teslimi Kurum Müdürlüğü 17-21 Mart 2014 24-28 Mart 2014 Değerlendirici Eğitimleri İl TKY Sorumluları İlçe Değerlendirmesi 31 Mart 2014 İlçede İlk Üçe Giren Raporların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslimi 31 Mart- 04 Nisan 2014 Tüm İlçelerde Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreninin Yapılması 31 Mart- 11 Nisan İl Değerlendirmesi ve Saha Ziyaretleri İl Kalite Kurulu 14 Nisan 2014 Kategorilerde İl Birincileri Olan Raporların Bakanlığa Teslimi 21-25 Nisan 2014 Tüm İllerde Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreninin Yapılması 21 Nisan- 12 Mayıs 2014 Bakanlık Değerlendirmesi Bakanlık 05-30 Mayıs 2014 Saha Ziyaretine Kalanların Açıklanarak Ziyaretlerinin Yapılması

16 ÖDÜLE BAŞVURU Başkanlık, kendisine ulaşan tüm kategorilerdeki il birincilerini, ilgili genel müdürlüklere değerlendirilmek üzere verir. Oluşturacağı komisyonlar marifetiyle masa başı değerlendirmesine tabi tutup puan sıralamasını yaptıktan sonra, sıralamaya göre en başarılı olandan başlayarak geriye doğru sırayla en fazla 10 kurumu saha değerlendirmesi yapılmak üzere ilan eder.

17 ÖDÜLLENDİRME Yılın kaliteli kurumu kategorisinde; a) İlçe ve il düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara Ek-4 Kalite Belgesi, derece ödülü ve plaket, Bakanlık düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara Ek-5 Kalite Beratı, derece ödülü, plaket ve öz değerlendirme ekip üyelerinin her birine Ek-6 Başarı Belgesi,

18 ÖDÜLLENDİRME c) İlçe düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum kategorisinde en az 500 puan alanlara “İlçe Kalite Belgesi”, ç) İl düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum kategorisinde en az 600 puan alanlara “İl Kalite Belgesi”, d) Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerde saha değerlendirmesine kaldığı hâlde dereceye giremeyen kurumlara teşvik ödülü ve plaket verilir.

19 ÖDÜLLENDİRME Yılın kaliteli ekibi kategorisi
a) İlçe ve il düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara derece ödülü ve plaket, b) Bakanlık düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara derece ödülü, plaket ve ekip üyelerinin her birine başarı belgesi verilir.

20 ÖDÜLLENDİRME Yılın kaliteli ekibi kategorisi
Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerde saha değerlendirmesine kaldığı hâlde dereceye giremeyen kurumlara teşvik ödülü ve plaket verilir.

21 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ E-Mail: arge26@meb.gov.tr tky26@meb.gov.tr
SORU -CEVAP İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Tel: /


"TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış Sunum Soru-Cevap Kapanış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları