Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF. DR. FULYA DÖKMECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF. DR. FULYA DÖKMECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D."— Sunum transkripti:

1 PROF. DR. FULYA DÖKMECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.

2 Başarısızlık Cerrahi Başarı

3 “KÜR” TANIMINDA 12 ay sonunda” ÇOK YÖNLÜ ÇIKTI” DEĞERLENDİRMESİNDE “TOMUS” ÇALIŞMASI Objektif Ölçümler:  Retrograt 300ml dolumda stres test (-)  24saatlik pet testi (-)  Tekrar tedavi gereksinimi olmamasI Subjektif Ölçümler:  MESA anketinde stres test sorularına (-) yanıt  3-günlük mesane günlüğünde idrar kaçırma olmaması  Tekrar tedavi gereksinimi olmaması RMUS KÜR ORANLARI OBJEKTİF-SUBJEKTİF % 80.8-77.7 TMUS KÜR ORANLARI OBJEKTİF-SUBJEKTİF % 62.2-55.8 TEDAVİ BAŞARISINDA HANGİ ÖLÇÜTLER KULLANILMALI?  ANATOMİK DEĞİŞİKLİK  HASTANIN SEMPTOMLARI/ YAŞAM KALİTESİ  TEKRAR TEDAVİ OLMA GEREKSİNİMİ  İYİLEŞMESİ İLE İLGİLİ HASTANIN GENEL İNTİBASI “PGI-”I

4 ANTİİNKONTİNANS CERRAHİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDİR? Sebat eden SÜİ Yeni oluşan, acil sıkışmayla idrar kaçırma Acil sıkışma ve idrar kaçırmanın artması Aşırı aktif mesane veya işeme bozukluğu şikayetlerinin sonradan ortaya çıkması İşeme sonrası artık idrar kalması>/= 50-100ml Sarkma oluşması Kanama,fistül, enfeksiyon ve disparoni gibi komplikasyonlar Rovner ES ve ark, Cin Obstet & Gynecol 1998 TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI KATEGORİLERİ  Düşük kür oranı  Postop. gelişen acil sıkışma  Maksimum idrar akım oranında azalma  Artık idrar >100ml  Tekrarlayan İYE  Yaşam kalitesinde bozulma  Postoperatif İşeme bozukluğu (6hf içinde cerrahi düzeltme gerekliliği)  Sebat eden DAA  Nüks SÜİ Bing MH ve ark. IUJ 2015; 26:175-185

5 Can Urol Assoc J 2012;6(5):S123-4 TOMUS ÇALIŞMASINDA MUS CERRAHİ BASARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER :  GEÇİRİLMİŞ ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİ  MAKS. Q-TİP <30 DERECE  MESA «URGE» SKORU >10  ARTMIŞ PET TESTİ AĞIRLIĞI  BAŞKA CERRAHİ İLE BİRLİKTELİK  İLERİ YAŞ  ANKETLERDE İNKONTİNANS SORULARINDA YÜKSEK SKORLAMA Richter H. Et al Obstet Gynecol 2011

6 “İnkontinant kadının incelenmesi ve yönetiminde Ürodinami yararlı bir tanı aracıdır”. Antiinkontinans cerrahisi planlanan olgularda  Detrusor aşırı aktivitesi şüphesi  Geçirilmiş antiinkontinans cerrahi öyküsü  Anterior prolapsus’un eşlik etmesi  İşeme disfonksiyonu varsa ürodinami önerilmektedir “Saf SÜİ semptomu olan olgularda ürodinami yapılmayabilir”

7

8

9 3428 KADIN / 308 SAF SUİ SEMP (+) ( 24-81 YAŞ ) %8.9

10

11 TEKRAR MUS CERRAHİSİ SONRASI BAŞARISIZLIK İLK MUS CERRAHİSİ SONRASINA GÖRE ORTALAMA 2 KAT ARTAR (OR 1.7,95% CI 1.1-2.8)

12 N=381 komplike olmayan SUI şikayeti baskın olan İşeme güçlüğü ve/veya artık idrar>150ml olmayan nörolojik bulguları (-) olgularda; = >53 yaş İnkontinans cerrahisi ( +) =/>29 yaş Nokturi ( +) =/>36 yaş

13 Preoperatif Ürodinami Bulguları ile Postoperatif Durumu Öngörme  DAA mesane dolumunda uretra kapanma basıncını azaltıcı etkisi gösterilmiştir*  Antikolinerjik tedavi sonrası AAM semptomları sebat edenlerde, Postop. şikayetlerin artması olasıdır**  Ürodinamik Miks Üİ olgularında Postop. AAM riski artar (%19-53)**  DAA (-) olgular da bile Postop. AAM gelişme riski vardır*** * Chaliha C ve ark. Am J Obstet Gynecol, 2005 **Duckett JR ve ark. BJOG, 2006 ***Novara G ve ark. Eur Urol, 2007

14 İNTRİNSİK SFİNKTER YETMEZLİĞİ(İSY) MÜKB AZALDIKÇA MÜS BAŞARISI AZALIR ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE ZAYIF ÜRETRAL MOBİLİTE STRES ÜRETRAL AKS SAPMASI { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/18/5691960/slides/slide_14.jpg", "name": "İNTRİNSİK SFİNKTER YETMEZLİĞİ(İSY) MÜKB AZALDIKÇA MÜS BAŞARISI AZALIR ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE ZAYIF ÜRETRAL MOBİLİTE STRES ÜRETRAL AKS SAPMASI

15 TVT BAŞARISINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ  Ikınma Üretral Açısı { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/18/5691960/slides/slide_15.jpg", "name": "TVT BAŞARISINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ  Ikınma Üretral Açısı

16 ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE + SÜİ OLGULARINDA CERRAHİ BAŞARI MUKB Düşük Olgular x Normal Üretral Basınç Olguları* VLPP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/18/5691960/slides/slide_16.jpg", "name": "ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE + SÜİ OLGULARINDA CERRAHİ BAŞARI MUKB Düşük Olgular x Normal Üretral Basınç Olguları* VLPP

17

18

19

20

21 The Research On Stress incontinence Etiology (ROSE) study SÜİ tanısı alan ve İdrar kaçırması olmayan kadınlarda üretra desteği ve üretra fonksiyonu araştırıldığında

22  GEÇİRİLMİŞ İNKONTİNANS CERRAHİSİ  DÜŞÜK MÜKB  MİKS ÜRİNER İNKONTİNANS  SÜİ + DETRUSOR AŞIRI AKTİVİTESİ TOT TVT

23

24

25

26

27 Ürodinamide; şiddetli DAA ve İşeme bozukluğu varlığında MUS uygulanmayabilir MUS başarısı; korunmuş işeme fonksiyonunu da gerektirir Serbest üroflovda; Qmaks/Qort Artık idrar Basınç akım incelemesi azalmış akım ve artmış işeme basıncı gösterirse MUS sonrası işeme bozukluğu gelişebilir, MUS tekniği modifiye edilebilir MUKBveya Sızma basıncı azalmışsa MUS sonrası kür azalabilir Daha obstrüktif yöntemler seçilebilir

28

29


"PROF. DR. FULYA DÖKMECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları