Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABLOLAMA VE S İ STEM ODASI DONANIMLARı Yrd. Doç. Dr. Erhan AKBAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABLOLAMA VE S İ STEM ODASI DONANIMLARı Yrd. Doç. Dr. Erhan AKBAL."— Sunum transkripti:

1 KABLOLAMA VE S İ STEM ODASI DONANIMLARı Yrd. Doç. Dr. Erhan AKBAL

2 Kablolama ve Kablo Çeşitleri  Eş Eksenli (Koaksiyel) Kablo  Çift Büklümlü Kablo  Fiber Kablo 2

3 Eş Eksenli Kablo  İ ki çeşittir.  İ nce (Thin Coax), taşıma mesafesi 185m  Kalın (Thick Coax), 500 metredir (10Base-2 a ğ larda IEEE standardına göre). 3

4 Eş Eksenli Kablo Tipleri 4

5 Koaksiyel Kablo Konnektörleri  BNC (British Naval Connector) konnektör  Eşeksenli kablolarda kullanılır.  BNC T konnektör  10Base2 sistemlerde kullanılır.  İ ki kablo ucunu ve ethernet kartını ba ğ lamak için kullanılır. 5

6 Koaksiyel Kablo Konnektörleri  Eşeksenli kablolar BNC konnektörleri ile sonlandırılır ve bilgisayar arkasındaki aktarım aygıta takılacak T-şeklindeki ba ğ layıcılara takılırlar.  Kablo sonunda 10Base5 ise 75, 10Base2 ise 50 Ohm’luk sonlandırıcı (Terminator) takılır. 6

7 Çift Büklümlü Kablo (Twisted Pair)  Tek (örne ğ in dahili hatlarda), dört (oldukça yaygındır) veya sekiz çift kablodan oluşabilir  UTP (Unshielded Twisted Pair)  STP (Shielded Twisted Pair) 7

8 STP ve UTP Kablo 8

9 Gürültü Kavramı 9

10 Çift Büklümlü Kablo  IEEE standartlarına göre;  10Base-T (10 Mbps) ve  100Base-T (100 Mbps) a ğ larda bir kablo en fazla 100 m olabilir. 10

11 UTP Kablo Kategorileri 11

12 Fiber Optik Kablolar  2 Km’ye kadar uzayabilen geniş alanlarda, elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sa ğ lamada kullanılır  Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir.  Işık fiber optik kabloda dengeli bir şekilde yol alır ve buna mod denir. 12

13 Fiber Optik Kablo Çeşitleri  Tek, Çok modlu ve çok modlu kademeli olmak üzere 3 çeşidi vardır.  Tek Mod Fiberler (Single Mode Fiber-SMF) :  Işı ğ ın tek bir modda ya da tek bir yolda ilerlemesine olanak tanırlar  Düşük sinyal kayıplarının oldu ğ u ve yüksek veri iletişim hızının gerektirdi ğ i durumlarda kullanılırlar.  Çoklu Mod Fiberler (Multi Mode Fiber-MMF) :  Işı ğ ın birden fazla modunu ileten fiberlerdir.  Işın çarpışmaları meydana gelebilece ğ inden kısa mesafeler için kullanılır. 13

14 Fiber Optik Kablo Çalışması 14

15 Fiber Optik Kablolar  Her bir fiberden tek yönlü haberleşme sa ğ lanır. İ ki yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir. Veya bir fiberde hem veri gönderimi hem de verinin alımını sa ğ layan iki ayrı yol olmalıdır. 15

16 Fiber Optik Kablolar  Tek Mod Fiberler  8.3/125 micron SMF  Çoklu Mod Fiberler  62.5/125 micronMMF  50/125 micronMMF  100/140 micronMMF 16

17 Fiber Kablo Konnektörleri 17

18 Fiber Sonlandırma ve Ek 18

19 Kablo Özet Tablosu 19

20 Sistem Odası Donanımları  A ğ -Ba ğ lantı Kayna ğ ı  Switchler  Kesintisiz Güç Kayna ğ ı hattı ve cihazları  Kabinetler ve Patch Paneller  Sunucular  Sistem Odası İ zleme Güvenlik Yazılım ve Donanımları  Di ğ er… 20

21 A ğ -Ba ğ lantı Kayna ğ ı (Metro-Ethernet)  Fiber optik imkanlarının artması ve Ethernet switch teknolojilerinin hızla gelişmesi ile birlikte Ethernet erişiminin WAN iletişimi için kullanılabilmesi sa ğ lanmıştır.  Günümüz Ethernet switchlerinin Layer3, Layer 4 özellikleri, VLAN (Virtual LAN ) yetenekleri ve fiber optik ara yüzlerinin çok uzak mesafelerde de çalışabilmesi Telekom dünyasında kullanılabilir olmalarını sa ğ lamıştır. 21

22 Metro-Ethernet 22

23 Metro-Ethernet  Teknoloji: Fiber kablonun kullanıldı ğ ı Metro Ethernet altyapılarında bakım ve arıza tespitleri hızlı yapılabilmektedir. Ayrıca fiber hat kullanılması, son kullanıcının servis sa ğ layıcıya uzaklı ğ ını önemsiz kılar. Bu sebeple Metro Ethernet 50 km üzerindeki mesafelerde sorunsuz çalışabilmektedir.  Servis: Metro Ethernet servisinde 5 Mbps’tan 10Gbps’a varan geniş hız ve simetrik iletişim seçenekleri sunulmaktadır. Layer 2 interworking sayesinde şubelerde kullanılan Metro Ethernet, G.SHDSL, ADSL, ATM ve Frame Relay hatları sayesinde merkez ofisteki Metro Ethernet hattına ba ğ lanabilir. Bu yönüyle ve başka özellikleriyle Metro Ethernet a ğ yönetiminde kolaylık sa ğ lar. Ayrıca Metro Ethernet müşterileri di ğ er müşterilerle aynı yurtdışı hattını kullanmaz, yurtdışı link sıkışıklıklarından etkilenmez. Ethernet teknolojisi sürekli gelişti ğ inden dolayı Metro Ethernet’in eskimesi gibi bir problem yaşanmaz. 23

24 Switchler  Anahtarlama cihazları bir sistem odasının en önemli donanımlarıdır. Farklı türlerde özellikleri ve kullanım şekli bulunmaktadır.  Backbone (Omurga) Switch  Edge (Kenar) Switch olarak  SuperStack/Stack 24

25 Kesintisiz Güç Kayna ğ ı Hattı ve Cihazları  Herhangi bir elektrik, elektronik cihazın şebeke beslemesinin (Genellikle 220 V AC ancak bazı ülkelerde 110 V AC) kesilmesini, tolerans dışı yüksek veya düşük gelmesini önleyen bir elektronik cihazdır.  Kesintisiz güç kayna ğ ının kullanım amacı, üzerinde ba ğ lı bulunan sistemlerin korunması ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin beslenmesinin bir süre daha devam ettirilmesidir.  Kesintisiz güç kaynaklarından beklenen birinci özellik şebeke enerjisini öngören gerilim ve frekans de ğ erlerinde tutarak ayarlanmış bir enerji üretmesidir.  Di ğ eri ise enerjinin kesilmesi durumunda kesinti ve dolayısıyla bilgi kaybına fırsat vermeden desteklemesidir. 25

26 Kabinetler ve Patch Paneller  Bir yerel alan a ğ ında tüm bilgisayar ya da çevre birimlerinden (a ğ yazıcısı vb.) gelen kablolar bir a ğ cihazında (hub, switch vb.) birleşirler. Bu birleşme noktası genellikle onlarca kablonun oldu ğ u bir ortamdır.  Bu ortamın düzenli ve güvenli olabilmesi için sunucu (server) bulunan ortamlarda kabinler, sunucu olmayan yerel a ğ larında ise duvar tipi kabinetler kullanılır.  Kabinetlerin düzenli bir halde olmasınıda patch paneller sa ğ lar. 26

27 Sunucular  Sunucu, bilgisayar a ğ larında, di ğ er a ğ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebilece ğ i, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimidir.  Rack Mounted Server:  Bu tarz sunucular 1U, 2U, 4U, 5U gibi ifadelerle ifade edilmekte. 1U ifadesi, unit, yani bir raf yüksekli ğ inde, yani 1.75 inç yüksekli ğ inde demek.  Blade Servers (Blade Sunucular)  Standart Sunucular 27

28 Sistem Odası Standartları  Yer Seçimi  Isı kontrolü  Nem kontrolü  Toz kontrolü – Temizlik  Do ğ al Afetlere karşı tedbirler  Yangın  Su baskını  Enerji kontrolü  Kabin düzeni  Kabin içi kablolama  Düzenli kayıt tutma  Güvenlik – İ zleme  Ayrıntılı Bilgi  http://www.mshowto.org/ sistem-odasi-nasil- olmalidir-sistem-odasi- kurulumunda-ve- sonrasinda-dikkat- edilmesi-gerekenler.html 28


"KABLOLAMA VE S İ STEM ODASI DONANIMLARı Yrd. Doç. Dr. Erhan AKBAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları