Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK - ERGEN DAVRANI Ş PROB PROBLEMLER İ 1. GİRİŞ 2 Son on yılda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için olan geleneksel, hastalık temelli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK - ERGEN DAVRANI Ş PROB PROBLEMLER İ 1. GİRİŞ 2 Son on yılda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için olan geleneksel, hastalık temelli."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK - ERGEN DAVRANI Ş PROB PROBLEMLER İ 1

2 GİRİŞ 2 Son on yılda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için olan geleneksel, hastalık temelli tıbbi modele alternatif olan bir iyilik bakış açısı ortaya konuluyor. 100 yıllık araştırma içeriğinde 750.000 depresyon anksiyete, umut sezgi sorumluluk konusunda 8.000 araştırma var. Pozitif Psikoloji Gelişimsel ve önleyici çalışmalar ( 1. Amaç oluşturmayı öğretme, 2. Destek sistemi oluşturma 3. Baş etme becerilerini aktif kılma.) Ergen intiharları 1960 dan bu yana üçe katlandı. İlköğretim öğrencilerinin % 35 i zorbalığa uğruyor. Disiplin sözcüğü latince discipulus kelimesinden gelir kökü de öğrenme anlamına gelen disco dan gelir. Çocuklar annelerinin şefkati ve bağımsız olmaları arasında kalıp durmuşlardır. (border yapılı çocuk yetiştirme. )

3 GİRİŞ 3 Problem karşısında evrensel tepkiler 1. Savaşma 2. Kaçma 3. Donup Kalma. cinsiyete göre yaş dönemine göre ergenliğe göre aile tipine göre, problemin türüne göre bu tepkiler değişiklik gösterir. Yemek yeme aşırı kaçış tepkileri, Aşırı kontrollü tepkiler veren çocuklar reddedilme ve başarısızlıktan çok korkmakta ve bunları dengelemek için bu davranışları gösterirler. Aşırı kontrollü davranışlar kadar aşırı kontrolsüz davranışlarada dikkat etmek gerekir. Disiplin sistemleri ker iki gruba da dikkat etmelidirler, insanların tahakkum etme isteğini canlandıran bireylerde sıkıntılıdır. Baskı ve ceza ile sadece dıştan denetimli çocuklar yetiştirilebilir. Suçlu yetişkinlerin tavırları bu yönden ele alınabilir. Önemli olan ahlak gelişimi ve içten denetim, (tanrısız çöllerde ağlayabilmek)

4 GİRİŞ 4 Çocuğun disiplin problemlerinin çocuğun kuralları izleme becerisi tam olgunlaşmadığı için mi, yoksa uymak istemediği için mi ortaya çıktığı belirlenmelidir. (beceri eksikliği mi, ihmal suistimal mi) Duyguları ifade etmede model olunmalıdır. Temel duyguyu sıkıntıyı ortaya çıkartılmalıdır NEDENLER ANNE BABAYA BAĞLI: BİREYE BAĞLI NEDENLER: OKULA BAĞLI NEDENLER: Öğretmenden Kaynaklanan: Tükenmişlik, Mükemmelliyetçilik, mesleği sevmeme, İdareciden Kaynaklanan: problem çözme zayıflık edilgen...

5 OKUL BAŞARISIZLIĞI 5 Başarı kavramını sadece akademik yönden ele almak yanlıştır. İlgi kişilik özellikleri ve tutumlarlada başarılı olabilir Başarısızlık bir dönemden daha uzun sürede dersten ilgiden gelişim düzeyinden yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve telafi edecek çaba harcamaması olarak kabul edilir. ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ: Motivasyon düşük, yönlendirme talep ederler. Başarılı öğrenciler kısa süreli başarılardan ziyade uzun süreli başarılara odaklanır ve mutlu olurlar. Kısa süreliden mutlu olanlarda ya başarı kaygısı vardır yada genel bir yetersizlik algısı vardır.

6 OKUL BAŞARISIZLIĞI 6 Başarıyı yordamada zeka değil, akademik benlik algısı önemlidir. Düşük benlik saygısı, yetkinlik durumu. Yeteneği ölçüsünde başarı gösteremeyenlerde düşük benlik saygısı oluşur. Öğrencilerin başarı duygusunu giderebilecekleri ilgi yetenek değer alanlarını tespit edip göstermek önemlidir. Başarısız öğrencileri tümdengelim tümevarım akıl yürütme soyut düşünme gibi konularda geri olduğu görülmektedir. Yetiştirme ve uyarıcı eksikliği oyuncak vb Kapasite düşük öğrencileri özel eğitime muhtaç olanları başarısız diye tanımlamamak gerekir. Teşhis edilmemiş öğrenme güçlükleri için taare zamane, her çocuk özeldir * Eğitim filmleri Ders çalışma alışkanlıklarını ve yöntemlerini bilmemek. Özetleme not alma İSOAT

7 OKUL BAŞARISIZLIĞI 7 NEDENLER Bilişsel fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik. Ergenlik geçiş döneminin etkisi. Ergenlikte bilişsel geride soyut ileride olabilir, yorumlarında anlayışlı ve destekleyici olunmalıdır bu gecikme için. O sınıfa kadarki ön bilgilerinde eksiklik olması. Anne babaya tepkili olmak, başarı koşullarında onları cezalandırmak Kaygı soru sormaktan çekinen derse katılamayan Mesleki amaçların azlığı Eğlence ve ders dengesinin kurulamaması Öğrenilmiş çaresizlik okula geleceğe derse öğretmene yönelik

8 OKUL BAŞARISIZLIĞI 8 ANNE BABA NEDENLERİ Okul başarısızlığıyla birlikte çocukta davranış problemi de görülüyorsa, başarısızlığın kaynağının anne babanın hatalı tutumu oldugu inancı güçlenmektedir. Ailenin eğitim hataları ilgisizliği umursamazlığı Temel güven kendine güven duygusu başarı duygusu sağlıklı benlik algısı desteği Babasının annesinin istemiyor reddediyor diye algılayan çocukda akademik başarı düşüktür. Sorumluluk davranışları ödevleri Ödüllendirilme motive eksikliği Okul ödev kural sorumluluk sistemini bilmeme evde okul öncesinde örnek yaşantı görmeme.

9 OKUL BAŞARISIZLIĞI 9 OLASI ÖNERİLER Kendini bilmek, kendini gerçekleştirme farkındalığı, filmler (3 idiyot). Kapasitenin üstünde beklentinin nedenlerini araştırmak (kekeme, the kings speech) Ebeveynin uhdesini çocuğa yüklemekten vazgeçirmek. Başarıda ölçü başkaları değil kişisel kapasitedir. Başarısızlık utanç değil çabayla aşılacak engeldir. Başarısızlığın olabileceği modelleme örnek oyun ve etkinliklerle hissettirilmelidir. Okula katılımı arttırmak. Ailenin ders çalıştırma sorumluluğunu almaması gerekir, kademeli olarak cocuğa bırakılmalıdır. Verimli ders çalışma yolları, zamanı kullanma, teknikler İSOAT. Ders çalışma için isteğin gelmesini beklememek. Her zaman duygu davranıştan önce gelmez. Çalışmaya başlamakta isteği getirebilir. Basit cümle örneklerle anlatmak gerekir bunu.

10 OKUL BAŞARISIZLIĞI 10 OLASI ÖNERİLER Duygusal fazla bastırma ve temel psikososyal ihityaçlar dersin önüne geçebilir. Kız erkek ilişkilerinde denge. Duygularınızı öldürmenizi değil.. Kitap okuma becerisi, evde aile örnek ilgi alanı kitabı.. Ödül ceza dengesi. Tv – PC dengesi. Ders programına pc tv oyunu koymak.

11 OKULDAN KAÇMA 11 OKULDAN KAÇMA Okulu terk etmesi ya da sağlık vb nedenleri olmaksızın uzun süreli gitmemesidir. Devamsızlık ve geç kalmalarla, kılık kıyafet, disipsinsizlikle, başarısızlıkla kendini belli eder. Okul Korkusu – Okuldan Kaçma farkı. Bireye – Aileye – Okula bağlı nedenler kişiliğe ve mizaca göre değişir. ÖNERİLER Belirtiler bilinmeli ve gözlenmelidir. Son aşamada ortaya çıkması geç kalınmış olabilir. Arkadaşları hobileri ve nerelerde olduklarını sorgusuz ilgi ile bilmeli. Sadece annenin ilgilenmesi olmaz eksik ve yanlış olur Kritik dönemlerde okula gitmemek ile bunu ayırmak gerekir. ( küçük düştüğü durum, duygusal sıkıntılar, öğretmen sıkıntısı, dışardaki geçici güzel durum)

12 OKULDAN KAÇMA 12 Dışlama alay yetersizlik utanma vb durumları varmı sorgulanmalı. İfade edilmeyen zorbalık durumları, Okulun cazibe yeri haline gelmesini sağlamak, kararlara katmak, Sorgulamak amaçlı değil anlama amaçlı görüşüldüğü bilgi ve ilgisini vermek.

13 SINAV KAYGISI 13 BELİRTİLER Evde kalmak istemek Olaylar ve kişiler arasındaki bağlantıları kuramıyorsa Kendini rahatsız ede durumu farkedip buna uygun yanıt vermede güçlük yaşıyorsa Temel kaygı problem durumları Sınavlara ait durumlara ortamlara kişilere aşırı hassasiyet Zayıf not zeka ilişkisini kuruyorsa ÖNERİLER Çocukların sorunlarını kendi çözme dinamiklerini geliştirmek Aşırı korumamak Ebeveynler kendi kaygılı durumlarında nasıl çözdüklerini modellemelerini sağlamak Kaygılandığı konularda anlayışlı dinleyici olabilmek Duygulara mantık gibi yaklaşmamak

14 SINAV KAYGISI 14 ÖNERİLER Emeğe saygı ve takdir duygusu verilmelidir. Çocuğun olumlu yanlarını görmeli diğer alanlarda başarı yakalaması teşvik edilmeli Düşüş kırıcı başarılara teşvik verilmeli. Dershane öğretmen rekabet konularına dikkat edilmeli Kaygı konusu sadece son sınav dönemlerinde ele alınacak bir konu değildir. Kaygı azaltıcı teknikler nefes egzersizler, sistematik duyarsızlaştırma sınavlık işe yarayabilir kısmi olarak.

15 KARDEŞ KISKANÇLIĞI 15 Sevilen kişinin paylaşılmasını istememek İlginin sevginin gitmesini istememek İlk tanışma 2 yaş ??? Kıskanan çocuk değerinin düştüğünü ve yetersiz olduğunu düşünebilir. Anneye kırgınlık ve kızgınlık Çocuk kendini terk edilmiş, güvensiz, desteksiz hissedebilir. Yaş aralığı az ise kıskançlık daha fazla Cinsiyete görede kıskançlık ve dışlanma hissedebilir, doğan farklı cinsiyetteyse Saçları ablası gibi değil, uykusu şöyle, kıyaslama iyi ya da kötü, pabucun dama atıldı, Mizaç kıskanlığı. Hamilelikle birlikte başlayabilir. Sevilip sevilmediklerini sorgulayıp görmek isteyebilirler. Parmak çocuk masalı Korkma hastlanma vb şikayetler ile ilgi isteyebilirler, NASIL DAVRANILMALI BU DURUMDA

16 KARDEŞ KISKANÇLIĞI 16 Altını ıslatma, parmak emme geriye ket vurma Huzursuz ve nazlanmaları fazladır, ellerine koz geçtiğinde bunu dramatikleştirmede ustadırlar Evden ayrılmayı reddetme mide baş ağrıları, HASÇALIK BEBE Açığa çıkaran kızan kardeşine vuranda olabilir. ÖNERİLER -Hamilelikten önce söylenmelidir. -Doğum günleri ve sonrası sıkıntılar anlatılmalı, varsa kendi resim görüntülerine başvurulmalı. -« seni bebek kadar seveceğiz» yanlış cümleler, gereğinden fazla üzerine düşmeler sıkıntılıdır. -Büyük çocukla baba ya da diğer bir kişi ilgiyi sürdürmelidir. Ona da vakit ayrılmalıdır, derslerde gerileme vb olabilir, okulda öğretmenine daha fazla düşme, nazlanma vb.... -Paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğretmek işe yaramaktadır.

17 KARDEŞ KISKANÇLIĞI 17 Bebek geldikten sonra diğer çocugun rutinlerinden vazgeçilmemelidir. Onun acizliğinden desteğe ihityaç duydugu vb denmeli, bunun avantaj değil bir dezavantajlı durum olduğu söylenmeli Bebekten sonra büyüğü sevmek yapmacık ve tepkisellik doğurabilir. Bebeği yanlış kötülemekte yapmacık ve ters tepkili olabilir Bebeğe bizim demek, bizim ailemizin bebeği demek, daha uygundur. Sessiz ol, kardeşin uyuyor vb tarzı sonradan gelen kısıtlamalar kıskançlığı artırır. Ablasın – abisin sözü çocuklardan olgunluk beklemek ve s.ego suçlamasına neden olur yanlıştır. «Sen bebek misin» sözünü gerektiren davranışları ilgi sevgi arayışındandır, uygun şekilde davranımalı bebekleştiğinde değil Elleme, öpme vb yasaklar yanlıştır. Uygun şekilde sevmesi dokunması sağlanmalı teşvik edilmelidir.

18 KARDEŞ KISKANÇLIĞI 18 Büyüğün eşyaları oyuncakları kullanılacaksa çocukla beraber buna karar verilmeli seçilmeli. Bebekle ilgili işlerde destek getir götür, isim koyma öneri, ne yapalım vb önerileri alınmalı. Katılım sağlanmalı ama çok da zorlanmamalı Kıskanmasın diye de ipler eline verilmemeli, gel bizimle uyu vb. Problemli kalıp davranışlar oluşturulabilir. Karışık duygular için masallar hikayeler ve kendi geçmişlerinden faydalanılabilir. Duyguları ifadesi sağlanmalı konuşulmalıdır. Bilinçli kişiler büyüğe de hediye getirir.

19 SORUMLULUK 19 SORUMLULUK Üzerine düşen görevleri yerine getirmes davranışsal ve sözel ifadelerinin sonuçlarını üstlenebilmesi. Sorumluluklar yetişkinliğe hazırlıktır. Yetişkinler sorumluluklarına göre değerlendirilir. Asker – Bekar Sorumlu olmada ilk adım neden – sonuç ilişkisini görebilmektir. Doğuştan gelmez öğrenme ile kazandırılabilir. 2-3 yaşından itibaren sorumluluk görevleri verilebilir. Sorumluluklar özgüven gelişimi girişkenlik duygularını da geliştirir. Pasif çocuklarda sorumlulukları anne – baba yüklenmiştir. Nutuklarla değil planlı kademeli şekilde verilmelidir. Öğretmediğimiz birşeyi beklemek çocuğu haksız suçlamaya da neden olur. İtaatle yaptırmakta karar çocugun dışında neden sonuç ve kabullenme yoktur. Tepkisellik vardır. Sorumlulukta birlikte kararlar alındığı için istek ve güven vardır.

20 SORUMLULUK 20 SORUMLULUK Evde itaatkar yapıp dışarda özgüvenli girişken olmalarını isterler. Aşırı koruyucu ve serbest ailelerde sorumluluğu öğretemezler. Sorumluluk alanlarında ona özgürlük tanımak hemen eleştirmemek beğenmemek yanlıştır. Seçim yapmayı ve sonuçlarını öğretmek. (işe ana okulundan başlardım) (eşimi eğitirmisiniz) (kapsama alanı) Hiç yapmak istemediği işlerde ne yapacağız, bunlar ne olabilir? Ev – Okul – Sokak Sorumluluklarım İnsan – Vatandaş – Evlat – Öğrenci olarak sorumluluklarım. Aldıkları rollere göre sorumlulukları. Sorumluluk alanlarında yaptıkları hatalarda nasıl davranacağız, başarısızlık dökme kırma kaybetme Takdiri unutmamak lazım Erken yetişkin sorumluluğuda vermemek lazım

21 SORUMLULUK 21 Ergenlikte sorumluluk engellenme ve müdahale olarak anlaşılabilir, eğer ki çocukluktan verilmediyse İyi uyumlu bir ergen olmak yaşamının ilerideki aşamalarında problem olarak bize geri dönebilir. Ergenlikteki dağınıklık ve sorumsuzluk ergenin gelişime ayak uyduramaması olarak da düşünülebilir. Sorumluluklarını vurgulamak çocuk yerine konmakla eşdeğer olabilir. Sorumluluk alanlarının hizmet sektörleri ve küresel internet çağında dağılması ve ortadan yok olması da söz konusudur. Ortak değer ve sorumluluk konularının olmaması söz konusudur. Diğer insanların kendine karşı sorumluluklarını beklerler ve isterler. Anne babanın düzeni ile çocuğunki aynı olmak zorunda değildir. Özerklik istiyorsa büyük muamelesi istiyorsa bunun yolu sorumluluktan geçtiği anlatılmalıdır. Başarılı olmayı öğrenebilmeleri için başarısız olmalarına izin vermek. Uçmayı öğretemiyorsan düşeceği yeri göster.

22 SORUMLULUK 22 Alınan özerk kararlar ve sorumluluklar benlik saygılarını da arttıracaktır. Düzenli kurslar hobiler planlı eğlenceler de neden sonuç ve sorumluluğu arttırabilir.

23 SORUMLULUK 23

24 SORUMLULUK 24

25 SORUMLULUK 25

26 SORUMLULUK 26

27 SORUMLULUK 27

28 SORUMLULUK 28


"ÇOCUK - ERGEN DAVRANI Ş PROB PROBLEMLER İ 1. GİRİŞ 2 Son on yılda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için olan geleneksel, hastalık temelli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları