Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR Karışım,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR Karışım,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR Karışım,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.elementtirMaddelerin

2 Ö RNEKLEMELER Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme,süt,ayran,tunç,Türk kahvesi,çay vb. verilebilir. Benzin, mazot, gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır.Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar. Örnek 1 : Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır. Örnek 2 : Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzlardan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir. Deniz

3 K ARıŞıMLARıN Ö ZELLIKLERI 1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Tuzlu suda su ve tuz tadı algılanır 2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur. İstenildiği oranda karıştırılabilirler. Az şekerli veya çok şekerli çay olur 3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur. Oksijen elementi: O ile su bileşiği H2O ile gösterilir fakat karışımlarda madde isimleri hepsi birden söylenir 5)Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar

4 K ARıŞıMLARıN TÜRLERI Heterojen Karışımlar : Her tarafta aynı özelliği göstermeyen ve içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karışımlardır. Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloit gibi gruplara ayrılır.

5 E MÜLSIYON E MÜLSIYON : B IR SıVıDA ÇÖZÜNMEYEN BAŞKA BIR SıVıNıN HETEROJEN OLARAK BULANıK BIR ŞEKILDE DAĞıLMıŞ HÂLIDIR. S U – ZEYTINYAĞı KARıŞıMı, SU – BENZIN KARıŞıMı, GIBI.

6 S ÜSPANSIYON S ÜSPANSIYON : B IR SıVıDA ÇÖZÜNMEYEN KATıNıN HETEROJEN OLARAK DAĞıLMıŞ ŞEKLIDIR. S U – KUM KARıŞıMı, SU – TEBEŞIR TOZU KARıŞıMı GIBI

7 K OLOIT K OLOIT : B IR MADDENIN SıVı IÇERISINDE ASıLı KALMASıYLA OLUŞAN KARıŞıMLARA DENIR.H OMOJEN GIBI GÖRÜNÜRLER, KARıŞıMı OLUŞTURAN MADDELER GÖZLE GÖRÜLEMEZLER, ANCAK KARıŞıMDAN ıŞıN DEMETI VEYA LAZER ıŞıNı GEÇIRILEREK FARK EDILEBILIRLER.D UMAN, JÖLE, BOYA GIBI MADDELER BUNA ÖRNEKTIR.

8 A EROSOL A EROSOL : B IR KATı VEYA SıVıNıN GAZ IÇINDE DAĞıLMASıYLA OLUŞAN KARıŞıMLARDıR.S IS, SPREY, BACA DUMANı BUNA ÖRNEKTIR.A EROSOL KARıŞıMLARıN ÇOĞU KOLOITE ÖRNEKTIR

9 H OMOJEN K ARıŞıMLAR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma örnek verebiliriz.

10 K ARıŞıMLARıN ÖZELLIKLERI K ARıŞıMı OLUŞTURAN MADDELERIN KIMYASAL ÖZELLIKLERINDE DEĞIŞIKLIK OLMAZ. S AF DEĞILDIR. F IZIKSEL YOLLARLA AYRıŞTıRıLıR. E RIME VE KAYNAMA NOKTALARı SABIT DEĞILDIR. K ARıŞıMLARıN ÖZ KÜTLELERI SABIT DEĞILDIR. K ARıŞıMı OLUŞTURAN MADDELERIN MIKTARıNA BAĞLı OLARAK KARıŞıMıN ÖZ KÜTLESI DEĞIŞIR. K ARıŞıMıN YAPıSıNDA FARKLı CINS ATOM VEYA MOLEKÜL VARDıR. K ARıŞıMDA BULUNAN MADDELERIN MIKTARı ARASıNDA BELIRLI, SABIT BIR ORAN YOKTUR

11 B ILEŞIK VE KARıŞıM ARASı FARKLAR : B ILEŞIKLER AYNı CINS MOLEKÜLLERDEN, KARıŞıMLAR FARKLı CINS ATOM VEYA MOLEKÜLLERDEN MEYDANA GELIR. B ILEŞIKLE KIMYASAL YOLLARLA, KARıŞıMLAR FIZIKSEL YOLLARLA BIRLEŞTIRILIR - AYRıŞTıRıLıRLAR. B ILEŞIKTEKI ATOMLAR BELIRLI KÜTLE ORANLARıNDA BIRLEŞIRLERKEN KARıŞıMLAR IÇIN BELIRLI BIR ORAN YOKTUR. B ILEŞIKLERIN SABIT BIR ÖZ KÜTLELERI VARKEN KARıŞıMLARıN ÖZ KÜTLELERI KARıŞıMDAKI MADDELERIN BIRLEŞME ORANLARıNA BAĞLı OLARAK DEĞIŞIR.

12


"KARIŞIMLAR Karışım,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları