Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir. Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışılmalıdır Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli başarılar ödüllendirilmelidir. Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir. Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir. Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir. Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi planlanmalı zorunlu olmadıkça birden fazla öğrenci alınmamalıdır. Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P hazırlanmalıdır. Yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır. Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır. Normal akranları içinde eğitim gören çocuğun sosyal gelişiminin özel eğitim sınıflarındaki sosyal gelişimden daha olumludur. Anne-babalar çocuklarının normal çocuklarla nasıl etkileşimde bulunduklarını gördükçe çocukları hakkında daha gerçekçi olmaya başlarlar. İstenmeyen bazı davranışların sadece özürlü çocuklara özgü olmadığını, normal çocuklarında benzer davranışlara sahip olabileceğini fark ederler. Özürlü çocuğa sahip anne-babaların, çocukların eğitimi ile ilgilenen uzmanlarla ve öğretmenlerle iletişim içinde bulunması ,anne-babalara güç ve cesaret verir; böylece uzmanlardan çocuklarına nasıl yardımda bulunacakları konusunda yeni yollar öğrenirler. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR

2 Aşağıdaki engellere sahip çocukların kaynaştırma eğitimine alınabileceği, birden fazla engeli bulunan çocukların il Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri tarafından incelendikten sonra çocuğun söz konusu eğitimden yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir. Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencilerin teşhis ve yerleştirme işi il Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Özel eğitime muhtaç çocuklara, örgün ve yaygın eğitim kurumları içerisinde normal akranları arasında engel ve özelliklerine uygun olarak verilen eğitime “kaynaştırma eğitimi” denir. amaçlar Halen okuluna devam etmekte olup üst üste sınıfta kalmış, okuma yazmayı başaramamış, öğrenme güçlüğü çeken konuşma gelişimi ve diğer gelişimlerinde akranlarına göre sürekli gerilik gösteren öğrencilerin durumlarının belirlenmesi Okul idaresi, öğretmen ve öğrenci velilerinin problem hakkında bilgilendirilmesi, Öğrencinin durumunun bir açıklığa kavuşturularak kendisine gereksinim duyduğu özel eğitim ve rehberliğin verilmesi Öğrencinin akranlarıyla sosyal bütünleşmesinin sağlanması, kendini kabul etmesi ve çevresinden onay görmesinin sağlanması KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE ALINACAK ENGELLİ ÖĞRENCİLER 1- Zihinsel Engelli Çocuklar: Bunlar eğitilebilir (hafif derecede öğrenme güçlüğü çeken) zihinsel engelli olarak belirlenen, zeka bölümleri arasında bulunan öğrencilerdir. 2- İşitme Engelli Çocuklar: İşitme engeli 90 desibele kadar olan, yani iyi işiten kulağındaki işitme kaybı 90 desibele kadar ve işitme cihazına ihtiyaç duyan çocuklardır. 3- Ortopedik Engelli Çocuklar: Bir organını ya da fonksiyonunu kaybetmiş iskelet, eklem, sinir sistemi ve kaslarında bir engel bulunan, ancak sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklardır. 4- Görme Engelli Çocuklar: Az gören ya da görme gücünü tümüyle yitirmiş çocuklardır KAYNAŞTIRMANIN EĞİTİMİNİN YARARLARI Çocuk normallerle birlikte olup bazı davranışları akranlarından öğrenecektir. Toplumun engellilerin sorunlarını bilmesi için onlarla birlikte yaşamasının birincil koşul olduğu düşünülürse, sorunları bilen ve gören toplum bu sorunlara çözüm arayacak ve diğer çocuklar, bu çocuklarla birlikte yaşamayı öğrenecektir. Kaynaştırma gerçekçi benlik (durumun olduğu gibi kabullenilmesi ve gizilgüçleri kullanmaya yönelme) açısından yarar sağlar.


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları