Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVERCİNLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVERCİNLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 GÜVERCİNLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2

3 Kurallar Hayatımızı zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için vardır.

4 DEVAM DEVAMSIZLIK *** Bir öğretim yılı içinde özürsüz devamsızlık süresi 10 gündür. *** Özürlü ve özürsüz toplam 45 gündür. *** Devamsızlık süresini dolduranlar ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. *** Devamsızlıklarına ait özür belgesi veya yazılı veli beyanını öğrenciler en geç 5 gün içinde okul yönetimine bildirmek zorundadırlar.

5 Okula zamanında gelmeyen öğrenci derse alınır ancak devamsız sayılır
*** Okula zamanında gelmeyen öğrenci derse alınır ancak devamsız sayılır. Geç kalmayı alışkanlık haline getirmeyen öğrenciler için birinci dersin ilk 5 dakikası için ‘geç kabul kağıdı’verilir. *** Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı tam gün, diğer devamsızlıklar yarım gün sayılır. *** Özürsüz olarak art arda 2 gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır..

6 Nöbet tutanlar, Okulla ilgili etkinliklere katılanlar okul yönetimi tarafından faaliyet izinli sayılırlar.

7 SEVK ALMA ***Öğrenciye velisi olmadan izin ve hasta sevki verilmez. Acil durumlarda okul yönetimi veliye bildirir. ***Sevk alan öğrenciye her hangi bir sağlık kuruluşunda rapor verilmişse özürlü devamsızlık hakkını kullanmış olur. Özrünü yani raporunu özrünün bitiminden en geç gün içinde okul yönetimine bildirir. ***Öğrencinin raporlu olduğu dönemde herhangi bir derste sınavı varsa sınava girmeyebilir. Raporunun bitiminde ders öğretmeni ile iletişime geçerek belirlenen bir gün sınava girebilir.

8 DİSİPLİN CEZALARI Madde 163- Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma, c) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma, ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma, cezalarından biri verilir.

9 Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması
MADDE 169– Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

10 Davranış puanının indirilmesi ve iadesi
MADDE 170 –Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Kınama cezası için 10, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.

11 Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür
**** Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir.

12 Disiplin kurulunca verilen cezalar ***e- okul sistemine ***
Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması Disiplin kurulunca verilen cezalar ***e- okul sistemine *** işlenir.

13 Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
MADDE 159 – **Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi d) Üstün başarı belgesi verilir.

14 Teşekkür ve Takdir belgesi ile ödüllendirme
MADDE kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. *** Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

15 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ

16 PUANLARIN NOT DEĞERİ VE DERECESİ
PUAN (Karnede geçerli) NOT(Artık karnede geçerli değil ) DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84,99 4 İYİ 60-69,99 3 ORTA 50-59,99 2 GEÇER 0-49,99 1 GEÇMEZ

17 Bir Dersin Dönem Puanı Yazılı sınav puanlarının Performans puanlarının
Varsa proje puanının aritmetik ortalamasıdır.

18 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
İki dönem notunun aritmetik ortalaması en az 50 ya da birinci dönem puanı kaç olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler başarısız derslerine bakılmaksızın doğrudan sınıf geçerler.

19 Ağırlıklı Puan Yıl sonu başarı puanının hesaplanmasında kullanılır.
Bir dersin yıl sonu puanı o dersin haftalık ders saati sayısı o dersin ağırlıklı puanı Derslerin ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saatleri toplamı Yıl sonu başarı puanı

20 Her dersten başarılı olma
Yıl Sonu ağırlıklı puan ortalaması 51,47 öğrenci doğrudan sınıfını geçer ( 1956:38=51,47)

21 Doğrudan Sınıf Geçme ***Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. *** Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler başarısız derslerine bakılmaksızın doğrudan sınıf geçerler. Din Kültürü : 25 (Başarısız) Coğrafya:32 (Başarısız) Fizik : 12 (Başarısız) Yıl Sonu Başarı Puanı 50 ve üzerinde olursa öğrenci doğrudan sınıfını geçer.

22 Yıl sonu başarı ortalaması 54,87, öğrenci ortalama ile sınıfını geçer.
Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 50’ nin üstünde olması Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 366 Biyoloji 40 80 Fizik Kimya 30 Sağlık Bilgisi İngilizce 215 Astronomi Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 33 2085 Yıl sonu başarı ortalaması 54,87, öğrenci ortalama ile sınıfını geçer.

23 Üç dersten başarısız olanlar bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 244 Biyoloji 40 80 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 150 Astronomi Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 33 1880 Yıl sonu başarı ortalaması 49,47, öğrenci sorumlu olarak üst sınıfa geçer.

24 Yıl sonu başarı ortalaması 49,21----Öğrenci sınıf tekrar eder.
Yıl sonu başarı ortalaması 50’ nin altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 244 Biyoloji 40 80 Fizik Kimya  BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 150 Astronomi Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 33 1870 Yıl sonu başarı ortalaması 49,21----Öğrenci sınıf tekrar eder.

25 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçerler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 6 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar ve sınıf tekrar ederler.

26 Sorumlu olarak Sınıf Geçme
Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak ders (Dil ve Anlatım dersi) Bir dersin sorumluluğu, sorumluluk sınavında başarılı olunması (50 puan alınması) halinde kalkar.

27 Sorumluluk Sınavları Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

28 Sınıf Tekrarı Doğrudan geçemeyenler
Yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir.

29 OKULUMUZDAKİ ALANLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

30 *Dal seçimi 11.sınıfta yapılır
ALAN VE DAL SEÇİMİ *Alan seçimi 10.sınıfta, *Dal seçimi 11.sınıfta yapılır

31 TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ 9.sınıfı doğrudan geçmek ve yıl sonu başarı puanı en az 60 olmak… Yıl sonu başarı puanına göre sıralama yapılır, puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ve dil-anlatım dersleri yüksek olana öncelik tanınır.

32 SORULAR


"GÜVERCİNLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları