Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aslı Başak. Tanım Biyoritm; her insanın, doğumdan ölüme kadar geçen sürede etkisi altında kaldığı, "fiziksel", "duygusal" ve "entelektüel“ (zihinsel)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aslı Başak. Tanım Biyoritm; her insanın, doğumdan ölüme kadar geçen sürede etkisi altında kaldığı, "fiziksel", "duygusal" ve "entelektüel“ (zihinsel)"— Sunum transkripti:

1 Aslı Başak

2 Tanım Biyoritm; her insanın, doğumdan ölüme kadar geçen sürede etkisi altında kaldığı, "fiziksel", "duygusal" ve "entelektüel“ (zihinsel) olarak adlandırılan üç dönemsel iç gücün varlığını savunan bir teoridir. Dr. Hermanna Swoboda ve Dr. Wilhelm Fliess tarafından keşfedilmiş kuramsal bir tezdir.

3 Evreler Fiziksel devre 23 gün, duygusal devre 28 gün, zihinsel devre 33 gün sürer. Her devrenin birinci yarısı pozitiftir ve gelişmeyi simgeleyen bir canlılık vardır. Birinci devrede enerji, güven ve güçlü kavrayış söz konusudur. Birinci devrenin sonunda bu potansiyeller doruk noktasına ulaşmıştır ancak ritm, devrenin ikinci yarısına dönene kadar yavaş yavaş düşmeye başlar. İkinci dönem yeniden toparlanma dönemidir ve en alt noktaya kadar inen ritmler bir defa daha pozitife doğru yükselmeye başlar.

4 Kritik Günler Nedir? Devrelerin geçiş yaptığı günler kritik günler olarak bilinir. Devrenin başlangıcında, pozitiften negatife geçtiği orta kısımda ve devrenin sonunda olmak üzere her ritimde üç kritik gün vardır. Kritik günler aslında değişim zamanları olarak yorumlanmalıdır ve dönüm noktaları bu zamanlara rastlamaktadır. Bu süreler 24 saat ile 48 saat arasına tekabül etmektedir.

5 Fiziksel Dönem 23 günde bir tekrar eder ve "iyi hissetme" duygusu olarak özetlenebilecek, hastalıklara direnç, güç/kuvvet, koordinasyon, hız, diğer temel vücut işlevleri vb. fiziksel öğeyi etkiler.

6 Duygusal Dönem 28 günde bir tekrar eder ve yaratıcılık, hassasiyet, zihin sağlığı, ruh hali, çevremizin ve kendimizin algılanması gibi öğeleri yönlendirir.

7 Entelektüel (Zihinsel) Dönem 33 günde bir tekrar eder ve hafıza, tetikte olma, bilgiyi kabullenme ve zihnin mantıksal ve analitik işlevleri gibi öğeleri düzenler.

8 Evrelerin Düzeni Doğum anında, tüm güçlerin dönemi sıfır noktasındadır. Sonra, artışın olduğu ve ilgili enerji ve yeteneklerin yükseldiği bir evre (pozitif) gelir ve tepe noktasından sonra tekrar azalışa geçen eğri, dönem sürecinin ortasında tekrar sıfır noktasını keser.

9 Doğadaki pek çok ritim ve düzende olduğu gibi, biyoritm evrelerinde de sinüsoidal bir eğri ile tanımlanan bir dönemsellik mevcuttur. Dönemin dengelenmesi için, negatif evrede, iyice azalan yeteneklerimiz yeniden güç toplar (doldurulur). Bu evrede de, en alt noktaya ulaştıktan sonra tekrar sıfır noktasına doğru yükseliş başlar ve evre sonunda sıfır noktası kesilir. Bundan sonra, aynı süreç tekrar eder.

10 Dönemler farklı olduğu için, çoğu kez tüm evrelerin farklı durumda olduğu anlara rastlar ve bu şartlardan etkileniriz. Beklentilerin aksine, en zayıf olduğumuz anlar, negatif evredeki noktalar değil de, evrenin sıfır noktasını kestiği "geçiş" noktalarıdır. Bu kesişin yaşandığı güne "kritik gün" denir. Bu durumu, bir ampulün patlamasının, geçmesinin yandığı sürede değil de, kapanma veya açılma anında çok daha muhtemel olmasına benzetebiliriz.

11 Biyoritm teorisi, doğadaki biyolojik ritmler ve hayatın evreleri üzerine yapılmış pek çok araştırmadan doğmuştur (biyoritm konusunda Pubmed’de 171.000 adet makale yer almaktadır). Canlıların uyku, beslenme gibi doğal süreçleri çok planlı ritmik evrelerle düzenlenmektedir.

12 Ne İşe Yarar Biyoritminizi inceleyerek, kritik zamanları (tüm yaşamın yaklaşık %20'si) önceden bilebilir ve tedbirli davranabilirsiniz. Önemli kararları alacağınız günlerin kritik günler olmamasına, fiziksel etkinliklerin (örneğin spor) veya öğrenme süreci içeren günlerin daha etkin yaşanması için de bu aracı kullanabilirsiniz. Kişilerin (arkadaşların, sevgililerin) birbirine uyumu için de biyoritmlerini karşılaştırma yöntemini kullanabilirsiniz.

13 Biyoritmler başımıza ne zaman bir kazanın geleceğini, işimizde terfi edeceğimizi ya da aşık olacağımızı göstermez. Ancak o gün sahip olduğumuz potansiyel fiziksel gücümüzü, duygusal hassasiyetimizi ve zihinsel kapasitemizi gösterir. Bu şekilde, girişimlerimizin zamanını ayarlamak, fiziksel enerjimizi doğru kullanmak, duygusal yaşamımızı dengelemek için elimize önemli veriler geçecektir. Her devre doğduğumuz anda başlar ve ölene kadar devam eder.

14

15 Biyoritm çizelgenizde kırmızı çizgi fiziksel durumunuzu, açık mavi çizgi duygusal durumunuzu ve yeşil çizgi entelektüel (zihinsel) durumunuzu göstermektedir. Ortadaki siyah çizgi ise ayın günlerini göstermektedir. Yukarı doğru hareket eden çizgiler, ilgili özelliklerinizin ön plana çıkacağını gösterirken aşağıya doğru inen çizgiler ise ilgili özelliklerinizin zayıfladığını göstermektedir. Eğrinin temel çizgiyi kestiği nokta kritik günlerinizi göstermektedir. Toplam 3 kritik gün görebilirsiniz.

16 Hesaplanışı Eğrilerin fonksiyonları şu şekilde hesaplanır: fiziksel: sin(2πt / 23) duygusal: sin(2πt / 28) zihinsel: sin(2πt / 33) sezgisel: sin(2πt / 38) t; doğduğunuzdan beri geçen günlerin sayısıdır

17 Yorumlama Herhangi bir evre yatay çizginin üstünde iken (pozitif evre), buna karşı gelen alanda (fiziksel, duygusal veya zihinsel) kendimizi güçlü hissederiz. Eğer bu bir fiziksel pozitif evresi ise, bedensel olarak kendinizi iyi hissedersiniz, örneğin, sportif bir hareket yapmanız gerekiyorsa vücudunuz daha esnek olacaktır.Özellikle son zamanlarda teknik adamlar sporcularının bioritim tablolarını değerlendirmeye almaktadırlar.

18 Eğer bu duygusal pozitif evresi ise, kendinizi iyi bir ruh hali içinde hisseder ve diğer insanlarla kontaklarınız son derece pozitif olur. Eğer bu zihinsel pozitif evresi ise, düşünceleriniz kuvvetli ve görüşünüz keskin, olaylara konsantrasyonunuz daha kolay, birçok fikir ve kavrayışla dolu olursunuz.

19 Değişim evresi yatay çizginin altında iken (negatif evre), buna karşı gelen alanda kendimizi zayıf veya güçsüz hissederiz. Eğer bu bir fiziksel negatif evresi ise, kendinizi güçsüz ve halsiz hissedersiniz; eğer bir duygusal negatif evre ise, kendinizi dertli, mutsuz ve keyifsiz hissedersiniz; eğer bir zihinsel negatif evre ise, düşünceleriniz bulanık ve konsantrasyon zordur.

20 Değişim eğrisi orta çizgiyi kestiği zaman, bu karşı gelen alanda bir kritik gündür ve eğer aynı anda iki eğri orta çizgiden geçiyorsa, bu oldukça kritik bir gündür. Fiziksel kritiklerin anlamı kendinizi bitkin ve tükenmiş hissedeceğinizdir. Bu günlerde fiziksel efor gerektiren hareketlerden kaçınmanız daha uygun olacaktır. Duygusal kritiklerin anlamı kendinizi hassas, alıngan, sinirli ve üzgün hissedeceğinizdir. Bu günlerde duygusal boşalımlara oldukça sık rastlanır. Çekişme ve fikir münakaşalarından kaçınılmalıdır.

21 Son olarak zihinsel kritiklerin anlamı uyuşuk ve ağır bir düşünme yapısı içinde olacağınızdır. Çok fazla konsantrasyon gerektiren aktivitelerden uzaklaşmanız iyi olacaktır. Biyoritimler gelecek hakkında bize haber veren bir kehanet sanatı veya olacakları önceden görmemizi sağlayan bir araç değildir. Bize sadece kendimizi o gün niye önceki günlerden farklı hissettiğimizi açıklar. Böylece içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamamızı sağlar.

22 Her bir ritim ile davranışımızdaki belirli faktörler arasında bu bağıntıların olduğu bulunmuştur. Dahası, ritim kademesinin ya da fazının farkına varılması halinde, bu duruma uygun olarak davranışımızı düzeltmek ya da ayarlamak fırsatına sahip olabiliriz.

23 Ritim fazının (yani pozitif veya negatif devrelerden herhangi birinin) farkına varılması ve bunun zekice değerlendirilmesi, yaşama karşı daha olumlu bir yaklaşım sağlayabilir ve çok kısa bir süre sonra, kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Hiç şüphesiz biyoritmler, belirli bir günde kesinlikle bir kazaya uğrayacağınızı, işinizden atılacağınızı ya da kumarda kazanacağınızı işaret etmez.

24 Biyoritmler, belirli bir günde sizin potansiyel haldeki fiziksel gücünüzü, duygusal hassasiyetinizi ya da zihinsel keskinliğinizi gösterir. Belli bir zamanda üç devrenin her birindeki güçlülüğünüz ya da sınırlılığınıza ilişkin olarak biyoritmlerin sağlamış olduğu bilgiyi kullanmakla elde edeceğiniz fayda, tümüyle kişisel bir seçim meselesidir.

25 Her devre, doğduğunuz günden itibaren kendine has ritmine başlar ve öldüğünüz güne kadar sabit kalır. Düzgün olmasından dolayı, her bir fazı ya da kademesi, gelecekte, geçmişte ya da şimdiki anda olsun, herhangi bir gün için kolaylıkla hesaplanabilir. İhtiyaç duyulan tek şey, doğum tarihinizdir.

26 Biyoritm, gelecekte neler yaşayacağımız hakkında bilgi vermez. Bizlere bulunduğumuz gün içindeki fiziksel, duygusal ve entelektüel kapasitemizi gösterir. Periyotları inceleyerek önümüzdeki günlerde bu üç yönümüzün ne kadar güçlü veya zayıf olacağı hakkında bilgi verir.

27 Ayrıca… Biyoritm; hastalık tedavilerinde ilacın verilme periyotlarında önemli fikirler verir. Dr İstemi NALBANTGİL’in 1995 yılında yaptığı bir çalışmada şu sonuca ulaşılmıştır: ‘‘Sonuç olarak hipertansiyonun ilaç tedavisinde göz önüne alınacak önemli hususlardan biri ilacın kan basıncını azaltırken sirkadiyen ritimdeki değişiklikleri, özellikle ertesi sabah saptanabilecek kan basıncındaki yükselmeleri önleyecek özelliğinin bulunmasıdır. Bu husus, ilacı günde iki kez kullanarak elde edilebilir. Fakat uzun yıllar belki de ömür boyu sürecek bir tedavide günde tek doz alınacak bir ilacın üstünlüğü tartışılamaz. Bu durumda da ilacın 24 saatlik bir etki süresine sahip olması gerekmektedir.’’

28 Gün İçindeki Döngü

29

30 Kaynaklar 1-Biological Rhythms. http://www.encyclopedia.com/topic/Biorhythms.aspx. Erişim tarihi 2002. 2-Biorhythms. http://skepdic.com/biorhyth.html. Erişim tarihi Eylül 12, 2014. 3-Do you know your biorhythm? http://solidlifefitness.com/2014/04/17/biorhythm-charts- bio. Erişim tarihi Mayıs 17, 2014. 4-İstemi NALBANTGİL. Hipertansif hastalarda biyoritmler ve bunların tedaviye etkileri. J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 1995;5(2-3):126-9.


"Aslı Başak. Tanım Biyoritm; her insanın, doğumdan ölüme kadar geçen sürede etkisi altında kaldığı, "fiziksel", "duygusal" ve "entelektüel“ (zihinsel)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları