Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Budd-Chiari Sendromunda Girişimsel Radyoloji

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Budd-Chiari Sendromunda Girişimsel Radyoloji"— Sunum transkripti:

1 Budd-Chiari Sendromunda Girişimsel Radyoloji
Prof Dr. Fatih Boyvat Başkent Üniversitesi Radyoloji Bölümü, Ankara

2 Budd-Chiari Sendromu George Budd 1845 Hans Chiari 1899 Ağrı
Hepatomegali Asit Hans Chiari 1899 Histopatoloji

3 Budd-Chiari Sendromu Hepatik venöz sistem obtrüksiyonu
Küçük hepatik venlerden Atriokaval bileşke Myeloproliferatif hst, hemoglobinopatiler,doğum kontrol hapları, antitrombin III eksikliği …..

4 Patofizyoloji HEPATİK VEN TROMBOZU SİNİZOİDAL BASINÇ ARTIŞI
PORTAL AKIMDA GECİKME VEYA TERS AKIM HEPATOSELÜLER KONGESYON VENÖZ KOLLATERALLER NEKROZ VE ATROFİ

5 Klinik Klasik semptomlar: Ağrı, Hepatomegali, Asit
Fulminant; nadir (%5) Hepatik ensefalopati, sarılık Akut (%20) Sarılık, asit Subakut / Kronik (%60) Asit, yavaş ve progresif Sarılık (–) Renal yetmezlik % 50 Asemptomatik (% 15)

6 Tedavi Algoritması Medikal Tedavi Rekanalizasyon/Trombolitik tedavi
Antikoagülasyon, Na kısıtlaması, diuretik tedavi, parasentez Rekanalizasyon/Trombolitik tedavi TIPS Karaciğer Nakli

7 Acute BCS

8

9

10

11

12 115 hasta IVC %94 Hepatik ven %87 Zhang CQ, et al
World J Gastroenterol. 2003

13

14 Budd-Chiari TIPS !!!! Ne zaman ?
Klinik olarak portal hipertansiyon bulguları ortaya çıktığı zaman ve Hepatik fibrosis gelişmeden Mancuso A. TIPS for Budd-Chiari syndrome: time to anticipate treatment. Liver Int. 2014

15 BCS-TIPS Subakut/Kronik BCS TIPS
Trombolitik tedavi/PTA veya stent başarılı olamayacaksa TIPS IVC-portal ven basınç gradiyenti 10 mmHg> Problem; ikinci girişim sıklığı (shunt stenozu veya oklüzyon)

16 BCS-TIPS Teknik problemler Hepatik ven güdüğü yoksa
Portal ven kısmen/tamamen tromboze Kronik dönemde portal venin kranial yerleşimi Delme işlemi sırasında atriyum duvar hasarı Genel olarak BCS de TIPS teknik başarı %93

17 Gun-sight Tekniği Haskal ZJ, JVIR 1996

18

19 Perkütan transhepatik transkaval TIPS
Boyvat F et al. CVIR 1996 Boyvat F et al. AJR 1998 Intravascular ultrasound-guided direct intrahepatic portacaval shunt (DIPS) Petersen B. JVIR 2003

20

21

22 62 BCS, Teknik başarı:%100 1996-2015 G: 22 mmHg G:7 mmHg 12 mmHg

23 6 yaşında hepatik ven ve IVK oklüzyonu

24

25 Portosystemic gradient: 14 mmHg

26

27 BCS-TIPS Rossle, et al. Surgery, 2004
33/35 hasta 25 (bare stent)&8 (graft) 1 ve 5 yıl yaşam süresi; %93 ve %74 Garcia-Pagan JC, et al; Gastroenterology, 2008 124/133 hasta 61(bare stent;%49), 48(graft;%39), 15(both;%12) Klinik başarı %84 European Multicenter Study; Hepatology, 2013 157 hasta 62 hasta (TIPS) 5 yıl yaşam %72

28 BCS-TIPS Rossle, et al. Surgery, 2004
33/35 hasta 25 (bare stent)&8 (graft) 1 ve 5 yıl yaşam süresi; %93 ve %74 Garcia-Pagan JC, et al; Gastroenterology, 2008 124/133 hasta 61(bare stent;%49), 48(graft;%39), 15(both;%12) Klinik başarı %84 European Multicenter Study; Hepatology, 2013 157 hasta 5 yıl yaşam %72

29 BCS-TIPS Rossle, et al. Surgery, 2004
33/35 hasta 25 (bare stent)&8 (graft) 1 ve 5 yıl yaşam süresi; %93 ve %74 Garcia-Pagan JC, et al; Gastroenterology, 2008 124/133 hasta 61(bare stent;%49), 48(graft;%39), 15(both;%12) Klinik başarı %84 European Multicenter Study; Hepatology, 2013 157 hasta 62 hasta (TIPS) 5 yıl yaşam %72

30 TIPS disfonksiyonu Antikoagülasyon Sık ikincil girişim
Stent graft kullanımı (viator)

31 8 ay sonra

32 24 ay sonra

33 Sonuç Bu tedavi algoritması ile 5 yıl yaşam süresi %70
Mancuso A. Hepatology. 2014


"Budd-Chiari Sendromunda Girişimsel Radyoloji" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları