Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK SERVİSİ

2 2013 ÖSYS SINAV SİSTEMİ

3 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )
Yeni Ösys Sistemi 1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) 2. LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )

4 Yükseköğretime Giriş Sınavı(YGS)
Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı(YGS)

5 HEDEFİMİZ BELLİ Mİ ? Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

6 SINAV 24 MART2013 de yapılacaktır.
Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır.(Bu anlamda LYS’den farklı çünkü LYS’de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.) Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir.(*Her soru için bir dakika)

7 OBP Sınava giren her aday için OBP;0,12 katsayı ile çarpılarak bulunacaktır. Eski sistemde olduğu gibi YGS puanıyla öğrenci alan bölümlerde meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarıyla ilgili yapacakları tercihlerin OBP 0,06 ile çarpılıp ek puan olarak eklenecektir. OBP 100 ile 500 arasında olacağından alınabilinecek en yüksek ek puan 30 olurken en düşük ek puan 6 olmaktadır.

8 YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir puan hasaplancaktır.
Önlisans, Açık öğretim veya Lisans programlarına giriş gerekli olacak olan taban puan 2013 ÖSYS klavuzunda açıklanacaktır.

9 YGS Ne İşe Yarar? Önlisans programları, tüm açıköğretim programlarını tercih etmek için; İkinci aşama sınavlara katılmak için alınacak bir taban puan Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme Burdan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur. *(2012-ÖSYS’de SAY-1, SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen önlisans ve lisans programları)

10 YGS deki Testler ve İçerikleri

11 Türkçe Testi 40 Soru İçerik:
Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar,   Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi eski sınav sisteminde Türkçe Testi soruları

12 Temel Matematik Testi 40 soruluk testte;(28 mat; 12 Geo)
Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Arit., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb eski sınav sisteminde Matematik 1 testindeki konular sorulacaktır…

13 Sosyal Bilimler Testi 40 soruluk testte
TARİH: (15 soru)İlk çağ medeniyetleri( Hititler, Lidyalılar, fenikeliler…vb) Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Dev., İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (12 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası(Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (8 soru) Temel felsefe kavramları, Felsfe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels., Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular. Eski sınav sistemindeki Sos 1 testindeki sorular sorulacaktır. DİN K. VE AHLAK B:(5 soru)

14 Fen Bilimleri Testi 40 soruluk testte
FİZİK: (14 soru) Madde ve özellikleri, Vektör,Kuvvet, Kütle,Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Peryodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb Eski sınav sisteminde FEN 1 testindeki konular sorulacaktır.

15 Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe Matematik Sosyal Fen YGS YGS YGS YGS YGS YGS

16 YGS1 ve YGS2 eski sınav sisteminde Say-1 puanına denk gelmekte olup; eskiden say-1’le öğrenci alan bölümler artık YGS1 ve YGS2 ile alacaktır. Örn:YGS 1: Bilgisayar öğr, Gemi makineleri, Mekatronik öğr…gibi lisans ve Bilgisayar prog. Biyomedikal cihaz…vb önlisans programları tercih edilebilir. (matematik ağırlıklı sayısal puanıyla) YGS 2 :Ebelik, FTR, Hemşirelik, Kimya öğr., Metal öğr…gibi lisans ve Anestezi, radyoloji iklimlendirme…vb önlisans programları tercih edilebilir. (fen ağırlıklı sayısal puanıyla)

17 YGS3 ve YGS4 eski sınav sisteminde SÖZ-1 puanına denk gelmekte olup; eskiden Söz-1’le öğrenci alan bölümler artık YGS3 ve YGS4 ile alacaktır. Örn:YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik-Reklam…vb Önlisans programları.(Türkçe ağırlıklı Sözel puanı) YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr.Din kült.Öğr... Gibi lisans ve Halı kilim des.,Turzim animasyon, Büro yön.sek. Gibi önlisans programları tercih edilebilir. .(Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)

18 YGS5 ve YGS6 eski sınav sisteminde EA-1 puanına denk gelmekte olup; eskiden EA-1’le öğrenci alan bölümler artık YGS5 ve YGS6 ile alacaktır. Örn:YGS 5: Okul öncesi öğr.. Giyim end.Öğr. Sosyal hizm… Gibi lisans ve Basın yayın tekn. Grafik tas. İnsan kayn.yön…gibi önlisans programları tercih edilebilir.(Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turzim otelcilik,bankacılık sigortacılık… Gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)

19 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )
Sosyal Bil. ( 40 Soru ) Fen Bil. ( 40 Soru ) Matem Geometri Tarih Coğr. Felsefe Fizik Kimya Biyoloji 40 29 11 17 13 10 14 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan Türü Türkçe Mat Sosyal Fen Bölüm Örnekleri Eski Puan Karşılığı YGS-1 20% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… SAY-1 YGS-2 Hemşirelik, FTR, Otopsi yardımc., kağıt teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 Adalet, grafik ve reklamcılık, yerel yönetimler… SÖZ-1 YGS-4 İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk gelişimi, aşçılık… YGS-5 37% 33% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasarımı, hava lojistiği… EA-1 YGS-6 Uluslar arsı tic., finansTıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, dış ticaret…

20 İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

21 Haziran ayının 3. yarısında iki hafta sonunda yapılacak
Haziran ayının 3. yarısında iki hafta sonunda yapılacak .( – 22 ve 23 Haziran 2013) olan sınavda toplam 5 farklı sınav uygulaması yapılcaktır.Bu sınavların herbirinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilebilcektir.(Eski LES sistemi) Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır.

22 1. Matematik Sınavı Matematik testi 50 Soru 75 dakika Geometri testi
(8’i analitik Geometri) 60 dakika TOPLAM 80 Soru 135 dakika Her bir test için ayrı soru kitapçığı dağıtılacaktır. Tek cevap anahtarı kullanılacaktır.

23 1. Matematik Sınavı Matematik soruları:(50 soru)
Soruların içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da bu testlerin sonucu yerleşilen bölümler göz önüne alındığında eski sınav sistemindeki Mat-2 konularından oluşması beklenmektedir. Örnek Konular:Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik sınavı konularını içermemektedir.

24 1. Matematik Sınavı Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.)
22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir. Burdaki soruların eski sistemde Mat 2 testindeki geometri ve analitik sorularına benzemesi beklenmektedir. Bilindiği üzere geometride eski sistemde de 1. ve 2. bölüm şeklinde bir konu ayrımı keskin bir şekilde yapılmıyordu. Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi

25 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi 30 Soru 45 dakika Kimya testi
Biyoloji testi TOPLAM 90 Soru 135 dakika

26 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK :Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA:Kim. Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas-Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim Eski sınav sisteminde Fen-2 testindeki konuların bu testte sorulması beklenmektedir.(Kesin açıklama yapılmamıştır.)

27 LYS’de Puanlar - MF(Sayısal) ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-2 ( Fizik + Kimya + Biyoloji ) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Mat Geo Fizik Kimya Biyo Prog. Sayısı Kont. MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 20 17 438 MF-2 7 12 31 37 521 MF-3 14 15 24 26 514 MF-4 9 22 94 61 739 ORT. 5,8 10,3 19,3 12,3 9,3 169 Matematik Fen Türkçe Sosyal 2009 Ağırlıkları 47,0% 34,0% 10,0% 9,0% 2010 Ortalama Ağırlıkları 41,3% 42,2% 11,0% 5,8%

28 MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil
MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil.) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği,iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb MF2 ile öğrenci alan prog.(fen-mat ağırlıklı bil) Biyoloji/öğr.,deri müh.fizik/ögr., kimya/öğr/müh,su ürünleri… MF3 ile öğrenci alan prog.(*fen-mat ağırlıklı-sağlık) Tıp, diş hekimliği,eczacılık, FTR, hemşirelik... MF4 ile öğrenci alan prog.(mat-fiz-geo ağırlıklı-müh.)Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri, Elekrik,elektronik, bilgisayar öğr….

29 Edebiyat, Coğrafya Sınavı
Türk D. ve Ed. testi 56 Soru 85 dakika Coğrafya-1 testi 24 Soru 35 dakika TOPLAM 80 Soru 120 dakika

30 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı
Edebiyat konuları: İslam önc türk ed., islam etkisindeki türk ed.,divan ed., halk ed.batı ed. edebi akımlar, tanzimat, serveti funun, milli ed…vb Cografya1: Türkiye corafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın ikilim birki örtüsü,sekli ve hareketlerinden de soru bulunması beklenmektedir.

31 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih testi : 44 Soru 65 dakika Coğrafya-2 testi : 14 Soru 20 dakika Felsefe Grubu ve Din K.testi: 32 Soru (8 psikoloji 8 Sosyoloji 8 Mantık 8 Din k.) 50 dakika TOPLAM : 90 Soru 135 dakika

32 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih Konuları: İlk çağ uyg.,Genel Türk T.,islam T.,Türkiye T.,Osmanlı,Kurtuluş T., İnkılap T.,Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.

33 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1)
LYS’de Puanlar - TM ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) Türkçe Temel Mat Sosyal Fen Mat Geo Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Prog Sayısı Kont TM-1 14 16 5 25 10 18 7 75 53 807 TM-2 22 8 33 25 232 TM-3 15 21 16 886 ORT. 14,3 13,3 7,3 21,7 8,3 129 95 925 Matematik Türkçe (Ed-coğ dahil) Sosyal Fen 2009 Ağırlıkları 43 33 13 11 2010 Ortalama Ağırlıkları 43,3 44,3 7,3 5

34 TM1 ile öğrenci alan prog. (Mat ağırlıklı):
Bankacılık/Finans/Sigorta,Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Eko.Lojistik, Turizm işl.(ekonomi böl.) TM2 ile Öğrenci alan prog. (Mat-edeb. Ağırlıklı) Kamu Yön.,Hukuk,Uluslar arası iliş.,Siyaset bilimi,Sınıf öğr.,Turizm otelcilik,iç mimar- tas. TM3 ile Öğrenci alan prog. (Edeb-Mat. Ağırlıklı) PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji, Çocuk gelişimi…vb

35 LYS’de Puanlar - TS ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) LYS-4 ( Tarih + Fels Grb + Coğr-2) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Tarih Coğr-2 Felsefe Grubu Prog. Sayısı Kont TS-1 13 10 12 5 15 8 7 42 23 927 TS-2 18 6 11 25 21 083 ORT. 15,5 11,5 20 6,5 12,5 54 45 010 Matematik Türkçe (Ed-coğ dahil) Sosyal Fen 2009 Ağırlıkları 14 42 33 11 2010 Ortalama Ağırlıkları 8 45 5 YGS Soru Sayısı LYS Soru Sayısı LYS Puanlar MF TM DİL

36 TS Grubu Puan Türleri TS1:(sosyal bilimler ağırlık-Tar-Cog-Fels Gr)
Arkeoloji ve sanat tar.,Basın yayın, Cografya/öğr.,Gazetecilik, Halkla iliş.ve ta. iletişim,Görme/işitme/zih.eng.öğrt.,reklam, sinema tv,sosyal bilg.öğr…vb TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı) TDE/Türkçe öğrt.,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb

37 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
LYS’de Puanlar - DİL ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) Puan Türleri YGS LYS-5 (Dil) Prog. Sayısı Kont. Türkçe T. Mat. Sosyal Fen DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 50 2 113 ORT. 20 6,5 11 57,5 40 16 091 Dil Türkçe Sosyal Matematik Fen 2009 Ağırlıkları 53 20 10 11 6 2010 Ortalama Ağırlıkları 57,5 6,5 5 YGS Soru Sayısı LYS Soru Sayısı LYS Puanlar MF TM TS

38 Yabancı Dil Puan Türleri
ALMANCA FRANSIZCA İNGİLİZCE 16 Haziran 2013 Pazar 14.30da tek oturumda uygulanacaktır.120 dk ve 80 soru. Her dil için ayrı soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdiği Yabancı Dile ait soru kitapçığı verilecektir.

39 LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK?
Matematik Geometri LYS - 2 Fizik Kimya Biyoloji LYS - 3 Türk Dili ve Edeb. Coğrafya-1 LYS - 4 Tarih Coğrafya-2 Felsefe Grb. LYS - 5 Yabancı Dil LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK? LYS - 1 LYS - 2 LYS - 3 LYS - 4 LYS - 5 Süre Toplam Soru 80 Soru 90 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 Fizik 30 135 Dk. Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edeb. 56 85 Coğrafya - 1 24 35 Tarih 44 65 Coğrafya - 2 16 25 Felsefe Grb. Yabancı Dil 80 Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak.

40 YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK.
YGS LYS 4 Yıllık Bölümler YGS – 1 MF – 1 YGS – 2 MF – 2 Eski Say-2 YGS – 3 MF – 3 YGS – 4 MF – 4 YGS – 5 TM – 1 YGS – 6 TM – 2 Eski EA-2 TM – 3 TS – 1 Eski SÖZ-2 AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl. ( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…) TS – 2 DİL – 1 Eski Y.DİL DİL – 2

41 2009-ÖSYS Puan Türlerinin 2013 ÖSYS’deki karşılıkları
Say1 YGS1 veya YGS2 SÖZ-1 YGS-3 veya YGS-4 EA-1 YGS-5 veya YGS-6

42 Hangi Bölüm Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur
Sayısal bölüm mezunları: YGS,LYS1(Mat-Geo),LYS2(Fen Bil) Eşit Ağırlık Mezunları: YGS,LYS1(Mat-Geo),LYS3(Ed-Coğ.) Sözel Bölüm mezunları: YGS, LYS3(Ed-Coğ.),LYS4(Sosyal Bil) Yabancı Dil mezunları: YGS,LYS5(Yabancı Dil)

43 Psik. Dan. Reh. Fakültesini okumak isteyen Ahmet
Nisan ayında YGS’ye girecek. Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-2 Puanı) LYS - 1 Süre Toplam Soru 80 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 LYS - 3 Süre Toplam Soru 80 Soru Türk Dili ve Edeb. 56 85 120 Dk. Coğrafya - 1 24 35 Eski Mat – 2 gibi… Eski Edeb- Sos gibi…

44 *Bölümlerin hangi puan türleriyle aldıkları tablolar incelendiğinde bazı bölümlerin birden fazla puan türüyle aldığı gözlenir. (örn:FTR,Hemşirelik; Mf3 ve YGS2 ile, Meslek lis.öğrt. Engelli öğrt. TS1,YGS4 Gibi bir çok bölüm vardır Bu durumda öğrencinin hangi puan türü yüksek ise o puan türü ile değerlendirilecektir.

45 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları
OBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak değer aralığı 50 – 100 yerine 100 – 500 olacaktır. Yani eski sınav sisteminde OBP etkisi %21 iken; yeni sınav sisteminde bu etki % 13 e düşürülmüştür arasında hesaplanan OBP 0,12 ile çarpılacak ve en son puan aralığında bir puan ortaya çıkacaktır.

46 Yerleştirme puanları LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilcek en yüksek puan 75 olcağıncan, yerleştirmede karşımıza çıkabilecek en yüksek puan 560 olacaktır (Eski sistemde en yüksek ham puan 300,en yüksek AOBP 80 olduğundan; =380 idi) Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3 puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500 MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 60 puan da okuldan alarak toplam 560 puan almış olacak.)

47 Ek Puanlı Yerleştirme Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,06 x OBP) olarak hesaplanacaktır. Alınabilicek en yüksek ek puan 500x0,06=30 iken; en düşük ek puan 100x0,06=6 dır)

48 OBP nin kesilmesi Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınacaktır (0,12 yerine 0,06; 0,06 yerine de 0,03) Bu durumdaki bir öğrencinin okul birincisi olduğunu düşünür isek 60 puan OBP yerine 30 puan alacaktır.)

49 Neler Değişti(özet) Nisanda YGS, haziranda LYS olmak üzere iki basamaklı bir sınav uygulancak. Ham puan aralıkları 100 ile 500 arasında olacaktır. Orta öğretim başarı puanı arasında hesaplanacak,Yerleştirme puanında eskiye oranla daha az etkili olacak. OBP hesaplamasında alan içi-dışı kaldırılacak tüm adaylar 0,12 katsayı ile çarpılacak(alan ayrımının kaldırılması isteyen her öğrencinin istediği her bölüme girişinin önünü açacak.)

50 Neler Değişti(özet) Meslek liseleri kendi alanlarında tercih yaptıklarında 0,06 ek puan alacak, Bazı bölümler iki farklı puan türüyle öğrenci alacak(meslek lisesi mezunlarının ek puanla girebildikleri bölümler) bu durumda öğrencinin hangi puanı yüksek ise o puan kriter kabul edilecek. 17 farklı puan türü hesaplanabileceğinden öğrencilerin sınavlara hazırlanmaya başladıkları andan itibaren girmeyi arzuladıkları bölümlerini netleştirme başlamaları faydalı olacaktır.

51 Niçin Değişti Üniversiteye geçişte uzmanlaşmayı sağlamak için,(Örn;sağlık bölümleri için Fen desleri Mat’tan daha değerli olacak) Oysa eski sistemde hesaplanan bir Say puanıyla onlarca farklı nitelikteki bölüme gidilebiliniyordu. Adayların ders grubu(sos-fen gibi) başarısı yerine tek tek ders(Tar, fiz…vb) başarısını değerlendirmek için, Öğrencilerin tek bir sınavda 10 dan fazla dersten sorumlu tutup yoğun kaygı yaşamalarına neden olmak yerine çok oturumlu daha az kaygıya neden olan bir sistem geliştirmek için.

52 Niçin Değişti Öğrenciye her ders için belli bir zaman dilimi verilerek bir dersin zamanını başka derse kullanmalarını engellemek için(daha geçerli bir ölçme amaçlı) Not: Müfredata yeni konu eklenmemiş olup sadece soru sayıları arttırılmıştır. Ancak konuların ayrıntılarından soru çıkabilir.

53 Öğrencilere Öneriler *YGS, yerleştirme puanına %40 katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin bu konuları mutlaka özümlemeleri gerekmektedir. *Soru sayısındaki artış mevcut konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Konularda önemli önemsiz ayrımı yapılmamalıdır. *Fen puanlarının sayısal içerisindeki yüzdesi arttığından sayısal öğrencileri fen derslerini önemsemelidirler. *EA öğrencileri için fen testlerinin, Sözel öğrencileri için Mat testlerinin puan değeri azaltılmıştır.Bu öğrencilerin kendi alanlarına daha yoğunluk vermeleri faydalı olacaktır.

54 Son SÖZ Değişiklikle ilgili öğrencilerimize tavsiyemiz niçin değişiyor bu sınavlar diye yakınmaktansa sistemi iyi bir şekilde kavrayıp bu değişikliği kendileri için avantaja dönüştürmeleridir.

55 TAŞI DELEN SUYUN KUVVETİ DEĞİL, SÜREKLİLİĞİDİR. İBN-İ SİNA
BAŞARIDA SÜREKLİLİK ÖNEMLİDİR ( İbn-i SİNA nın Matematik Anısı) TAŞI DELEN SUYUN KUVVETİ DEĞİL, SÜREKLİLİĞİDİR. İBN-İ SİNA

56 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
( YGS 6 ) ile Yerleştirilen 4 YILLIK YÜKSEK OKULLARI 1. Bankacılık (YGS 6) 2. Bankacılık ve Finans (YGS 6) 3. Bankacılık ve Finansman (YGS 6) 4. Bankacılık ve Sigortacılık (YGS 6) 5. Uluslar arası Finans(YGS 6) 6. Sermaye Piyasası(YGS 6) 7. Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme(YGS 6) 8. Sigortacılık (YGS 6) 9. Sigortacılık ve Risk Yönetimi(YGS 6) 10. Gümrük İşletme(YGS 6) 11. Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik (YGS 6) 12. Uluslar arası Ticaret ve Lojistik (YGS 6) 13. Muhasebe (YGS 6) 14. Muhasebe Bilgi Sistemleri (YGS 6) 15. Muhasebe ve Finansal Yönetim (YGS 6) 16. Uluslar arası Ticaret (YGS 6) YGS 6 AĞIRLIKLARI : MAT % 37 TURKÇE : % 33 FEN : % 20 SOS : % 10

57 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 1. Maliye 22. Sosyal Güvenlik 2. Bankacılık ve Sigortacılık 23. Tarımsal İşletmecilik 3. Dış Ticaret 24. Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 4. Emlak ve Emlak Yönetimi 25. Turizm ve Seyahat Hizmetleri 5. Enerji Tesisleri İşletmeciliği 26. 6. Hava Lojistiği 27. 7. Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 28. 8. İnsan Kaynakları Yönetimi 29. 9. İşletme Yönetimi 30. 10. Kooperatifcilik 31. 11. Lojistik 32. 12. Marina İşletme 33. 13. Marka İletişimi 34. 14. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 35. 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36. 16. Pazarlama 37. 17. Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi 38. . 18. Posta Hizmetleri 39. 19. Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40. 20. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 41. 21. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 42.

58 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
( YGS ) ile Yerleştirilen 4 YILLIK YÜKSEK OKULLARI 1. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (YGS 1) 2. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YGS 1) 3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (YGS 1) 4. Yönetim Bilişim Sistemleri (YGS 6) 5. İşletme Bilgi Yönetimi (YGS 6) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 1. Basım ve Yayın Teknolojileri 2. Bilgi Yönetimi 3. Bilgisayar Operatörlüğü 4. Bilgisayar Programcılığı 5. Bilgisayar Teknolojisi 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri 7. İnternet ve Ağ Teknolojileri 8. Pazarlama   YGS 1 AĞIRLIKLARI : MAT % 40 FEN : % 30 TÜRKÇE : % 20 SOS : % 10 YGS 6 AĞIRLIKLARI : MAT % 37 TURKÇE : % 33 FEN : % 20 SOS : % 10

59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI
( YGS 6 ) ile Yerleştirilen 4 YILLIK YÜKSEK OKULLARI 1. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (YGS 6) 2. Ulaştırma ve Lojistik (YGS 6) 3. Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık (YGS 6) 4. Uluslar arası Ticaret ve Lojistik (YGS 6) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 1. Kültürel Miras ve Turizm 2. Otobüs Kaptanlığı 3. Turizm Animasyonu 4. Turizm Rehberliği 5. Turizm ve Otel İşletmeciliği 6. Turizm ve Seyehat Hizmetleri YGS 6 AĞIRLIKLARI : MAT % 37 TURKÇE : % 33 FEN : % 20 SOS : % 10

60 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 7 Deniz ve liman işletmeciliği 28. Sosyal Güvenlik 8 Bankacılık ve Sigortacılık 29. Tarımsal İşletmecilik 9 Dış Ticaret 30. Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 10 Emlak ve Emlak Yönetimi 31. Turizm ve Seyahat Hizmetleri 11 Enerji Tesisleri İşletmeciliği 26. 12 Hava Lojistiği 27. 13 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 14 İnsan Kaynakları Yönetimi 15 İşletme Yönetimi 16 Kooperatifcilik 17 Lojistik 32. 18 Marina İşletme 33. 19 Marka İletişimi 34. 20 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 35. 21 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36. 22 Pazarlama 37. 23 Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi 38. . 24 Posta Hizmetleri 39. 25 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40. 26 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 41. 27 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 42.

61 BÜRO YÖNTM. HİZMETLERİ ALANI BÜRO YÖNTM. HİZMETLERİ ALANI
( YGS 6 ) ile Yerleştirilen 4 YILLIK YÜKSEK OKULLARI 1. İnsan Kaynakları Yönetimi (YGS 6) 2. Sağlık Kurumları Yöneticiliği (YGS 6) 3. Sağlık Yönetimi (YGS 6) BÜRO YÖNTM. HİZMETLERİ ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 1. Ağız ve Diş Sağlığı 2. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3. İnsan Kaynakları Yönetimi 4. Odyometri 5. Optisyenlik 6. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 7. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 8. 9. 10. İşletme Yönetimi 11. Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS 6 AĞIRLIKLARI : MAT % 37 TURKÇE : % 33 FEN : % 20 SOS : % 10

62 PAZARLAMA ve PERAKENDECİLİK ALANI ( YGS 6 ) ile Yerleştirilen
4 YILLIK YÜKSEK OKULLARI 1. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (YGS 6) 2. Pazarlama (YGS 6) YGS 6 AĞIRLIKLARI : MAT % 37 TURKÇE : % 33 FEN : % 20 SOS : % 10

63 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI
PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK ALANI 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARI SINVASIZ GEÇİŞ 1. Turizm ve Seyahat Hizmetleri 22. Sosyal Güvenlik 2. Bankacılık ve Sigortacılık 23. Tarımsal İşletmecilik 3. Dış Ticaret 24. Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 4. Emlak ve Emlak Yönetimi 25. 5. Enerji Tesisleri İşletmeciliği 26. 6. Hava Lojistiği 27. 7. Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 28. 8. İnsan Kaynakları Yönetimi 29. 9. İşletme Yönetimi 30. 10. Kooperatifcilik 31. 11. Lojistik 32. 12. Marina İşletme 33. 13. Marka İletişimi 34. 14. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 35. 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36. 16. Pazarlama 37. 17. Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi 38. . 18. Posta Hizmetleri 39. 19. Sağlık Kurumları İşletmeciliği 40. 20. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 41. 21. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 42.

64 MF - 2 BÖL. ( Fen Ağırlıklı)
1. Biyoloji 2. Biyoloji Öğretmenliği 3. Deri Müh 4. Fen Bilgisi Öğretmenliği 5. Fen Programları 6. Fizik 7. Fizik Öğretmenliği 8. Kimya 9. Kimya Müh 10. Kimya ve Proses Müh   11. Kimya-Biyoloji Müh   12. Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması   13. Orman Endüstrisi Müh 14. Orman Müh 15. Peyzaj Mimarlığı 16. Polimer Müh 17. Seramik Müh 18. Su Ürünleri Müh (Fakülte) 19. Süt Teknolojisi 20. Tarım İşletmeciliği   21. Tarımsal Yapılar ve Sulama 22. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik Ağırlıklı) 1. Aktüerya Bilimleri 2. Astronomi ve Uzay Bilimleri 3. Endüstri Ürünleri Tasarımı 4. Endüstriyel Tasarım 5. Finans Matematiği 6. İç Mimarlık 7. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 8. İstatistik 9. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 10. Matematik 11. Matematik Müh 12. Matematik Öğretmenliği 13. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 14. Matematik-Bilgisayar 15. Şehir ve Bölge Planlama 16. Tarımsal Biyoteknoloji 17. Uygulamalı Matematik  18. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar MF - 3 BÖL. ( Sağlık Bölümleri İçin ) 1. Bahçe Bitkileri 2. Balıkçılık Teknolojisi Müh 3. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4. Bitki Koruma 5. Biyokimya 6. Biyomühendislik 7. Biyosistem Müh 8. Diş Hekimliği   9. Ebelik (Fakülte) 10. Eczacılık  11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 12. Genetik ve Biyomühendislik 13. Geomatik Müh 14. Gıda Müh 15. Hemşirelik (Fakülte) 16. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri   17. Moleküler Biyoloji ve Genetik 18. Tıp 19. Veteriner  

65 MF - 4 BÖL. ( Müh. Ve Teknik Prog. İçin )
1. Bilgisayar Bilimleri 21. Fizik Müh 41. Malzeme Müh 2. Bilgisayar Müh 22. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh 42. Mekatronik Müh 3. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 23. Gemi Makineleri İşletme Müh 43. Metalurji ve Malzeme Müh 4. Bilgisayar-Enformatik 24. Güverte (Fakülte) 44. Meteoroloji Müh 5. Bilişim Sistemleri Müh 25. Harita Müh 45. Mimarlık 6. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri   26. Havacılık ve Uzay Müh 46. Mühendislik Programları 7. Biyomedikal Müh 27. Hidrojeoloji Müh 47. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. 8. Cevher Hazırlama Müh 28. İmalat Müh 48. Nükleer Enerji Müh   9. Çevre Bilimleri ve Yönetimi   29. İnşaat Müh 49. Otomotiv Müh   10. Çevre Müh 30. İşletme Müh 50. Petrol ve Doğalgaz Müh 11. Deniz Teknolojisi Müh 31. Jeodezi ve Fotogrametri Müh 51. Sayısal Programlar (Fakülte) 12. Deniz Ulaştırma İşletme Müh 32. Jeofizik Müh 52. Sistem Müh 13. Elektrik Müh 33. Jeoloji Müh 53. Tarım Makineleri 14. Elektrik-Elektronik Müh 34. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi  54. Tarla Bitkileri 15. Elektronik Müh 35. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 55. Tekstil Müh 16. Elektronik ve Haberleşme Müh 36. Kontrol Müh 56. Telekomünikasyon Müh 17. Endüstri Müh 37. Maden Müh 57. Uçak Müh 18. Endüstri Sistemleri Müh 38. Makine Müh 58. Uzay Müh 19. Enerji Sistemleri Müh 39. Makine ve İmalat Müh 59. Üretim Müh 20. Enformasyon Teknolojileri 40. Malzeme Bilimi ve Müh 60. Yazılım Müh MF LYS Puanlar

66 TM - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik Ağırlıklı)
1. Bankacılık Fak. 22. Pazarlama Fak. 2. Bankacılık ve Finans Fak. 23. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Fak. 3. Bankacılık ve Finansman 24. Tarım Ekonomisi 4. Bankacılık ve Sigortacılık Fak. 25. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama  5. Bilgi ve Belge Yönetimi 26. Turizm İşletmeciliği Fak. 6. Çalışma Eko ve End. İlişkileri 27. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fak. 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 28. Turizm ve Otel İşletmeciliği  Fak. 8. Ekonometri 29. Uluslararası Finans Fak. 9. Ekonomi 30. Uluslararası İşletme 10. Ekonomi ve Finans 31. Uluslararası İşletme Yönetimi 11. Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 32. Uluslararası İşletmecilik 12. İktisat 33. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret   13. İşletme 34. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fak. 14. İşletme Enformatiği 35. Uluslararası Lojistik Yönetimi 15. İşletme-Ekonomi 36. Uluslararası Ticaret Fak. 16. Lojistik Yönetimi 37. Uluslararası Ticaret ve Finansman 17. Maliye 38. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fak. 18. Muhasebe Fak. 39. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 19. Muhasebe ve Denetim 40. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 20. Muhasebe ve Finans Yönetimi 41. Uluslararası, İktisat, İşletme Programları 21. Muhasebe ve Finansal Yönetim Fak. 42. Yönetim Bilişim Sistemleri  Fak. TM LYS Puanlar

67 TM- 2 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Matematik ve Türkçe Eşit)
1. Aile ve Tüketici Bilimleri 2. Avrupa Birliği İlişkileri 3. Eşit Ağırlıklı Programlar Fak. 4. Hukuk   5. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 6. İnsan Kaynakları Yönetimi Fak. 7. Kamu Yönetimi 8. Küresel ve Uluslararası İlişkiler   9. Sağlık İdaresi 10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği 11. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Fak. 12. Sağlık Yönetimi Fak. 13. Sınıf Öğretmenliği 14. Siyaset Bilimi 15. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 16. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 17. Turizm ve Otelcilik  Fak. 18. Uluslararası İlişkiler 19. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği TM- 3 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. ( Türkçe Ağırlıklı) 1. Antropoloji 2. Arkeoloji 3. Çocuk Gelişimi   4. Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi 5. Felsefe 6. Felsefe Grubu Öğretmenliği 7. Klasik Arkeoloji 8. Prehistorya 9. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 10. Psikoloji 11. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12. Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 13. Sosyal Hizmet Fak. 14. Sosyal Programlar 15. Sosyoloji TM LYS Puanlar

68 TS - 1 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. TS - 2 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL.
1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2. Basın ve Yayın 3. Coğrafya 4. Coğrafya Öğretmenliği 5. Dünya Dinleri  6. Gazetecilik 7. Halkbilim 8. Halkla İlişkiler 9. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık   10. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 11. İletişim 12. İletişim Bilimleri 13. İletişim Sanatları 14. İletişim Tasarımı 15. Kültür Yönetimi 16. Medya ve İletişim 17. Medya ve İletişim Sistemleri 18. Radyo ve Televizyon 19. Radyo, Sinema ve Televizyon 20. Reklam Tasarımı ve İletişimi 21. Reklamcılık 22. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 23. Sinema ve Televizyon 24. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 25. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı TS - 2 PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖL. 1. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 3. Hititoloji 4. Sanat Tarihi 5. Sanat Yönetimi 6. Sümeroloji 7. Tarih 8. Tarih Öğretmenliği 9. Türk Dili ve Edebiyatı 10. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 11. Türk Halkbilimi 12. Türkçe Öğretmenliği Sosyal Prog. Matematik biraz Daha etkin. (Türkçe, edebiyat) ve tarih programlarıiçin öngörülmüştür. Matematik Ts-1 e göre az etkin. TS Puan LYS Puanlar

69 DİL LYS Puanlar DİL - 2 PUANI BÖL. DİL - 1 PUANI BÖL. 1.
Arap Dili ve Edebiyatı 2. Arapça Öğretmenliği 3. Arnavutça 4. Boşnakça 5. Bulgar Dili ve Edebiyatı 6. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 7. Çin Dili ve Edebiyatı 8. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 9. Fars Dili ve Edebiyatı 10. Gürcü Dili ve Edebiyatı 11. Hırvat Dili ve Edebiyatı 12. Hindoloji 13. Hungaroloji 14. İspanyol Dili ve Edebiyatı 15. İtalyan Dili ve Edebiyatı 16. Japon Dili ve Edebiyatı 17. Japonca Öğretmenliği 18. Kore Dili ve Edebiyatı 19. Latin Dili ve Edebiyatı 20. Leh Dili ve Edebiyatı 21. Rus Dili ve Edebiyatı 22. Sinoloji 23. Urdu Dili ve Edebiyatı 24. Yunan Dili ve Edebiyatı 25. Yunanca DİL - 1 PUANI BÖL. 1. Alman Dili ve Edebiyatı 2. Almanca Öğretmenliği 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4. Çeviribilim 5. Dil Ağırlıklı Programlar 6. Dilbilim 7. Fransız Dili ve Edebiyatı 8. Fransızca Öğretmenliği 9. İngiliz Dil Bilimi 10. İngiliz Dili ve Edebiyatı 11. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 12. İngilizce Öğretmenliği 13. Karşılaştırmalı Edebiyat 14. Mütercim-Tercümanlık  15. Turist Rehberliği DİL LYS Puanlar

70 İyi günler... UMUT SEVGİ İNANÇ BARIŞ


"ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları