Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Negatif Şerefiye Muhasebe Anabilim Dalı Bilimsel Toplantı 21 Aralık 2006 Kerem Sarıoğlu, Özgür M. Esen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Negatif Şerefiye Muhasebe Anabilim Dalı Bilimsel Toplantı 21 Aralık 2006 Kerem Sarıoğlu, Özgür M. Esen."— Sunum transkripti:

1 Negatif Şerefiye Muhasebe Anabilim Dalı Bilimsel Toplantı 21 Aralık 2006 Kerem Sarıoğlu, Özgür M. Esen

2 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu2 Örnekler ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.200531.12.200431.12.2003 Şerefiye 6.953.872-1.549.096-1.874.492 EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 31.12.200531.12.200431.12.2003 Negatif Şerefiye 0-1.224.921.799-1.167.155.443 Birikmiş Amort. 0573.085.788372.141.397

3 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu3 Araştırma Sonucu (2004) “Negatif Şerefiye” isimli bilanço kaleminin anlaşılırlığı hakkında finansal tablo kullanıcılarının görüşleri olumsuzdur.

4 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu4 ŞEREFİYE TDK Sözlüğünde “şerefiye”; 1.bir yer bayındır duruma getirildiğinde çevrede bulunan mülklerin değeri arttığından, sahiplerinden belediyece alınan para 2.kooperatiflerde üst katlardaki evlerin veya caddeye bakan evlerin sahiplerinden alınan fazla ücret

5 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu5 PEŞTAMALLIK TDK Sözlüğünde “peştamallık”; işlek bir dükkanı kiralamak isteyenin o dükkanı işletene verdiği para

6 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu6 GOODWILL Goodwill kelimesi’nin sözlük anlamı: (Amerikan Heritage Dictionary) “işletmelerin müşterileri ile olan iyi ilişkileri nedeniyle sahip olduğu değer”

7 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu7 Muhasebe Dilinde “Şerefiye” “Peştemallık” kelimesinin sözlük anlamına daha yakın bir anlamda kullanılmaktadır.” Bir işletme diğer bir işletmeyi satın alırken, o işletmenin sahip olduğu net varlıklarının (varlıklar-borçlar) toplam değeri üzerinde bir tutar kadar ödeme yapılması durumunda, yapılan bu fazla ödeme tutarı.

8 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu8 Fazla Ödeme = Hava Parası Neden fazla ödeme? 1) Toplam değer > Ayrı ayrı değer 2) İşletmenin itibarı 3) Coğrafi konumu 4) Tecrübeli çalışanları 5) Müşteri porföyü

9 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu9 UFRS 3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında “Şerefiye”; satın alan işletmenin yaptığı toplam ödemenin, satın aldığı işletmenin tüm varlık ve borçları ile bilanço dışı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerini aşan bölümü olarak tanımlanmıştır.

10 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu10 UFRS 3 UFRS 3’de “gerçeğe uygun değer”; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken değer olarak ifade edilmiştir.

11 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu11 ŞEREFİYENİN İTFASI UFRS 3 ile şerefiyenin itfa edilmesi uygulamasına son verilmiştir. IAS 36 (Impairment of Assets) İtfa yöntemi yerine getirilen yeni uygulama ile, şerefiyenin bağlı olduğu varlık grubunun (nakit yaratan birimin) yılda en az bir kez olmak üzere değer düşüklüğü testine tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

12 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu12 NAKİT YARATAN BİRİM IAS 36’da “nakit yaratan birim”; birleşme sonucunda yeni oluşan işletmenin diğer tüm varlıklardan bağımsız olarak nakit yaratma kabiliyetine sahip varlık grubu olarak tanımlanmıştır.

13 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu13 DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİ Kullanımdaki Değer Gerçeğe Uygun Değer Düşük Olanı Geri Kazanılabili r Değer Kayıtlı Değer Düşük Olanı Raporlanacak Değer

14 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu14 Örnek (D.Düş.Yok) Kullanımdaki Değer Gerçeğe Uygun Değer Düşük Olanı Geri Kazanılabili r Değer Kayıtlı Değer Düşük Olanı Raporlanacak Değer 2.700 4.0004.400 2.700 4.000

15 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu15 Örnek (D.Düş.Var) Kullanımdaki Değer Gerçeğe Uygun Değer Düşük Olanı Geri Kazanılabili r Değer Kayıtlı Değer Düşük Olanı Raporlanacak Değer 2.700 2.6004.400 2.600

16 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu16 Negatif Şerefiye ??? Negatif hava parası ??? ??? Varlık ve borçların net gerçeğe uygun değerinden fazla yapılan ödemenin negatif olması ???

17 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu17 Negatif Şerefiye US-GAAP ve IFRS Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) US-GAAP ve IFRS SFAS No.141 (2001) ve IFRS 3 (2004) “Negatif Şerefiye”

18 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu18 NEGATİF ŞEREFİYE SPK “negatif şerefiye”yi tanımlıyor. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No:25) 12. kısım, üçüncü bölüm, madde 318 “Değişim tarihinde, iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde iktisap edenin, iktisap payının iktisap maliyetini aşan kısmı…”

19 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu19 SPK-MS: Negatif Şerefiye’nin İtfası Madde 318 Gelecekte beklenen zararla ilgili ise, söz konusu zarar gerçekleştiğinde; Gelecekte beklenen bir zararla ilgili değilse, par.Olm.Varlıklar > negatif şerefiye tutarı par.olm.varlıkların kalan ağırlıklı ortalama ömürleri dikkate alınarak itfa edilir.

20 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu20 Sunumun başındaki örneği hatırlayalım. ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.200531.12.200431.12.2003 Şerefiye 6.953.872-1.549.096-1.874.492 EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 31.12.200531.12.200431.12.2003 Negatif Şerefiye 0-1.224.921.799-1.167.155.443 Birikmiş Amort. 0573.085.788372.141.397

21 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu21 ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.200531.12.200431.12.2003 Şerefiye 6.953.872-1.549.096-1.874.492 31.12.2004 yılındaki şerefiye üç ayrı işletmenin satınalınmasından doğan şerefiyelerin toplamı (bknz. Dipnot s.1) 31.12.2005 şerefiyelerin toplamı (bknz. Dipnot s.5)

22 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu22 EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 31.12.2004 yılındaki şerefiye ÖİB’den geçmişte üç ayrı işletmenin devralınmasından doğan şerefiye toplamı (bknz. Dipnot s.1) 31.12.2005 şerefiyelerin toplamı (bknz. Dipnot s.3) 31.12.200531.12.200431.12.2003 Negatif Şerefiye 0-1.224.921.799-1.167.155.443 Birikmiş Amort. 0573.085.788372.141.397

23 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu23 Sonuç Negatif şerefiye isminde bir bilanço kalemi yaratılması hatalı bir uygulamadır. SPK Muhasebe Standartları halen bu uygulamaya izin vermektedir. Bu durumun nedeni söz konusu standartların UFRS’nin son değişikliklerden önceki halinin bir çevirisi olmasıdır.

24 Özgür Esen, Dr. Kerem Sarıoğlu24 Sonuç BİR İŞLETMENİN BAŞKA BİR İŞLETMEYİ GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞERE SATIN ALMASI SON DERECE ENDER RASTLANACAK BİR DURUMDUR. Böyle bir durumda aradaki fark satınalan için bir GELİRDİR.


"Negatif Şerefiye Muhasebe Anabilim Dalı Bilimsel Toplantı 21 Aralık 2006 Kerem Sarıoğlu, Özgür M. Esen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları