Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2 2012-2013 MART-NİSAN DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU

3 ÖĞRENCİLERİMİZ PANO HAZIRLARKEN…

4

5 TOPRAĞIN VATAN OLMASI ŞEHİTLİK VE GAZİLİK TOPLUMSAL DEĞERLER AYNI TOPRAKLARA AİT OLMA ORTAK NOKTALARIMIZ VATANIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

6

7

8 Yurt; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır. Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir. Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir. Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir. Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir. Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir. Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır.” Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diye TOPRAĞIN VATAN OLMASI

9

10

11 TOPLUMSAL DEĞERLER Toplumsal değerler, belli bir toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, düş ünce ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan ölçütlerdir. Genellikle beğeniye, ahlak ve inançlara dayanır. Insan davranışlarının hangilerinin iyi, hangilerinin doğru ve yararlı olduğunu bel irtir. Değerler, bireyin davranışını değerlendirmesinde bir ölçüttür ve bireyin davranışlarına yön veren kurallar ve kanılar bütünüdür.Toplumsal değerler, toplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşur. Birey toplumsal değerleri, içinde doğduğu toplumda, gruplarda hazır bulur. Değerler, bir toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından benimsenen, değerli kabul edilen düşünceler, kurallar, uygulamalar ve ma ddi unsurlardan oluştuğundan; maddi ve manevi niteliklere de sahiptir. Sosyolojik açıdan değer kavramı nesne ve olguların toplum, toplumsal grup ve birey açısından taşıdıkları önemi belirleyen niteliklerini dile getirir.

12 Aynı nesne ya da olgular farklı toplumlarda aynı derecede önemli olmayabilir. Özgürlükleri için çabalayan birey ya da toplumlar için özgürlük çok önemli bir değer iken bağımsız toplumlar için aynı derecede önemli olmayabilir. Maddi ve manevi değerler çoğu zaman iç içe bulunurlar. Örneğin dedemizden kalan bir saatin hem maddi hem de manevi bir değeri vardır. Ya da parmağa takılan alyansın hem maddi hem de manevi bir değeri vardır. Bunun gibi önceki tarihlerden bize kadar gelmiş tarihî eserlerin hem maddi hem de manevi bir yanı vardır. Ekonomik nedenlerle okuyamayan bir gencin okul masraflarını karşılayıp onun bir meslek sahibi olmasını sağlayan kişi hem maddi hem de manevi yönden değerli bir eylemde bulunmuş olur. Değerler toplumun erişmek istediği idealleri de temsil ederler: Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, iş, aile, vatan, sadakat, saygı, hoşgörü vb. Toplum, sadece olumlu olarak kabul edilen idealleri değil aynı zamanda olumsuz idealleri de yücelterek değer hâline getirebilir. Günümüzde artan şiddet, yabancı düşmanlığı, ırkçı tutum ve davranışlar bunun en tipik göstergesidir. Toplumsal, Ulusal ve Evrensel Değerler Toplumsal değerler toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, toplumun iyiliğine ve refahına yönelik olduğu varsayılan, ideal ortak paylaşım ölçütleridir. Bu değerler bireyler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları hoşgörmezken toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.

13

14

15 Allah yolunda canını feda eden bir Müslüman a şehit denir. Şehitlik, İslâm'da en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir. Ahiret te en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki, şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. ŞEHİTLİK VE GAZİLİK Din uğruna savaşan, mücahit anlamına gelen gazi, özellikle Türklerde savaşta başarı kazanan kumandanlara, hatta hükümdarlara şeref unvanı olarak verilir.

16

17 Vatan Yaşamın bizi farklılıklar ile kucakladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yandan oldukça homojen, aynılığı destekler görünen bir toplumda yaşıyor olmamızı hissetmemize rağmen, yine de benim topraklarım burası diyebilirz. İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, Elazığ nereli olursak olalım burası benim ülkem dememiz gerekir.Bütün bu topraklar benim vatanım, ülkem demek aynı topraklara ait olmak demektir Hiç bir şey ölçüsüz olmadığı gibi, Vatan sevgisinin de ölçüsüz olamaz. Vatan sevgisi insana sevgi ve saygıyı ilke etmelidir. Sevgisi ve saygısı olmayan insanın Vatan sevgisi de kabul edilemez. Vatan, üzerinde bağımsız yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Vatan sevgisi sadece onu sevmek değil, ona karşı sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde yerine getirmektir. Vatan sevgisi kültürümüzün ve mutluluğumuzun bir parçasıdır. Vatan kavramı tek başına soyut bir konu ve kavramdır. Çocukların vatan kelimesi üzerinden düşünebildikleri savunma, savaş, asker, şehit gibi kavramlar olabilir. Ancak vatan deyince akla bunlardan önce yaşanan toprak parçası ve bu toprak parçasının üzerindeki maddî ve manevî bütün varlıklar anlaşılmalıdır. Ne vardır vatan sathinin üzerinde? Öncelikle bizi biz yapan bütün özellikler vardır. Bizi biz yapan özeliklerin içine din ve dil basta olmak üzere bu ikisi etrafında ortaya konmuş kültür ürünleri girer. AYNI TOPRAKLARA AİT OLMA

18 İnsanlar milletler halinde yasarken birbirleriden farkı bu iki unsur sayesinde anlaşılır: din ve dil. Din sayesinde inanç farklılıkları belli olur. Dil sayesinde de kimlik ve aile bağları belli olur. Milletler dilleri ile bilinir. Vatan dediğimiz kavram etrafında da bu iki unsur ve ürünleri anlaşılır. Yaşadığımız toprak parçası üzerinde korumak durumunda olduklarımız sadece maddî kültür ürünleri değildir. Maddî kültür ürünlerinin ruhunu da taşıyan manevî kültür ürünleri yaşanmak suretiyle korunur.

19

20 ORTAK NOKTALARIMIZ En önemli toplumsal değerlerin başında saygı, sevgi, sorumluluk gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları şunlardır: Adalet, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret, cömertlik, doğruluk, dostluk, düşünceli olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma, işbirliği, itaat, iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma, sabır, sadakat, şükran, tutumluluk, vefa, yardımseverlik, vatan millet sevgisi, şehitlik, gazilik, sabır, paylaşma, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık gibi değerler önde gelen değerlerdir. Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş olduğunu gösteriyor. Değerler, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim, yetişmekte olan nesle, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir. Eğitim bir bina ise değerler onun tuğlalarıdır. Okullardaki değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

21

22 Vatan, üzerin de yaşadığımız elde etmek için nice şehitler verdiğimiz sınırları belli toprak parçasıdır. Parayla alınmaz parayla satılmaz. Şair diyor ki ; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Köyümüz, şehrimiz, işimiz, her şeyimiz doğup büyüdüğümüz bu vatan üzerindedir. Onu sevmek, sahip çıkmak, imar etmek, onu düşmana çiğnetmemek gerekirse seve seve onun için canımızı vermek, vatanımıza karşı görevlerimizdendir. “Vatan sevgisi imandandır” sözü dinimizin vatana verdiği önemi göstermektedir. Bir vatan ve Milleti temsil eden şey ise bayraktır. Bayrak bir milletin istiklâl ve hürriyetinin sembolüdür. Bayrağı sevmek de vatanı ve milleti sevmektir. Bir insan milletini sevmeli o millet birlik içinde olmalı ki vatan koruna bilsin. Onun için bir milletin fertleri birbirini sevmeli, din, dil ve tarih birliğine sahip çıkmalı felaket halinde yardımına koşmalı, milli birliği bozmaya, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Dini ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Üreten, vatana millete faydalı olan insan olmalıyız. Vatan ve millete zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız. Kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik görevini yapmak milletin malını kendi malı gibi korumak görevlerimizdendir. VATANIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

23


"İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları