Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANARDA Ğ LAR Adı- soyadı:Semanur Zehiro ğ lu sınıf:6\B KONU:YANARDA Ğ LAR DERS:B İ L İ Ş İ M TEKNOLJ İ Ö Ğ RETMEN ADI – SOYADI:YUSUF Z İ YA KINACI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANARDA Ğ LAR Adı- soyadı:Semanur Zehiro ğ lu sınıf:6\B KONU:YANARDA Ğ LAR DERS:B İ L İ Ş İ M TEKNOLJ İ Ö Ğ RETMEN ADI – SOYADI:YUSUF Z İ YA KINACI."— Sunum transkripti:

1 YANARDA Ğ LAR Adı- soyadı:Semanur Zehiro ğ lu sınıf:6\B KONU:YANARDA Ğ LAR DERS:B İ L İ Ş İ M TEKNOLJ İ Ö Ğ RETMEN ADI – SOYADI:YUSUF Z İ YA KINACI

2 Kalkan Yanarda ğ lar  Şekli kalkana benzeyen da ğ lar oluşturacak şekilde zamanla biriken yüksek miktarda lav çıkartan yanarda ğ lar çoklukla Havaive İ zlanda'da görülürler. Lav akışları genellikle çok kızgın ve çok akışkan olup uzun akıntılara neden olurlar. Yeryüzündeki en büyük lav kalkanı, 120 km çapındaki ve deniz tabanından zirvesine 9.000 m yüksekli ğ indeki Mauna Loa'dır. Havai İ zlandaMauna Loa

3 Volkanik Koniler  Yanarda ğ ın a ğ zında biriken ufak kaya parçacıkları fırlatan püskürmelerden dolayı oluşur. Bu püskürmeler, 30-300 m yüksekli ğ inde, koni şeklinde tepeler oluşturur ve nispeten kısa ömürlü olurlar.

4 Süper Yanarda ğ lar  Geniş çanakları olan, kıtasal yıkım ve küresel iklim de ğ işiklikleri yaratma potansiyelleri bulunan yanarda ğ sınıfına verilen addır.iklim

5 YANARDA Ğ PATLAMASI  Yanarda ğ ya da volkan, magmanın (dünyanın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) yeryuvarla ğ ının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktı ğ ı co ğ rafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve uydularda (bazıları çok aktif olan) birçok yanarda ğ olmasına ra ğ men, bu olgu, en azından dünyada, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülür. Ne var ki, sıcak nokta yanarda ğ larında önemli istisnalar vardır.Yanarda ğ ların araştırıldı ğ ı bilim dalına volkanoloji (yanarda ğ bilimi) denir.magmanındünyanınbasınçsıcaklıklaco ğ rafi yer şekilleridirtektonik plakasıcak nokta yanarda ğ larındavolkanoloji

6 Oluşum  Yeryuvarla ğ ının iç kesimlerinin ço ğ u gibi, magmanın hareketleri ve dinamikleri de fazla iyi anlaşılamamıştır. Ancak, bir püskürmenin, yanarda ğ ın altında bulunan katı bir tabakaya (dünyanın kabu ğ una) do ğ ru magmanın hareket ederek bir "magma odacı ğ ı"nı işgal etmesinin ardından geldi ğ i bilinmektedir.

7 SON  HAZIRLAYAN :SEMANUR ZEH İ RO Ğ LU


"YANARDA Ğ LAR Adı- soyadı:Semanur Zehiro ğ lu sınıf:6\B KONU:YANARDA Ğ LAR DERS:B İ L İ Ş İ M TEKNOLJ İ Ö Ğ RETMEN ADI – SOYADI:YUSUF Z İ YA KINACI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları