Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Okul Hibeleri : Ekonomik Krize Yenilikçi bir Cevap Milli Eğitim Bakanlığı Çalıştayı 8 Mart 2010 Maureen McLaughlin Dünya Bankası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Okul Hibeleri : Ekonomik Krize Yenilikçi bir Cevap Milli Eğitim Bakanlığı Çalıştayı 8 Mart 2010 Maureen McLaughlin Dünya Bankası."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Okul Hibeleri : Ekonomik Krize Yenilikçi bir Cevap Milli Eğitim Bakanlığı Çalıştayı 8 Mart 2010 Maureen McLaughlin Dünya Bankası

2 Yeni Okul Geliştirme Programı → Kayıt oranlarının düşük olduğu (%90’ın altında) ilçelerdeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarına hibeler : 46 ilçede 2.710 okul Türkiye’de bu türdeki ilk program → İlave yardıma en fazla ihtiyaç duyan bölgelerdeki okullar hedefleniyor : Ortalamanın altında kayıt oranları ve Son ekonomik krizden en fazla etkilenen bölgeler

3 Türkiye için Yenilikçi bir Yaklaşım Okulun spesifik ihtiyaçlarına dayalı olarak kendi öncelikleri belirleniyor Okulların yönetimi için yerel düzeyde kapasite oluşturma Paralar okulların kendi ellerine teslim ediliyor Eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla seçilmiş okullara ek destek Ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye yardım eder Okullar arasında eşitsizliği azaltmaya yardım eder En fazla ihtiyaç duyanlar hedefleniyor

4 Beklenen Faydalar Kalitede, Performansta ve Okullaşma Oranında Artış Okulların program tasarlama ve uygulama konusunda yetkinleştirilmesi Velinin ve toplumun katılımının teşvik edilmesi Etkili öğretim ve öğrenme ortamlarının yaratılması Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yaratıcılıklarının ve kapasitelerinin arttırılması Okulların kendilerini yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi

5 Uluslararası Deneyimler Okul hibeleri dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede birçok farklı şekilde uygulanıyor – Örneğin; Sırbistan, Endonezya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri – Biraz rekabete, biraz formüle dayalı finansman – Dünya Bankası, okul hibe programlarının uygulanması konusunda birçok ülkeye destek olmuştur. Sonraki iki sunumda Romanya ve Latin Amerika’daki deneyimler tartışılacak.

6 Çıkarılan Dersler Okul ihtiyaçlarının teşhis ve tespit edilmesi – Örneğin; öğrenciler birinci sınıfa hazırlıksız başlıyor, bazı önemli öğrenme becerilerinde zayıf öğrenme sonuçları, uzak bölgelerdeki çocuklar okula devam edemiyor, vs. Okul iyileştirme planının geliştirilmesi Projelerin ve faaliyetlerin tespit edilen okul ihtiyaçları ile uyumlaştırılması – Örneğin; ana sınıflarının desteklenmesi ve iyileştirilmesi, okullarda yeni öğretmen eğitim programlarının başlatılması, okul gazetelerinin oluşturulması, okul sonrası etüt çalışmalarının desteklenmesi, okul kütüphanelerinin kurulması veya geliştirilmesi Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi Okullara yaygın teknik yardım eğitim sağlanması Dikkatli bir izleme yapılması ve gerekli olması halinde düzenlemelerin yapılması Toplumun sürece dahil edilmesi - öğretmenler, öğrenciler, veliler


"Türkiye’de Okul Hibeleri : Ekonomik Krize Yenilikçi bir Cevap Milli Eğitim Bakanlığı Çalıştayı 8 Mart 2010 Maureen McLaughlin Dünya Bankası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları