Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEŞİLBAĞ ADNAN ÖTÜGEN ORTAOKULU DEĞERLİ VELİMİZ TOPLANTIMIZA TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ. HOŞ GELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEŞİLBAĞ ADNAN ÖTÜGEN ORTAOKULU DEĞERLİ VELİMİZ TOPLANTIMIZA TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ. HOŞ GELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 YEŞİLBAĞ ADNAN ÖTÜGEN ORTAOKULU DEĞERLİ VELİMİZ TOPLANTIMIZA TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ. HOŞ GELDİNİZ.

2 BAĞCILAR’IN EN İYİ ORTAOKULU 1

3 TOPLANTI İÇERİĞİMİZ Açılış Okul Müdürümüzün Konuşması Sınıf Rehber Öğretmeninin sınıfla ilgili bilgilendirmeleri Müdür Yardımcısının Konuşması Okul Psikolojik Danışmanı tarafından Teog ve İnternet kullanımı ile bilgi verilmesi. Veli görüşlerinin ve proje önerilerinin alınması Okul Müdürümüzün sorulara cevapları Kapanış

4 OKUL İLETİŞİMİ RESMİ SİTE: www.yesilbag.meb.k12.tr Facebook Resmi Grubumuz: Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu Okul Telefonumuz: 4331752-53

5 BİZİ FARKLI KILAN NEDİR? KURUM KÜLTÜRÜMÜZ KÖKLERİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ “BİZ YEŞİLBAĞLIYIZ” ANLAYIŞI BAŞARI ODAKLI OLUŞUMUZ ÖĞRENCİLERİN KARAKTER VE AHLAK GELİŞİMİNİ ÖNEMSEMEMİZ SANAT VE SPORA OLAN DESTEĞİMİZ.

6 UYUYAN DEV : YEŞİLBAĞ YEŞİLBAĞ AİLESİ olarak Bağcılar’da en başarılı ortaokul olabiliriz; fakat bir zamanlar bu okul İstanbul’un en başarılı okullarından biriydi. Bu yüzden kurum olarak yeni hedefimiz eski parlak günlerimize dönmek yolunda veli-öğrenci- okul idaresi- öğretmenler ve hatta okul görevlileri olarak kenetlenmektir. Amacımız: işbirliği ile çocuklarımızı en iyi liselere göndermek.

7 EĞİTİMDE BAŞARININ İLK ŞARTI VELİ KATILIMI Siz veliler olarak, okuldaki eğitim öğretim süreçlerine aktif olarak katılırsanız, okulu maddi ve manevi yönden sahiplenirsiniz başarıya ulaşmamız yolunda en büyük katkıyı sağlayacaksınız. Unutmayın: okulda başarı sırasında üstlerde olan öğrencilerin velileri bu tavsiyemize uyan velilerdir.

8 OKUL MÜDÜRÜMÜZ HASAN HÜSEYİN YILDIRIM’IN KONUŞMASI

9 SINIF REHBER ÖĞRETMENİMİZİN KONUŞMASI Bu kısımda Sınıf Başarı Durumu raporu Takdir Teşekkür son durumu Okulda tüm sınıflar içinde başarı durumu Sınıftan okulda ilk15e giren öğrenci isimleri paylaşılacaktır.

10 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANIMIZIN KONUŞMASI TEOG 1-TEOG İLE İLGİLİ KISACA BİLGİLENDİRME 2- SOSYAL AĞLARIN KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

11

12 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ I. Dönem 26-27 Kasım 2014 Mazeret Sınavı ….. Aralık2014 Sonuç Ocak2015 II. Dönem …….. Nisan 2015 Mazeret Sınavı …….. Mayıs 2015 Sonuç Haziran 2015

13 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe09.0020 40 DAK İ KA Matematik10.1020 40 DAK İ KA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAK İ KA ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji09.0020 40 DAK İ KA T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.1020 40 DAK İ KA Yabancı Dil11.2020 40 DAK İ KA

14 TEOGS UYGULAMA Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders i ş lenmeyecek, Dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem ortak sınavlar yapılacaktır. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak, Yanlı ş do ğ ruyu götürmeyecektir.

15 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller ve özel durumlar dı ş ında kendi okullarında girecek, Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. TEOGS UYGULAMA

16 Sınava katılmak için ba ş vuru yapılmayacak, ücret yatırılmayacak. Ayrı bir PYBS sınavı olmayacak. Sınav yapılan okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. Standart saat dı ş ında sözlük, hesap makinesi, cep telefonu... vb yanlarında olmayacak. Sınıf yoklama listesi sırasına göre oturulacak. TEOGS UYGULAMA

17 Yanlarında kur ş un kalem, silgi, kalemtıra ş bulunduracaklar. Kur ş un kalemle cevap ka ğ ıdında kodlama yapacaklar. Sadece cevap ka ğ ıdındaki imza bölümünü ve yoklama listesindeki imzalarını tükenmez kalemle atacaklardır. Ö ğ renci adına düzenlenmi ş cevap ka ğ ıdı olacak. TEOGS UYGULAMA

18 A ve B kitapçık türü olacak. Cevap ka ğ ıdına kitapçık türünü kodlayacaklar. Her ders için ayrı oturum, 20 soru 40 dk. Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek. 20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak. Oturumlar arası 30 dk bo ş luk. Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak. Sınav bitiminde cevap ka ğ ıtları teslim edilecek. 3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan alınabilecek. TEOGS UYGULAMA

19 Yerle ş tirme puanı 500 tam puan üzerinden yapılacak. Yılsonu ba ş arı puanı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan 300 Merkezi sistem sınavları tam puan 700 İ kisinin aritmetik ortalaması yerle ş tirme puanı. 300 700 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan Merkezi sistem sınavları tam puan Yerle ş tirme Tam Puanı 500 TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

20 Tek puan türü hesaplanacak. Her test kendi içinde e ş it a ğ ırlı ğ a sahip olacak. Ancak testler arasında katsayı farkı olacak. Tüm hesaplamalar virgülden sonra 4 basamak olarak hesaplanacak. Ders NuDers AdıA ğ ırlık Katsayıları 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 6Yabancı Dil2 TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

21 Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. E-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar görülebilecek. Sonuçlara itiraz 5 takvim günü içerisinde, YE Ğ İ TEK’ e yazılı olarak yapılacak. Her bir ders için 20 TL yatırılıp, banka dekontu ile beraber itiraz dilekçesi. TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

22 Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. TEOGS TERC İ H A GRUBU YERLE Ş T İ RME PUANIYLA EN FAZLA 15 OKUL TERC İ H İ YAPILACAK B GRUBU 1-Anadolu Liseleri 2-Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri 3-Çok programlı liseleri 4-Fen Liseleri 5-Sosyal Bilimler Liseleri 6- İ mam Hatip Liseleri B grubu tercihlerinde en az 4 okul türü, alternatif 3 ilçe seçilecektir. Okul tercih kodlarına göre yapılmı ş A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerle ş emeyen ö ğ renciler; ikamet adresi, Yerle ş tirme puanı, tercih önceli ğ i, okul kontenjanı ve okulun A grubu yerle ş tirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan tercih edece ğ i okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerle ş tirilecektir.

23 Yerle ş meye hak kazandıkları okullar belirlenmi ş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yerle ş tirme i ş lemi bir defa yapılacak olup yedek yerle ş tirme yapılmayacaktır. TEOGS YERLE Ş T İ RME/KAYIT

24 TEOGS NAK İ L 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmı ş olan ö ğ rencilerin, açık kontenjan bulunan ba ş ka bir okula yerle ş tirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerle ş tirme sonrası okullarda olu ş an taban puana bakılmaksızın, ba ş vuranlar arasında puan üstünlü ğ ü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerle ş tirme i ş lemleri gerçekle ş tirilecektir.

25 İNTERNETİ DİKKATLİ KULLANALIM DEĞERLİ VELİLERİMİZ DİKKAT FACEBOOK, TWITTER, ASK.FM, INSTAGRAM, TUMBLR GİBİ SOSYAL İLETİŞİM AĞLARINDA ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYEN ÇOK BÜYÜK TEHLİKELER VARDIR. ÇOCUKLARINIZIN HESAPLARININ TAKİBİNİ SAĞLAYINIZ.

26 2 ÇOCUKLARINIZIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARA DİKKAT EDİNİZ. AŞIRI AÇIK KIYAFETLERLE (MAYO GİBİ) ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KESİNLİKLE PAYLAŞMAYINIZ. KÖTÜ NİYETLİ VE YAŞÇA BÜYÜK İNSANLARIN BU HESAPLARI TAKİP EDEREK ÇOCUKLARI KANDIRDIKLARI VE KÖTÜ EMELLERİNE ALET ETTİKLERİ EMNİYET KAYNAKLARINCA BELİRTİLMEKTEDİR. ÇOCUKLARINIZ SADECE GERÇEKTEN TANIDIKLARI KİŞİLERİ ARKADAŞ LİSTESİNE EKLESİN. TANIMADIKLARI KİŞİLERİ KESİNLİKLE EKLEMESİNLER.

27 2 FACEBOOKTA SANATÇILARA AİT FAN SAYFALARINA KESİNLİKLE ÜYE OLMASINLAR. UYUŞTURUCU MADDE SATICILARI DA BU AĞLARI KULLANMAKTADIR. BU YÜZDEN ÇOCUKLARINIZIN MESAJLARINI KONTROL EDİNİZ. GEREKİRSE ELEKTORNİK TAKİP PROGRAMI KULLANABİLİRSİNİZ. ÖNEMLİ NOT: ÇOCUKLARINIZIN BAŞINA GELECEK OLUMSUZ BİR DURUMDA 1. DERECE SORUMLU OLARAK YARGILANMA RİSKİNİZ BULUNMAKTADIR.

28 GÖRÜŞLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VELİLERİMİZİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI VELİLERİMİZİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI

29 SORULARINIZA CEVAPLARIMIZ GELECEK PLANLARIMIZ PROJE DÜŞÜNCELERİMİZ DERGİ ÇALIŞMAMIZ TİYATRO ÇALIŞMALARIMIZ SPORTİF FAALİYETLERİMİZ OKUL AİLE BİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ VELİLERİN OKULA KATKISI MADDİ DURUMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

30 DEĞERLİ YEŞİLBAĞLI VELİMİZ Sizlerle çıktığımız bu başarı yolunda her zaman yanımızda olmanızı istiyor, toplantımıza bu kadar işiniz gücünüz arasında katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu Müdürlüğü


"YEŞİLBAĞ ADNAN ÖTÜGEN ORTAOKULU DEĞERLİ VELİMİZ TOPLANTIMIZA TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ. HOŞ GELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları