Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:

2 KARACİĞER Vücudumuzda metabolizma ve detoksifikasyondan sorumlu merkez organdır. Vücudumuzun merkez laboratuvarıdır, binlerce işlem yapmaktadır.

3 Şeker metabolizmasında;
glikoz……glikojen olarak depolanır Glikojen ……….glikoza döner (hipoglisemide) Protein sentezi (albumin, globuin, pıhtılaşma faktörleri, birçok enzim ) İlaçların aktive ve inaktive edilmesinde (ilaçların etkinlikleri istenen sınırlarda tutulur) Üre sentezlenir Kolesterol-safra tuzları sentezi ve safra ile atılımı Bilirubin atılımı Birçok hormonun aktivasyonu ve inaktivasyonu Oluşan birçok zararlı madde detoksifasyonu Vitamin B 12 ve demiri depolar.

4

5 Akut hepatit (Karaciğerin akut iltihabı)
1-6 ay içinde hiç sekel bırakmadan iyileşme görülen karaciğer hasarıdır. Nadiren massif karaciğer hücre harabiyeti ile seyreden bir tablo ‘fulminan hepatit’ oluşur.

6 Kronik hepatit Karaciğerde inflamasyonun (iltihap) 6 aydan daha fazla devam ettiği, Gerekli tedbirler alınmadığında ve uygun tedavi verilmediğinde karaciğerin iyileşmesi mümkün olmayan değişikliklere (fibrozis vb.) -siroza- ilerleme eğilimi olan karaciğerin kronik nekroenflamatuar hastalığıdır.

7 Hafif karaciğer hastalığında
KLİNİK PREZENTASYON Hafif karaciğer hastalığında Halsizlik-yorgunluk (genellikle var) Karın sağ üst kadranında ağırlık-rahatsızlık hissi Şişkinlik-gaz İştahta azalma Baş ağrısı Depresyon

8 Orta-ileri derece karaciğer hastalığında
KLİNİK PREZENTASYON Orta-ileri derece karaciğer hastalığında İdrar renginde koyulaşma Gaita renginin açılması Sarılık

9 Orta-ileri derece karaciğer hastalığında
KLİNİK PREZENTASYON Orta-ileri derece karaciğer hastalığında Burun kanaması, kolay ekimoz gelişimi Karında distansiyon (asit) Bacak ve ayaklarda ödem

10 Orta-ileri derece karaciğer hastalığında
KLİNİK PREZENTASYON Orta-ileri derece karaciğer hastalığında Tüm vücutta kaşıntı (safra asitlerinin retansiyonu) Dikkat azalması, hafızada zayıflık Kadınlarda adet düzensizliği

11 KLİNİK PREZENTASYON Anormal fizik muayene bulguları hepatomegali,
sarılık, portal hipertansiyon bulguları (portal vende basıncın >50 mmHg) splenomegali, asit, özefagus varis kanaması

12 KLİNİK PREZENTASYON Anormal fizik muayene bulguları spider anjioma
(arteriyollerden deriye yayılan ince damarlarda genişleme),

13 KLİNİK PREZENTASYON Anormal fizik muayene bulguları palmar eritem (elde tenar ve hipotenar kaslarda, parmak uçlarının iç yüzünde görülen eritem)

14 KLİNİK PREZENTASYON Anormal fizik muayene bulguları Kantomalar [yüksek lipid düzeyleri (>500mg/dl) deride ve subkütan dokuda lipid depolanması]

15 Çomak parmak

16 Kaput medusa

17

18

19 Endrokrin bozukluklar
Böbrek işlev bozuklukları Spontan peritonit Ensefalopati

20 Asid Karaciğerde fibröz doku ve rejenerasyon nodüleri, sinüzoidal akımda tıkanıklıklara yol açar. Bunun sonucu hidrostatik basınç artarak sıvı transüdasyonuna ve peritoneal boşlukta sıvı birikimine neden olur.

21 Asid Portal hipertansiyon sonucu
artmış olan nitrik oksidin vazodilatör etkisi efektif kan hacminde azalma (hipovolemi) Renin-anjiotensin-aldesteron sisteminin aktivasyonu, vücutta sodyum tutulmakta Hipoalbüminemi

22 Başarılı tedavi için ilk adım doğru teşhis konulmasıdır!

23 Kronik hepatit spektrumu
Viral enfeksiyonlar *Hepatit B  D *Hepatit C *Hepatit G Hepatotoksik ilaçlar *Oksifenasetin, metildopa, izoniazid, asetaminofen, nitrofuratoin

24 Kronik hepatit spektrumu
Metabolik nedenler *Alfa-1 antitripsin eksikliği *Kistik fibrosis Diğer toksik etkiler *Bakır (Wilson), demir (hemosiderozis) İdiyopatik *Otoimmün tip 1 (lupoid) *Otoimmün tip 2 (LKMI) *Uzayan neonatal hepatit

25 Dikkatli öykü ve fizik muayene
Kan transfüzyonu öyküsü (B ve C hepatitlerinde pozitif) Geçmişte İV ilaç kullanımı öyküsü Ailede karaciğer hastalığı olan kişi varlığı Akraba evliliği Ek sistem bulgusu

26 Rutin laboratuar testleri KCFT
Biluribin (direkt ve indirekt) Aspartate transaminase (AST- SGOT) Alanin transaminaz (ALT- SGPT) Albumin Alkalen fosfataz Gama-glutamil transpeptidaz (GGT) Protein elektroforezi- gama-globulin konsantrasyonunda artış Hematolojik tetkikler Beyaz küre sayımı Trombosit sayımı Protrombin zamanı

27 Spesifik testler Serum antikorları Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)
HBeAg HBV-DNA Anti-delta Anti-HCV ve HCV- RNA Spesifik testler Nükleer (ANA) antikorları Düz kas (SMA) antikorları Mitokondriyal (AMA) antikorları Liver/kidney (karaciğer/böbrek) mikrozomal (LKM) antikorları Serum seruloplazmin ve bakır Alfa-fetoprotein Serum demiri -transferrini

28 Kornea incelemesi (yarıklı lamba) Ultrasound (karaciğer)
Karaciğer iğne biyopsisi (Hematoksilen-eosin ve konnektif doku boyaları)

29 Biyopsisi Endikasyonları
Muhtemel etiyolojiyi belirleme Tanı doğrulanması Aktiviteyi derecelendirme (enflamasyon) Stage tayin etme (fibrozis) Siroz tanısını doğrulamak Tedaviyi değerlendirmek

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Hastalık süresince aylar
HBeAg = hepatitis B e antijeni HBsAg = hepatitis B surface antijeni Anti- HBc = hepatitis B core antikoo    Hastalık süresince aylar

42 N Akut HBV enf. ↑ Kronik HBV enf. N /↑ Sağlıklı taşıyıcı Mutant
ALT, AST HBsAg Anti-HBs HBeAg Anti-HBe Anti-HBcAg IgM Anti-HBcAg Ig G HBV-DNA Akut HBV enf. pozitif (-) (+)/(-) Kronik HBV enf. N /↑ Sağlıklı taşıyıcı N Mutant

43 N Geçirilmiş HBV Aşılı kişi (-) pozitif ALT, AST HBsAg Anti-HBs HBeAg
Anti-HBe Anti-HBcAg IgM Anti-HBcAg Ig G HBV-DNA Geçirilmiş HBV N (-) pozitif Aşılı kişi

44 Stage 1: immün tolerans (aktif viral replikasyon),
Stage 2: aktif hepatit HBV DNA azalmış Stage 3: konağın immün cevabı, Stage 4: immünitenin tam oluşu

45

46

47

48

49 Hepatit B tedavisi İnterferon Lamuvidin Adefovir

50

51

52

53

54

55

56 Otomimmün kronik hepatit
Çocukluk çağı kronik hepatitlerinin %20’sinden sorumludur. Genellikle kadınlar (%70-80) 15-25 yaş veya menapoz Ek olarak endokrin belirtiler (jinekomasti, amenore, akne, hirsutizm, stria, obesite, cushingoid yüz) birlikte bulunur.

57 Otomimmün kronik hepatit
Serum transaminazları ( 10 katı) Alkalen fosfataz ve GGT orta derece  -globulin  (2 katı) LKM (karaciğer-böbrek mikrozomal antikorları) ANA (antinükleer antikorlar) SMA (düz kas atikorları) AMA (antimitokondriyal antikorlar) Anti-aktin

58 Otomimmün kronik hepatit
Vakaların %25’inde immünolojik diğer sistem hastalıkları görülebilir: Artrit Ülseratif kolit Diabet Hashiomoto tiroiditi Lupus böbreği Hemolitik anemi ………………………..

59 Otomimmün kronik hepatit
KC biyopsisi: aktif, tanı koydurmaz Kortikosteroidlere dramatik cevap Azatioprin kullanılabilir

60

61

62

63 Kaşıntı Fenobarbital Kolestiramin Koleretik ajanlar
Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerini bağlayan ajanlar kullanılır. Sağlık Slayt Arşivi:


"KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları