Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2 2012-2013 MART-NİSAN DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU

3 ÖĞRENCİLERİMİZ PANO HAZIRLARKEN…

4

5 TOPRAĞIN VATAN OLMASI ŞEHİTLİK VE GAZİLİK TOPLUMSAL DEĞERLER AYNI TOPRAKLARA AİT OLMA ORTAK NOKTALARIMIZ VATANIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

6

7

8 TOPRAĞIN VATAN OLMASI Yurt; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır. Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir. Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir. Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir. Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir. Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir. Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır.” Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diye

9

10

11 TOPLUMSAL DEĞERLER Toplumsal  değerler,  belli  bir  toplumda  oluşan,  ortaklaşa  kabul  gören,  düşünce  ve  kuralların uygulama  biçimlerini  yansıtan  ölçütlerdir. Genellikle  beğeniye, ahlak  ve  inançlara  dayanır.  Insan davranışlarının  hangilerinin  iyi,  hangilerinin  doğru  ve  yararlı  olduğunu  belirtir.   Değerler,  bireyin davranışını değerlendirmesinde bir ölçüttür ve bireyin  davranışlarına  yön  veren  kurallar  ve kanılar  bütünüdür.Toplumsal   değerler,  toplumların  tarihsel gelişim  sürecinde oluşur.  Birey  toplumsal  değerleri,  içinde  doğduğu toplumda,  gruplarda  hazır  bulur. Değerler,  bir toplumdaki  bireyler  ve  gruplar  tarafından benimsenen,  değerli kabul  edilen  düşünceler,  kurallar,  uygulamalar  ve  maddi   unsurlardan oluştuğundan; maddi ve manevi niteliklere de sahiptir.  Sosyolojik  açıdan  değer  kavramı nesne ve olguların  toplum,  toplumsal grup ve birey  açısından  taşıdıkları  önemi  belirleyen niteliklerini dile getirir.

12 Aynı nesne ya da olgular farklı toplumlarda aynı derecede önemli olmayabilir. Özgürlükleri için çabalayan birey ya da toplumlar için özgürlük çok önemli bir değer  iken bağımsız  toplumlar  için aynı derecede önemli olmayabilir. Maddi ve manevi değerler çoğu zaman iç içe bulunurlar. Örneğin dedemizden kalan bir saatin hem maddi hem de manevi bir değeri  vardır. Ya da parmağa  takılan alyansın hem maddi hem de manevi bir değeri vardır. Bunun gibi önceki tarihlerden bize kadar gelmiş tarihî  eserlerin  hem  maddi  hem  de  manevi  bir  yanı  vardır. Ekonomik  nedenlerle  okuyamayan  bir  gencin  okul masraflarını karşılayıp  onun  bir  meslek  sahibi  olmasını  sağlayan  kişi  hem maddi hem de manevi yönden değerli bir eylemde bulunmuş olur.  Değerler  toplumun  erişmek istediği  idealleri  de  temsil  ederler:  Özgürlük, eşitlik, kardeşlik,  iş, aile, vatan, sadakat, saygı, hoşgörü vb. Toplum, sadece olumlu olarak kabul edilen idealleri değil aynı zamanda olumsuz idealleri de yücelterek değer hâline getirebilir. Günümüzde  artan  şiddet,  yabancı  düşmanlığı,  ırkçı  tutum  ve davranışlar bunun en  tipik göstergesidir. Toplumsal, Ulusal ve Evrensel Değerler Toplumsal değerler  toplumun çoğunluğu  tarafından paylaşılan,  toplumun  iyiliğine ve  refahına yönelik olduğu varsayılan, ideal ortak paylaşım ölçütleridir. Bu değerler bireyler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları hoşgörmezken  toplumun  ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.

13

14

15 ŞEHİTLİK VE GAZİLİK Allah yolunda canını feda eden bir Müslüman a şehit denir. Şehitlik, İslâm'da en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir. Ahiret te en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki, şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Din uğruna savaşan, mücahit anlamına gelen gazi, özellikle Türklerde savaşta başarı kazanan kumandanlara, hatta hükümdarlara şeref unvanı olarak verilir.

16

17 AYNI TOPRAKLARA AİT OLMA
 Vatan Yaşamın bizi farklılıklar ile kucakladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yandan oldukça homojen, aynılığı destekler görünen bir toplumda yaşıyor olmamızı hissetmemize rağmen, yine de benim topraklarım burası diyebilirz. İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, Elazığ nereli olursak olalım burası benim ülkem dememiz gerekir.Bütün bu topraklar benim vatanım, ülkem demek aynı topraklara ait olmak demektir Hiç bir şey ölçüsüz olmadığı gibi, Vatan sevgisinin de ölçüsüz olamaz. Vatan sevgisi insana sevgi ve saygıyı ilke etmelidir. Sevgisi ve saygısı olmayan insanın Vatan sevgisi de kabul edilemez. Vatan, üzerinde bağımsız yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Vatan sevgisi sadece onu sevmek değil, ona karşı sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde yerine getirmektir. Vatan sevgisi kültürümüzün ve mutluluğumuzun bir parçasıdır. Vatan kavramı tek başına soyut bir konu ve kavramdır. Çocukların vatan kelimesi üzerinden düşünebildikleri savunma, savaş, asker, şehit gibi kavramlar olabilir. Ancak vatan deyince akla bunlardan önce yaşanan toprak parçası ve bu toprak parçasının üzerindeki maddî ve manevî bütün varlıklar anlaşılmalıdır. Ne vardır vatan sathinin üzerinde? Öncelikle bizi biz yapan bütün özellikler vardır. Bizi biz yapan özeliklerin içine din ve dil basta olmak üzere bu ikisi etrafında ortaya konmuş kültür ürünleri girer.

18 İnsanlar milletler halinde yasarken birbirleriden farkı bu iki unsur sayesinde anlaşılır: din ve dil. Din sayesinde inanç farklılıkları belli olur. Dil sayesinde de kimlik ve aile bağları belli olur. Milletler dilleri ile bilinir. Vatan dediğimiz kavram etrafında da bu iki unsur ve ürünleri anlaşılır. Yaşadığımız toprak parçası üzerinde korumak durumunda olduklarımız sadece maddî kültür ürünleri değildir. Maddî kültür ürünlerinin ruhunu da taşıyan manevî kültür ürünleri yaşanmak suretiyle korunur.

19

20 ORTAK NOKTALARIMIZ En önemli toplumsal değerlerin başında saygı, sevgi, sorumluluk gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları şunlardır: Adalet, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret, cömertlik, doğruluk, dostluk, düşünceli olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma, işbirliği, itaat, iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma, sabır, sadakat, şükran, tutumluluk, vefa, yardımseverlik, vatan millet sevgisi, şehitlik, gazilik, sabır, paylaşma, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık gibi değerler önde gelen değerlerdir. Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş olduğunu gösteriyor. Değerler, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim, yetişmekte olan nesle, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir. Eğitim bir bina ise değerler onun tuğlalarıdır. Okullardaki değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

21

22 VATANIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
 Vatan, üzerin de yaşadığımız elde etmek için nice şehitler verdiğimiz sınırları belli toprak parçasıdır. Parayla alınmaz parayla satılmaz.             Şair diyor ki ;             Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.             Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.             Köyümüz, şehrimiz, işimiz, her şeyimiz doğup büyüdüğümüz bu vatan üzerindedir. Onu sevmek, sahip çıkmak, imar etmek, onu düşmana çiğnetmemek gerekirse seve seve onun için canımızı vermek, vatanımıza karşı görevlerimizdendir. “Vatan sevgisi imandandır” sözü dinimizin vatana verdiği önemi göstermektedir.             Bir vatan ve Milleti temsil eden şey ise bayraktır. Bayrak bir milletin istiklâl ve hürriyetinin sembolüdür. Bayrağı sevmek de vatanı ve milleti sevmektir.                    Bir insan milletini sevmeli o millet birlik içinde olmalı ki vatan koruna bilsin. Onun için bir milletin fertleri birbirini sevmeli, din, dil ve tarih birliğine sahip çıkmalı felaket halinde yardımına koşmalı, milli birliği bozmaya, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Dini ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Üreten, vatana millete faydalı olan insan olmalıyız. Vatan ve millete zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız.             Kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik görevini yapmak milletin malını kendi malı gibi korumak görevlerimizdendir.

23


"İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları