Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN FEN LİSESİ HOŞ GELDİNİZ Tarhan YAPRAK Rehber Öğretmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN FEN LİSESİ HOŞ GELDİNİZ Tarhan YAPRAK Rehber Öğretmen."— Sunum transkripti:

1 MARDİN FEN LİSESİ HOŞ GELDİNİZ Tarhan YAPRAK Rehber Öğretmen

2 MARDİN FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

3 1.AŞAMA: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.AŞAMA: Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

4 2010 ÖSYS I. AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) Sınav Tarihi: 15.03.2015 TEST ve SORU SAYILARI TÜRKÇE TESTİ: 40 SORU TEMEL MATEMATİK TESTİ: 40 SORU SOSYAL BİLİMLER TESTİ: 40 SORU FEN BİLİMLERİ TESTİ: 40 SORU SORU TOPLAMI: 160 SORU SÜRE: 160 DAKİKA TEST NİTELİĞİ:ORTAK MÜFREDATA DAYALI SORU KİTAPÇIĞI: TEK TİP CEVAP KAĞIDI: TEK TİP

5 YGS’de DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI Test Adı Dersler Soru Sayıları Türkçe Testi Türkçe + Dil Bilgisi 40 Sosyal Bilimler TarihCoğrafyaFelsefe Din Kültürü Ve A.B 151285 Temel Matematik MatematikGeometri32 8 Fen Bilimleri FizikKimyaBiyoloji141313

6 Türkçe Testi 40 Soru İçerik: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edat- Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi eski sınav sisteminde Türkçe Testi soruları

7 Temel Matematik Testi 40 soruluk testte;(32 mat; 8 Geo) Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Arit., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran- Orantı, Problemler, Geometri…vb eski sınav sisteminde Matematik 1 testindeki konular sorulacaktır…

8 Sosyal Bilimler Testi 40 soruluk testte TARİH: (17 soru)İlk çağ medeniyetleri( Hititler, Lidyalılar, fenikeliler…vb) Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Dev., İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (14 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası(Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (9 soru) Temel felsefe kavramları, Felsfe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels., Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular. Eski sınav sistemindeki Sos 1 testindeki sorular sorulacaktır.

9 Fen Bilimleri Testi 40 soruluk testte FİZİK: (14 soru) Madde ve özellikleri, Vektör,Kuvvet, Kütle,Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Peryodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb Eski sınav sisteminde FEN 1 testindeki konular sorulacaktır.

10 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )Sosyal Bil. ( 40 Soru )Fen Bil. ( 40 Soru ) MatemGeometriTarihCoğr.Fls-dinFizikKimyaBiyoloji 4032815128+51413 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan TürüTürkçeMatSosyalFenBölüm Örnekleri Eski Puan Kar şı l ığı YGS-120% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… SAY-1 YGS-220% 30% 10% 40% Hemşirelik, FTR, Otopsi yard ı mc., ka ğı t teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 40% 20% 30% 10% Adalet, grafik ve reklamc ı l ı k, yerel yönetimler… SÖZ-1 YGS-4 30% 20% 40% 10% İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk geli ş imi, a ş ç ı l ı k… YGS-5 37%33% 20%10% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasar ı m ı, hava lojisti ğ i… EA-1 YGS-6 33%37% 10%20% Uluslar arsı tic., finansT ı bbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, d ış ticaret…

11  “ YGS”, yükseköğretime geçiş için yeterliği ölçer.  Ortak ve tek bir sınavdır  Ortaöğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur.  “YGS” deki testler “LYS” puanlarının hesaplanmasında belli oranda etkilidir. ( Azami %4O oranında)

12 YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve sağlayacağı Haklar: 1) Taban Puan-1*:Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı (140 ve üzeri) 2) Taban Puan-2*: İkinci aşama sınavlara katılma hakkı (en az 180 puan) 3) Taban Puan-3*: Birinci aşama puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (180 puan ve yukarısı) (örn: fizyoterapi ve rehabilitasyon)

13 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) Haziran sonundaki LYS’de uygulanacak 5 Sınav şöyle: 1-Mat-Geo. LYS-1 14.06.2015 2-Fen Bilimleri LYS-2 20.06.2015 3-T.D.E-Coğrafya-1 LYS-3 21.06.2015 4-Sos. Bil.(Tar-Coğ-2-Fel-Din) LYS-4 13.06.2015 5-Yabancı Dil Sınavı LYS-5 14.06.2015

14 LYS PUAN TÜRLERİ - Sınav sonucunda öğrenciler girdikleri testlere göre şu puanlara sahip olacaktır. (SAY-2) (EA-2) (SÖZ-2) ( DİL) LYS 1-2 LYS 1-3 LYS 3-4 LYS 5 * MF-1 * TM-1 * TS-1 * DİL-1 * MF-2 * TM-2 * TS-2 * DİL-2 * MF-3 * TM-3 * DİL-3 * MF-4 - Bu puanlar hesaplanırken testlerin ağırlıkları farklı olacaktır. Örneğin MF–1 de Fizik dersinin katsayısı farklı iken MF–2 de Fizik dersinin katkısı farklı olacaktır.

15 1. Matematik Sınavı Matematik testi 50 Soru75 dakika Geometri testi 30 Soru (8’i analitik Geometri) 60 dakika TOPLAM80 Soru135 dakika

16 1. Matematik Sınavı Matematik soruları:(50 + 30 soru) Soruların içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da bu testlerin sonucu yerleşilen bölümler göz önüne alındığında eski sınav sistemindeki Mat-2 konularından oluşması beklenmektedir. Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik sınavı konularını içermemektedir.

17 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi30 Soru45 dakika Kimya testi30 Soru45 dakika Biyoloji testi30 Soru45 dakika TOPLAM90 Soru135 dakika

18 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK :Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA:Kim. Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas- Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim Eski sınav sisteminde Fen-2 testindeki konuların bu testte sorulması beklenmektedir.

19 Edebiyat, Coğrafya Sınavı Türk D. ve Ed. testi56 Soru 85 dakika Coğrafya-1 testi24 Soru 35 dakika TOPLAM80 Soru 120 dakika

20 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı Edebiyat konuları: İslam önc türk ed., islam etkisindeki türk ed.,divan ed., halk ed.batı ed. edebi akımlar, tanzimat, serveti funun, milli ed…vb Cografya1: Türkiye corafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın ikilim birki örtüsü,sekli ve hareketlerinden de soru bulunması beklenmektedir.

21 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih testi :44 Soru65 dakika Coğrafya-2 testi : 14 Soru20 dakika Felsefe Grubu testi: 32 Soru 8 psikoloji 8 Sosyoloji 8 Mantık 8 Din Kültürü 50 dakika TOPLAM :90 Soru135 dakika

22 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih Konuları: İlk çağ uyg.,Genel Türk T.,islam T.,Türkiye T.,Osmanlı,Kurtuluş T., İnkılap T.,Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.

23 LYS - 1MatematikGeometri LYS - 2FizikKimyaBiyoloji LYS - 3Türk Dili ve Edeb.Coğrafya-1 LYS - 4TarihCoğrafya-2Felsefe Grb. LYS - 5Yabancı Dil Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak. LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK? LYS - 1LYS - 2LYS - 3LYS - 4LYS - 5 Süre Toplam Soru80 Soru90 Soru80 Soru90 Soru80 Soru Matematik50 75 120 Dk. Geometri + Analitik22+845 Fizik 30 45 135 Dk. Kimya3045 Biyoloji3045 Türk Dili ve Edeb. 56 85 120 Dk. Coğrafya - 12435 Tarih 44 65 135 Dk. Coğrafya - 21625 Felsefe Grb.3045 Yabancı Dil 80120 Dk.

24 MF (SAY-2) PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRK TEMEL MAT SOSYAL BİL. FEN BİL. MAT.GEO.FİZİKKİMYABİYO. MF-1 11165826131065 MF-2 11 5131671312 MF-3 11 7 135 1415 MF-4 11146922111395 MF–1 Puan türü: Aktüerya, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Uygulamalı Matematik, Şehir Bölge ve Planlama gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmenlikleri, Kimya Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Deri ve Orman Mühendislikleri, Peyzaj Mimarlığı gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Biyomühendislik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine,mimarlık, Çevre, Deniz Ulaştırma, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.

25 Hukuk; TM3 puan türüne geçmiştir. Tıp fakültesi tercih edebilmek için MF3 puan türünde ilk 40.000’e, Hukuk fakültesi tercih edebilmek için; TM3 puan türünde ilk 150.000’e yerleşilmelidir. İç Mimarlık bölümleri ise, özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

26 TM (EA-2) PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRK TEMEL MAT SOSYAL BİL. FEN BİL. MAT.GEO.T.DİLİCOĞ-1 TM-11416552510187 TM-2141475228228 TM-315101051872510 TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonomi, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.

27 TM (EA-2) PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRK TEMEL MAT SOSYAL BİL. FEN BİL. MAT.GEO.T.DİLİCOĞ-1 TM-11416552510187 TM-2141475228228 TM-315101051872510 TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonomi, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.

28 TS (SÖZEL-2) PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRK TEMEL MAT SOSYALBİL. FEN BİL. T.DİL İ COĞ-2TARİH COĞ -2 Din/ FEL.GRB TS-1131012515815715 TS-218611525515510 TS–1 Puan türü: Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji gibi bölümler için kullanılacak.

29 DİL PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRK TEMEL MAT SOSYAL BİL. FEN BİL. Y.DİL DİL-11569565 DİL-2DİL-32548771320555020 DİL–1 puan türü: Bu puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için kullanılacak. DİL–2 puan türü: Bu puan türü İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki batı dilleri ile eğitim yapan programlar için kullanılacaktır. DİL–3 puan türü: doğu dilleri-hindoloji,fars dili ve edebiyatı,japon dili ve edebiyatı,gürcü dili ve edebiyatı rus dili ve edebiyatı v.b

30 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Diploma puanı 0,12 ile çarpılarak YGS ve LYS puanlarına eklenmekte böylece ağırlıklı YGS LYS puanları oluşmaktadır. Diploma puanı önce 5 ile ardından 0,12 ile çarpılmakta ve eklenecek puan bulunmaktadır. Örn: diploma puanı 70.00 olan bir öğrenci için: 70,00*5=350*0,12=42.. Okul birincisi, diploma puanı ne olursa olsun; tam 60 puan alır. Ve okul birincisi kontenjanından yararlanır.

31 MF - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik Ağırlıklı) 1. Aktüerya Bilimleri 2. Astronomi ve Uzay Bilimleri 3. Endüstri Ürünleri Tasarımı 4. Endüstriyel Tasarım 5. Finans Matematiği 6. İç Mimarlık 7. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 8. İstatistik 9. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 10. Matematik 11. Matematik Müh 12. Matematik Öğretmenliği 13. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 14. Matematik-Bilgisayar 15. Şehir ve Bölge Planlama 16. Tarımsal Biyoteknoloji 17. Uygulamalı Matematik 18. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar MF - 2 BÖL. ( Fen Ağırlıklı) 1. Biyoloji 2. Biyoloji Öğretmenliği 3. Deri Müh 4. Fen Bilgisi Öğretmenliği 5. Fen Programları 6. Fizik 7. Fizik Öğretmenliği 8. Kimya 9. Kimya Müh 10. Kimya ve Proses Müh 11. Kimya-Biyoloji Müh 12. Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 13. Orman Endüstrisi Müh 14. Orman Müh 15. Peyzaj Mimarlığı 16. Polimer Müh 17. Seramik Müh 18. Su Ürünleri Müh (Fakülte) 19. Süt Teknolojisi 20. Tarım İşletmeciliği 21. Tarımsal Yapılar ve Sulama 22. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF - 3 BÖL. ( Sağlık Bölümleri İçin ) 1. Bahçe Bitkileri 2. Balıkçılık Teknolojisi Müh 3. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4. Bitki Koruma 5. Biyokimya 6. Biyomühendislik 7. Biyosistem Müh 8. Diş Hekimliği 9. Ebelik (Fakülte) 10. Eczacılık 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 12. Genetik ve Biyomühendislik 13. Geomatik Müh 14. Gıda Müh 15. Hemşirelik (Fakülte) 16. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 17. Moleküler Biyoloji ve Genetik 18. Tıp 19. Veteriner

32 MF - 4 BÖL. ( Müh. Ve Teknik Prog. İçin ) 1. Bilgisayar Bilimleri 21. Fizik Müh 41. Malzeme Müh 2. Bilgisayar Müh 22. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh 42. Mekatronik Müh 3. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 23. Gemi Makineleri İşletme Müh 43. Metalurji ve Malzeme Müh 4. Bilgisayar-Enformatik 24. Güverte (Fakülte) 44. Meteoroloji Müh 5. Bilişim Sistemleri Müh 25. Harita Müh 45. Mimarlık 6. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 26. Havacılık ve Uzay Müh 46. Mühendislik Programları 7. Biyomedikal Müh 27. Hidrojeoloji Müh 47. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. 8. Cevher Hazırlama Müh 28. İmalat Müh 48. Nükleer Enerji Müh 9. Çevre Bilimleri ve Yönetimi 29. İnşaat Müh 49. Otomotiv Müh 10. Çevre Müh 30. İşletme Müh 50. Petrol ve Doğalgaz Müh 11. Deniz Teknolojisi Müh 31. Jeodezi ve Fotogrametri Müh 51. Sayısal Programlar (Fakülte) 12. Deniz Ulaştırma İşletme Müh 32. Jeofizik Müh 52. Sistem Müh 13. Elektrik Müh 33. Jeoloji Müh 53. Tarım Makineleri 14. Elektrik-Elektronik Müh 34. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi 54. Tarla Bitkileri 15. Elektronik Müh 35. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 55. Tekstil Müh 16. Elektronik ve Haberleşme Müh 36. Kontrol Müh 56. Telekomünikasyon Müh 17. Endüstri Müh 37. Maden Müh 57. Uçak Müh 18. Endüstri Sistemleri Müh 38. Makine Müh 58. Uzay Müh 19. Enerji Sistemleri Müh 39. Makine ve İmalat Müh 59. Üretim Müh 20. Enformasyon Teknolojileri 40. Malzeme Bilimi ve Müh 60. Yazılım Müh LYS PuanlarMF

33 TM - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik Ağırlıklı) 1. Bankacılık Fak. 22. Pazarlama Fak. 2. Bankacılık ve Finans Fak. 23. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Fak. 3. Bankacılık ve Finansman 24. Tarım Ekonomisi 4. Bankacılık ve Sigortacılık Fak. 25. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama 5. Bilgi ve Belge Yönetimi 26. Turizm İşletmeciliği Fak. 6. Çalışma Eko ve End. İlişkileri 27. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fak. 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 28. Turizm ve Otel İşletmeciliği Fak. 8. Ekonometri 29. Uluslararası Finans Fak. 9. Ekonomi 30. Uluslararası İşletme 10. Ekonomi ve Finans 31. Uluslararası İşletme Yönetimi 11. Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 32. Uluslararası İşletmecilik 12. İktisat 33. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 13. İşletme 34. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fak. 14. İşletme Enformatiği 35. Uluslararası Lojistik Yönetimi 15. İşletme-Ekonomi 36. Uluslararası Ticaret Fak. 16. Lojistik Yönetimi 37. Uluslararası Ticaret ve Finansman 17. Maliye 38. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fak. 18. Muhasebe Fak. 39. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 19. Muhasebe ve Denetim 40. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 20. Muhasebe ve Finans Yönetimi 41. Uluslararası, İktisat, İşletme Programları 21. Muhasebe ve Finansal Yönetim Fak. 42. Yönetim Bilişim Sistemleri Fak. LYS PuanlarTM

34 TM- 2 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik ve Türkçe Eşit) 1. Aile ve Tüketici Bilimleri 2. Avrupa Birliği İlişkileri 3. Eşit Ağırlıklı Programlar Fak. 4. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 5. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 6. İnsan Kaynakları Yönetimi Fak. 7. Kamu Yönetimi 8. Küresel ve Uluslararası İlişkiler 9. Sağlık İdaresi 10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği 11. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Fak. 12. Sağlık Yönetimi Fak. 13. Sınıf Öğretmenliği 14. Siyaset Bilimi 15. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 16. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 17. Turizm ve Otelcilik Fak. 18. Uluslararası İlişkiler 19. TM- 3 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Türkçe Ağırlıklı) 1. Antropoloji 2. Arkeoloji 3. Çocuk Gelişimi 4. Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi 5. Felsefe 6. Felsefe Grubu Öğretmenliği 7. Klasik Arkeoloji 8. Prehistorya 9. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 10. Psikoloji-Hukuk 11. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12. Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 13. Sosyal Hizmet Fak. 14. Sosyal Programlar 15. Sosyoloji LYS PuanlarTM

35 TS - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. 1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2. Basın ve Yayın 3. Coğrafya 4. Coğrafya Öğretmenliği 5. Dünya Dinleri 6. Gazetecilik 7. Halkbilim 8. Halkla İlişkiler 9. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 10. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 11. İletişim 12. İletişim Bilimleri 13. İletişim Sanatları 14. İletişim Tasarımı 15. Kültür Yönetimi 16. Medya ve İletişim 17. Medya ve İletişim Sistemleri 18. Radyo ve Televizyon 19. Radyo, Sinema ve Televizyon 20. Reklam Tasarımı ve İletişimi 21. Reklamcılık 22. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 23. Sinema ve Televizyon 24. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 25. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı TS - 2 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. 1. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 3. Hititoloji 4. Sanat Tarihi 5. Sanat Yönetimi 6. Sümeroloji 7. Tarih 8. Tarih Öğretmenliği 9. Türk Dili ve Edebiyatı 10. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 11. Türk Halkbilimi 12. Türkçe Öğretmenliği Sosyal Prog. Matematik biraz Daha etkin. (Türkçe, edebiyat) ve tarih programlarıiçin öngörülmüştür. Matematik Ts-1 e göre az etkin. LYS PuanlarTS Puan

36 DİL - 1 PUANI BÖL. 1. Alman Dili ve Edebiyatı 2. Almanca Öğretmenliği 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4. Çeviribilim 5. Dil Ağırlıklı Programlar 6. Dilbilim 7. Fransız Dili ve Edebiyatı 8. Fransızca Öğretmenliği 9. İngiliz Dil Bilimi 10. İngiliz Dili ve Edebiyatı 11. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 12. İngilizce Öğretmenliği 13. Karşılaştırmalı Edebiyat 14. Mütercim-Tercümanlık 15. Turist Rehberliği DİL - 2 PUANI BÖL. 1. Arap Dili ve Edebiyatı 2. Arapça Öğretmenliği 3. Arnavutça 4. Boşnakça 5. Bulgar Dili ve Edebiyatı 6. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 7. Çin Dili ve Edebiyatı 8. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 9. Fars Dili ve Edebiyatı 10. Gürcü Dili ve Edebiyatı 11. Hırvat Dili ve Edebiyatı 12. Hindoloji 13. Hungaroloji 14. İspanyol Dili ve Edebiyatı 15. İtalyan Dili ve Edebiyatı 16. Japon Dili ve Edebiyatı 17. Japonca Öğretmenliği 18. Kore Dili ve Edebiyatı 19. Latin Dili ve Edebiyatı 20. Leh Dili ve Edebiyatı 21. Rus Dili ve Edebiyatı 22. Sinoloji 23. Urdu Dili ve Edebiyatı 24. Yunan Dili ve Edebiyatı 25. Yunanca LYS Puanlar DİL

37 KARA,DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI KARA HARP OKULLARI: Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.kho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır.www.tsk.tr www.kho.edu.tr Başvuruda bulunan adaylar YGS-1,YGS-2,YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak,ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. Belirlenen taban puanı ve daha yüksek puan alan adaylar www.tsk.tr veya www.kho.edu.tr internet adresleri vasıtasıyla kendilerine ilan edilecek tarihte 2. seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,Mülakat) çağırılacaktır.www.tsk.trwww.kho.edu.tr Bu sınavlarda başarılı olan adayların,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testinden alacakları puanın % 15 i ile Mülakat sınavından alacakları puanın % 15 i,LYS nin MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,TM-1,TM-2 ve TM- 3 puan türlerinden en yükseğinin % 70 ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

38 DENİZ HARP OKULLARI: Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır.www.tsk.tr www.dho.edu.tr Deniz Harp Okullarına LYS MF-1 ve MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. Belirlenen taban puanı ve daha yüksek puan alan adaylar www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr internet adresleri ve gönderilecek çağrı kağıdı vasıtasıyla yine ilan edilecek tarihler arasında 2. seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,Mülakat) çağırılacaktır. www.tsk.trwww.dho.edu.tr 2. aşama seçim sonuçları www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir. www.tsk.tr www.dho.edu.tr

39 HAVA HARP OKULLARI: Hava Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.hho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır.www.tsk.tr www.hho.edu.tr Hava Harp Okullarına LYS MF-1,MF-2,MF-3 ve MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. (TM-1, TM-2, TM-3) LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra; başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylar için MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerini kapsayan “HHO Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenecek baraj puanı aşan adayların isimleri, ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasından hemen sonra internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adayların seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna gelecekleri tarih ve beraberlerinde getirecekleri belgeler internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar seçim aşamaları için hazırlayacakları belgeleri internet adresinden indireceklerdir. Posta yolu ile bu belgeler gönderilmeyecektir.

40

41 İLGİ VE KATILIMINIZ İÇİN; TEŞEKKÜR EDERİM TARHAN YAPRAK MARDİN FEN LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ


"MARDİN FEN LİSESİ HOŞ GELDİNİZ Tarhan YAPRAK Rehber Öğretmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları