Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye de Bir İlk “OKULUM DESTEKLENİYOR HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 05-09 Nisan 2010 Uygulama Toplantısı Mustafa YÜRÜK OGP Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye de Bir İlk “OKULUM DESTEKLENİYOR HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 05-09 Nisan 2010 Uygulama Toplantısı Mustafa YÜRÜK OGP Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 Türkiye de Bir İlk “OKULUM DESTEKLENİYOR HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 05-09 Nisan 2010 Uygulama Toplantısı Mustafa YÜRÜK OGP Koordinatörü Türkiye de Bir İlk “OKULUM DESTEKLENİYOR HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 05-09 Nisan 2010 Uygulama Toplantısı Mustafa YÜRÜK OGP Koordinatörü

2 KAYıT, DEVAM VE TAMAMLAMA ORANLARıNıN YÜKSELTILMESI Okuldan ayrılma riski taşıyan çocukların belirlenmesi, Toplum liderleri ile eğitim personelinin, öğrenciler ve aileleriyle daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak adına iletişim ve kişisel becerilerle ilgili olarak eğitilmesi, İhtiyaç duyulan eğitim materyallerinin sağlanması, Kayıt ve devam oranları ile okullardaki öğrencilerin başarılarının artırılması için gerekli koşulların geliştirilmesi, Okulda ya da okul dışında fazladan destek sağlanması suretiyle öğrencilerin derslerdeki başarı oranlarının artırılması, İhtiyacı olan öğrencilerin taşınması

3 PERFORMANS VE BAŞARILARI GELİŞTİRME Eğitim kurumlarında çekici öğrenim ortamlarının oluşturulması Etkili öğrenim ortamları yaratmak Öğrencilere ve öğretmenlere yöneticilere gerekli eğitim materyallerinin sağlanması, Okullardaki mesleki ve psikolojik rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve öğrencilerin sürekli olarak rehberlik hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması

4 ANAHTAR BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Okur-yazarlık alışkanlığı kazandırmak, Temel becerileri geliştirmek Okul ve derslere motivasyon Başarı düzeyinde artış Kullanabilirlik, Matematik becerileri, Fen becerileri, Başkaları ile çalışabilme Bilgisayar becerileri Sorumluluk Alabilme Sorun Çözme........gibi

5 Ö ĞRENCILERI DESTEKLEYICI FAALIYETLER Konaklama hizmetleri, Eksik öğretim araç gereçlerinin temini Öğrencilerin yoksa ders metaryalerinin temini Genel sağlık kavramları ve bilinçlendirme Beslenme alıskanlığı kazanndırma

6 ADAPTASYONLARıNıN ARTıRıLMASı sosyal faaliyetler yarışmalar, geziler, turlar, kamplar, piknikler, tiyatrolar,sinema kariyer günleri, çekici sınıf,okul panoları kütüphaneler ödüller vb.

7 Ö ĞRETMENLERIN VE YÖNETICILERININ YARATıCıLıĞıNı ARTTıRMAK Öğretmenlerin, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kurs düzenleyebilecek şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesi, Yöneticilerin okullarına daha iyi liderlik etmelerini sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesi.

8 Y ÖNETICI VE ÖĞRETMENLERIN EĞITIMI Okul müdürlerinin,Yöneticilerin, öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, eğitmenlerin ve/veya eğitim veren diğer personelin Mesleki becerilerinin geliştirilmesi Kişisel ve Mesleki Değerler - Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Okul-Aile ve Toplum lişkileri, Program ve İçerik Bilgisi, Rehberlik Etme Bilgisi

9 FAALIYETLERE AILE VE TOPLUM KATıLıMıNı TEŞVIK ETMEK Üniversiteler, eğitim kurum ve kuruluşları, yerel kurumlar, arasındaki diyalog ve işbirliğinin desteklenmesi Yerel idareler, STK’lar ve medyanın katılımıyla eğitimin önemi ile ilgili olarak ailelerin farkındalığını artırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi Toplum liderlerinin koordinasyonunda yerel bazda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi Bilgilendirme materyallerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, Eğitim hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi için ilgili tarafların (üniversiteler, eğitim kurumları, yerel idareler, STK’lar vb.) da katılımıyla yerel ve sürdürülebilir ağların ve ortaklıkların oluşturulması

10 O KUL ÖNCESI EĞITIMIN YAYGıNLAŞTıRıLMASı Okul öncesi eğitimi olan okullarda ailelerin talepleride dikkate alınarak Bakanlığımızın da Okul Öncesi Eğitimdeki hedefleri çerçevesinde okul öncesi eğitim ile ilgili faaliyetler yapılması. Fiziki yapısı okul öncesi derslik açmaya müsait okullarda çevredeki ögrenci sayısı dikkate alınarak okul öncesi dersliğin açılması.

11 ÜST ÖĞRENIME DEVAM ETMEK Üst öğrenime geçiş oranlarının arttırılması yönelik faaliyetler Okulda yetiştirme kursları düzenlemek, Öğrencilerin başarılarının artırılması için gerekli koşulların iyileştrilmesi, Okulda ya da okul dışında fazladan destek sağlanması suretiyle öğrencilerin derslerdeki başarı oranlarının artırılması, İhtiyacı olan öğrencilerin taşınması

12 İ LÇE, OKUL VE AILELERIN UYGULAMA SÜREÇLERINE KATıLıMLARıNı TEŞVIK ETMEK Eğitim sektöründeki tüm fayda sahiplerinin farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, İlçe MEM’ler, okullar ve aileler arasında eğitim ve bilgi ağının oluşturulması

13 HIJYENIK ORTAMLARıN OLUŞTURULMASı Islak zeminlerde ve ortak kullanılan alanlarda hijyenik ortamların ve koşulların sağlanması için gerekli onarım ve bakım hizmetlerinin sağlanması Hijyenik materyallerin sağlanması Öğrencilerin hijyen ve sağlık konularında eğitilmesi

14 ETKIN VE ETKILI ENERJI KULLANıMı Enerji tasarrufu bilinci oluşturma Duvar ve çatı yalıtımları Pencere ve kapı yalıtımları Tasarruflu ampül kullanımı Küçük bakım ve onarım İyileştirme işleri.

15 -15- Teşekkürler!!! Mustafa YÜRÜK


"Türkiye de Bir İlk “OKULUM DESTEKLENİYOR HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 05-09 Nisan 2010 Uygulama Toplantısı Mustafa YÜRÜK OGP Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları