Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.08.2015 GAZLAR Genel Kimya GAZLAR VİDEO KONU ANLATIMIVİDEO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.08.2015 GAZLAR Genel Kimya GAZLAR VİDEO KONU ANLATIMIVİDEO."— Sunum transkripti:

1

2 03.08.2015 GAZLAR Genel Kimya GAZLAR VİDEO KONU ANLATIMIVİDEO

3 03.08.2015 İçerik 6-1Gazların Özellikleri: Gaz BasıncıGazların Özellikleri: Gaz Basıncı 6-2Gaz KanunlarıGaz Kanunları 6-3Gaz Kanunlarının Birleşimi: İdeal Gaz Eşitliği ve Genel Gaz EşitliğiGaz Kanunlarının Birleşimi: İdeal Gaz Eşitliği ve Genel Gaz Eşitliği 6-4 İdeal Gaz Eşitliğinin Uygulamaları 6-5Kimyasal Reaksiyonlarda Gazlar 6-6Gaz Karışımları 6-7Gazların Kinetik ve Moleküler Teorisi 6-8 Kinetik ve Moleküler Teorisi ile ilgili Gaz Özellikleri 6-9İdeal olamayan (Gerçek) Gazlarİdeal olamayan (Gerçek) Gazlar

4 Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarayan alet Gaz basıncı birimleri: Paskal (Pa), milimetre cıva (mmHg veya torr), atmosferik basınç (atm) 03.08.2015

5 Açık Hava Basıncı Atmosferik basınç Cıva dolu kap Barometre Deniz seviyesinde hava basıncı: 760mmHg 03.08.2015

6 Açık Hava Basıncı Basınç (mmHg) Yükseklik (km) 03.08.2015

7 Gaz Basıncı 03.08.2015

8 Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Açık uçlu manometre hh P gaz = P atm +  h P gaz = P atm -  h hh 03.08.2015

9 Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Kapalı uçlu manometre =  h mmHg 03.08.2015

10 Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Boşluk 65 P Ne = 65mmHg 03.08.2015

11 Bu gazın basıncı nedir? 1 atm 03.08.2015

12 6-1 Gazların Özellikleri: Gazların Basıncı Gaz Basıncı Sıvı Basıncı P (Pa) = Yüzey (m 2 ) Kuvvet (N) P = g ·h ·d Basınç, birim alana düşen kuvvettir. Paskal, Pa; kilopaskal, kPa

13 03.08.2015 Barometrik Basınç Standart Atmosferik (Barometrik) Basınç 1.00 atm =760 mmHg, 760 torr 101.325 kPa 1.01325 bar 1013.25 mbar Atmosferik (Barometrik) Basınç) δHg = 13.5951 g/cm3 (0°C) g = 9.80665 m/s2 Evangelista Torricelli, 1643

14 03.08.2015 Manometreler Gaz Basıncı Barometrik Basınca Eşittir Gaz Basıncı Barometrik Basınçtan Büyüktür Gaz Basıncı Barometrik Basınçtan Küçüktür Açık uçlu manometre ile gaz basıncının ölçülmesi

15 03.08.2015 6-2 Basit Gaz Kanunları Boyle 1662 P α 1 V PV = Sabit BasınçBasınç Hacim Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır.

16 Sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gazın basıncı ile hacminin çarpımı da sabittir. sabit ise P x V = k ( k sabit bir sayı) ya da Sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır. sabit ise P a V -1 Şimdi bu olayı sürtünmesiz pistonlu kaplarda görelim... 03.08.2015

17 Bu durumda P1.V1 = P2.V2 = P3.V3... 03.08.2015

18 Şimdi bu olayın grafiklerini inceleyim Basınç (P)Hacim (V)Basınç (P)1/VPxVBasınç (P)PxVHacim (V)Bu grafiklerin hepsinde n ve T nicelikleri sabit tutulmuştur. Basınç (P) Hacim (V) Basınç (P) 1/V PxV Basınç (P) PxV Hacim (V) Bu grafiklerin hepsinde n ve T nicelikleri sabit tutulmuştur. 03.08.2015

19 Örnek 5-6 Gazlarda Basınç-Hacim İlişkisi – Boyle Kanunu. P 1 V 1 = P 2 V 2 V2 =V2 = P1V1P1V1 P2P2 = 694 L V tank = 644 L Başlangıç Koşulları 21.5 atm Son Durum 1.5 atm

20 03.08.2015 Charles Kanunu Charles 1787 Gay-Lussac 1802 V α T V = b T Sıcaklık ( o C) Hacim (mL) Sıcaklık (K) Sabit basınçtaki, belirli miktar bir gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Mutlak Sıcaklık eşeli veya Kelvin eşeli: - 273.15 o C veya 0 K, T(K)= t( o C)+ 273.15

21 "Basıncı (P) ve miktarı (n) sabit olan bir gazın; hacmi (V) ile mutlak sıcaklığı (T) doğru orantılıdır.“ Bu olayı şöyle sembolize edebiliriz: sabit ise V a T 03.08.2015

22

23 İkinci grafikte -273'ten sonra kesik kesik çizilen kısım; gazların oralarda sıvılaştığını ifade etmektedir. -273' ten daha küçük sıcaklıklarda maddenin gaz halinin bulunmadığı anlamına gelir. 03.08.2015

24 Bu kanunu bir örnekle açıklayalım: ÖRNEK 1 Normal koşullarda bulunan bir miktar O 2 gazının hacmi 20 L gelmektedir bu gazın hacmini aynı basınçta 100 L yapabilmek için sıcaklığını kaç 0 C 'ye çıkartmalıyız? ÇÖZÜM N.Ş.A 0 0 C = 273 K ve 1 atm'de gazın hacmi 20 L ise; olduğuna göre; V 1/ V 2 =T 1 /T 2 T 2 = 1365 K Sonuç 0 C olarak istendiğine göre: T 0K = t 0 C + 273 ise 1365 = t 0 C + 273 1365 - 273 = t 0 C 1092 = t 0 C 03.08.2015

25 Gay – Lussac Kanunu "Hacmi ve miktarı sabit olan bir gazın, basıncıyla (P) mutlak sıcaklığı (T) doğru orantılıdır.“ Bunu şöyle formüle edebiliriz; sabit ise P a T yani 03.08.2015

26

27

28 Şimdi birde örnek çözelim: ÖRNEK 1 Kapalı bir kapta 2 atm. basınçta bulunan 0 0 C'deki He gazının basıncını 8 atm. yapabilmek için sıcaklığını kaç 0 C' çıkartmalıyız? ÇÖZÜM Kapalı kap demek hacmi sabit olan gaz demek. Ayrıca gazı ısıtmakla mol sayısı da değişmeyeceğinden "n" de sabittir. Bu durumda; Eşitliğinde değerleri yerine koyarsak; Buradan T2 ' yi bulursak; 2T2 = 8 x 273 T2 = 4 x 273 T2 = 1092 0K ancak sonuç 0 C olarak istendiği için; T 0K = t 0 C + 273 1092 0K = t 0 C+ 273 1092 - 273 = t 0 C 819 = t 0 C 03.08.2015

29 Standart(Normal) Basınç ve Sıcaklık Gazların özellikleri şartlara bağlıdır. Normal Koşullar tanımı: P = 1 atm = 760 mm Hg T = 0°C = 273.15 K

30 DALTON YASASI Hacmi ve sıcaklığı sabit olan bir gazın basıncı ile mol sayısı doğru orantılıdır. Bu ifadeyi şöyle sembolize edebiliriz: sabit ise P a n 03.08.2015

31

32

33 AVOGADRO KANUNU Sıcaklığı ve basıncı sabit olan bir gazın hacmi ile mol sayısı doğru orantılıdır. Bu ifadeyi söyle sembolize edebiliriz. sabit ise V a n dir. 03.08.2015

34

35

36 6-3 Gaz Kanunlarının Birleşmesi: İdeal Gaz Eşitliği ve Genel Gaz Eşitliği Boyle Kanunu V α 1/P Charles Kanunu V α T Avogadro Kanunu V α n PV = nRT V α nT P

37 03.08.2015 Gaz Sabiti R =R = PV nT = 0.082057 L atm mol -1 K -1 = 8.3145 m 3 Pa mol -1 K -1 PV = nRT = 8.3145 J mol -1 K -1 = 8.3145 m 3 Pa mol -1 K -1

38 03.08.2015 Genel Gaz Eşitliği R =R = = P2V2P2V2 n2T2n2T2 P1V1P1V1 n1T1n1T1 = PsVsPsVs nsTsnsTs PiViPiVi niTiniTi Bu denklem genellikle bir veya iki gaz özelliği sabit olduğu koşullarda uygulanılır ve denklem bu sabitler yok edilerek basitleştirilir.

39 03.08.2015 6-4 İdeal Gaz Eşitliğinin Uygulaması Mol veya Kütle olarak gaz miktarı veriliyormu veya soruluyormu Genel Gaz Denklemini birleşik gaz denklemine indirgeyerek kullanınız. PiVi = PsVs Ti Ts Vi=Vs Pi = Ps Ti Ts Hayır Evet Eğer Gaz kütlesi sabitse İdeal Gaz Denklemini Kullanınız PV=nRT Eğer Gazın kütlesi değişiyorsa Genel Gaz denklemini kullanınız PiVi = PsVs niTi nsTs Boyle Kanunu PiVi = PsVs Ti=Ts Vi = Vs Ti Ts Pi = Ps

40 03.08.2015 Mol Kütlesi Heaplanması PV = nRT ve n = m M PV = m M RT M = m PV RT m( verilen miktar) M(Mol Kütlesi)

41 03.08.2015 Örnek 6-10 Mol Kütlesinin Ideal Gaz Eşitliği ile Bulunması Polipropilen endüstri için önemli bir kimyasaldır. Organik sentezlerde ve plastik üretiminde kullanılır. Cam bir kabın ağırlığı boş, temiz ve havasız iken 40.1305 g, su ile doldurulduğu zaman 138.2410 g (25°C deki δ=0.9970 g/cm 3 ) ve polipropilen gazı ile doldurulduğu zaman 740.3 mm Hg basınç ve 24.0°C de 40.2959 g gelmektedir. Polipropilenin mol kütlesi nedir. Strateji: V kab bulun, m gaz bulun, Gaz denklemini kullanın

42 03.08.2015 Örnek 5-6 V kab : V kab = m H 2 O x d H 2 O = (138.2410 g – 40.1305 g) x (0.9970 g cm -3 ) m gaz : = 0.1654 g m gaz = m dolu - m boş = (40.2959 g – 40.1305 g) = 98.41 cm 3 = 0.09841 L

43 03.08.2015 Example 5-6Örnek 5-6 Gaz Denklemi: PV = nRT PV = m M RT M = m PV RT M = (0.9741 atm)(0.09841 L) (0.6145 g)(0.08206 L atm mol -1 K -1 )(297.2 K) M = 42.08 g/mol

44 03.08.2015 Gazların Yoğunlukları PV = nRT ve d = m V PV =PV = m M RT MP RT V m = d =, n = m M Katı ve sıvı yoğunlukları ile gaz yoğunluğu arasında önemli iki fark vardır. 1- Gaz yoğunlukları önemli ölçüde basınç ve sıcaklığa bağlıdır; basınç arttıkça artar ve sıcaklık arttıkça azalır. Sıvı ve katıların yoğunlukları da sıcaklığa bağlı olmakla birlikte basınca çok az bağlıdır 2- Bir gazın yoğunluğu onun mol kütlesi ile orantılıdır. Sıvı ve katıların yoğunlukları ile mol kütleleri arasında hiçbir ilişki yoktur.

45 03.08.2015 6-5 Kimyasal Reaksiyonlarda Gazlar Stokiyometrik faktörlerin gaz miktarlarıyla olan ilişkisi diğer girenler veya ürünlerinki ile aynıdır. Ideal gaz eşitliği gazların kütle, hacim, sıcaklık ve basınç hesaplamalarında kullanılır. Birleşik gaz kanunu diğer gaz kanunları ile geliştirilebilir.

46 03.08.2015 Birleşen Hacimler Kanunu Tepken ve ürünlerin yada bunların bazılarının gaz olduğu tepkimelerde stokiyometrik hesaplamalar oldukça basittir. 2NO(g) + O 2 (g) 2NO 2 (g) 2 mol NO + 1 mol O 2 (g) 2 mol NO 2 (g) T ve P nin sabit olduğunu varsayınız, bu durumda bir mol gaz belli 1V hacmini, 2 mol gaz 2V hacmini ve 3 mol gaz 3V hacmini kaplayacaktır 2NO(g) + O 2 (g) 2NO 2 (g) 2 L NO(g) + 1 L O 2 (g) 2 L NO 2 (g)

47 03.08.2015 Örnek 6-10 Ideal gaz Eşitliğinin Reaksiyon sitokiyometrisi hesaplamalarında kullanılması Yüksek sıcaklıkta sodyum azid, NaN 3, bozunarak azot gazı N 2 (g) oluşturur. Gerekli reksiyon başlatıcı araçların kullanılması ve oluşan sodyum metalinin tutulmasıyla bu reksiyon sistemleri hava yastıklarında kullanılır. 70.0 g NaN 3 in bozunmasıyla 735 mm Hg basınç ve 26°C sıcaklıkta ne kadar hacimde N 2 (g), elde edilir. 2 NaN 3 (s) → 2 Na(l) + 3 N 2 (g)

48 03.08.2015 Örnek 6-10 N 2 nin molünü hesaplayın: N 2 :nin hacmini hesaplayın n N 2 = 70 g N 3 x 1 mol NaN 3 65.01 g N 3 /mol N 3 x 3 mol N 2 2 mol NaN 3 = 1.62 mol N 2 = 41.1 L P nRT V = = (735 mm Hg) (1.62 mol)(0.08206 L atm mol -1 K -1 )(299 K) 760 mm Hg 1.00 atm

49 Gazlarda Difüzyon Yayılma Bir gaz karışımında gazlar birbirleri içerisinde yayılırken (Yol alırken) yaptıkları hız ya da aldıkları yol molekül kütlelerinin kareköküyle ters orantılıdır. 1. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar. 2. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir. 3. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. 4. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır. V  Bir gazın yayılma hızı Bağıntısı yazılabilir. 03.08.2015

50 Helyum gazından 4 defa daha yavaş hareket eden (yayılan) gaz hangisidir? (C= 12, H= 1, O= 16, S= 32) A) CH4 B) O2 C) C3H4 D) SO2 E) SO3 Gaza X dersek. Bu gazı tanıyabilmek için mol kütlesini bulalım. her iki tarafın karesini alalım. M x = 64 g/mol Mol kütlesi 64 gram olan gaz SO 2 ’dir. Cevap (D) 03.08.2015

51 Örnek Şekildeki gibi cam borunun A ucundan H 2, B ucundan O 2 gazları aynı anda bırakılıyor. Bu gazlar A ucundan itibaren kaçıncı metrede karşılaşır? (H= 1, O= 16) Gazların yayılma hızları oranını bulalım. Çünkü hız oranları aldıkları yol oranıyla doğru orantılıdır. Bu durumda 5 m lik yolda H2 4 m gider. O2 1 m gider 4 kat 4 kat 4 kat 20 m lik yolda 16 m 4 m 03.08.2015

52 6-6 Gazların Karışımı Kısmi Basınç –Aynı kab içerisindeki bir gaz karışımındaki herbir gaz bileşeni kendi kısmi basıncını uygular. P top = Pa + Pb + Pc....... Gaz kanunları gaz karışımlarına uygulanabilir. Basit bir yaklaşımla n toplam, fakat....

53 03.08.2015 Dalton Kısmi Basınç Kanunu

54 03.08.2015 Kısmi Basınç P top = P a + P b +… V a = n a RT/P top ve V top = V a + V b +… VaVa V top n a RT/P top n top RT/P top = = nana n top PaPa P top n a RT/V top n top RT/V top = = nana n top nana =  a (Mol Kesiri) Hatırlayın

55 03.08.2015 Gazların Su üzerinde toplanması P top = P bar = P gaz + P H 2 O

56 PROBLEM 03.08.2015 0.03 mol NO 2 gazı kenar uzunluğu 13,5 cm olan bir kübün içine doldurulup sıcaklığı 40°C olduğunda gazın basıncını bulunuz. Çözüm yolu: V:a 3 PV = n RT P. (13,5 ) 3 x10 -3 L = 0.03 mol. 0.082 L/mol.K. (40+273)K

57 ÖRNEK Helyum ve Neon gaz karışımı 28 o C sıcaklık ve 745 mmHg basınçta, su üserinde toplanmıştır. Eğer helyumun kısmi basıncı 368 mmHg ise neonun kısmi basıncı nedir? (28 o C de suyun buhar basıncı 28,3 mmHg’dır) Çözüm yolu: Pt:Pneon+Phelyum+Psu 03.08.2015

58 ÖRNEK Bir çinko metali örneği aşırı HCl ile tamamen tepkimeye sokulmuştur. Oluşan hidrojen gazı 25 o C de bir balonda toplanmıştır. Oluşan gazın hacmi 7,80 L ve basıncı 0,980 atm dir. Tepkimede oluşan çinko metalinin miktarını hesaplayınız. Çözüm yolu: Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2(g) Oluşan hidrojen gazının mol sayısını PV=nRT den bul ve stokiyometrik orantı kurarak Zn mol sayısını ve gramını bul. 03.08.2015

59 ÖRNEK Saf olmayan 3 gram kalsiyum karbonat örneği hidroklorik asit çözeltisinde çözüldüğünde 20 o C sıcaklıkta ve 792 mmHg basınçta, 0,656 L karbondioksit gazı açığa çıkmıştır. Kalsiyum karbonatın saflık yüzdesi nedir? Çözüm yolu: CaCO 3 + 2HCl  CaCl 2 + CO 2 + H 2 O Karbondioksitin mol sayısını PV=nRT den bul Bu mol sayısına göre kalsiyum karbonatın tepkimeye girmesi gereken mol sayısı ve gramını bul. Başlangıçta konan miktar ile orantıla ve yüzdeyi hesapla. 03.08.2015

60 ÖRNEK Hidrojen Bromür gazının 733 mmHg basınç ve 46 o C sıcaklıkta yoğunluğunu hesaplayınız? MP RT d = 03.08.2015

61 ÖRNEK 6,11 gram Cu-Zn alaşımı hidrojen gazı oluşturmak üzere hidroklorik asit ile tepkimeye girmektedir. 22 o C ve 728 mmHg de hidrojen gazının hacmi 1,26 L ise alaşımdaki Zn yüzdesi nedir? 03.08.2015

62 6-7 Kinetik MolekülerTeori Gaz partikülleri noktasal kütleli, sabit, rastgele ve doğrusal hareket yaparlar. Gaz partikülleri birbirlerinden çok uzak mesafededirler. Tüm çarpışmalar hızlı ve elastiktir. Gaz partikülleri arasında herhangi bir kuvvet yoktur. Toplam enerji sabit kalır.

63 03.08.2015 6-8 Kinetik Molekül Teorisine Bağlı Gaz Özellikleri Yayılma( Difüzyon) -Rastgele molekül hareketi sonucu moleküllerin göç etmesidir. Dışa Yayılma(Efüzyon) –Gaz moleküllerinin bulundukları kaptaki küçük bir delikten kaçmasıdır.

64 03.08.2015 Graham Kanunu Yalnızca düşük basınçtaki gazlar içindir (tabii kaçma,). Küçük bir delikten Difüzyona uygulanmaz. Oran: –Efüzyon hızı –Moleküler hızlar –Efüzyon zamanı –Moleküllerin aldığı yolu –Efüzyon olmuş gaz miktarları. İki farklı gazın dışa yayılma hızları mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır

65 03.08.2015 6-9 Gerçek Gazlar Sıkıştırılabilirlik faktörü: PV/nRT = 1 Gerçek gazlardan sapma. –PV/nRT > 1 – Moleküler hacim büyük ise. –PV/nRT < 1 – moleküller arası etkileşim kuvveti.

66 03.08.2015 Gerçek Gazlar

67 03.08.2015 van der Waals Denklemi P + n2an2a V2V2 V – nb = nRT

68 Örnek: a = 5.46 l 2.atm/mol 2 ve b = 0,0304 l/mol olduguna göre 500 K sıcaklıkta 5 mol su buharının 8 litrelik bir kapta yapacagı basıncı van der Waals denklemi yardımıyla hesaplayın. 03.08.2015


"03.08.2015 GAZLAR Genel Kimya GAZLAR VİDEO KONU ANLATIMIVİDEO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları