Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AKUT VİRAL HEPATİTLER Hazırlayan: Öğr. Gör. Sibel Serap CEYLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AKUT VİRAL HEPATİTLER Hazırlayan: Öğr. Gör. Sibel Serap CEYLAN."— Sunum transkripti:

1 1 AKUT VİRAL HEPATİTLER Hazırlayan: Öğr. Gör. Sibel Serap CEYLAN

2 2 AKUT VİRAL HEPATİT Karaciğerin, virüslere bağlı olarak oluşan akut enflamasyonudur. -İnkübasyon süresi -Bulaşma yolu -Antijenik özellikler VİRAL HEPATİTLER ARASINDAKİ FAKLILIKLARI OLUŞTURUR.

3 3 Tipleri A’dan G’ye kadar altı farklı tipi saptanmıştır. Bazı viral enfeksiyonlara sekonder olarak da oluşabilir ( CMV, Epstein Barr virüs, Herpes simplex, varicella zoster)

4 4 HBV sigaradan sonra en önemli ikinci kanserojen Dünya’da HBV’ne bağlı bir günde ölenlerin sayısı AIDS’e bağlı 1 yılda ölenlerden daha fazla HBV, HIV’den 100 kat daha infeksiyöz Bulaştırıcı kan miktarı HIV için 0,1 ml, HBV için 0,00004 ml

5 5 HEPATİT A ETKENİ Hepatit A virüsüdür İNKÜBASYON gün ortalama 30 gün

6 6 BULAŞMA YOLU Fekal- oral yol Kontamine Olmuş yiyecekler Kabuklu deniz ürünleri Nadiren Parenteral yol

7 7 YÜKSEK RİSK GRUBU Okul öncesi çağdaki çocuklar Enfekte bireyin aile üyeleri Zeka özürlüler Homoseksüeller

8 8 SEROLOJİK TESTLER HAV Antijeni Anti HAV IgM Anti HAV IgG

9 9 KORUYUCU ÖNLEMLER Evrensel ve enterik önlemler Temas öncesi HAV aşısı Aşı 2 yaş ve üzerindekilere önerilmektedir Temas sonrası immünglobülin tedavisi

10 10 PROGNOZ Nadir olarak öldürücü (%01) Hayat boyu bağışıklık

11 11 KRONİKLEŞME YOK Hepatit A enfeksiyonu sonucu aktif doğal bağışıklık gelişir

12 12 HEPATİT B ETKENİ Hepatit B (HBV) virüsüdür İNKÜBASYON gün ortalama gün

13 13 Nasıl Bulaşır?

14 14 BULAŞMA YOLU Enfekte kan ve kan ürünleri Cerrahi aletler, enjektör, iğne ucu, akupunktur, kulak delme, IV ilaç kullanımı Kan tükrük ve seröz sıvıların bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması Perinatal bulaşma Cinsel yol Anne sütü

15 15 YÜKSEK RİSK GRUBU IV ilaç kullananlar Kan ve kan ürünlerine gereksinim duyanlar (diyaliz hastaları, hemofili hastaları) Sağlık bakım çalışanları Seks işçileri Cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı olanlar Enfekte kişinin aile fertleri Enfekte anneden doğan bebekler

16 16 SEROLOJİK TESTLER HBsAg, Anti Hbs HBcAg, Anti Hbc HBeAg, Anti Hbe

17 17 KORUYUCU ÖNLEMLER Evrensel önlemler Temas öncesi HBV aşısı Temas sonrası aşı ve immünglobülin tedavisi Kronik durumlarda interferon tedavisi Hamile kadınların enfeksiyon açısından taranması Güvenli cinsellik (prezervatif) Kişisel bakım malzemelerinin ortak kullanılmaması

18 18 PROGNOZ Yüksek mortalite Hastalar taşıyıcı kalabilir Siroz Kanserleşme

19 19 KRONİKLEŞME Doğumda enfekte olan bebeklerin %90’ında, 1-5 yaş arası enfekte olan çocukların % 30’unda, 5 yaştan sonra enfekte olan kişilerin %2-7’sinde kronikleşme görülür

20 20 HEPATİT C Etkeni Hepatit c virüsüdür (HCV)

21 21 İNKÜBASYON gün

22 22 BULAŞMA YOLU HBV ile benzer Enfekte kan ve kan ürünleri Cerrahi aletler, enjektör, iğne ucu, akupunktur, kulak delme, IV ilaç kullanımı Kan tükrük ve seröz sıvıların bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması Perinatal bulaşma Cinsel yol Anne sütü

23 23 YÜKSEK RİSK GRUBU HBV’ye benzer IV ilaç kullananlar Kan ve kan ürünlerine gereksinim duyanlar (diyaliz hastaları, hemofili hastaları) Sağlık bakım çalışanları Seks işçileri Cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı olanlar Enfekte kişinin aile fertleri Enfekte anneden doğan bebekler

24 24 SEROLOJİK TESTLER Anti HCV HCV Ag

25 25 KORUYUCU ÖNLEMLER Evrensel önlemler Aşısı yok Kronik durumlarda endikasyon varsa alfa interferon Hamile kadınların enfeksiyon açısından taranması Güvenli cinsellik (prezervatif) Kişisel bakım malzemelerinin ortak kullanılmaması

26 26 PROGNOZ Siroz Hapatoselüler CA Reinfeksiyon olasılığı KRONİKLEŞME %50-70

27 27 HEPATİT D ETKEN Hepatit D virüsüdür (HDV) İNKÜBASYON gün

28 28 BULAŞMA YOLU HBV’ye benzer Enfekte kan ve kan ürünleri Cerrahi aletler, enjektör, iğne ucu, akupunktur, kulak delme, IV ilaç kullanımı Kan tükrük ve seröz sıvıların bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması Perinatal bulaşma Cinsel yol Anne sütü

29 29 YÜKSEK RİSK GRUBU HBV’ye benzer IV ilaç kullananlar Kan ve kan ürünlerine gereksinim duyanlar (diyaliz hastaları, hemofili hastaları) Sağlık bakım çalışanları Seks işçileri Cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı olanlar Enfekte kişinin aile fertleri Enfekte anneden doğan bebekler

30 30 SEROLOJİK TESTLER Anti HDV HDV Ag

31 31 KORUYUCU ÖNLEMLER Evrensel önlemler Temas öncesi HBV aşısı (HDV sadece HBV geçirenlerde görülüyor) Temas sonrası endikasyon varsa immünglobülin tedavisi

32 32 PROGNOZ Kronik aktif hepatit Siroz KRONİKLEŞME %2-70

33 33 HEPATİT E ETKENİ Hepatit E virüsüdür (HEV) İNKÜBASYON gün

34 34 BULAŞMA YOLU HAV ile benzer Fekal-oral yol Kontamine olmuş yiyecekler Kabuklu deniz ürünleri Cinsel yol Nadiren parenteral yol

35 35 YÜKSEK RİSK GRUBU HAV ile benzer Az gelişmiş ülkelerde yaşayanlara daha sık görülür Okul öncesi çağdaki çocuklar Enfekte bireyin aile üyeleri Zeka özürlüler Homoseksüeller

36 36 SEROLOJİK TESTLER Kullanılan bir test yok Diğer hepatit formları elimine edildiğinde Hepatit E düşünülür

37 37 KORUYUCU ÖNLEMLER Evrensel ve enterik önlemler Aşısı yok Temas sonrası immünglobülinin etkisi yok

38 38 PROGNOZ Taşıyıcılık yok KRONİKLEŞME Yok

39 39 VİRAL HEPATİTLERİN TEŞHİSİNDE KULLANILAN TESTLER

40 40 HEPATİT A

41 41 HAV virüsü Ortaya çıktığı dönem İnkübasyon devresinin son döneminde ve akut hepatitin erken devresinde kısa bir süre gaitada görülür Açıklamalar Enfeksiyon belirtisidir

42 42 Anti HAV (IgM) Ortaya çıktığı dönem Akut enkesiyondan 3-4 hafta veya daha uzun sürebilir Açıklamalar Akut enfeksiyon belirtisidir

43 43 Anti HAV (IgG) Ortaya çıktığı dönem Akut enfeksiyondan sonra 1-2 ay ve yıllarca kalıcıdır Açıklamalar Daha önce HAV enfeksiyonu geçirdiğini ve HAV’a karşı bağışıklık oluştuğunu gösterir

44 44 HEPATİT B

45 45 HBsAg (Hepatit B yüzey antijeni) Ortaya çıktığı dönem Enfeksiyondan sonra 1-2 ay sonra Açıklamalar Aktif Hepatit B enfeksiyonunu işaret eder, kronik taşıyıcılarda pozitif kalır

46 46 Anti HBs Ortaya çıktığı dönem Enfeksiyondan sonra 3-4 ay sonra Açıklamalar Hepatit B’ye karşı bağışıklığı gösterir, İmmün globulin veya aşıya cevap veren markırdır

47 47 HBeAg Ortaya çıktığı dönem Enfeksiyondan sonra 4-12 hafta sonra Açıklamalar Yüksek düzeyde bulaştırıcılığı ve kronik hepatiti gösterir

48 48 Anti HBc IgM Ortaya çıktığı dönem Sarılığın başlangıcında yükselir, 5. ayda en yüksek seviyeye ulaşır Açıklamalar Hepatit B enfeksiyonunun yeni olduğunu gösterir

49 49 HEPATİT C

50 50 Anti HCV Ortaya çıktığı dönem Enfeksiyondan 5-12 ay sonra Açıklamalar Hepatit C enfeksiyonun Geçirildiğini gösterir

51 51 VİRAL HEPATİTLERDE SEMPTOMLAR

52 52 PREİKTERİK DÖNEM Sarılık başlamadan 1-3 hafta öncesi

53 53 BELİRTİ VE BULGULAR Yorgunluk, halsizlik İştahsızlık Bulantı kusma Abdominal rahatsızlık Karaciğerde hassasiyet ÜSYE’ye benzer tablo

54 54 LABORATUAR Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST ve ALT) İdrarda bilirubin yükselir

55 55 İKTERİK DÖNEM 2-6 Hafta sonra

56 56 BELİRTİ VE BULGULAR Sarılık ortaya çıkmaya başlar Deri ve skleralarda sararma İştahta azalma Sağ üst kadranda ağrı Dışkı rengi açık Koyu sarı idrar Hepatomegali ve ağrı Ciltte kaşıntı

57 57 LABORATUAR Preikterik dönemle aynı Serumda direkt bilirubin artışı Ürobilinojen artar

58 58 POST İKTERİK DÖNEM 2-12 Hafta sonrası

59 59 BELİRTİ VE BULGULAR Sarılık azalmaya başlar Dışkı normal rengine döner İdrar normal rengine döner İştah artar Yorgunluk devam eder

60 60 LABORTUAR Tüm değerler normale döner

61 61 HBs Ag (+) iğne batmışsa!!!!!!! Ne yapılmalıdır?????????????

62 62 Aşılı değilse HBIG 48 saat içinde yapılmalıdır (0.07 ml/kg) Diğer deltoid kastan Hepatit B aşısı başlatılmalıdır

63 63 Aşılı ise Anti Hbs Ag>10IU/lt ise tek doz aşı Anti Hbs Ag<10IU/lt ise aşılanmamış gibi kabul edilir

64 64 HEPATİT B AŞISI Recombinant aşıdır Sıvı haldedir IM/SC yolla uygulanır Bebeklere 0.5 ml, İlköğretim 8. sınıflara 1ml uygulanır oC’de buzdolabının alt rafında saklanabilir. Birbirini izleyen 3 aşı seansı içinde tüketilmelidir. Bu süre 1 ayı geçmemelidir.

65 65 Koruyuculuk oranı Aşılananların %90’ından fazlasında bağışıklık sağlamaktadır. 40 yaşın üzerindekilerde bu oran düşmektedir. Yenidoğanlarda aşıdan %100’e yakın bağışıklık elde edilebildiği bildirilmektedir.

66 66 Hepatit B Aşısı Kimlere Yapılmalıdır ? Yenidoğan tüm çocuklar rutin olarak aşılanmalıdır Özellikle Hepatit B taşıyıcısı annelerin bebeklerine doğar doğmaz aşılanması yanında hiperimmunglobulin (HBIG) verilmelidir (ilk 48 saat) yaşına kadar olan çocuklar aşılanmalıdır Yetişkinlerden risk altındaki gruplara aşı önerilmektedir

67 67 RİSK GRUPLARI Sağlık personeli, Acil hizmetlerde çalışanlar, Homoseksüeller, Damar içi ilaç bağımlıları, Hemodiyaliz hastaları, Kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılan hastalar, İmmun yetmezliği olan kişiler, Bakımevlerinde yaşayanlar, Hapishanedeki hükümlüler, Hepatit B taşıyıcıları ile aynı evi paylaşanlar ve cinsel temasta bulunanlar, Hayat kadınları ve Çok eşli yaşam sürenler

68 68 Aşılama Dozajı ve Uygulaması; Hızlı bir bağışıklama arzu ediliyorsa 0, 1, 2 aylarda 3 aşı ve ilk aşıdan 12 ay sonra bir rapel aşı önerilmektedir (mesela annesi taşıyıcı olan bebekler için). Ancak risk düşükse 0, 1 ve 6. aylarda uygulanacak aşı yeterli olmaktadır (koruyucu yönden yapılan rutin aşılama). Enfeksiyonun kuluçka döneminde yapılacak aşı BAĞIŞIKLAMA SAĞLAMAZ

69 69 Anti HCV (+) iğne batmışsa Lokal bakım Belirli aralıklara kan testleri (HCV, karaciğer enzimleri)

70 70 HEMŞİRELİK BAKIMI Hastalar yatak istirahatinde tutulur, yorucu hareketler kısıtlanır Hepatit A’da sarılık başladıktan 1-2 haftalık sürede enterik önlemler alınır Ateşli durumlarda antipiretikler ve ılık uygulama ile ateş düşürülür Deri kaşıntısı olan hastalarda deri temiz tutulur ve kaşıntıyı önleyici emülsiyonlar kullanılır Tırnaklar kısa kesilir ve temiz tutulur

71 71 Akut semptomların olduğu dönemde kusma ve bulantı nedeniyle dehidratasyon gelişebilir Yeterli gıda ve sıvı alımı sürdürülür Oral sıvı alamayan hastalara IV sıvı verilir Hastanın diyeti protein ve karbonhidrattan zengin, yağdan fakir olarak düzenlenir Alkol yasaklanır

72 72 Hepatit B’de HbsAg negatif oluncaya kadar kan ve kan sıvıları ile ilgili önlemler alınır Aileye enfeksiyonun bulaşması, kontrol önlemleri, evde bakım hakkında bilgi verlir Hekime danışmadan hiçbir ilaç almamaları konusunda bilgi verilir (Barbitüratlar, oral kontraseptifler, morfin)

73 BİTTİ 73


"1 AKUT VİRAL HEPATİTLER Hazırlayan: Öğr. Gör. Sibel Serap CEYLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları