Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER NAZMİYE DEMİRELMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER NAZMİYE DEMİRELMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER NAZMİYE DEMİRELMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

3 KARİYER Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladığı tutum ve davranışlar dizisi

4 KARİYER Genç yaşlarda ilerlemek amacıyla başlanılan ve emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır

5 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

6 KARİYER KAVRAMI Yüksek gelir arzusu Sorumluluk alma Toplumsal statü Saygınlık Güç elde etme

7 Ginzberg ve ark. Gelişim Kuramındaki Dönemler ve Alt Basamakları

8 YANLIŞ KIYILARDA YÜZMEYELİM!!!!!!!!!! Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır.

9 ALANIMIZI BELİRLERKEN NELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ? 1) 9.Sınıf notlarının %60 ı 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı

10 ÖĞRENCİ BAŞARISI NE DURUMDA OLMALI? A) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar,istediği alana B) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi olup,bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana C) Bu şartları taşımayanlar.alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilirler.

11 ALAN SEÇİMİMİZİN ÜNİVERSİTE PUANINA ETKİSİ NEDİR? Üniversite için tercih yapacak adayların diploma notu 0.12 katsayı ile çarpılır. (AOBP x 0.12) Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında ise 0.12’ye ek olarak 0.06katsayı ile çarpılmaktadır. (AOBP x 0.12x + 0.06) Görüldüğü gibi Alan Seçimimizi doğru yapmak büyük önem taşımaktadır.

12 B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI

13 Alanın Tanımı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

14 B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI DAL PROGRAMLARI

15 1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ 2. AĞ İŞLETMENLİĞİ 3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI 4. WEB PROGRAMCILIĞI

16 İSTİHDAM ALANLARI: Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; 1.Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında,kamu kurum ve kuruluşlarında, 2.Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma kamu kurum ve kuruluşlarında, 3.Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, 4.Web tasarımı hizmeti veren ya da web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER BİLGİ TEKNOLOJİSİ(YGS 1) BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ(YGS1) BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS 1) BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS)

18 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM-YÖNETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

19 ÇOCUK GEL İŞİ M İ VE E Ğİ T İ M İ ALANI

20 ALANIN TANIMI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

21 ÇOCUK GEL İŞİ M İ VE E Ğİ T İ M İ ALANI DAL PROGRAMLARI

22 1.ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 2.ÖZEL EĞİTİM

23 İSTİHDAM ALANLARI: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; 1. Erken Çocukluk Eğitimi kurumlarında, 2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirler.

24 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS5) GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS4) İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS4)

25 ÜSTÜN YETENEKLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS6) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ(YGS 5) ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS 4) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (YGS4) SOSYAL HİZMET (YGS5)

26 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÇOCUK GELİŞİMİ(2) SOSYAL HİZMETLER(Y.O)

27 BÜRO YÖNET İ M İ

28 ALANIN TANIMI: Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

29 DAL PROGRAMLARI 1. HUKUK SEKRETERLİĞİ 2. TİCARET SEKRETERLİĞİ 3. TIP SEKRETERLİĞİ 4. YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

30 İSTİHDAM ALANLARI Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerinde büro ve sekreterlik hizmetlerinde çalışabilirler.

31 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER YGS-6 Puanı ile SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ SAĞLIK YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

32 BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCĠLERĠN SINAVSIZ YERLEŞEBĠLECEKLERĠ ÖNLİSANS ( 2 YILLIK ) PROGRAMLARI Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Odyometri ( işitme ölçümü) Optisyenlik (gözlük sektörü)

33 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ GÜNEŞ KARTEPER


"HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER NAZMİYE DEMİRELMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları