Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEOMETRİ ÖZEL DÖRTGENLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEOMETRİ ÖZEL DÖRTGENLER."— Sunum transkripti:

1 GEOMETRİ ÖZEL DÖRTGENLER

2 YAMUK VE YAMUĞUN ÖZELLİKLERİ
Karşılıklı kenarlarından sadece ikisi parelel olan bir dörtgene yamuk denir. Bir yamukta bir kenarla tabanların oluşturduğu iç açı ölçülerinin toplamı 180 derecedir.

3 Yamuğun parelel kenarlarına tabanlar,parelel olmayan kenarlarına yan kenarlar(ayaklar), tabanlar arasındaki tabanlara dik doğru parçasına da yamuğun yüksekliği denir. ABCD yamuğundaki h yüksekliktir.

4 İkizkenar Yamuk: Yan kenarları eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.
İkizkenar yamukta taban açıları eşittir. Şekle göre; Dik Yamuk: Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk denir.

5 Yamukta Orta Taban: Yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına yamuğun orta tabanı denir. Orta taban tabanlara pareleldir.

6 Yamuksal Bölgenin Alanı

7 PARELELKENAR VE PARELELKENARIN ÖZELLİKLERİ
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir.

8 Karşılıklı kenarları paraleldir
Karşılıklı kenarları eşittir. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir Komşu açıları bütünlerdir. Köşegenler birbirini ortalar. |AE| = |EC| , |DE| = |EB|

9 Parelelkenarsal Bölgenin Alanı

10 DİKDÖRTGEN VE DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ
Her bir açısının ölçüsü 90° olan dörtgenlere dikdörtgen denir. Dikdörtgen, özel bir paralelkenar olduğundan paralelkenarın bütün özelliklerini taşır.

11 Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşittir.
P, dikdörtgenin dışında herhangi bir nokta olmak üzere P yi köşelerle birleştirdiğimizde;

12 P, dikdörtgenin içinde herhangi bir nokta olmak üzere P yi köşelerle birleştirdiğimizde;

13 Dikdörtgensel Bölgenin Alanı
Köşegenler alanı 4 eşit parçaya böler.

14 KARE VE KARENİN ÖZELLİKLERİ
Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri 90° olan dörtgene kare denir. Kare; paralelkenar, eşkenar dörtgen ve dik dörtgenin tüm özelliklerini taşır. Köşegenler, geçtiği köşelerdeki açıların açıortaylarıdır

15 Karesel Bölgenin Alanı

16 EŞKENAR DÖRTGEN VE EŞKENAR DÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ
Bütün kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgen özel bir paralelkenar olduğundan, paralelkenarın bütün özelliklerini taşır.

17 Köşegenleri birbirini dik keser ve birbirini ortalar.
Köşegenler, geçtiği köşegenlerdeki açıların açıortayıdır. |AC| = e ve |BD| = f olmak üzere; Ç(ABCD) = 4a

18 Eşkenar Dörtgensel Bölgenin Alanı

19 DELTOİD VE DELTOİDİN ÖZELLİKLERİ
Tabanları ortak, tepeleri ortak tabanın farklı yanlarında bulunan, birbirinden farklı iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir.

20 Köşegenler birbirine diktir. |BE| = |ED|
Uzun köşegen yani [AC], A ve C açılarının açıortayıdır.

21 Deltoidsel Bölgenin Alanı

22 HAZIRLAYAN AZİME HORZUM MATEMATİK-A


"GEOMETRİ ÖZEL DÖRTGENLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları